Rugbjergvej 2 nedbrudt ejendom


Var engang matrikel nr. 31 af Svenstrup ejerlav

kåd 31

Stedet her var oprindelig et gammelt kådnersted med betegnelsen kåd nr. 31,
og på kortet med oversigt over kådnere i Klingbjerg i 1772 ses stedets placering
dengang.

1772       Som kådner i Klingbjerg er Christen Christensen med tilnavnet Kock i 1772 nævnt her på kåd nr. 31.

Han var født omkring 1729, men hvem han i øvrigt var, kan ikke siges. Han var blevet gift på et tidspunkt med en pige der var født omkring 1722, men som døde i Torup i en alder af kun 44 år, og var derefter blevet begravet på Svenstrup kirkegård d. 27. juli 1766.

Hans hustru må have været gift tidligere idet hun havde en søn fra dette ægteskab, som dermed blev stedsøn til Christen (Kock) Christensen:
 • Matthias Petersen, født omkring 1756. (han overtog stedet)

Christen (Kock) Christensen havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 10. oktober 1767 var han blevet gift igen i Svenstrup kirke med Peder Matthiesens enke. (Hvad hun hed er ikke noteret.)

Sammen med sin nye hustru fik Christen (Kock) Christensen børnene:
 • Christen, døbt d. 5. april 1768, død og begravet d. 1. maj 1774.
 • Anne Marie, døbt d. 22. april 1770, død og begravet d. 21. juni 1772.
 • Ellen, døbt d. 8. februar 1772.
Efter at Christen Kock og hustru var kommet her til Klingbjerg fik de datteren:
 • Karen, døbt d. 25. juli 1773, død og begravet d. 27. marts 1802.

17xx       På et ikke kendt tidspunkt overlod Christen Christensen Kock sit kådnersted til sin stedsøn Matthias Petersen. Denne Matthias Petersen er også senere kaldet Matthias Kock. Han var på et ikke kendt tidspunkt blevet gift med den omkring 14 år yngre Anne Kirstine Hanses, der var født omkring 1770, men hvem hun var vides ikke.

Anne Kirstine og Matthias Petersen fik børnene:
 • Peter Matthiesen, født d. 21. februar 1794. (han overtog stedet)
 • Mette Maria Matthiesen, døbt d. 7. marts 1798.

1797       Christen Christensen Kock og hustru må være flyttet til Torup, for her døde hans hustru i en alder af 66 år og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 10. marts 1797. Som enkemand flyttede Christen Christensen Kock igen senere tilbage til Klingbjerg.

1798       Matthias Petersens hustru Anne Kirstine Hanses døde d. 11. november 1798 i en alder af kun 28 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1799       Matthias Petersen fandt sig en ny livsledsager, og d. 8. februar 1799 blev han gift i Svenstrup kirke med den omkring 6 år yngre pige Anne Marie Rasmusdatter fra Svenstrup, der var født omkring 1762 som datter af Rasmus Skrædder i Svenstrup.

Anne Marie og Matthias Petersen fik sønnen:
 • Rasmus Matthiesen, født d. 23. marts 1801.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede daglønner og kådner med jord Matthias Petersen her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Rasmussen og hans 2 børn fra første ægteskab Peter Matthiesen og Mette Maria Matthiesen, samt deres fælles barn Rasmus Matthiesen. På stedets aftægt boede Matthias Petersens stedfar, den tidligere ejer enkemand Christen Christensen Kock, og dennes søster enkefru Maren Lauritzen, der tidligere havde været gift med afdøde kådner Lorentz (Lauritz) Petersen Bragh, Rugbjergvej 6, og som nu ernærede sig som spinder og af almisser.

1806       Den tidligere ejers søster enkefru Maren Lauritzen Bragh døde på stedets aftægt d. 16. august 1806 i en alder af 77 år, efter at have levet som enke i godt 8½ år.

1809       Matthias Petersens stedfar, den tidligere ejer Christen Christensen Kock døde på aftægten d. 16. august 1809 i en alder af 80 år efter langvarigt sygeleje, og efter at have levet som enkemand i næsten 12½ år.

