"Hulen"

Hulen 2

Matrikel nr. 132 af Stevning ejerlav


19542013

Luftfoto over "Hulen" i 1954

Luftfoto over "Hulen" i 2013


På grænsen til det gamle "Hjortspring Len" lidt udenfor Svenstrup ligger "Hulen". Dette sted har i fortiden været et sted med sin egen dramatiske historie. Navnet "Hulen" er gammelt, og det nævnes helt tilbage i 1575. Her lå der et hus hvor rakkeren boede. Det lå noget afsides for ingen ville have noget med rakkeren at gøre. Hans arbejde blev betragtet som urent, idet han tog sig af de døde dyr, trak skindet af døde heste, køer og kalve og begravede kadaverne, men han var også bøddel ved henrettelser af folk. Der fortælles at der altid var stor hurlumhej når rakkerens børn skulle døbes og ingen ville stå fadder eller følge hans kone i kirke. Det endte da gerne med at amtmanden måtte give synsmændene og deres koner et pålæg om at påtage sig denne tjeneste. Til tak herfor blev de bagefter trakteret med vin og kage hos kræmmer Hans Steffensen i Svenstrup, naturligvis på Rakkerens regning.

Gennem årene har flere rakkere og bødler boet i "Hulen", men da den sidste døde, blev huset efter sigende nedbrudt og præsten i Svenstrup tog sig af det ene af de to børn, han efterlod. Det skulle være sket i 1764. Der fortælles at folk i Svenstrup havde afsky for dette barn, og de søgte på enhver måde ikke at komme i berøring med dette for ikke at blive urene. De ville på ingen måde have det siddende ved samme bord, og selv om præsten nu satte sig ned og spiste af samme fad som barnet, skammede de sig ved dette, og først efter lang tids nølen, ville de sætte sig og spise sammen med rakkerbarnet.

Efter at huset var nedbrudt blev der så ved udparcelleringen af Hjortspring opført et nyt hus, hvilket nok må have været efter omkring 1772, og dette hus har så op gennem tiderne været ejet af "Hjortspringgaard".

Én af de mennesker der har beboet huset var Christen Christensen. Han var født i 1754 og han var blevet gift med Elisabeth Rasmussen, der var født i 1750. Hun havde været gift tidligere og hun bragte 2 børn med ind i ægteskabet:

 • Karen Rasmussen, født omkring 1771.
 • Jens Rasmussen, født omkring 1773.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede inderste uden jord og daglønner Christen Christensen her på stedet sammen med sin hustru Elisabeth Rasmussen og hendes 2 ugifte børn, den 30-årige Jens Rasmussen og den 32-årige Karen Rasmussen.

Hvor længe de har beboet "Hulen" vides ikke, men de er muligvis fraflyttet kort efter folketællingen, idet der på et lidt senere tidspunkt boede en indsidder ved navn Hans Clausen her i "Hulen". Denne Hans Clausen var født omkring 1735, og han havde været gift med Dorothea Clauses, der var født omkring 1727, men som var død i en alder af 71 år og begravet i Svenstrup kirke d. 18. januar 1798. (I Kirkebogen er der noteret at de boede "ved Hulen", men Hans Clausen er ikke opført i folketællingslisten for 1803)

Hans datter Dorthea Kirstine Hanses blev gift i Svenstrup kirke d. 29. juli 1803 med ungkarl Johan Peter Valentin, der var søn af aftægtsmand Valentin Jørgensen i Torup, og i den forbindelse blev der noteret i kirkebogen at Hans Clausen boede "i den så kaldet Holen på Hjortsprings kobbelgrund".

 

1807       I 1807 boede der også en møller ved navn Hans Hinrich Pedersen her i "Hulen". Han var søn af håndskomager Bonde Pedersen i Broager og som møllersvend hos Jacob Moos var han blevet gift i Svenstrup kirke d. 16. februar 1796 med Cecilie Jørgensdatter fra Himmark, der var datter af skovfoged Jørgen Hansen i Klingbjerg.

I 1804 boede Cecilie og Hans Hinrich Pedersen i Svenstrup, hvor de fik datteren:

 • Dorothea Maria Hanses, født d. 20. januar 1804.

