Rugbjergvej 14


Matrikel nr. 364 af Svenstrup ejerlav

art 364

På matrikeloversigten fra 2011 ses
nuværende matrikel nr. 364 af Svenstrup
ejerlav udstykket fra ejendommen
Rugbjergvej 13.

1959       Ejeren af matrikel nr. 25 af Svenstrup ejerlav Christian Jørgensen Rugbjergvej 13 frastykkede et areal på 796 m2 fra sin grund som derefter fik matrikel nr. 364 af Svenstrup ejerlav, og det blev købt af arbejdsmand Andreas Johannes Larsen for en købesum på 796 kr. Dette blev tinglyst d. 11. juni 1959 og der blev derefter udstedt skøde på dette. Andreas Johannes Larsen kunne derefter påbegynde opførelsen af huset her.

1960       Ifølge BBR registret er huset her opført i 1960.

Andreas Johannes Larsen var født i Tornby sogn i Hjørring amt d. 17. oktober 1922 som søn af statshusmand Peter Larsen og hustru Anna Cathrine Margrethe f. Nielsen. Som ugift arbejdsmand fra Vidstrup sogn i Hjørring amt var han blevet gift i Svenstrup kirke d. 13. marts 1948 med den 5 år yngre ugifte husassistent Christine Jørgensen, der var født d. 10. september 1927 som datter af landmand Christian Jørgensen og hustru Cathrine Margrethe f. Knudsen Rugbjergvej 13 Klingbjerg.

1976       Ved en bodelingsoverenskomst d. 25. juni 1976 blev Christine Larsen ejer af huset for en købesum på 250.000 kr. og Andreas Johannes Larsen var dermed fraflyttet stedet her.

2003
2003
Foto af huset fra 2003.

2006       Huset blev i 2006 købt og overtaget af Dennis Autzen Pedersen, og skødedatoen blev sat til d. 15. november 2006.

2012       Dennis Autzen Pedersen er fortsat ejer af huset her.

    til top
Oprettet og ajourført december 2012
www.jessenb.dk