Kåd nr. 144

"Melvedled"

Nordborgvej 110

Matrikel nr. 64 af Stevning ejerlav.


19542013

Luftfoto over "Melvedled" fra 1954

Luftfoto over "Melvedled" fra 20131604       Stedet her er i 1604 nævnt som et ledvogterhus til Hjortspring.

Stedet har været beboet af en mand der tilsyneladende havde flere navne: Jørgen Kandedrejer, Jørgen Soneboe, og senere er navnet Kielsen kommet til. (Rigtigheden kan være usikker idet noget passer godt sammen mens andet måske ikke.)

 

1711       Den 30. august 1711 blev Jørgen Kandedreiers søn ved Hjortspring døbt og kaldet Jens, men en Jørgen Kandedreier ved Hjortspring døde i 1749 i en alder af kun 38 år og han må være født i 1711. Han er ikke fundet i kirkebogen.

 

1722       Jørgen Kandedreiers hustru blev begravet på Svenstrup kirkegård i 1722.

 

1723       Jørgen Kandedrejer ved Hjortspring blev gift igen i Svenstrup kirke først på året 1723 med Kirsten Jens Torresdatter. (Hendes navn er svært læselig og derfor måske ikke helt rigtigt.)

Hvor mange børn de fik kan ikke siges, men nedenstående må være søn af dem. Han er ikke fundet i KB, så det er usikkert.

 • Jørgen, født omkring 1723. (Han må være identisk med den senere Jørgen Kandedreier eller Jørgen Kielsen)

1737       På Kristi himmelfartsdag d. 30. maj 1737 døde Jørgen Soneboes hustru, og hun blev begravet på Svenstrup kirkegård, og han sad derefter igen tilbage som enkemand.

 

1738       På et tidspunkt i 1738 blev Jørgen Kandedrejer ved Hjortspring gift igen i Svenstrup kirke med Maren Christens fra Lavensby. Hvem hun var vides ikke.

Om de fik børn vides heller ikke.

 

1746       Jørgen Kandedreier, der var født omkring 1723 blev gift i Svenstrup kirke d. 16. juli 1746 med Eleonore Hansdatter. Hvem hun var vides ikke. (Denne Jørgen Kandedreier må være identisk med den senere nævnte Jørgen Kielsen)

Eleonore og Jørgen Kandedreier fik børnene:

 • Jørgen, døbt d. 21. januar 1748.
 • Thomas, døbt d. 28. marts 1751.

1749       Jørgen Kandedreier ved Hjortspring døde i en alder af kun 38 år. (Han må dermed være født i 1711, men han er ikke fundet i kirkebogen. Derimod er der som tidligere nævnt en Jens der er født i 1711.)

 

1750       Den 1. maj 1750 blev Jørgen Thomsen og Eleonora Jørgens ved Hjortspring gift i Svenstrup kirke. (Her har præsten noteret at han døde i 1807 og hun døde i 1753. Ved dødsfaldet i 1807 står der kådner og drejer Jørgen Kielsen, og ved dødsfaldet i 1753 står der Jørgen Kandedreiers kone. Jørgen Thomsen, Jørgen Kandedreier og Jørgen Kielsen må dermed være én og samme person.)

 

1753       Jørgen Kandedreiers (*1723) hustru Eleonora Jørgens (*1717) døde i en alder af kun 36 år af "Svindsot" og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 21. februar 1753. Jørgen Kandedreier fandt sig en ny livsledsager, og han blev så gift igen i Svenstrup kirke d. 9. november 1753 med Maren Jørgensdatter fra Sjellerup.

Maren og Jørgen Kandedreier fik børnene:

 • Peter, døbt d. __ februar 1756.
 • Ellen, døbt d. 14. oktober 1759. (senere "Melletgaard" parcelsted nr. 4.)

1758       Jørgen Soendbos hustru Karen døde af vattersot i en alder af 69 år og blev begravet på Svenstrup kirkegård i februar 1758. Han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1759       Jørgen Soendbo fandt sig en ny livsledsager, og d. 24. februar 1759 blev han gift i Svenstrup kirke med Thyra Christens fra Stevning, der var født i 1734. Deres lykke varede ikke længe, idet Jørgen Soenebos nye hustru Thyra Christens døde i en alder af kun 25 år og blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 15. august 1759. Atter engang sad han tilbage som enkemand.

