Rugbjergvej 13


Matrikel nr. 25 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted 25art 25

Stedet her var oprindelig et gammelt
kådnersted med betegnelsen kåd nr. 25,
og på kortet med oversigt over kådnere i Klingbjerg i 1772 ses stedets
daværende placering langs med
nuværende Sandbjergvej

På matrikeloversigten fra 2011 ses
nuværende matrikel nr. 25 af Svenstrup
ejerlav hvor ejendommen nu er beliggende
plus matr. 650 af samme ejerlav.


Ifølge BBR registret er huset opført i 1888 mens udhuset er opført i 1850.

Foruden matrikel nr. 25 af Svenstrup ejerlav indeholder stedet også matrikel nr. 650 af Svenstrup ejerlav.

1772        Som kådner i Klingbjerg er Hans Kæstesen i 1772 nævnt her i kåd nr. 25.

Hans Kæstesen blev gift i Svenstrup kirke d. 10. november 1747 med Cathrine Jørgensdatter i Klingbjerg.

Hvem Hans Kæstesen var og ligeledes hvem Cathrine Jørgensdatter var vides ikke.

De fik børnene:
 • Marie Hansdatter, døbt d. 9. november 1749, død og begravet d. 16. maj 1758.
 • Anne Cathrine Hansdatter, døbt d. 22. maj 1752. (hun overtog stedet)
 • Jørgen Hansen, døbt d. 9. april 1757.
 • Kirstine Margrethe, døbt d. 9. april 1757, død og begravet d. 12. juni 1779.

1781       Der skete en stor katastrofe i Klingbjerg d. 11. juni 1781 idet hele den nordlige del af byen nedbrændte. I alt 5 huse, nemlig kådnerstederne 22, 23, 24, 25 og 26, og dermed stedet her. Husene lå dengang meget tæt, og ilden har ikke været let at standse. Ofte prøvede man i sådanne situationer at rive stråtaget af et af husene længere nede i rækken, for derved at stoppe ildens fremfærd. Dette har sandsynligvis hjulpet, da ilden standsede ved det femte hus.

1782       Hans Kæstesen overlod resterne af sit kådnersted til sin kommende svigersøn Jacob Petersen Wrang d. 25. marts 1782, og der blev oprettet en aftægtskontrakt. Hvornår Hans Kæstesen døde vides ikke. Det må således være Jacob Petersen Wrang, der har udflyttet kådnerstedet til Rugbjergvej.

Jacob Petersen Wrang, der var født omkring 1760 blev gift i Svenstrup kirke d. 15. juni 1782 med Hans Kæstesens omkring 8 år ældre datter Anne Cathrine Kæstesen.

Anne Cathrine og Jacob Petersen Wrang fik børnene:
 • Hans Wrang, døbt d. 2. februar 1783.
 • Anne Cathrine Wrang, døbt d. 8. oktober 1786, død d. 27. oktober 1789.
 • Margrethe Wrang, døbt d. 21. september 1788.
 • Peter Wrang, døbt d. 30. januar 1791.

1783       Hans Kæstesens kone i Nykåd døde i en alder af 63 år og blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 22. maj 1783. Hvornår Hans Kæstesen døde er ikke fundet noteret i kirkebogen.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede kådner Jacob Petersen Wrang her på stedet sammen med sin hustru Anne Cathrine Wrang og deres 2 børn Margrethe Wrang og Peter Wrang.

1810       Jacob Petersen Wrangs hustru Anne Cathrine døde d. 12. november 1810 i en alder af 58 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1813       Jacob Petersen Wrang fandt sig en ny livsledsager og d. 28. marts 1813 blev han gift i Svenstrup kirke med den omkring 4 år yngre Anna Hansdatter, der var født omkring 1764 i Stolbro som datter af inderste Hans Jørgensen og hustru i Stolbro.

Anna og Jacob Petersen Wrang fik ingen børn.

1827       Jacob Petersen Wrangs hustru Anna Hansdatter døde d. 5. august 1827, og han sad derefter tilbage som enkemand. Det gjorde han dog ikke særlig længe, idet han allerede d. 30. september 1827 i en alder af 67 år blev gift for tredje gang i Svenstrup kirke med den 18 år yngre pige Anna Kirstine Good, der var født og døbt d. 3. maj 1778 som datter af inderste Christen Good og hustru i Himmark.

