Rugbjergvej 10


Matrikel nr. 34 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted 24art 34

Stedet her var oprindelig et gammelt
kådnersted med betegnelsen kåd nr. 24,
og på kortet med oversigt over kådnere i Klingbjerg i 1772 ses stedets
daværende placering langs med
nuværende Sandbjergvej

På matrikeloversigten fra 2011 ses
nuværende matrikel nr. 34 af Svenstrup
ejerlav hvor ejendommen nu er beliggende


Ifølge BBR registret er huset opført i 1925.

Foruden matrikel nr. 34 indeholder ejendommen indeholder matriklerne 31, 102, 651, 652, 653 og 654 af Svenstrup ejerlav samt matriklerne 83 og 78 af Stevning ejerlav.
Ejendommens historie tager sin begyndelse i 1772.

1772       Som de første kådnere i Klingbjerg er Hans Krestesen i 1772 nævnt her på kåd nr. 24.

Det kan være lidt usikkert hvem Hans Krestesen i grunden var, men d. 14. september 1737 blev en Hans Christensen af Klingbjerg gift i Svenstrup kirke med Catharina, og det menes at Hans Krestesen og Hans Christensen er én og samme person.

Catharina og Hans Christensen i Klingbjerg fik sønnen:
 • Christen Hansen, døbt d. 5. marts 1738. (han overtog stedet)

1781       Der skete en stor katastrofe i Klingbjerg d. 11. juni 1781 idet hele den nordlige del af byen nedbrændte. I alt 5 huse, nemlig kådnerstederne 22, 23, 24, 25 og 26, og dermed stedet her. Husene lå dengang meget tæt, og ilden har ikke været let at standse. Ofte prøvede man i sådanne situationer at rive stråtaget af et af husene længere nede i rækken, for derved at stoppe ildens fremfærd. Dette har sandsynligvis hjulpet, da ilden standsede ved det femte hus.

Sønnen Christen Hansen overtog kådnerstedet, og der gættes på at det har været her efter branden, og at det således er ham der har udflyttet stedet tilden nuværende placering.

Christen Hansen i Klingbjerg var blevet gift i Svenstrup kirke d. 8. november 1766 med Lisbeth Mose.

Lisbeth og Christen Hansen fik børnene:
 • Anne Cathrine Christensdatter, døbt d. 4. juni 1767.
 • Anna Christensdatter, døbt i marts 1769. (hun overtog stedet)
 • Cathrine Marie, døbt d. 26. december 1770, død og begravet d. 26. april 1772.

1783       I Svenstrup kirkebog er der indskrevet at Hans Christensen i Klingbjerg døde i en alder af 72 år og blev begravet d. 4. september 1783, og dermed må Hans Krestesen være født omkring 1711.

Hvornår Hans Christensens hustru Catharina er død er ikke fundet noteret i kirkebogen.

1798       Efter juni 1798 og før juli 1800 overlod Christen Hansen sit kådnersted til sin datter og svigersøn Anna Christensdatter og Christian Espensen.

Christen Hansens datter Anne Christensdatter var blevet gift i Svenstrup kirke d. 12. november 1790 med den jævnaldrende ungkarl Christian Espensen fra Torup, der var født i Torup og døbt d. 1. januar 1769 i Svenstrup kirke som søn af bolsmand Christen Espensen og hustru i Torup.