1823       Matthias Petersen døde d. 21. maj 1823 i en alder af 67 år, og hans hustru Anne Marie sad derefter tilbage som enke.

18xx       Efter sin far Matthias Petersens død overtog sønnen Peter Matthiesen det gamle kådnersted. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 12. maj 1822 med den omkring 4 år yngre pige Maren Christensen, der var født som datter af inderste Christen Mai og hustru i Svenstrup og døbt i Svenstrup kirke d. 14. marts 1798.

Maren og Peter Matthiesen fik ingen børn.

1834       Kådner Peter Matthiesen døde af tæring og brystsvaghed d. 4. oktober 1834 i en alder af kun 40 år, og hans hustru Maren sad derefter tilbage som enke.

1835       Enkefru Maren Christensen havde fundet sig en ny mand, og d. 11. oktober 1835 blev hun gift igen i Svenstrup kirke med den omkring 11 år yngre Christen Knudsen. Han blev dermed den nye kådner på stedet.

Christen Knudsen var født omkring 1799 i Sønder Nissum i Ringkøbing amt som søn af bolsmand Knud Christensen i Sønder Nissum. Han havde været gift et sted i Jylland, men var blevet fraskilt, og ved ankomsten her til Klingbjerg medbragte han 3 børn:
 • Knud Knudsen
 • Hans Peter Knudsen, født omkring 1827.
 • Kathrine Knudsen

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner Christen Knudsen her på stedet sammen med sin hustru Maren Christensen og hans søn fra første ægteskab Hans Peter Knudsen. På stedets aftægt boede den tidligere ejers enkefru Anne Marie Rasmussen.

Christen Knudsens hustru Maren Christensen døde af tæring d. 25. august 1840 i en alder af kun 41 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1841       Christen Knudsen havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 15. august 1841 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den omkring 3 år yngre pige Maren Petersen Knarhøi, der var født omkring 1802 i Mjelsmark i Oksbøl sogn som datter af parcellist Peter Johannsen Knarhøj og hustru i Mjelsmark.

Maren og Christen Knudsen fik børnene:
 • Maren Knudsen, født d. 13. august 1842, død d. 3. februar 1843.
 • Peter Christian Knudsen, født d. 13. marts 1844, død d. 26. januar 1845 i Oksbøl.

1844       Christen Knudsen døde d. 18. juni 1844 i en alder af kun 45 år, og hans hustru Maren Petersen Knarhøi, sad derefter tilbage som enke. Hun fraflyttede Klingbjerg og flyttede til Oksbøl sammen med sin lille søn Peter Christian Knudsen. Han døde knap 1 år gammel d. 26. januar 1845 og blev begravet på Oksbøl kirkegård. (Maren Petersen Knarhøi flyttede tilbage til Svenstrup sogn, hvor hun d. 26. november 1845 blev gift i Svenstrup kirke med den 20 år ældre enkemand August Jørgensen, der døde d. 31. maj 1849. Maren døde d. 30. maj 1859.)

Efter en overladelseskontrakt af 29. november 1844 blev kådnerstedet nu solgt til Hans Petersen Dall og han blev således senere efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873 indskrevet i den preussiske grundbog som stedets ejer.

Hans Petersen Dall var født d. 1. februar 1818 i Mjelsmark som søn af parcellist Peter Hansen Dall og hustru Dorthea Kirstine f. Nielsen Rødenæbvej 3 Mjelsmark, men som kom her til Klingbjerg i 1830. Ved folketællingen i 1840 var han tjenestekarl på Rugbjergvej 10. Som kådner i Klingbjerg blev Hans Petersen Dall gift i Svenstrup kirke d. 2. februar 1845 med sin knap 3 år ældre kusine Maren Christensen Dall, der var født d. 12. april 1815 som datter af parcellist Christen Hansen Dall og hustru Maren f. Petersen Stegvej 6 Mjelsmark.