1829       Jacob Petersen Wrang døde d. 20. oktober 1829 i en alder af 69 år, og han nye hustru sad derefter tilbage som enke.

1831       Jacob Petersens arvinger solgte kådnerstedet til enkefru Anna Kirstine Goods bror Christen Christensen Good d. 30. september 1831, og der blev oprettet en aftægtskontrakt til Anna Kirstine Good der sikrede hendes fortsatte levned.

Christen Christensen Good var født i Himmark d. 30. juli 1786 som søn af Christen Good og hustru i Himmark, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 9. november 1828 med den godt 5 år yngre pige Anne Eleonore Matthiesen, der var født d. 18. oktober 1791 som datter af Mathias Matthiesen Bragh og hustru Eleonore Jesdatter Torre, Rugbjergvej 6 i Klingbjerg.

Anne Eleonore og Christen Christensen Good fik ingen børn.

1839       Anna Kirstine Good døde på aftægten d. 21. maj 1839 i en alder af 61 år og efter at have levet som enke i 9½ år.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner Christen Christensen Good her på stedet sammen med sin hustru Anne Eleonore Matthiesen.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner Christen Christensen Good fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Eleonore Matthiesen, og så boede deres tjenestepige Eleonore Hansen fra Torup også her hos dem.

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede kådner Christen Christensen Good endnu her på stedet sammen med sin hustru Anne Eleonore Matthiesen, og så boede der desuden også en 62-årig ugift fattiglem ved navn Jørgen Huus her i huset.

Christen Christensen Good solgte sit kådnersted d. 27. juli 1855 til Christian Bonde, og efter den senere lov af 27. maj 1873 blev Christian Bonde indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer og kådner her på stedet. Der blev ifølge kontraktprotokollen oprettet et aftægt til Anne Eleonore og Christen Christensen Good.

Christian Bonde var født ved Torupskov d. 27. november 1817 som søn af bolsmand Christen Bonde og hustru Maren Jacob Lauritzdatter ved Torupskov og som tjenestekarl i Elsmark var han blevet gift i Havnbjerg kirke d. 13. juli 1854 med den omkring 5½ år yngre tjenestepige i Havnbjerg Kirstine Christensen, der var født d. 2. april 1823 i Havnbjerg som datter af inderste Christen Christensen og hustru Maren Hansen i Havnbjerg.

Kirstine og Christian Bonde fik børnene:
 • Christian Bonde, født d. 8. juni 1854 i Havnbjerg. (senere til Amerika)
 • Maren Bonde, født d. 17. december 1857. (senere gift på Lavensby mark)
 • Peter Bonde, født d. 20. december 1863. (senere til Amerika)
 • Kirstine Bonde, født d. 6. december 1866. (hun overtog stedet)

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglejer Christian Bonde her på stedet sammen med sin hustru Kirstine Christensen og deres 2 børn Christian Bonde og Maren Bonde. I ejendommens aftægt boede den tidligere ejer Christen Christensen Good og dennes hustru Anne Eleonore Matthiesen.

1865       Christen Christensen Goods hustru Anne Eleonore Matthiesen døde i aftægten d. 30. januar 1865 i en alder af 74 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1871       Christen Christensen Good døde på aftægten d. 4. december 1871 af alderdomssvaghed i en alder af 85½ år, efter at have levet som enkemand i knap 7 år. I Kirkebogen noterede præsten følgende: ”Han efterlader så vidt vides ingen nærmere slægtninge. Han efterlader ingen formue, da han af fattigforstanderskabet var overgivet Christian Bonde i Klingbjerg i plads for den smule han besad.”

18xx 
18xx
Foto af ejendommen fra ukendt årstal.

1888       Ifølge BBR registret er nuværende hus opført i 1888, mens udhuset er opført i 1850.

Christian Bonde overlod nu kådnerstedet til sin datter Kirstine Bonde og svigersøn Jørgen Jørgensen d. 11. juni 1888, og de blev således indskrevet i den preussiske grundbog som stedets nye ejere. Der blev oprettet aftægtskontrakt der sikrede Kirstine og Christian Bonde et godt fortsat levned.

