Rugbjergvej 1


Matrikel nr. 259 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted 30art 259

Stedet her var oprindelig et gammelt
kådnersted med betegnelsen kåd nr. 30,
og på kortet med oversigt over kådnere i Klingbjerg i 1772 ses stedets
daværende placering

På matrikeloversigten fra 2011 ses
nuværende matrikel nr. 259 af Svenstrup
ejerlav ligger på en del af det
gamle kådnersted nr. 30


Rugbjergvej 1, var matrikel nr. 29 af Svenstrup ejerlav før det blev matrikel nr. 259 af Svenstrup ejerlav. 

1772      Som kådner i Klingbjerg er Jørgen Matthiesen i 1772 nævnt her på kåd nr. 30.

Jørgen Matthiesen var født omkring 1742, og han var gift med Marie, der var født omkring 1726. Hvem de i øvrigt ellers var vides ikke.

Marie og Jørgen Matthiesen fik tilsyneladende ingen børn.

1796       Jørgen Matthiesens hustru Marie døde i en alder af 70 år, og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 15. marts 1796. Han sad derefter tilbage som enkemand.

17xx       På et ikke kendt tidspunkt kom der en Hans Christian Christiansen til stedet her.

Hans Christian Christiansen, med tilnavnet Ley, var født omkring 1751, og han var gift med den omkring 11 år ældre Margaretha Knudsen, der var født omkring 1740. Hvem de i øvrigt ellers var vides ikke.

Margaretha og Hans Christian Christiansen fik tilsyneladende ingen børn.

1798       Hans Christian Ley solgte kådnerstedet til Hans Jessen i Svenstrup efter en overladelseskontrakt af 6. juli 1798.

Hans Jessen var født i Dyndved i Egen sogn som søn af kådner Jes Pærsen Andersen og hustru i Dyndved og døbt i Egen kirke d. 11. januar 1761. Hans Jessen havde tidligere ejet og beboet kådnersted nr. 28 det senere Sandbjergvej 12, men var fraflyttet dette i 1784 og var flyttet til Svenstrup. Her var han blevet gift i Svenstrup kirke d. 25. april 1793 med den 5 år yngre Anne Cathrine Nielsen Wriborg der var født i Torup og døbt i Svenstrup kirke d. 25. maj 1766 som datter af Niels Wriborg og hustru i Torup.

I Svenstrup fik Anne Cathrine og Hans Jessen børnene:
 • Jes Hansen, født d. 7. juli 1793.
 • Anne Margrethe Hansen, døbt d. 24. januar 1796.
 • Niels Hansen, født d. 7. juni 1798.
Efter at Anne Cathrine og Hans Jessen var kommet her til stedet fik de børnene:
 • Hans Hansen, født d. 18. september 1800, død og begravet d. 6. april 1803.
 • Hans Hansen, født d. 9. juli 1803.
 • Anne Cathrine Hansen, født d. 14. januar 1806, død d. 3. december 1807.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede kådner med jord og daglønner Hans Jessen her på stedet sammen med sin hustru Anne Cathrine Nielsen og deres 4 børn Jes Hansen, Anne Margrethe Hansen, Niels Hansen og Hans Hansen. I stedets aftægt boede den tidligere ejer Hans Christian Christiansen sammen med sin hustru Margaretha Knudsen, og så boede også deres forgænger enkemand og træskomager Jørgen Matthiesen også her på stedet.

1805       Den forrige ejer aftægtsmand Hans Christian Christiansen med tilnavnet Ley, døde d. 25. august 1805 i en alder af kun 54 år.

1807       Kådner Hans Jessen solgte kådnerstedet til Jørgen Jørgensen efter en overladelseskontrakt af 6. november 1807, og flyttede igen til Svenstrup. Her døde Hans Jessen d. 21. juni 1818 i en alder af 57½ år, og Anne Cathrine Wriborg døde d. 4. august 1829 i en alder af godt 63 år, efter at have levet i Svenstrup i godt 11 år.