 

1795       Den 14. juni 1795 blev Jørgen Keelsen Skovfoged 41-årige hustru Kirsten begravet på Svenstrup kirkegård. (Hvordan hun hænger sammen med det øvrige kan ikke siges.)

 

1796       Jørgen Kielsens søn af første ægteskab Thomas Kielsen (*1751) blev gift i Svenstrup kirke d. 5. august 1796 med pigen Karen Pedersdatter fra Himmark. Hun var født i Himmark og døbt i Svenstrup kirke d. 14. november 1762 som datter af Peder skrædder og hustru i Himmark.

Karen og Thomas Kielsen fik børnene:

 • dødfødt datter, begravet d. 26. december 1796.
 • Jørgen Kielsen, født d. 27. marts 1798.
 • Anne Cathrine Kielsen, født d. 7. september 1803.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede enkemand og kådner med jord samt drejer Jørgen Kielsen (*1724) her på stedet sammen med sin søn af første ægteskab Thomas Kielsen (*1751), der også var drejer, og dennes hustru Karen Jepsen og deres søn Jørgen Kielsen. På stedet boede desuden også Jørgen Kielsens datter af andet ægteskab enkefru Ellen Christensen, der ernærede sig som spinner, og dennes 10 år gamle søn Peter Christensen Kock. (Ellen Christensen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 15. februar 1793 med Jes Christensen Kock fra Torup, der døde d. 29. juni 1795. De havde sønnen Peter Christensen Kock, der ifølge folketællingen må være født i 1793. Han er bare ikke at finde i kirkebogen over fødte, men derimod er der noteret at Jes Christensen Kock i Torup og hustru Ellen Jørgen Keelsen døbte deres datter Thøre Jesdatter i Svenstrup kirke d. 12. maj 1793. Fødselsdagen er ikke læselig. Ved Ellens død i 1835 står der at hun efterlader sig en datter Thøre.)

I Henrik Ussings bog om "Det gamle Als" fra 1926 skriver han om en gammel visebog som smed Hans Schmidt i Stevning var kommet i besiddelse af ved at købe et gammelt skrin på en auktion, og i dette skrin lå visebogen mellem andet skrammel. Skrinet var i sin tid blevet lavet til Anne Kathrine Kehlsen da hun var barn, til at have småsager i. Hun boede sammen med sin broder Jørgen Kehlsen i et sted, som også deres fader havde ejet. Det var nabosted til kroen §5. Huset lå ved landevejen fra Sønderborg til Nordborg på det sted hvor hovvejen begynder. Husets beboere skulle lukke ledet for hovvejen, og det fik han en tønde land for af herregårdslandet. I dette hus har bogen da været, sandsynligvis en lang årrække inden den kom i Hans Schmidts besiddelse.

 

1807       Den gamle kådner og drejer Jørgen Kielsen (*1723) døde d. 31. oktober 1807 i en alder af 84 år. (ved ægteskabet i 1759 har præsten noteret at Jørgen Soendbo døde i 1807 og hans hustru i 1759) (Dette gør at Jørgen Kielsen og Jørgen Soendbo må være samme person)

Herefter må sønnen Thomas Kielsen (*1751) have overtaget ejendommen.

 

1824       Efter få dages sygeleje døde Thomas Kielsens (*1751) hustru Karen Pedersdatter (*1762) d. 7. maj 1824 i en alder af kun 62 år og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1835       Thomas Kielsens (*1751) halvsøster Ellen Kielsen (*1759), der jo havde været gift med Jes Christensen Kock i Torup døde d. 1. marts 1835 af "tæring" i en alder af 76 år hos parcellist Jørgen Hansen Møller parcelsted nr. 4 "Melletgaard", hvor hun havde opholdt sig i sine sidste uger, og hvor hendes datter Thøre var tjenestepige.

 

1838       Thomas Kielsen (*1751) døde d. 5. juli 1838 i en alder af 87 år, efter at have levet som enkemand i godt 14 år. Han var ifølge præsten en sund og rask mand lige til sin alderdom hvor han fik en svulst, som stadig tiltog, og som til sidst endte hans dage med en blid og rolig død. Han efterlod sig dermed sine 2 børn Jørgen Kielsen (*1798) og Anne Cathrine Kielsen.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede ______ (mangler endnu)

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede den ugifte Jørgen Kielsen (*1798) her på stedet sammen med sin søster Anne Cathrine Kielsen (*1803) der ligeledes var ugift og som var hans husholder. De havde en tjenestepige ved navn Anne Marie Grau fra Klingbjerg.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede ______ (mangler endnu)

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede ______ (mangler endnu)

 

1865       Anne Cathrine Kielsen (*1803) døde d. 4. oktober 1865 i en alder af kun 62 år, og hendes bror Jørgen Kielsen sad derefter alene tilbage.