Datteren Kirstine var blevet gift i Svenstrup kirke d. 26. maj 1887 med den 4 år ældre ungkarl Jørgen Jørgensen, der var født d. 14. september 1862 i Lavensby som tvilling og som et såkaldt uægte barn af tjenestepige Anna Maria Jørgensen i Lavensby og udlagt barnefader tjenestekarl i Broballe Christian Henningsen fra Guderup. Jørgen Jørgensens tvillingbror hed Christian Jørgensen.

Kirstine og Jørgen Jørgensen fik børnene:
 • Christine Jørgensen, født d. 5. august 1887.
 • Anne Marie Jørgensen, født d. 14. september 1891.
 • Anna Margrethe Jørgensen, født d. 30. juni 1896.
 • Christian Jørgensen, født d. 4. marts 1900. (han overtog stedet)

1888       Ifølge BBR registret er huset opført i 1888 mens udhuset er opført i 1850.

1901       Jørgen Jørgensens svigerfar Christian Bonde døde i aftægten d. 6. oktober 1901 i en alder af 83 år, og hans svigermor Kirstine Christensen sad derefter tilbage på aftægten som enke.

1911       Jørgen Jørgensens svigermor enkefru Kirstine Christensen døde i aftægten d. 23. juni 1911 i en alder af 88 år, efter at have levet som enke i godt 9½ år.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede kådner Jørgen Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Kirstine Jørgensen og deres datter Anna Margrethe Jørgensen som var deres tjenestepige her i huset.

1925       Kirstine og Jørgen Jørgensen overlod nu det gamle kådnersted til deres søn Christian Jørgensen og han fik dermed et skøde på ejerskabet d. 11. marts 1925.


Overladelseskontrakt

oprettet mellem kaadner Jørgen Jørgensen og hustru Kirstine Jørgensen, født Bonde, i Klingbjerg, som overladere, og deres søn, landmand Christian Jørgensen i Klingbjerg, som overtager.
1.
Kaadner Jørgen Jørgensen af Klingbjerg, der lever med sin hustru Kirstine, født Bonde i almindeligt formuefællesskab erklærer:
Jeg overdrager herved de i Grundbogen for Svenstrup bind I blad 25 fortegnede grundstykker med alle bestanddele og med det levende og døde avlsinventar til vor søn, landmand Christian Jørgensen i Klingbjerg.

2.
Overtagelsen sker den 1. april dette år.

3.
Overladelsessummen er kr. 8000.- som bliver stående hos overtageren imod fem procent pro anno renter og tre måneders opsigelse og imod udstedelse af et gjældsbevis uden hypotekbestilling.

4.

Desuden forpligter overtageren sig til at indrømme og yde sine forældre Jørgen Jørgensen og Kirstine Jørgensen, født Bonde, livsvarigt og den overlevende af dem uforkortet følgende aftægt:

Til benyttelse indrømmes dem de tre vestlige fag af stedets beboelseshus, altså neden og oven, som vedligeholdes ud- og indvendigt af stedets ejer.

Til benyttelse indrømmes dem aftægtshaven ved den vestlige ende af stedets beboelseshus, altså ved aftægsthuset.

Der indrømmes dem medbenyttelse af vaskerummet og brændselladen. Benyttelse af hønsehuset ved den vestlige ende af vaskehuset.

Årligt leveres før jul: 200 kg hvede, 150 kg byg, 200 kg spisekartofler. Halvdelen af et svin til 115 kg levende vægt.

Årligt leveres 2 kubikmeter kløvet bøgeved og et læs kvas.

Ugentligt leveres ½ kg mejerismør.

Dagligt leveres en liter nymalket mælk og en liter skummet mælk.

Der leveres dem halvdelen af frugten, som avles på stedet (i stedets have og aftægtets have), der indrømmes dem fri befordring med hest og vogn.

Medbenyttelse af stedets brønd, frit lys, fri vaskning, og i sygdom og alderdom christelig pleje og opvartning.