(Hvem Jørgen Jørgensen var, kan ikke siges med sikkerhed, men han kan meget vel være den Jørgen Jørgensen, der i 1781 overtog kådnerstedet nr. 22 efter sin svigerfar Thomas Thomsen, og som senere blev udflyttet til Rugbjergvej 9. Hvis det er denne Jørgen Jørgensen, så var han født omkring 1750 og var blevet gift med sin forgængers datter Karen Thomsen, og som også var kaldet Jørgen husfoged. De fik nemlig datteren Karen Jørgensdatter, der var døbt d. 15. april 1782, og som i 1802 blev gift med en Christen Christensen.)

1815       Stedets første ejer aftægtsmand Jørgen Matthiesen, der på et tidspunkt var fraflyttet stedet her, døde af brystsvaghed og alderdom d. 7. december 1815 i en alder af 73½ år hos sin bror Mathias Matthiesen i Torup.

1825       Den forrige ejer afdøde Hans Christian Christiansens enke Margaretha Knudsdatter døde d. 3. december 1825 i en alder af 87 år, efter at have levet som enke i næsten 20½ år.

1829       Den 21. juli 1829 blev Christen Christensen indskrevet i skyld og panteprotokollen som ejer af stedet her og som murermester i Klingbjerg.

Christen Christensen var født i august i Lunden og døbt i Havnbjerg kirke d. 22. august 1773 som søn af inderste Christen Petersen og hustru Anna Mathiasdatter i Lunden.

Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 8. januar 1802 med Karen Jørgensdatter der var født i Klingbjerg og døbt i Svenstrup kirke d. 15. april 1782 som datter af Jørgen Jørgensen, kaldet Jørgen husfoged og hustru Karen Thomsesdatter kådnersted nr. 22, senere Rugbjergvej 9 i Klingbjerg.

Karen og Christen Christensen fik børnene:
 • Jørgen Christensen, født d. 9. maj 1802.
 • Christen Christensen, født d. 4. oktober 1804. (han overtog stedet)
 • Hans Christensen, født d. 19. oktober 1807.
 • Cathrine Christensen, født d. 12. december 1810.
 • Anna Dorothea Christensen, født d. 5. oktober 1812.

1839       Sønnen Christen Christensen (*1804) blev indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 27. september 1839 som kådner og murermand i Klingbjerg og dermed den nye ejer af kådnersted nr. 30. Efterfølgende blev der d. 12. oktober 1839 indskrevet en aftægtskontrakt af 27. september 1839 der sikrede den fratrædende Christen Christensen og hustru en godt aftægt.

Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 25. oktober 1835 med den 2 år yngre pige i Svenstrup præstegård Eleonore Lange, der var født d. 4. september 1806 som datter af væver Jørgen Lange og hustru Anne Cathrine Matzen i Nordborg.

Eleonore og Christen Christensen fik børnene:
 • Christen Christensen, født d. 18. december 1836. (han overtog stedet).
 • Jørgen Laurits Christensen, født d. 24. oktober 1839.
 • Cathrine Christensen, født d. 8. april 1843.
 • Hans Frederik Christensen, født d. 25. juli 1846.
 • Anna Birgitte Margrethe Christensen, født d. 17. april 1851.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner og murermester Christen Christensen (*1804) her på stedet sammen med sin hustru Eleonora Lange og deres 2 børn Christen Christensen og Jørgen Laurits Christensen. I aftægten boede Christen Christensens forældre murermand Christen Christensen og Karen Christensen, der arbejdede som jordemoder, og hans bror Hans Christensen og søster Cathrine Christensen og hendes uægte datter Cathrine Eleonore Christensen, der var født d. 1. juli 1834. (Hvem der er far til hende er ikke noteret)

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner og murermester Christen Christensen (*1804) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Eleonora Lange og deres 3 børn Christen Christensen, Jørgen Christensen og Cathrine Christensen. I aftægten boede Christen Christensens forældre murermand Christen Christensen og Karen Christensen, der fortsat var jordemoder, samt hans ugifte søster Cathrine Christensen.

1854       Christen Christensens (*1804) far Christen Christensen (*1773) døde på aftægten d. 23. maj 1854 i en alder af 83 år, og hans mor Karen sad derefter tilbage som enke.

