Borrevej x


Matrikel nr. 106 af Svenstrup ejerlav

kåd 26

Oprindelig lå dette kådnersted ved Sandbjergvej og havde dengang betegnelsen kåd nr. 26. På kortet med oversigt over kådnere i Klingbjerg i 1772 ses stedets daværende placering

Ejendommen blev efter en brand i 1781 udflyttet til stedet overfor skråningen der bærer navnet ”Borreshæld”, overfor Borrevej 4.

Denne ejendom blev i daglig tale kaldt for ”Boisen Døn” mens dens rigtige navn var ”Dalager”
Stedets historie tager sin begyndelse på Sandbjergvej.

1772       Som de første kådnere i Klingbjerg er Christen Lauesen i 1772 nævnt på kåd nr. 26, der dengang lå på nuværende Sandbjergvej.

Han var også kaldet Christen Lawmand, og han var gift med Anne Marie Lauridsen, der var født omkring 1749.

Anne Marie og Christen Lauesen (Lauridsen / Lawmand) fik børnene:
 • Lorenz Christensen, døbt d. 26. december 1768. (han overtog stedet)
 • Christen Christensen, født i 1773 (ej fundet født), død og begravet d. 20. januar 1802, 29 år gammel.
 • Ellen Christens, døbt d. 3. december 1775. (senere Tyremosevej 10)
 • Anne Marie Christens, døbt d. 25. april 1779.

1781       Der skete en stor katastrofe i Klingbjerg d. 11. juni 1781 idet hele den nordlige del af byen nedbrændte. I alt 5 huse, nemlig kådnerstederne 22, 23, 24, 25 og 26, og dermed også stedet her. Husene lå dengang meget tæt, og ilden har ikke været let at standse. Ofte prøvede man i sådanne situationer at rive stråtaget af et af husene længere nede i rækken, for derved at stoppe ildens fremfærd. Dette har sandsynligvis hjulpet, da ilden standsede ved det femte hus.

Hvem der så reelt har udflyttet kådnerstedet til placeringen ved Borrevej vides ikke.

1783       Kådner Christen Lawmand døde én af de sidste dage i 1783 og blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 1. januar 1784. (hans alder er ikke noteret i kirkebogen)

1791       Enkefru Anne Marie Lauridsen blev gift igen i Svenstrup kirke d. 8. februar 1791 med ungkarl Jørgen Christophersen fra Fyn, der var født omkring 1749. Han er senere nævnt som Jørgen Christophersen Grau. Jørgen Christophersen overtog herefter kådnersted nr. 26.

Anne Marie og Jørgen Christophersen fik datteren:
 • Anne Grau, født d. 15. juli 1792. (nævnt som Anne Christoffersen) (senere Tyremosevej 16)

1801       Kådner Jørgen Christophersen døde i en alder af 52 år og blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 25. januar 1801. Hans hustru Anne Marie sad derefter tilbage som enke.

1802       Afdøde kådner Jørgen Christophersens enke Anne Marie døde i en alder af kun 53 år, efter at have levet som enke i godt 1 år, og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 29. marts 1802.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede de 2 ugifte og forældreløse piger Anne Marie Christens her på stedet sammen med sin halvsøster Anne Christoffersen. På stedet boede også en 61-årig ugift dame ved navn Mette Christensen der levede af almisser. Hvem hun var vides ikke.

1808       På et ikke kendt tidspunkt omkring 1808 har den første ejers ældste søn Lorenz Christensen (*1768) overtaget kådnersted nr. 26. Han er også benævnt som Lorenz Christensen Grau, og ved hans fødsel i 1768 er hans far Christen Lauesen (Lauridsen / Lawmand) nævnt som kådner Christen Grau i Klingbjerg. Lorenz Christensen er også nævnt som Lauritz Christensen.

Mens Lorenz Christensen var tjenestekarl i Elsmark blev han trolovet med den omkring 17 år yngre Anna Johannsdatter, der var datter af Hans Johannsen og hustru Maren Hansen fra Nordborg pt. i Sønderborg, og derefter blev de gift i Havnbjerg kirke d. 2. april 1808.

(Denne Anna Johannsdatter er sidenhen i folketælling 1840 nævnt som Anna Hansen Tinnesen, i folketælling 1845 som Anne Hansen og født i Lavensby og ved sin død i 1852 som Anna Tinnesen. Hvem hun reelt er vides ikke og hun er ikke fundet født i Havnbjerg kirkebog.

