Borrevej 4


Matrikel nr. 116 af Svenstrup ejerlav

art 116

På matrikeloversigten fra 2011 ses
placeringen af matrikel nr. 116
af Svenstrup ejerlav.

Huset er i den preussiske grundbog indskrevet efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873 som et husinderstested i Torup.

1854       Ifølge bogen om Svenstrup sogns historie fra 2004 om Klingbjerg blev huset her opført omkring 1854 af Jep Petersen.

Denne Jep Petersen Lauritzen var født d. 5. marts 1811 i Klovtoft i Hellevad sogn som søn af bolsmand John Lauritzen og hustru Maren f. Peters i Klovtoft. Som tjenestekarl i Oksbøl præstegård var han blevet gift i Svenstrup kirke d. 18. december 1842 med pigen Mette Maria Jørgensen, der var født d. 16. november 1813 som datter af tjenestekarl i Hjortspring Jørgen Christensen og hustru Helene Nis Erichsensdatter.

Mette Maria og Jep Petersen Lauritzen fik børnene:
 • Helene Petersen Lauritzen, født d. 21. marts 1843.
 • Maren Petersen Lauritzen, født d. 17. juni 1845.
 • Jørgen Petersen Lauritzen, født d. 14. februar 1848. (emigrerede til Amerika)
 • Mette Marie Lauritzen, født d. 15. oktober 1850.
 • Anne Marie Petersen Lauritzen, født d. 13. august 1853. (emigrerede til Amerika)
 • Kathrine Petersen Lauritzen, født d. 24. oktober 1857. (emigrerede til Amerika)

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede Jep Petersen Lauritzen i det 26. hus i Torup sammen med sin hustru Mette Maria Jørgensen og deres 3 børn Jørgen Petersen Lauritzen, Mette Marie Lauritzen og Anne Marie Petersen Lauritzen. (selv om de er opført i listen fra Torup, må det have været stedet her der er tale om, idet huset jo i grundbogen er opført som et husinderstested i Torup.)

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglejer Jep Petersen Lauritzen her i huset sammen med sin hustru Mette Maria Jørgensen og deres 4 børn Jørgen Petersen Lauritzen, Mette Marie Lauritzen, Anne Marie Petersen Lauritzen og Kathrine Petersen Lauritzen.

1875       Jep Petersen Lauritzens hustru Mette Maria Petersen Lauritzen døde d. 28. juni 1875 i en alder af kun 61½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Af hans 6 børn var de 3 nu emigreret til Amerika, mens de andre 3 var gift her på Nordals.

1877       Jep Petersen Lauritzen solgte huset til Niels Christian Bruun. Han var født d. 12. november 1854 som søn af kådner Christian Bruun og hustru Birthe Marie ved Ulkebøl kirke, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 25. oktober 1877 med den 1½ år ældre pige Anne Marie Christensen Moldt, der var født d. 19. marts 1853 i Torup som datter af kådner Christen Sørensen Moldt og hustru Anne Marie Hansen eller Petersen Moldt i Torup.

Anne Marie og Niels Christian Bruun fik børnene:
 • Chresten Christensen Bruun, født d. 1. december 1877.
 • Christian Christensen Bruun, født d. 8. oktober 1880, død d. 15. oktober 1880.

1881       Niels Christian Brun rejste til Amerika og solgte huset til Lars Hansen kaldet "Fynbo" efter en købekontrakt af 22. januar 1881, og efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev dette senere indskrevet i den preussiske grundbog d. 31. oktober 1883.

Lars Hansen var født d. 30. maj 1849 ved Nybølle i Villerslev sogn i Svendborg amt som søn af husmand Hans Eriksen og hustru Ane Larsdatter ved Nybølle. Som husejer i Klingbjerg blev Lars Hansen gift i Nordborg kirke d. 27. april 1882 med den knap 3 år ældre Anna Marie Hansen, der var født d. 9. juli 1846 i Pøl i Nordborg landsogn som datter af præsteinderste Nis Hansen og hustru Anna Kirstine f. Christensen i Pøl

Anna Marie og Lars Hansen fik tilsyneladende ingen børn.

1893       Lars Hansen overlod stedet her til skomager Jes Matthiesen i Torup d. 6. marts 1893, og dette blev således efterfølgende indskrevet i den preussiske grundbog d. 7. marts 1893.

Skomager Jes Matthiesen var født d. 15. juni 1866 i kåd nr. 36, Rugbjergvej 6 som søn af kådner Mathias Jessen og hustru Anna Sophie f. Kramer. Jes Matthiesen, der sikkert har lært skomagerfaget hos sin morfar i Oksbøl, var blevet gift i Svenstrup kirke d. 29. juni 1892 med den 2 år yngre pige Ellen Petersen Reichard, der var født i Lavensby i Havnbjerg sogn d. 8. august 1868 som datter af bolsparcellist Hans Peter Reichard og hustru Anna Maria f. Hansen Schulz i Lavensby.