 

1868       Kådner og skomager Jørgen Kielsen (*1798) døde ugift d. 27. januar 1868 i en alder af 70 år efter kort tids svagelighed.

 

1869       Jørgen Thordsen, Parcel nr. 16 - "Boelskilde", købte det gamle kådnersted, og d. 25. marts 1869 fik han tilladelse til fra stedet her at sælge 1 skæppe land og beboelseshuset til daglejer Conrad Moldt i Nordborg, til oprettelse af et nyt familiested, og efter en købs og overladelseskontrakt af 22. juni 1869 blev Conrad Moldt indskrevet i den preussiske grundbog som stedets nye ejer, efter den senere preussiske lov af 27. maj 1873. Kådnerstedet blev hermed nedlagt idet resten af jorden på 4½ tønde land blev lagt sammen med "Boelskilde".

Conrad Moldt var født d. 12. februar 1838 i Helved i Notmark sogn, som søn af inderste Diedrick Moldt og hustru Anne Marie i Helved. Han var blevet gift i Nordborg kirke d. 8. juni 1865 med den 4½ år ældre fruentimmer Anna Bothilde Petersen, der var født d. 21. september 1833 i Kliplev sogn, Lundtoft herred, Aabenraa amt som datter af arbejder Peter Sørensen Petersen og hustru Anna Maria Margarethe Christiane f. Meier.

I Nordborg fik Anna Bothilde og Conrad Moldt børnene:

 • Anna Maria Margarethe Moldt, født d. 11. maj 1865, død d. 17. februar 1881.
 • Margarethe Moldt, født d. 19. december 1867.
Efter at Anna Bothilde og Conrad Moldt var kommet her til stedet fik de børnene:
 • Diderik Moldt, født d. 25. marts 1870.
 • Peter Moldt, født d. 26. februar 1873.

1881       Anna Bothilde og Conrad Moldts første datter Anna Maria Margarethe Moldt, døde d. 17. februar 1881, og kort tid efter døde også Conrad Moldts hustru Anna Bothilde Moldt d. 25. maj 1881 i en alder af kun godt 47½ år, og han sad derefter tilbage med sine 3 børn.

 

1884       Conrad Moldt havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 2. juli 1884 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den 1 år ældre pige Anne Kirstine Rasmussen, der var født d. 20. februar 1839 som datter af indsidder Chresten Rasmussen og hustru Anna Margaretha f. Struck i Stevning.

 

1885       Efter en købekontrakt af 19. januar 1885 blev arbejder Terkel Andersen indskrevet i den preussiske grundbog som stedets nye ejer. Hvad der herefter er blevet af Anne Kirstine og Conrad Moldt vides ikke.

Terkel Andersen var født d. 18. oktober 1844 på Smidstrup mark i Smidstrup sogn i Vejle amt som søn af husmand Anders Christensen og hustru Anne Marie Andersdatter på Smidstrup mark, og han var blevet gift d. 9. oktober 1875 med Kjerstine Andersen, men hvor det har været vides ikke. Hun var født som Kirsten Matthiesen d. 20. februar 1851 som et såkaldt uægte barn af ugifte An Sophie Jessen, der var datter af kådner Jes Matthiesen (Brag) i Klingbjerg.

Hvor de har boet er ikke helt klart, så om de har boet her på stedet før det kom i Terkels eje er svært at sige. Ved børnenes fødsel står der lidt forskelligt: ved Landevejen, ved Stevning ved Hirschsprung, ved Hirschsprung, ved Stevning

Kjerstine og Terkel Andersen fik børnene:

 • Peter Andersen, født d. ___ (nævnt ved fars død i 1929, ej fundet) (senere i Broager)
 • Andreas Andersen, født d. 19. juni 1879. (senere i Fredericia)
 • Christen Andersen, født d. 8. marts 1885. (senere i Amerika)
 • Jes Andersen, født d. 21. september 1887. (senere i Himmark)
 • Marie Sophie Andersen, født d. 22. juni 1890.
 • Kirstine Marie Andersen, født d. 18. februar 1893. (senere i Stevning)
 • Hans Andersen, født d. 5. november 1896. (35) (senere i Torup)

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede handelsmand Terkel Andersen her på stedet sammen med sin hustru Kjerstine Andersen og deres søn Jes Andersen, der netop var hjemvendt fra Nordamerika.