Til sikkerhed for denne aftægt pantsætter overtageren Christian Jørgensen herved de ham overdragne, i grundbogen for Svenstrup bind I blad 25 fortegnede grundstykker med alle bestanddele og med det levende og døde alvsinventar og villiger han i og andrager om, at den aftægt indføres som last i grundbogen afd. II.

5.
Omkostninger og stempel betaler overtageren.
(I det her tilfælde andrager ovennævnte omkostninger sig til kr. 57,15)
Ejendomsskyldværdi er: kr. 12800.-
Aftægtens årsværdi angives til kr. 500,-

6.

Kontrahenterne erklærer: Vi er enige om, at ejendomsretten til forbemeldte, i grundbogen for Svenstrup bind I blad 25) fortegnede grundstykker skal overgå til erhververen, landmand, nu kaadner Christian Jørgensen i Klingbjerg, og villiger vi i og andrager vi om, at denne ejendomsforandring indføres i grundbogen. Der andrages om udslettelse af aftægten nr. 4 i afd. II i bemeldte grundbog.

Medundertegnede hustru Kirstine Jørgensen, født Bonde af Klingbjerg samtykker herved i sin ægtemands dispositioner.

Nordborg den 11. marts 1925

Underskrevet af :     J. Jørgensen / Kirstine Jørgensen / Christian Jørgensen


Som landmand i Klingbjerg var Christian Jørgensen blevet gift i Svenstrup kirke d. 9. november 1923 med den 3 år yngre tjenestepige i Torup Cathrine Margrethe Knudsen, der var født d. 12. marts 1903 i Tandslet som datter af arbejder Christian Knudsen og hustru Anna Christiane Collin i Tandslet, senere i Østerholm.

Cathrine Margrethe og Christian Jørgensen fik børnene:
 • Jørgen Jørgensen, født d. _______
 • Christine Jørgensen, født d. 10. september 1927. (senere Rugbjergvej 14)

19xx
19xx
Luftfoto af ejendommen fra ukendt årstal.

19xx
Foto af ejendommen fra ukendt årstal.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Christian Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Kathrine Margrethe Jørgensen og deres datter Christine Jørgensen.

Christian Jørgensens forældre Kirstine og Jørgen Jørgensen er ved folketællingen ikke noteret i samme hus som Cathrine Margrethe og Christian Jørgensen, så om de har haft et særskilt hus til aftægt vides ikke.

1943       Christian Jørgensens mor Kirstine Bonde døde efter sigende d. 27. august 1943 i en alder af 76 år, og hans far sad derefter tilbage som enkemand.

1945       Christian Jørgensens far Jørgen Jørgensen døde efter sigende d. 19. marts 1945 i en alder af 82½ år, efter at have levet som enkemand i godt 1½ år.

1971       Husmand Christian Jørgensen døde d. 31. oktober 1971 i en alder af 71½ år, og hans hustru Cathrine Margrethe Jørgensen sad derefter tilbage som enke.

1981       Enkefru Cathrine Margrethe Jørgensen, der på et tidspunkt var kommet på Nordborg plejehjem, døde der d. 25. november 1981 i en alder af 78½ år, efter at have levet som enke i 10 år.

De privatskiftende arvinger seniorsergent Jørgen Jørgensen Herning og fru Christine Larsen f. Jørgensen Rugbjergvej 14 solgte ejendommen til Erik Lorenzen Rugbjergvej 4 til overtagelse d. 15. december 1981 for en købesum på 225.000 kr.

1983       Erik Lorenzen flyttede til Borrevej 4, og solgte derfor huset til Carl Lund. Carl Lund havde en overgang et autoværksted på stedet her. (set i Klingbjerg bogen fra 2004)

2003       Carl Lund solgte huset til Anette Berg Ebbesen og John Ebbesen og de fik et tinglyst skøde på dette d. 21. august 2003.

2003
Foto af huset fra 2003.

2011
2011
Foto af huset fra 2011.

2012       Anette Berg Ebbesen og John Ebbesen ejer fortsat stedet.

    til top
Oprettet og ajourført december 2012
www.jessenb.dk