Ellen og Jes Matthiesen fik børnene:
 • Anna Sofie Matthiesen, født d. 29. april 1893.
 • Mathias Matthiesen, født d. 6. januar 1898. (faldt i krigen 1914-1918 i Frankrig)
 • Anna Maria Matthiesen, født d. 18. juni 1901.
 • Anna Cathrine Matthiesen, født d. 14. november 1905.

1894       Da Jes Matthiesens far Mathias Jessen (*1830) var død i 1889 overtog han nu Rugbjergvej 6 efter en overladelseskontrakt af 15. januar 1894, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 17. januar 1894 som ejer af dette. Han solgte derfor stedet her til gårdbesidder Martin Vogelsang på "Solbjerggaard" til overtagelse d. 10. december 1894, og dette blev således indskrevet i den preussiske grundbog.

Efter sigende blev huset i en del år brugt som arbejderbolig til "Solbjerggaard", og således boede Vogelsangs karl, kaldet Niels Svensker, i huset i en årrække.

1900       Martin Vogelsang solgte huset til Christian Paulsen i Torup til overtagelse d. 21. december 1900, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 28. december 1900 som stedets nye ejer.

Christian Paulsen var født d. 24. april 1847 i Klingbjerg søn af Christian Poulsen og hustru Anna Marie f. Grau i kådnersted nr. 26 et nu nedbrudt hus der tidligere var flyttet fra Sandbjergvej til det såkaldte Borrishæld men som senere blev nedbrudt i 1937, og som dermed lå overfor stedet her. Han var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 16. februar 1871 med den 2½ år ældre Anne Cathrine Clausen, der var født d. 10. september 1844 i Brandsbøl i Havnbjerg sogn som datter af kådner Johan Peter Clausen og hustru Helene Petersen i Brandsbøl Himmark.

Anne Cathrine og Christian Poulsen havde børnene:
 • Christian Poulsen, født d. 22. februar 1871 i Elsmark. (senere Nedervej 31 Mjelsmark).
 • Johann Paulsen, født d. 5. januar 1874.
 • Anna Maria Paulsen, født d. 17. december 1881, død d. 22. oktober 1882.
 • Lorenz Paulsen, født d. 28. februar 1884. (han overtog stedet)

1900       Ifølge BBR registret er huset her opført i år 1900.

19xx
19xx
Foto af stedet fra ukendt årstal.

1914       Christian Paulsens overlod stedet her til sin søn Lorenz Paulsen d. 5. februar 1914, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer.

Som arbejder i Sottrupskov var Lorenz Paulsen, der var født d. 28. februar 1884 i Klingbjerg, blevet gift i Sottrup kirke d. 19. maj 1906 med den godt 1 år yngre Maria Petersen Mehlskov, der var født d. 5. april 1885 i Sottrupskov som datter af fisker Jørgen P. Mehlskov og hustru Maria f. Petersen i Sottrupskov.

Efter at Maria og Lorenz Paulsen var kommet her til Klingbjerg fik de børnene:
 • Christian Paulsen, født omkring 1905.
 • Cathrine Marie Paulsen, født d. 21. december 1910.

1914
1914
Foto af stedet fra omkring 1914.

1915
1915
Foto af ejendommen fra omkring 1910.

1916       Lorentz Paulsens mor Anne Cathrine Clausen (*1844) døde d. 5. februar 1916 i Himmark i en alder af 71 år, og hans far Christian Paulsen sad derefter tilbage som enkemand. Han må derefter være tilflyttet stedet her igen.

1919       Lorentz Paulsens far Christian Paulsen (*1847) døde i aftægten d. 13. januar 1919 i en alder af 71 år efter at have levet som enkemand i knap 3 år.

1920
1920
Foto af stedet fra 1920.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede Lorenz Paulsen her på stedet sammen med sin hustru Maria Paulsen og deres datter Cathrine Marie Paulsen.

1925       Skovarbejder Hans Jepsen i Torup og tidligere i Melledskov overtog huset og fik dette tilskødet d. 17. juli 1925. Efterfølgende blev dette så indskrevet i grundbogen d. 29. august 1925. Efter sigende købte Lorenz Poulsen en ejendom i Købingsmark, og fraflyttede sognet.