Her i "Hulen" fik Cecilie og Hans Hinrich Pedersen datteren:
 • Anna Hanses, født d. 25. december 1806, død d. 1. marts 1807.

Hvor længe de boede i "Hulen" vides ikke.

 

1817       Hans Hinrich Pedersens hustru Cecilie Jørgensdatter døde d. 22. april 1817, og han sad derefter tilbage som enkemand. Om de boede i "Hulen" på det tidspunkt kan ikke siges, idet kirkebogens højre side er total ulæselig. Enkemand og grynmøller Hans Hinrich Pedersen boede som indsidder Torup da han d. 2. april 1818 blev gift i Svenstrup kirke med pigen Maren Matthiesen, der var født omkring 1784 som datter af kådner Matthias Matthiesen i Klingbjerg.

Senere fik de sønnen:

 • Mathias Hansen, født d. 17. januar 1823 i Klingbjerg. (senere her)


1820       Omkring 1820 kom der en Hans Christensen her til "Hulen". Han var født i Havnbjerg d. 30. august 1792 og døbt Hans Hansen, og han var dermed søn af Christen Hansen og hustru Anna Cathrine Jørgensdatter, der i 1798 overtog ejendommen "Stevninghjørn" Parcelsted nr. 1. Han blev gift i Svenstrup kirke d. 8. april 1820 med den knap 2 år ældre Mette Marie Christen Sørensens datter i Hjortspringlund, der var født som datter af parcellist Christen Sørensen og hustru Anne Marie Christiansen Leimand Parcelsted nr. 19, Sønderlundvej 8 og døbt i Svenstrup kirke d. 10. oktober 1790.

Inden deres ægteskab havde Mette Marie og Hans Christensen fået sønnen:

 • Christen Hansen, født d. 27. marts 1816, død d. 9. april 1816.

Efter deres ægteskab fik Mette Marie og Hans Christensen børnene:

 • Anne Cathrine Hansen, født d. 13. maj 1820, død d. 19. juli 1870 i "Stevninghjørn"
 • Anne Marie Hansen, født d. 24. februar 1824. (senere "Stevninghjørn" parcel nr. 1)
 • Christen Hansen, født d. 24. december 1826.
 • Hans Hansen, født d. 8. juni 1829. (senere her)
 • Jørgen Hansen, født d. 25. oktober 1832, død d. 9. juni 1852.
 • Christian Hansen, født d. 198. juli 1835.


1822       Tjenestekarl på Hjortspring og nu mange år indsidder i "Hulen" Hans Clausen døde d. 13. november 1822 i en alder af 87 år af alderdomssvaghed efter et par ugers sygeleje, og efter at have levet som enkemand i 24 år. Han efterlod sig 2 sønner til søs og 1 datter gift i Dyndved.

 

1835       Ved folketællingen i 1835 boede lejer af stedet Hans Christensen her i "Hulen" sammen med sin hustru Mette Marie Christensen og deres 4 børn Anne Cathrine Hansen, Christen Hansen, Hans Hansen og Jørgen Hansen.


1836       I 1836 boede der også en hyreinderste her i "Hulen" ved navn Johann Peder Valentin. Han var født omkring 1781 som søn af Valentin Jørgensen i Torup og han var blevet gift d. 29. juli 1803 med Dorothea Kirstine Hanses, der var født omkring 1770 i Holm som datter af Hans Clausen og hustru Dorothea Clauses, og som er nævnt her i "Hulen" i 1803. Denne Johann Peder Valentin døde i "Hulen" d. 2. november 1836 af brystsvaghed efterladende sig sin hustru og sine 2 sønner Johann Johannsen der var født d. 26. maj 1812 i Torup og Claus Johannsen, der var født d. 4. juli 1816 i Torup. (Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede indsidder og enkefru Dorothea Kirstine Johannsen et sted i Hjortsprings parceller sammen med sin ugifte søn træskomager Johan Johannsen, men hvor det har været vides ikke. Hun døde som fattiglem i Svenstrup i en alder af 91 år d. 2. september 1862.)