Maren og Hans Petersen Dall fik børnene:
 • Peter Hansen Dall, født d. 4. november 1845.
 • Christen Hansen Dall, født d. 2. oktober 1848, død d. 3. maj 1849.
 • Christen Hansen Dall, født d. 20. februar 1850.
 • Hans Dall, født d. 2. marts 1853. (han overtog stedet)
 • Nicolai Dall, født d. 22. september 1860. (senere skomager Oksbøl Nørregade 14 Oksbøl)
Den tidligere ejer Peter Matthiesens stedmor Anne Marie Rasmussen døde d. 29. december 1844 i en alder af 82 år efter at have levet som enke i 21½ år.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner Hans Petersen Dall her på stedet sammen med sin hustru Maren Christensen Dall. Hans yngste søster Cathrine Margrethe Dall boede der også. Desuden boede der et såkaldt uægte barn ved navn Cathrine Eleonore Christensen. Hun var datter af murermester Christen Christensen Rugbjergvej 1 og hustru Karen Jørgensdatters datter Anna Dorothea Christensen, der var tjenende i Havnbjerg præstegård, og hun var blevet født d. 1. juli 1834.

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede skomager Hans Petersen Dall fortsat her på stedet sammen med sin hustru Maren Christensen Dall og deres 3 børn Peter Hansen Dall, Christen Hansen Dall og Hans Dall. Deres 47-årige tjenestekarl Claus Jørgensen fra Almsted boede også her på stedet.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede skomager Hans Petersen Dall fortsat her på stedet sammen med sin hustru Maren Christensen Dall og deres 2 sønner Christen Hansen Dall og Hans Dall.

1880       Maren Christiansen Dall døde d. 16. juli 1880 i en alder af 65 år, og Hans Petersen Dall sad derefter tilbage som enkemand.

1885       Hans Petersen Dall overlod nu stedet til sin søn Hans Dall, og efter en købekontrakt af 16. marts 1885 blev han indskrevet i den preussiske grundbog d. 19. marts 1885 som kådner i Klingbjerg, og dermed stedets nye ejer. Hans Petersen Dall gik derefter på aftægt.

Hans Dall var blevet gift i Svenstrup kirke d. 28. maj 1885 med den 2½ år yngre Dorthea Elisabeth Ebbesen, der var født d. 19. november 1855 i Svenstrup som datter af præsteinderste Hans Ebbesen og hustru Cathrine Ebbesen f. Wriborg i Svenstrup.

Dorthea Elisabeth og Hans Dall fik børnene:
 • Maria Dall, født d. 12. november 1886. (hun overtog stedet)
 • Katrine Dall, født d. 29. januar 1889.

1894       Hans Petersen Dall døde i stedets aftægt d. 12. januar 1894 i en alder af 75 år, efter at have levet som enkemand i 13½ år.

1909       Hans Dalls hustru Dorthea Elisabeth Dall f. Ebbesen døde d. 10. februar 1909 i en alder af 53 år , og Hans Dall sad derefter tilbage som enkemand.

1910
1910
Foto af det nu nedbrudte hus i 1910.

1911       Hans Dall solgte det gamle kådnersted til svigersøn Peter Thomsen og datter Maria Thomsen d. 27. juli 1911, og de blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 29. juli 1911 som de nye ejere med ejerskab af hver en halvdel.

Datteren Maria Dall var blevet gift i Svenstrup kirke d. 6. april 1911 med den jævnaldrende landmand i Klingbjerg Peter Thomsen, der var født d. 7. januar 1887 i Pøl i Nordborg sogn som søn af inderste Peter Thomsen og hustru Anna Thomsen f. Christensen i Pøl.

Peter Thomsen var landmand i Klingbjerg meget kort tid, og blev derefter landmand i Købingsmark. Mens Maria og Peter Thomsen var i Klingbjerg fik de ingen børn.

Peter Thomsens svigerfar Hans Dall flyttede med til Købingsmark, hvor han døde i 1924 i en alder af 71 år efter at have levet som enkemand i 15 år.

1912       Stedet blev igen solgt, og d. 1. november 1912 blev kådner Jørgen Espensen Rugbjergvej 9 i Klingbjerg indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer af det gamle kådnersted.

1926       Den 22. april 1926 blev det gamle kådnersted nedbrudt. Grundbogsbladet blev sluttet da samtlige stedets grundstykker var overført til grundbogens Bind 3 blad 169 og ejendommen var blevet meddelt i relaxation.    

    til top
Oprettet og ajourført december 2012
www.jessenb.dk