Anna og Christen Espensen havde bosat sig i Torup, og her havde de fået børnene:
 • Anne Espensen, født d. 27. februar 1791 i Torup.
 • Christen Espensen, født d. 9. juli 1792 i Torup, død og begravet d. 23. juni 1801.
 • Hans Christian Espensen, født d. 7. oktober 1793 i Torup, død og begravet d. 14. juli 1800.
 • Anna Elisabeth Espensen, født d. 13. december 1795 i Torup. (hun overtog stedet).
 • Jørgen Espensen, født d. 2. juni 1798 i Torup, død d. 31. juli 1819.
Efter at Anna og Christian Espensen var kommet her til Klingbjerg fik de børnene:
 • Anna Kirstine Espensen, født d. 30. oktober 1800.
 • Anne Kathrine Espensen, født d. 25. februar 1803.
 • Christen Christiansen Espensen, dødt d. 9. marts 1805.
 • Claus Espensen, født d. 30. december 1806, død d. 28. marts 1807.
 • Claus Espensen, født d. 6. juni 1808.
 • Christian Espensen, født d. 25. oktober 1811.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede kådner med jord Christian Espensen her på stedet sammen med sin hustru Anna Christensen og deres 3 børn Anna Elisabeth Espensen, Jørgen Espensen og Anna Kirstine Espensen. I ejendommens aftægt boede Christen Espensens svigerfar den tidligere ejer enkemand Christen Hansen. Hvornår hans hustru Lisbeth Mose er død er ikke fundet noteret i kirkebogen.

1804       Christen Espensens svigerfar Christen Hansen døde på aftægten i en alder af 66 år, og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 18. april 1804.

1822       Anna og Christian Espensen fraflyttede Klingbjerg og flyttede til Torup hvor han overtog den fædrene gård, og hvor han der blev bolsmand efter sin far.

Christian Espensen overlod nu derfor kådnerstedet her til sin datter Anna Elisabeth Espensen og kommende svigersøn Jørgen Lauritzen efter en overladelseskontrakt af 30. maj 1822.

Anna Elisabeth Espensen blev herefter gift i Svenstrup kirke d. 29. juni 1822 med den jævnaldrende Jørgen Lauritzen, der var født d. 9. marts 1795 i Torup som søn af kådner Lauritz Jacobsen og hustru Maren Petersdatter i Torup.

Anna Elisabeth og Jørgen Lauritzen fik børnene:
 • Lauritz Lauritzen, født d. 2. februar 1823, død d. 1. maj 1830.
 • Anna Lauritzen, født d. 11. september 1826. (hun overtog stedet)

1832       Jørgen Lauritzen døde d. 29. september 1832 i en alder af kun 37½ år, og hans hustru Anna Elisabeth sad derefter tilbage som enke.

1833       Anna Elisabeth Espensen havde fundet sig en ny mand, og d. 23. november 1833 blev hun gift igen i Svenstrup kirke med den 3 år yngre tjenestekarl hos kromanden i Svenstrup Peder Hansen Pedersen, der var født d. 5. januar 1798 i Havnbjerg som søn af inderste Hans Johan Pedersen og hustru i Havnbjerg.

1834       Den 31. januar 1834 blev enkefru Anna Elisabeth Espensen indskrevet i skyld og panteprotokollen som ejer af stedet her, og dermed kåd nr. 25 og 27 samt en parcel af bol nr. 1.

Efterfølgende blev der så d. 12. februar 1834 protokolleret en skiftesag af 31. januar 1834 hvor hendes datter af første ægteskab Anne Lauritzen skulle arve stedet efter sin far Jørgen Lauritzen.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner Peder Hansen Pedersen her på stedet sammen med sin hustru Anna Elisabeth, nu benævnt som Christensen og hendes datter af første ægteskab Anne Lauritsen. De havde desuden også et såkaldt uægte barn på 4 år ved navn Anna Frederikke Ernst boende hos sig. Denne pige blev underholdt at sin moder, og hun har givet vis været en plejedatter. Hun var født i Nordborg d. 8. september 1835 som datter af tjenestepige Anne Marie Christensen i Nordborg og udlagt barnefader snedkersvend Paul Ernst i Nordborg. Deres tjenestedreng Hans Petersen Dall, der var født d. 1. februar 1818 i Mjelsmark boede der også som tjenestedreng. (Han blev senere kådner i Rubjergvej 2.)

1842       Kådner Peder Hansen Pedersen døde d. 31. marts 1842 i en alder af kun 44 år, og hans hustru Anna Elisabeth Espensen sad derefter tilbage som enke for anden gang.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner og enkefru Anna Elisabeth Christensen fortsat her på stedet sammen med sin datter Anna Lauritzen. Deres plejedatter Anna Frederikke Ernst, boede også fortsat her på stedet.