 

1838       I november 1838 boede der også en indsidder her i "Hulen" ved navn Jens Christensen, der var født omkring 1816 (muligvis 6. oktober 1815 i Torup), sammen med sin hustru Anna Maria Christiansen, der var født i 1807. De fik datteren Anna Maria Christensen der blev født d. 25. november 1838 her i "Hulen", og døbt i Svenstrup kirke d. 30. december 1838.

Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede de tilsyneladende som lejefolk i parcelsted 2 "Malkestedet".

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede lejer og tjenestekarl Hans Christensen her på stedet sammen med sin hustru Mette Marie Christensen og deres 4 børn Christen Hansen, Hans Hansen, her kaldet Christensen, Jørgen Hansen, her kaldt Christensen og Christian Hansen, her kaldt Christensen.

 

1843       I 1843 boede der også en kurvemager ved navn Mathias Hansen her i "Hulen". Han var født d. 17. januar 1823 i Klingbjerg som søn af indsidder Hans Hinrich Petersen og hustru Maren Mathias Mathisensdatter, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 18. december 1842 med den 4 år ældre Birthe Marie Christensen der var født d. 28. august 1819 i Bregninge sogn på Ærø som datter af inderste Niels Christensen og hustru Maren Jørgensdatter. Ved giftermålet i Svenstrup kirke havde præsten noteret at hun var en såkaldt uægte datter af Maren Jørgensen på Ærø og at hun opholdt sig hos stedfaderen Christian Sørensen i Hjortspringkobbel.

Birthe Marie og Mathias Hansen fik datteren:

 • Anne Marie Hansen, født d. 19. april 1843 i Hulen. (senere Kåd 35 i Klingbjerg)

Birthe Marie og Mathias Hansen har kun boet kortvarigt i "Hulen", og købte senere kåd nr. 35 i Klingbjerg, en nu nedbrudt ejendom, der var beliggende mellem nuværende Rugbjergvej 4 og 6.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede indsidder og tjenestekarl Hans Christensen fortsat her i "Hulen" sammen med sin hustru Mette Marie Christensen og deres 2 børn Jørgen Hansen og Christian Hansen.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede indsidder og tjenestekarl Hans Christensen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Mette Marie Christensen og deres ugifte datter Anne Cathrine Hansen samt hendes såkaldte uægte datter Anne Marie Christensen, der var født d. 18. december 1850 med soldat i 5. bat. 1. komp nr. 159 Hans Christensen som angivet far til hende.

 

1857       Hans Christensen (*1792) døde i "Hulen" d. 2. februar 1857 i en alder af 65 år, og hans hustru Mette Marie Christensen sad derefter tilbage som enke.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede enkefru Mette Marie Christensen fortsat her i "Hulen" sammen med sin ugifte søn Christian Hansen og ugifte datter Anne Marie Hansen. Barnebarnet Anne Marie Christensen, her kaldt Hansen boede fortsat her på stedet.

 

1870       Mette Marie Christensen døde d. 16. december 1870 af skrøbelighed og alderdom i en alder af 80 år, efter at have levet som enke i næsten 14 år.

 

1888       På et tidspunkt i 1888 kom tjenestekarl i Himmark Jørgen Valentin og hustru Anna Maria Kirstine f. Bondesen her til "Hulen" hvor de boede da de fik deres søn Jørgen Valentin d. 25. maj 1888. Hvor længe de boede i "Hulen" kan ikke siges. Deres næste barn fik de i Himmark i februar 1893.

 

1890       Hans Hansen (*1829) der var kaldet Hans Jolmand og som var søn af Hans Christensen, som kom her til hulen omkring 1820, og som var såkaldt "Buesvend" på Hjortspring, (en arbejdsleder), fik "Hulen" foræret af ejeren på Hjortspring. Som tjenestekarl på Hjortspringgaard var Hans Hansen blevet gift i Svenstrup kirke d. 6. april 1866 med den 13 år yngre pige Anne Marie Hansen Finmann, der var født d. 30. maj 1842 i Elstrup som datter af Hans Jørgensen Finmann og hustru Charlotte Cathrine Hansen Dam i Elstrup i Egen.