Hans Jepsen var født d. 22. marts 1898 i Lavensby i Havnbjerg sogn som søn af kådner og kromand og senere hjulmand Hans Jepsen og hustru Anna Kathrine Jensine f. Johnsen i Lavensby. Som skovarbejder i Melvedskov blev han gift i Svenstrup kirke d. 9. april 1925 med den godt 3 år yngre pige i Melvedskov Marie Kathrine Andresen, der var født d. 9. juni 1901 i Melvedskov som datter af skovarbejder Niels Jacobsen Andresen og hustru Kirstine f. Rasmussen i Melvedskov.

Marie Kathrine og Hans Jepsen fik sønnen:
 • Harald Jepsen, født d. 17. juli 1925.

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede arbejder Hans Jepsen her på stedet sammen med sin hustru Marie Kathrine Jensine Jepsen og deres søn Harald Jepsen.

1928
1928
Foto af stedet fra omkring 1928.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede skovarbejder i statsskoven Hans Jepsen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Marie Kathrine Jensine Jepsen og deres søn Harald Jepsen.

1931       I 1931 blev Hans Jepsen skovløber i Melledskov og han solgte derfor huset til Thorvald Johannes Anker Hansen i Brandsbøl for en købesum på 3700 kr. og efter en tinglysning d. 13. april 1931 blev dette indskrevet i grundbogen. Thorvald Johannes Anker Hansen var bornholmer, og han var født d. 3. januar 1900 i Vester Marie sogn på Bornholm som søn af husmand og murer Martin Hansen og hustru Dorthea Hansen i Selvejergård parcel nr. 50 i Vester Marie. Han var gift med Dorthea Christine f. Nissen, der var født d. 12. maj 1902 i Fynshav i Notmark sogn som datter af pagter Claus Nissen og hustru Dorothea Christine f. Møller i Fynshav.

Dorthea Christine og Thorvald Johannes Anker Hansen havde børnene:
 • Mary Dorthea Hansen, født d. 28. marts 1924 i Brandsbøl.
 • Claus Hansen, født d. 17. maj 1925 i Brandsbøl.
 • Dorthea Christine Hansen, født d. 24. januar 1927 i Brandsbøl.

1943       Thorvald Johannes Anker Hansen solgte huset til skovarbejder Harald Hansen i Torup for en købesum på 4.500 kr., og efter en tinglysning d. 7. maj 1943 blev dette indskrevet i grundbogen.

Dorthea Christine og Thorvald Johannes Anker Hansen flyttede derefter til Rugbjergvej 1.

Harald Hansen var født i Sottrupskov i Sottrup sogn d. 22. juni 1919 som søn af fisker Jens Peter Hansen og hustru Jensine Laurine Andresen i Sottrupskov. Han var gift med den knap 4 år yngre Kjerstine Marie Christensen, der var født d. 27. marts 1923 i Holm som datter af parcellist Christen Christensen og hustru Marie Grau i Holm.

Kjerstine Marie og Harald Hansen fik børnene:
 • Sonja Hansen.
 • Birgit Hansen.
 • Jenny Hansen. (senere Færgevej 29 og Nedervej 5 Mjels)
 • Jens Peter Hansen.
 • Chresten Hansen.
 • Johanne Hansen.
 • Hans Christian Hansen.

1950       Harald Hansen solgte ejendommen til landmand Lauritz Wrang i Torup for en købesum på 7.500 kr. plus 1000 kr. i løsøre, og efter en tinglysning d. 19. juni 1950 blev dette indskrevet i grundbogen.

Harald Hansen fraflyttede sognet og flyttede med sin familie til "Troldhøj" ved Østerholm i Egen sogn.

Lauritz Wrang var født d. 3. februar 1919 i Torup som søn af parcellist Hans Wrang og hustru Charlotte f. Møller i Torup. Han forblev ugift. Lauritz Wrang, med kaldenavnet Laus, drev her et gartneri, som var noget specielt og vel også besværligt på grund af det bakkede terræn.

1965       Lauritz Wrang solgte huset til Kaj Haugaard. (Hvem han var vides ikke)

1974       Kaj Haugaard solgte huset til Gert Jensen. (Hvem han var vides ikke)

1976       Gert Jensen solgte huset til Gert Jespersen og Kirsten Bonde med hver en ideel halvpart for en købesum på 370.000 kr. og d. 19. januar 1977 blev dette tinglyst og der blev udstedt skøde på dette.

1983         Huset blev nu solgt til Erik Lorenzen Rugbjergvej 13 for en købesum på 396.149,53 kr., og han tilflyttede så stedet her. Skødedatoen på overtagelsen blev sat til d. 9. juni 1983.

2013         Erik Lorenzen er fortsat ejer at stedet her.

    til top
Oprettet og ajourført januar 2013
www.jessenb.dk