Rugbjergvej X nedbrudt ejendom mellem nr. 4 og 6


Var engang matrikel nr. 39 af Svenstrup ejerlav

kåd 35

Stedet her var oprindelig et gammelt kådnersted med betegnelsen kåd nr. 35,
og på kortet med oversigt over kådnere i Klingbjerg i 1772 ses stedets placering dengang.

1772       Som kådnere i Klingbjerg er Christian Christiansen i 1772 nævnt her på kåd nr. 35.

Christian Christiansen blev gift i Svenstrup kirke d. 4. december 1773 med Cathrine Nicolais fra Stevning. Hvem de i øvrigt var vides ikke.

Cathrine og Christian Christensen fik børnene:
 • Anne Leonore, døbt d. 10. april 1774, død og begravet d. 21. juni 1778.
 • Kirstine, 21. juli 1776, død og begravet d. 2. april 1779.
 • Christen, døbt d. 31. januar 1779.

1788       Christian Christiansens mor Anne Marie Christiansdatter i Klingbjerg døde i en alder af 81 år, og blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 19. juni 1788.

1795       I 1795 d. 21. februar er der en Christian Christiansen der med en overdragelseskontrakt sælger et kådnersted. Om det er ovennævnte Christian Christiansen vides ikke, og ligeledes om hvem det er til vides heller ikke. Formodentlig er det til den efterfølgende noterede Jacob Friedrichsen.

17xx       Kådnerstedet her må have været ejet af en Jacob Friedrichsen. Hvem han var vides ikke.

1802       Efter en overladelseskontrakt af 7. maj 1802 overlod Jacob Friedrichsen sit kådnersted til Hans Christian Gulland.

Hans Christian Gulland blev født og døbt i Svenstrup kirke d. 4. april 1756 som søn af Christen Gulland og hustru. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 20. juni 1778 med den 19 år ældre Anna Rasmusdatter, der var født omkring 1737.

Anna og Hans Christian Gulland fik sønnen:
 • Christen Gulland, døbt d. 22. november 1778. (død og begravet d. 20. juli 1798)

Hans Christian Gullands hustru Anna Rasmusdatter døde i en alder af kun 48 år, og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 9. september 1785. Han sad derefter tilbage som enkemand i en alder af kun 22 år. Han fandt sig derefter en ny livsledsager, og d. 4. november 1786 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den omkring 13 år yngre Anna Kirstine Christensdatter fra Klingbjerg, der var født omkring 1769.

Anne Kirstine og Hans Christian Gulland fik børnene:
 • Christian Gulland, døbt d. 8. juni 1788, død og begravet d. 22. juni 1788.
 • Hans Christian Gulland, døbt d. 23. august 1789, død og begravet d. 23. september 1789.
 • Anne Sophie Gulland, født d. 27. januar 1791, død og begravet d. 9. marts 1791.
 • Hans Christian Gulland, født d. 7. november 1792, død og begravet d. 29. november 1792.
 • Anne Sophie Gulland, født d. 23. januar 1796. (senere Færgevej 26 Mjels)
 • Anne Kirstine Gulland, født d. 21. marts 1799.
Efter at Anne Kirstine og Hans Christian Gulland var flyttet her til Klingbjerg fik de børnene:
 • Christian Gulland, født d. 15. april 1805, død og begravet d. 30. april 1805.
 • Christian Gulland, født d. 8. maj 1807 i Klingbjerg. (han overtog stedet)

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede skrædder og kådner med jord Hans Christian Gulland her på stedet sammen med sin hustru Anne Kirstine Christensdatter og deres 2 døtre Anne Sophie Gulland og Anne Kirstine Gulland.

1820       Kådner Hans Christian Gulland døde i Klingbjerg d. 26. januar 1820 i en alder af knap 64 år, og hans hustru Anne Kirstine sad derefter tilbage som enke med sine 3 børn.

18xx       På et ikke kendt tidspunkt efter faderens død har sønnen Christian Gulland (*1807) overtaget stedet her, men der er ikke fundet noget der indikerer hvornår.

Ungkarl og kådner Christian Gulland var blevet gift i Svenstrup kirke d. 19. januar 1934 med sin 6 år yngre tjenestepige Cathrine Nissen, der var født d. 23. maj 1813 som en såkaldt uægte datter af Anna Cathrine Nissen, datter af afdøde møller Johan Nissen i Stevning og udlagte barnefader matros Peter Nissen i Sønderborg.