(Den senere tilkomne Rasmus Valentin (*1907) har fortalt at familien Valentin boede i husets østlige ende, de 2 fag til højre for døren mens Hans Jolmand med sin familie boede i husets vestlige ende og havde de 3 fag til venstre for døren.)


Hulen-01
"Hulen" som det må have set ud fra sydsiden før 1900.

Anne Marie og Hans Hansen fik børnene:
 • Hans Hansen, født d. 16. juni 1866.
 • Jørgen Hansen, født d. 8. april 1868. (senere her) (senere forpagter på "Stevninghjørn")
 • Christen Hansen, født d. 17. februar 1870.
 • dødfødt pige d. 2. april 1872.
 • Mette Marie Hansen, født d. 28. juli l874.
 • dødfødt pige d. 6. marts 1877.
 • Peter Hansen, født d.29. april 1878.
 • dødfødt dreng d. 17. juni 1880.


Hans Hansen byggede 5 fag på husets vestlige ende. Det var en stald med plads til et par køer, grise og høns, og så købte han også 2 tdr. land.

Hulen-02
"Hulen" som det må have set ud fra sydsiden
efter at Hans Jolmand havde tilbygget en stald på husets vestlige side.

1895       Anne Marie og Hans Hansens søn Jørgen Hansen (*1868) blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 22. november 1895 som ejer af "Hulen" efter at stedet her var blevet ham overladt d. 18. november 1895.

Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 10. maj 1894 med den godt 4½ år yngre Elisabeth Nielsen der var født 19. december 1872 som datter af inderste Niels Nielsen og hustru Cathrine f. Carstensen i nuværende Sønderlundvej 10. (Matrikel nr. 30 Stevning).

Elisabeth og Jørgen Hansen fik datteren:

 • Anne Marie Hansen, født d. 10. oktober 1895.


1898       Jørgen Hansens kusine Anna Eleonore Christensen, der var datter af Jørgen Hansens fars søster Anne Marie Hansen og hendes mand Christen Christensen havde overtaget Parcel nr. 1 "Stevninghjørn" i 1898 efter dem. Da hun imidlertid boede på "Skadborg" parcel nr. 15 Nordborgvej 153 sammen med sin mand Jørgen Møller, blev "Stevninghjørn" forpagtet ud til Jørgen Hansen. Han fraflyttede dermed "Hulen" sammen med sin hustru Elisabeth og datter Anne Marie.

På "Stevninghjørn" fik Elisabeth og Jørgen Hansen børnene:

 • Niels Hansen, født d. 28. januar 1898.
 • Kathrine Hansen, født d. 25. juli 1901.
 • Hans Hansen, født d. 1. maj 1903.
 • Christen Hansen, født d. 4. april 1905.


1905       Da forpagter Jørgen Hansen på "Stevninghjørn" døde d. 4. september 1905 i en alder af kun 37½ år, flyttede hans hustru Elisabeth Nielsen tilbage til "Hulen" igen. Hendes afdøde mand bevarede fortsat ejerskabet af "Hulen".

 

1920       Enkefru Elisabeth Nielsen havde fundet sig en ny mand, og d. 19. november 1920 blev hun gift i Svenstrup kirke med den 4½ år yngre enkemand og skomagermester Christen Hansen Stolberg i "Hulen". Han var født d. 3. juni 1877 i Skovby i Lysabild sogn som søn af smed Bendt Hansen Stolberg og hustru Anna f. Albertsen i Skovby. Han var blevet enkemand d. 4. februar 1918, da hans hustru Gunder Marie f. Hansen fra Blans døde i Sønderborg. Han sad derefter tilbage med sine 10 børn:

 • Bendt Hansen Stolberg, født d. 20. juni 1900 i Blans.
 • Hans Peter Hansen Stolberg, født i 1901.
 • Christen Hansen Stolberg, født d. 5. april 1902 i Blans.
 • Gerhard Hansen Stolberg, født i 1904.
 • Magda Hansen Stolberg, født d. 10. juni 1905 i Løjtkirkeby.
 • Nicolai Hansen Stolberg, født i 1907.
 • Anna Hansen Stolberg, født i 1909.
 • Johann Hansen Stolberg, født i 1910.
 • Jes Hansen Stolberg, født d. 23. august 1911 i Bevtoft sogn Aabenraa amt.
 • Jacob Hansen Stolberg, født d. 4. juli 1913 i Branderup sogn.