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede murermester Christen Christensen (*1804) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Eleonora Lange og deres 3 børn Cathrine Christensen, Hans Frederik Christensen og Anna Birgitte Margrethe Christensen. I aftægten boede Christen Christensens mor enkefru Karen Christensen fortsat som jordemoder sammen med sin datter Cathrine Christensen. På stedet boede der også et plejebarn ved navn Anne Sophie Christensen Grau. Hun var født som tvilling d. 17. december 1848 som datter af tjenestekarl Christen Christensen Grau i Nordborg og hustru Anne Sophie Espensen, der var datter af kådner Claus Espensen i Klingbjerg, men som døde d. 9. januar 1749 af skarlagensfeber som hun havde fået d. 16. december 1748. Hun var dermed død da de 2 tvillinger blev døbt i Svenstrup kirke d. 21. januar 1749. Den anden tvilling hed Anna Christensen Grau.

1857       Christen Christensens mor Karen Jørgensdatter døde 18. maj 1857 i en alder af 75 år og efter at have levet som enke i 3 år. Hun havde været jordemoder for Svenstrup og Havnbjerg sogne i 46 år fra 1811 og her til 1857.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede murermester Christen Christensen her på stedet sammen med sin hustru Eleonora Lange Christensen og deres 3 børn Christen Christensen, Cathrine Christensen og Anna Birgitte Margrethe Christensen. Murermesterens søster Cathrine Christensen, der nu var jordemoder efter sin mor, boede også her på stedet.

1862       Christen Christensens (*1804) hustru Eleonore Lange døde d. 8. juli 1862 i en alder af 55 år, efter at have været sengeliggende i 13 til 14 måneder. Christen Christensen sad derefter tilbage som enkemand.

1867       Den 18. januar 1867 blev der i skyld og panteprotokollen indskrevet en købs og overladelseskontrakt hvor Christen Christensen solgte sit kådnersted til sin søn Christen Christensen (*1836) for en købesum på 1200 i datidens penge og som skulle forrentes med 3 % pro anno. Efter et skøde af 31. maj 1867 blev overtagelsen indskrevet i den preussiske grundbog under martikel nr. 29 af Svenstrup ejerlav, og i skyld og panteprotokollen blev der d. 31. maj 1867 indskrevet at køberen tillige med skulle yde faderen det i dokumentet nærmere beskrevne aftægt og samtidig være pligtig til at give alle hans 4 yngste børn husly så længe de var ugifte og eller syge skulle leve dertil.

Christen Christensen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 16. september 1864 med den jævnaldrende Ellen Berg, der var født d. 28. marts 1836 i Svenstrup, som datter af tjenestekarl Jørgen Berg og hustru Ingeborg Petersen i Svenstrup.

Ellen og Christen Christensen fik børnene:
 • Christen Christensen, født d. 18. september 1864. (han overtog stedet)
 • Eleonore Christensen, født d. 27. december 1866.
 • Jørgen Christensen, født d. 12. november 1868.
 • Anna Catharina Christensen, født d. 3. januar 1872.
 • Ingeborg Christensen, født d. 5. november 1874, død d. 23. juni 1887.

1881       Christen Christensen (*1804) døde på aftægten d. 6. april 1881 i en alder af 76½ år, efter at have levet som enkemand i 19 år.

1889       Christen Christensen (*1804) ugifte søster Cathrine Christensen, der i de sidste år havde boet her i stedets aftægt døde d. 13. april 1889 i en alder af knap 78½ år.

1898       Efter en overladelseskontrakt af 17. marts 1898 og den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev murer Christen Christensen (*1864) indskrevet i den preussiske grundbog samme dag som stedets nye ejer. Han var blevet gift i Varnæs kirke Aabenraa amt d. 12. juni 1894 med den knap 7 år yngre pige Christine Marie Hattesen, der var født d. 29. august 1871 i Varnæs som datter af inderste og sømand Claus Frederik Hattesen og hustru Marie Cathrine f. Hansen Staugaard i Varnæs.