Anna og Lorenz Christensen Grau fik børnene:
 • Anna Marie Grau, født d. 1. april 1809. (hun overtog stedet)
 • Maren Grau, født d. 7. marts 1819, død i Havnbjerg d. 27. maj 1912.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner og træskomager Lorenz (Lauritz) Christensen her på stedet sammen med sin hustru Anna Hansen Tinnesen og deres datter Anna Marie Grau, her nævnt som Christensen. De havde en 8-årig pige ved navn Marie Kirstine Rodewalt, der var et såkaldt uægte barn der var født d. 24. november 1832, og som blev underholdt af fattigkassen.

1842       Anne og Lorenz Christensens datter Anna Marie Grau blev gift i Svenstrup kirke d. 20. november 1842 med den 11 år yngre ungkarl Christian Paulsen, der var født i Asserballeskov d. 8. oktober 1820 som søn af bolsmand Christian Paulsen og hustru Anne Marie i Asserballeskov.

Anna Marie og Christian Poulsen fik børnene:
 • Anna Paulsen, født d. 14. august 1844 (senere gift i Elsmark)
 • Christian Paulsen, født d. 24. april 1847. (han overtog stedet) (senere også Borrevej 4)
 • Lorenz Paulsen, født d. 8. maj 1851, død 29. april 1852.
1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner Lorenz Christensen her på stedet sammen med sin hustru Anna. Deres datter og svigersøn Anna Marie og Christian Paulsen boede der også sammen med deres lille datter Anna Paulsen. Desuden boede den nu 13-årig pige Marie Kirstine Rodewalt fortsat hos dem og hun blev fortsat underholdt af fattigkassen.
18xx       På et ikke kendt tidspunkt efter 1845 overtog Anna og Lorenz Christensens datter og svigersøn Anna Marie og Christian Poulsen (*1820) det gamle kådnersted, og de gik så på aftægt.
1848       Christian Paulsens svigerfar Lorenz Christensen Grau (*1768) døde i aftægten d. 14. oktober 1848 i en alder af 80 år efter et voldsomt angreb af kolik hvoraf han var blevet syg om aftenen og døde den næste morgen. Hans hustru Anna Tinnesen sad derefter tilbage som enke.
1852       Christian Paulsens svigermor enkefru Anna Tinnesen (*1784) døde d. 23. maj 1852 i en alder af 68 år, efter at have levet som enke i 3½ år. Hun døde efter 4 dages sygeleje og efterlod sig sine 2 døtre Anna Marie og Maren.

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede murersvend Christian Paulsen her på stedet sammen med sin hustru Anna Marie Grau og deres 2 børn Anna Paulsen og Christian Paulsen.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglejer Christian Paulsen her på stedet sammen med sin hustru Anna Marie Grau og deres datter Anne Paulsen Grau.

1872       Efter en købekontrakt af 12. juni 1872 overlod Christian Paulsen (*1820) nu kådnerstedet til sin søn Christian Paulsen (*1847) og svigerdatter Anna Cathrine Clausen, og en aftægtskontrakt blev indskrevet i skyld og panteprotokollen. Anna Marie og Christian Poulsen gik således på aftægt.

Den unge Christian Paulsen var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 18. februar 1871 med den 2½ år ældre pige Anna Cathrine Clausen, der var født d. 9. september 1844 i Brandsbøl som datter af kådner Johan Peter Clausen og hustru Helene Petersen i Brandsbøl.

Anna Cathrine og Christian Paulsen havde børnene:
 • Christian Paulsen, født d. 22. februar 1871 i Elsmark. (senere Nedervej 31 Mjelsmark)
Efter at Anna Cathrine og Christian Paulsen havde overtaget stedet her fik de børnene:
 • Johann Paulsen, født d. 5. januar 1874.
 • Anna Maria Paulsen, født d. 17. december 1881, død d. 22. oktober 1882.
 • Lorenz Paulsen, født d. 28. februar 1884. (senere Borrevej 4)

1883       Christian Paulsens mor Anna Marie Paulsen (*1809) døde d. 22. januar 1883 i en alder af godt 73½ år, og hans far Christian Paulsen (*1820) sad derefter tilbage som enkemand.

Først her i 1883 blev Christian Paulsen (*1847) indskrevet i den preussiske grundbog d. 31. oktober 1883 som ejer sammen med sin hustru Anna Catharina f. Clausen efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873.
1897       Christian Paulsens far, parcellistaftægtsmand Christian Paulsen (*1820), døde d. 3. maj 1897 i en alder af 76½ år, efter at have levet som enkemand i godt 14 år.