1849       Efter et skøde af 27. april 1849 blev Anna Elisabeth Espensens datter Anna Lauritzen og hendes ægtemand Peter Dominicussen indskrevet i skyld og panteprotokollen som ejere af stedet her.

Efterfølgende blev der i skyld og panteprotokollen d. 1. juli 1849 protokolleret en aftægtskontrakt hvor de nye ejere tilsikrede den fratrædende Anna Elisabeth Esbensen det i dokumentet nærmere beskrevne aftægt af 27. april 1849.

Anna Elisabeths datter Anna Lauritzen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 2. november 1848 med den 8½ år ældre tjenestekarl i Torup Peter Dominicussen, der var født i Himmark som Peter Mincussen d. 18. marts 1818 og som søn af kådner Mincus Jørgensen og hustru Sophie Jørgen Jørgensensdatter i Himmark.

Anna og Peter Dominicussen fik børnene:
 • Jørgen Dominicussen, født d. 9. august 1849. (han overtog stedet)
 • Anne Sophie Dominicussen, født d. 29. april 1852. (hun overtog stedet senere)
 • Mincus Dominicussen, født d. 31. juli 1855.

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede kådner Peter Dominicussen her på stedet sammen med sin hustru Anna Lauritzen og deres 2 børn Jørgen Dominicussen og Anne Sophie Dominicussen. Peter Dominicussens svigermor Anna Elisabeth Espensen boede i stedets aftægt.

1857       Peter Dominicussens hustru Anna døde d. 12. april 1857 i en alder af kun 30½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Han fandt sig dog ret hurtig en ny livsledsager, og d. 5. november 1857 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den ½ år yngre pige Thøre Rasmussen, der var født i Havnbjerg d. 29. november 1818 som datter af bolsmand Rasmus Rasmussen og hustru Anna Matthiesen i Havnbjerg.

Peter Dominicussen blev herefter indskrevet i skyld og panteprotokollen som ejer af stedet her sammen med det tilhørende kådnersted og parcellen fra bol nr. 1.

Den 31. oktober 1857 blev der desuden protokolleret en udskiftningssag hvormed Peter Dominicussen skulle udbetale 50 rigsdaler til hvert af sine 3 børn Jørgen Dominicussen, Anne Sophie Dominicussen og Mincus Dominicussen.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglejer Peter Dominicussen her på stedet sammen med sin hustru Thøre Rasmussen og hans 2 børn af første ægteskab Anne Sophie Dominicussen og Mincus Dominicussen. I husets aftægt boede Peter Dominicussens svigermor enkefru Anna Elisabeth Espensen. (hun er i folketællingen noteret som Anne Sofie Espensen, hvilket må være en fejl.)

1865       Peter Dominicussen døde d. 1. februar 1865 i en alder af 47 år, og hans hustru Thøre Rasmussen sad derefter tilbage som enke.

På aftægten døde Anne Elisabeth Espensen d. 7. oktober 1865 i en alder af godt 69½ år, efter at have levet som enke i 23½ år.

1866       Thøre Rasmussen havde fundet sig en ny mand, og d. 5. april 1866 blev hun gift igen i Svenstrup kirke med den omkring 7 år yngre tjenestekarl ved kromanden i Maikro Lars Christian Jepsen, der var født i 1825 i Alrum ved Ringkøbing som søn af Jeppe Mikkelsen og hustru i Alrum.

Thøre og Lars Christian Jepsen fik ingen børn.

Den 30. september 1866 blev en skifteakt protokolleret i skyld og panteprotokollen hvormed afdøde Peter Dominicussens søn Jørgen Dominicussen skulle tiltræde stedet her som sin ejendom d. 9. august 1879. Indtil den tid skulle enkefru Thøre Dominicussen f. Rasmussen og hendes nye ægtemand Lars Christian Jepsen forblive på stedet som sættebesiddere.