1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede skomagermester Christen Hansen Stolberg her på stedet sammen med sin hustru Elisabeth Nielsen og hans 3 børn af første ægteskab Magda H. Stolberg, Jes H. Stolberg og Jakob H. Stolberg.

 

1923       Efter skifteakter af 16. maj og 20. juni 1923 fra Als Nørre og Søndre herreders Ret blev fru Elisabeth Stolberg, tidligere gift Hansen og født Nielsen, indskrevet i grundbogen som eneejer af stedet her.

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede vognmand Christen Hansen Stolberg her på stedet sammen med sin hustru Elisabeth Nielsen og hans 4 børn fra første ægteskab Bent Hansen Stolberg, Christen Hansen Stolberg, Jes Hansen Stolberg og Jakob Hansen Stolberg. Elisabeth Nielsens søn af første ægteskab Hans Hansen, boede her også som tjenestekarl.

 

1927       Elisabeth Stolbergs mand Christen Hansen Stolberg blev efter lov nr. 56 af 18. marts 1925 og begæring af 20. januar 1927 indskrevet i grundbogen d. 19. februar 1927 som medejer af stedet her i almindeligt formuefællesskab.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede husmand Christen Hansen Stolberg fortsat her på stedet sammen med sin hustru Elisabeth Nielsen.

 

1936       "Hulen" gik på tvangsauktion og d. 8. september 1936 blev der tinglyst en ny overtagelse af ejendommen.

Hulen-03
Luftfoto af "Hulen" fra ukendt årstal.

 

1939       "Hulens" nye ejer var arbejder Rasmus Valentin fra Stevning, og han fik et tinglyst fogedudlægsskøde for sin nyerhvervede ejendom d. 16. maj 1939 som han havde købt for 7.600 kr.

Rasmus Valentin var født d. 27. april 1907 som søn af daglejer Jørgen Valentin og hustru Anna Eriksen i Østerholm i Egen sogn, og som tjenestekarl i Elstrup var han blevet gift i Egen kirke d. 14. december 1928 med den knap 2 år yngre tjenestepige Christine Margrethe Torre der var født d. 12. januar 1909 i Stevning som datter af landmand Jes Clausen Torre og hustru Christine f. Petersen i Stevning.

Christine Margrethe og Rasmus Valentin fik børnene:

 • Anni Christine Valentin.
 • Jørgen Valentin. (han overtog stedet)


1975       For en købesum på 349.454 kr. blev Rasmus Valentins søn Jørgen Valentin ejer af "Hulen" og han fik skøde på dette d. 10. januar 1975.

Jørgen Valentin var blevet gift med Hanne Lyck fra Tandslet.

Hanne og Jørgen Valentin fik børnene:

 • Helle Valentin.
 • Rikke Valentin.
 • Mette Valentin.


1993       Jørgen Valentins far Rasmus Valentin (*1907), døde d. 7. juli 1993 i en alder af 86 år, og hans mor sad derefter tilbage som enke.


Hulen-04
Luftfoto af "Hulen" fra ukendt årstal.

 

1997       I 1997 blev jorden solgt fra og "Hulen" blev nedlagt som landbrugsejendom. Herefter begyndte Jørgen Valentin på at lave "Hjortspring landbrugsmuseum", der rummer en stor og samling af gamle landsbrugsmaskiner og landbrugsredskaber.

 

2000       Jørgen Valentins mor Christine Valentin f. Torre (*1909) døde d. 18. august 2000 i en alder af 91½ år, og efter at have levet som enke i 7 år.

 

2014       Jørgen Valentin ejer og bebor fortsat "Hulen"

 

 

til top
Ajourført december 2015
www.jessenb.dk