1900       Christian Paulsen (*1847) købte ejendommen overfor på Borrevej 4 til overtagelse d. 21. december 1900.

1908       Anna Cathrine og Christian Paulsen solgte deres kådnersted til parcellist Christian Carlsen og hustru Mette Marie Carlsen f. Hollænder d. 5. marts 1908 og dette blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 6. marts 1908.

Christian Carlsen var født d. 11. marts 1876 i Sebbelev i Ketting sogn som søn af kådner Christian Carlsen og hustru Mathilde Marie f. Hansen i Sebbelev. Som tjenestekarl på Solbjerggaard var han blevet gift i Svenstrup kirke d. 16. november 1900 med den jævnaldrende tjenestepige på Solbjerggaard Mette Marie Hansen Hollænder, der var født d. 1. marts 1876 i Svenstrup som datter af kådner Hans Hansen Hollænder og hustru Marie Kathrine Petersen i Svenstrup.

Mette Marie og Christian Carlsen havde datteren:
 • Mathilde Marie Carlsen, født d. 22. januar 1901.

Anna Cathrine og Christian Paulsen må være flyttet til Himmark, for her døde Anne Cathrine Clausen (*1844) d. 5. februar 1916 i en alder af 71½ år, og hendes mand Christian Paulsen (*1847) må derefter være flyttet tilbage til Klingbjerg, for her døde han d. 13. januar 1919 i en alder af 71 år, efter at have levet som enkemand i knap 3 år.

1909       Mette Marie og Christian Carlsen solgte ejendommen til landmand Carl Hess til overtagelse d. 29. april 1909 og dette blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 30. april 1909.

Hvad der derefter er blevet af Mette Marie og Christian Carlsen vides ikke. Noget tyder på de er fraflyttet sognet.

Carl Hess var født i Sundsmark i Ulkebøl sogn d. 21. december 1883 som søn af arbejder Christian Hess og hustru Margrethe Marie Hess f. Mashmand i Sundsmark. Han var gift med den 4½ år ældre Cathrine Marie Jørgensen, der var født i Elstrup d. 6. august 1879 som datter af tjenestekarl Lorenz Jørgensen og hustru Cecilie Marie Schnell i Elstrup.

Cathrine Marie og Carl Hess fik børnene:
 • Lorenz Hess, født d. 16. juni 1905. (i Guderup, ikke tilgængelig kirkeborg i Egen)
 • Marie Margrethe Hess, født d. 13. december 1910 i Himmark.
 • Cathrine Hess, født d. 18. december 1912 i Himmark.
 • Carl Hess, født d. 2. marts 1915 i Klingbjerg

1910       Gårdbesidder på "Solbjerggaard" Johannes Witzke blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 6. juni 1910 som ejer med særeje ifølge ægtepagt, efter at have overtaget stedet her d. 3. maj 1910.

Det menes at Cathrine Marie og Carl Hess forblev boende her på stedet.

1921       Man kan ikke entydigt se i listerne fra den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 om Cathrine Marie og Carl Hess boede her på stedet eller et andet sted i Svenstrup sogn, men de boede et sted sammen med deres 3 børn Marie Margrethe Hess, Cathrine Hess og Carl Hess. (Ved folketællingen d. 5. november 1925 er de ikke registreret i Svenstrup sogn men ved folketællingen d. 5. november 1930 er Cathrine Marie og Carl Hess igen registreret i Svenstrup sogn sammen med sønnen Carl Hess.

1932       Ægtepagten mellem ægtefællerne Johannes Witzke og hustru Ellen f. Christiansen "Solbjerggaard" blev tinglyst d. 27. maj 1932 som særeje for ægtemanden.

1937       På grund af bygningens dårlige tilstand og beliggenhed, blev den revet ned i 1937.

Rasmus Valentin, der arbejdede på Solbjerggård fra 1936 til 1948 fortalte, at det faktisk var kreaturerne og hestene, der stod for nedbrydningen - idet de havde fri adgang til huset.

(I 2004 skrev man i Svenstrup kirkesogns historie bind 3 om Klingbjerg, at man stadigvæk kunne se stedet hvor huset havde ligget.)

1943       Da Johannes Witzke med et tinglyst skøde af 21. juni 1943 solgte "Solbjerggaard" til sin søn Hans Heinrich Theodor Witzke, blev stedet her og dermed matrikel nr. 106 af Svenstrup ejerlav også overtaget af ham, og da har der kun været jorden tilbage.


    til top
Oprettet og ajourført januar 2013
www.jessenb.dk