Thøre Dominicussen og hendes nye mand forblev altså på ejendommen som sættefolk, og i skyld og panteprotokollen blev der d. 31. maj 1866 indskrevet at efter sætteperiodens udløb var sættefolkene berettiget til et nærmere beskreven aftægt og skulle Thøre Dominicussen dø før hendes anden ægtemand, da skulle aftægten overgå til ham.

Om Jørgen Dominicussen har beboet stedet eller hvornår han evt. har gjort det er uvist, men hvis han gjorde det var det kun indtil 1875. Jørgen Dominicussen blev nemlig gift i Havnbjerg kirke d. 18. marts 1875 med den 3½ år yngre Anne Margrethe Andresen, der var født d. 27. marts 1853 i Brandsbøl som datter af gårdejer Hans Andresen og hustru Mette Marie f. Nissen i Brandsbøl.

Da Anne Margrethe og Jørgen Dominicussen fik deres første barn Anne Dominicussen, født d. 11. august 1875 i Brandsbøl er Jørgen Dominicussen noteret som kådner i Klingbjerg men boende i Brandsbøl. Ved deres næste barn Maria Dominicussen, født d. 19. oktober 1878 i Brandsbøl er Jørgen Dominicussen noteret som indsidder i Brandsbøl. De er derefter flyttet til Oksbøl hvor de fik sønnen Peter Dominicussen d. 5. juni 1883, og Hans Dominicussen d. 7. november 1886. Derefter er de flyttet til Nordborg hvor de fik Margrethe Dominicussen d. 3. maj 1891.

Jørgen Dominicussen døde i Nordborg d. 23. januar 1901 i en alder af kun 51½ år gammel, og hans hustru Anne Margrethe Dominicussen døde i Nordborg d. 4. maj 1929 i en alder af 76 år.

1879       Efter en købekontrakt af 8. september 1879 og den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev Jørgen Dominicussens søster Anne Sophie Dominicussen og hendes ægtefælle Claus Clausen indskrevet i den preussiske grundbog som stedets nye ejere.

Anne Sophie Dominicussen blev gift i Svenstrup kirke d. 29. oktober 1879 med den 10½ år ældre Claus Clausen, der var født d. 19. oktober 1841 i Torup som søn af bolsmand Claus Jørgensen og hustru Mette Marie Bonde i Torup.

Anne Sophie og Claus Clausen fik børnene:
 • Anna Clausen, født d. 21. april 1882. (hun overtog stedet senere)
 • Marie Clausen, født d. 15. august 1886. (hun overtog stedet)

1882       Anne Sophie Dominicussens stedmors mand Lars Christian Jepsen døde i aftægten d. 14. februar 1882 i en alder af kun 57 år, og hendes stedmor Thøre Dominicussen f. Rasmussen sad derefter tilbage på aftægten som enke.

1889       Ane Sophie Dominicussens stedmor Thøre Dominicussen f. Rasmussen døde d. 9. januar 1889 i en alder af 70 år, efter at have levet som enke i knap 7 år.

1915
1915
Foto af Claus Clausen og hustru Anne Sophie Clausen i 1915.

1920       Claus Clausens hustru Anne Sophie Clausen døde d. 24. februar 1920 i en alder af kun knap 68 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede enkemand og landmand Claus Clausen her på stedet sammen med sin yngste datter Marie Clausen.

1922
1922
Foto af dr. med Anna Clausen i 1922.

1925       Landmand Claus Clausen døde d. 19. juli 1925 i en alder af 83 år, efter at have levet som enkemand i knap 5½ år. Ved et efterfølgende privat skifte d. 1. august 1925 blev datteren Marie Clausen ejer af stedet her, idet hendes søster dr. med. frk. Anna Clausen havde meddelt arveafkald.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede Marie Clausen her på stedet. Hun havde en bestyrer ved navn Christian Keding, der var født d. 3. juni 1904 i Tyskland, boende her på ejendommen, og så boede tjenestekarlen Hans Møller, der var født d. 12. august 1911 i Asserballe der også.

1945
1945
Foto af søstrene Marie og Anna Clausen i 1945.