Christine Marie og Christen Christensen fik børnene:
 • Christen Christensen, født d. 8. juni 1895. (senere Sølvkobbelvej 7)
 • Frederik Christensen, født d. 9. august 1896.
 • Dødfødt dreng d. 5. november 1901.

1904       Christen Christensens (*1836) hustru Ellen Berg døde d. 20. oktober 1904 i en alder af 68 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1913       Christen Christensen (*1836) døde d. 14. september 1913 i en alder af 76 år, efter at have levet som enkemand i 9 år.

19xx
19xx
Foto af huset fra ukendt årstal.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede murermester Christen Christensen (*1864) her på stedet sammen med sin hustru Christine Marie og deres 2 sønner Christen Christensen, der var arbejder og Frederik Christensen, der var murersvend. Desuden boede der også en enkefru Marie Christine Nissen, der var født d. 4. december 1848, her i stedets aftægt, men hvem hun var vides ikke.

1925
1925
Foto af huset som det så ud i 1925. Personerne fra venstre er
en tjenestepige, Christine Marie Christensen og sønnen Christen Christensen.

1925
Foto af huset som det så ud i 1925.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede enkemand og forhenværende landmand Christen Christensen (*1864) alene her på stedet.

1936       Christen Christensen (*1864) døde efter sigende d. 3. maj 1936 i en alder af 71 år, men hvornår hans hustru Christine Marie Christensen f. Hattesen døde vides ikke. Muligvis først i 1942.

1942       Efter en tinglyst skifteattest d. 8. september 1942 blev arvingerne efter Christen Christensen og hustru Marie Christensen f. Hattesen, gårdejer Christen Christensen i Klingbjerg og murer Frederik Christensen i Himmark i et privat skifte indskrevet i grundbogen.

1944       Fabriksarbejder Thorvald Johannes Anker Hansen blev indskrevet i grundbogen som stedets nye ejer og der blev derefter udstedt et tinglyst skøde dateret d. 14. marts 1944 på matrikel nr. 259 fra Christen Christensen og Frederik Christensen til ham. Købesummen var sat til 6.600 kr. (Matrikel nr. 259 var blevet frastykket jorden til matrikel nr. 29, der så blev tillagt Sølvkobbelvej 6-7.)

Et tinglyst skøde dateret 30. marts 1944 på matrikel nr. 158 fra J. Jørgensen blev ligeledes indskrevet i grundbogen til Thorvald Hansen.

Thorvald Johannes Anker Hansen kom hertil stedet fra Borrevej 4. Han var født i 1900, og han var gift med Dorthea Christine f. Nissen, der var født i 1902.

Dorthea Christine og Thorvald Johannes Anker Hansen havde børnene:
 • Mary Hansen, født i 1924.
 • Claus Hansen, født i 1925.
 • Dorthea Christine Hansen, født i 1927.

1976       Efter en skifteattest blev det d. 4. november 1976 tinglyst at fru Dorothea Christine Hansen var ejer af huset her. Hun havde imidlertid solgt huset til Leif H. Andersen for en købesum på 315.000 kr., hvilket blev betinget tinglyst d. 15. november 1976 og et endeligt skøde blev så tinglyst d. 14. februar 1977.

1980
1980
Foto af huset som det så ud i 1980.

1983       Huset blev solgt til Ingrid Andersen for en købesum på 377.000 kr., hvilket blev betinget tinglyst d. 30. november 1983 og derefter endeligt tinglyst d. 13. februar 1984.

1986       Huset blev solgt på tvangsauktion d. 13. november 1986, men ej noteret til hvem i tingbogen.

1988       Huset blev igen solgt på tvangsauktion d. 15. september 1988 for en købesum på 220.000 kr., og d. 8. marts 1989 blev et såkaldt transportauktionsskøde tinglyst til Karsten Hald Straarup. Skødedatoen i BBR registret er sat til d. 13. december 1988. Karsten Hald Straarup er gift med Ingebeth Møller.

2011
2011
Foto af huset som det så ud i 2011.

2012       Karsten Hald Straarup er fortsat ejer af huset.

    til top
Oprettet og ajourført december 2012
www.jessenb.dk