I kontraktprotokollen er der under Hjortspring nævnt nogle personer som ikke har kunnet placeres i de forskellige beskrivelser af de
enkelte parceller, så hvor de hører hjemme kan ikke siges.

 


Et eller andet sted her i Hjortspring var der en mand der hed Christian August Steingard. Han var tilsyneladende ejer af flere parcelsteder, idet har er opført i kontraktprotokollen som ejer, der sælger i alt 4 parcelsteder. Hvor disse har været har det ikke været muligt at finde ud af. I og med at der er et par parcelsteder her i Hjortspring, nemlig parcel nr. 6 der ved udparcelleringen i 1771 blev købt af Lænhardt i Nykåd, og parcel nr. 13 der ved udparcelleringen i 1771 blev købt af Högenreiter Petersen, ja så kan det meget vel have været de stedet han bl.a. har ejet i en kortere periode.

 

Under alle omstændigheder sælger Christian August Steingard et parcelsted d. 26. marts 1784 til Hans Hansen Nymand. Hvem denne Hans Hansen Nymand er og hvad det er for et parcelsted vides ikke.

 

Christian August Steingard sælger et andet parcelsted med samme dato d. 26. marts 1784 til Jørgen Hansen Nymand. Hvem denne Jørgen Hansen Nymand er og hvad det er for et parcelsted vides ikke.

 

Christian August Steingard sælger endnu et parcelsted d. 26. marts 1784 til Jørgen Clausen. På parcelsted nr. 18 er der en Jørgen Clausen, der havde dette sted fra 1776 til 1829. Om det er ham eller en anden Jørgen Clausen eller hvad det er for et parcelsted kan ikke siges.

 

Christian August Steingard sælger endnu et parcelsted d. 26. marts 1784 til Nis Jørgensen. På parcelsted nr. 17, Sønderlundvej 11, er der en Nis Jørgensen, der havde dette sted fra 1771 til 1803. Om det er ham eller en anden Nis Jørgensen eller hvad det er for et parcelsted kan ikke siges.Et andet sted her i Hjortspring var der en mand der hed Jørgen Thomsen. Han var tilsyneladende ejer af et parcelsted, idet har er opført i kontraktprotokollen som ejer, der sælger et parcelsted med samme dato som ovenstående d. 26. marts 1784 til Hans Hansen Nymand. Om det er samme Hans Hansen Nymand som ovenstående eller hvad det er for et parcelsted der er tale om har det ikke været muligt at finde ud af.


 

Og endnu et sted her i Hjortspring var der en mand der hed Christen Jürgensen. Han var tilsyneladende ejer af et bolsted, idet har er opført i kontraktprotokollen som ejer, der sælger et bolsted d. 30. januar 1852 til Jacob Christensen. Hvem han er og hvad det er for et bolsted her i Hjortspring der er tale om har det ikke været muligt at finde ud af.


 

 

til top

www.jessenb.dk