1948       Gårdejer frk. Marie Clausen døde ugift d. 10. marts 1948 i en alder af kun knap 61½ år, og efter et privat skifte d. 31. marts 1948 overtog søsteren dr. med. frk. Anna Clausen i Sønderborg nu ejendommen.

1950       Efter en arveattest og et skifteudskrift blev der d. 16. februar 1950 i grundbogen indskrevet at læge dr. med. frk. Anna Clausen var blevet ejer af stedet her.

Anna Clausen havde i 1938 købt Rugbjergvej 6, og da hun forærede det til Christian Keding for lang og tro tjeneste i 1948, blev det frastykkede jord fra denne ejendom, matriklerne 43 af Svenstrup og 83 af Stevning ejerlav overført her til ejendommen d. 9. marts 1950.

1962       Dr. med. frk. Anna Clausen døde d. 3. marts 1962 og herefter blev boet med matriklerne 31, 34 og 102 af Svenstrup ejerlav samt matrikel nr. 78 og 83 af Stevning ejerlav taget under skiftebehandling. Ejendommen blev herefter overtaget af maskinbygger Jacob Jensen i Stevning som arv fra Anna Clausen, der havde oprettet testamente på dette d. 27. januar 1959, og dette blev tinglyst d. 23. november 1962. Efter Anna Clausens testamente blev Jacob Jensen pålagt at ejendommen skulle følge en deklaration om at ejendommen ikke måtte afhændes af ham hverken helt eller delvist. Ej heller den lille parcel der ligger ved vejen, og som tidligere havde tilhørt Hans Dall. Denne parcel måtte ej heller bortforpagtes, specielt ikke til murerfirmaet Rasmussen. Ligeledes måtte haverne ved stuehuset og bungalowen ikke sælges og hverken sælges eller bortforpagtes til fabriksarbejder Svend Andresen eller dennes hustru Ruth Andresen. Bungalowen måtte heller ikke sælges fra ejendommen. Endvidere måtte stuehusets værelser ikke lejes ud, men kun benyttes af ham og hans hustru personligt. Jacob Jensen var som følge af deklarationen forpligtet til at bevare ejendommen samlet og udelt og ikke afhænde den eller nogen del deraf.

Deklarationen blev begæret tinglyst som servitutstiftende på alle ejendommens matrikler.

Jacob Jensen var født i Stevning d. 7. oktober 1928 som søn af maskinbygger Jørgen Nicolai Hugo Jensen og hustru Maria f. Bonde i Stevning, og han var blevet gift i Nordborg kirke d. 8. maj 1954 med den 4½ år yngre Karen Jessen, der var født d. 25. marts 1933 som datter af gårdejer Mads Jessen og hustru Anne Marie f. Henriksen i Holm

1964       I Jacob Jensens samlede ejendom var der en tinglyst boligret til fru Anne Christine Jørgine Matthiesen i Stevning, (tidligere ejer af Sandbjergvej 12) og da hun var afgået ved døden anmodede Jacob Jensen d. 16. november 1964 om at få denne boligret slettet fra tingbogen.

19xx
19xx
Foto af ejendommen fra ukendt årstal.

1987       Den 11. september 1987 blev den i tingbogen deklarerede forbud mod afhændelse og udlejning af ejendommen helt eller delvist fra 1962 anmodet om aflysning, idet den påtaleberettigede landsretssagfører Nørhald var afgået ved døden, og den efterfølgende Finn Carøe ville anmode om denne aflysning.

1993       Jacob Jensen døde d. 2. december 1993 i en alder af kun 65 år, og hans hustru Karen Jensen sad derefter tilbage som enke.

1994       Efter en skifteretsattest, der blev tinglyst d. 7. december 1994, blev enkefru Karen Jensen indskrevet som ejer af stedet her med de tilhørende matrikler.

19xx
19xx
Foto af ejendommen fra ukendt årstal.

2012       Karen Jensen ejer og bebor fortsat ejendommen.

    til top
Oprettet og ajourført december 2012
www.jessenb.dk