 

1922       Terkel Andersens hustru Kjerstine Andersen døde d. 16. februar 1922, 4 dage før hendes 71 års fødselsdag, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1923       Formegentlig er Terkel Andersen blevet boende her i huset, selv om han solgte det til arbejdsmand Julius Frederik Mehlberg, og efter et skøde af 6. april 1923 og derefter en tinglysning d. 7. april 1923 gik ejendomsretten over til ham. Overtagelsen blev indskrevet i den preussiske grundbog, og ejendomsskylden var her sat til 4.500 kr.

Julius Frederik Mehlberg var født i Himmark d. 17. februar 1901 som søn af arbejder Julius Mehlberg og hustru Thora f. Ecklon i Svenstrup og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 18. februar 1921 med den 2½ år ældre Cathrine Elisabeth Nielsen der var født i Stevning d. 22. juli 1898 som datter af arbejder Peter Johann Nielsen og hustru Marie f. Matthiesen i Stevning.

Cathrine Elisabeth og Julius Frederik Mehlberg fik børnene:

 • Julius Frederik Nielsen Mehlberg, født d. 24. juni 1920 i Stevning.
 • Peter Mehlberg, født d. 12. marts 1922 i Svenstrup.
 • Vilhelm Mehlberg, født d. 21. juli 1923, død d. 22. juni 1924.
 • Frederik Mehlberg, født d. 22. august 1927.
 • Marie Cathrine Mehlberg, født d. 10. maj 1930.
 • Egon Mehlberg, født d. 22. september 1934 i Stevning.
 • Anna Dorothea Mehlberg, født d. 20. januar 1937 i Stevning.

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede arbejder Julius Frederik Mehlberg her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Elisabeth Mehlberg og deres 2 børn Julius Frederik Nielsen Mehlberg og Peter Mehlberg.

Enkemand Terkel Andersen menes også fortsat et have beboet huset her i 1925. Han boede sammen med sit barnebarn Christen Andersen, der var født d. 20. februar 1912 som søn af hans datter Kirstine Marie Andersen.

 

1929       Som aftægtsmand i Stevning, men det kan godt have været stedet her, døde Terkel Andersen d. 27. februar 1929 i en alder af 84 år, og efter at have levet som enkemand i 7 år. Han efterlod sig sine 5 sønner og 2 døtre.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede arbejder hos proprietær Krenzen på Stamparcellen Hjortspringgård Julius Frederik Mehlberg her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Elisabeth Mehlberg og deres 4 børn Julius Frederik Nielsen Mehlberg, Peter Mehlberg, Frederik Mehlberg og Marie Cathrine Mehlberg.

 

1957       Julius Frederik Mehlberg døde i Haderslev amtssygehus d. 25. april 1957, og hans hustru Cathrine Elisabeth f. Nielsen sad derefter tilbage som enke.

 

1963       En skifteattest blev tinglyst d. 12. september 1963, og den gav derefter Cathrine Elisabeth Mehlberg f. Nielsen ejendomsretten over stedet her. Samme dato blev et skøde tinglyst og stedet overgik derefter til hendes 2 sønner Frederik Mehlberg og Egon Mehlberg med hver en halvdel. Købesummen var sat til 13.712 kr.ukendt årstal

Luftfoto af Melvedled (Foto fra ukendt årstal)

1983       Den 28. november 1983 blev et skøde tinglyst hvor Frederik Mehlberg herefter var eneejer af stedet her for en købesum på 69.960 kr.

 

1984       Cathrine Elisabeth Mehlberg f. Nielsen døde efter sigende i 1984, efter af have levet som enke i 27 år

 

1986       Stedet blev solgt til Githa Nielsen og Peter Sandholdt for en købesum på 395.000 kr. og d. 10. november 1986 blev der udstedt skøde på dette

Githa og Peter Sandholdt fik børnene:

 • Håkon Sandholdt.
 • Thorbjørn Sandholdt.

2005       Efter en bodelingsoverenskomst d. 17. februar 2005 blev Peter Sandholdt eneejer af stedet her.

 

2014       Peter Sandholdt ejer og bebor fortsat stedet her.

 

til top
Ajourført december 2015
www.jessenb.dk