Cathrine og Christian Gulland fik ingen børn.

1839       Christian Gullands mor Anne Kirstine Gulland døde 29. april 1839 i en alder af 65 år efter en langvarig brystsvaghed og efter at have levet som enke i 19 år.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner Christian Gulland her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Nissen Gulland. Hans ugifte søster Anne Kirstine Gulland boede også her i huset og blev underholdt af sin bror.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner Christian Gulland fortsat her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Nissen Gulland. Desuden boede hans ugifte søster Anne Kirstine Gulland også fortsat her i huset med ”fri husly på stedet”.

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede kådner Christian Gulland stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Nissen Gulland. Også hans ugifte søster Anne Kirstine Gulland boede stadigvæk i huset som væverske.

1858       Efter et skøde af 31. maj 1858 og en købs og overladelseskontrakt af 26. marts 1858 overlod Christian Gulland sit kådnersted nr. 35 til Mathias Hansen og han blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer af stedet her. Efterfølgende blev der d. 5. juli 1858 protokolleret en aftægtskontrakt hvormed Mathias Hansen sikrede den fratrædende Christian Gulland og hustru Cathrine f. Nissen det i dokumenter nærmere beskrevne aftægt.

Mathias Hansen, der var kurvemager i Hulen i 1843, var født d. 17. januar 1823 i Klingbjerg som søn af indsidder Hans Hinrich Petersen og hustru Maren Mathias Mathisensdatter, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 18. december 1842 med den 4 år ældre Birthe Marie Christensen der var født d. 28. august 1819 i Bregninge sogn på Ærø som datter af inderste Niels Christensen og hustru Maren Jørgensdatter. Ved giftermålet i Svenstrup kirke noterede præsten at hun var en såkaldt uægte datter af Maren Jørgensen på Ærø og at hun opholdt sig hos stedfaderen Christian Sørensen i Hjortspringkobbel.

Birthe Marie og Mathias Hansen havde datteren:
 • Anne Marie Hansen, født d. 19. april 1843 i Hulen.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede kurvemager Mathias Hansen her på stedet sammen med sin hustru Birthe Marie Christensen og de havde en plejedatter boende hos sig ved navn Anne Kirstine Hansen, der var født omkring 1851. Hvem hun var vides ikke. I husets aftægt boede den tidligere ejer Christian Gullard sammen med sin hustru Cathrine Nissen Gulland. Christian Gullands ugifte søster Anne Kirstine Gulland boede der stadigvæk som ugift væverske.

1862       Mathias Hansens hustru Birthe Marie Christensen døde d. 28. marts 1862 i en alder af kun 42½ år efter 13 uger som sengeliggende, og han sad derefter tilbage som enkemand.

Han fandt sig dog ret hurtigt en ny livsledsager, og d. 20. november 1862 blev han gift i Svenstrup kirke med den 7½ år yngre tjenestepige i Svenstrup Anna Marie Nicolaisen, der var født d. 17. august 1830 i Stevning som datter af kådner Nicolai Nicolaisen og hustru Anna Sophie Peders i Stevning.

1874       Efter købs og overladelseskontrakten af 26. marts 1858 og den nu gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev Mathias Hansen indskrevet i den preussiske grundbog d. 31. januar 1874 som kådner og ejer af stedet her.

1881       Christian Gulland tog sit eget liv d. 27. april 1881 i en alder af 74 år, og hans hustru Cathrine Nissen Gulland sad derefter tilbage som enke. Han blev begravet på Svenstrup kirkegård uden ringning om formiddagen kl. 10 d. 2. maj 1881 efter en kort gravtale.

1886       Cathrine Nissen Gulland døde d. 10. marts 1886 i en alder af 73 år efter at have levet som enke i 5 år.

1889       Aftægtsmand og kurvemager Mathias Hansen døde d. 12. september 1889 i en alder af godt 66½ år, og hans hustru Anna Marie Nicolaisen sad derefter tilbage som enke.

1891       Efter en arvesag af 22. juni 1891 blev afdøde Mathias Hansens datter og svigersøn Anne Marie Frederiksen f. Hansen og Nicolai Frederiksen indskrevet som kådnere på stedet her i den preussiske grundbog d. 24. juni 1891.

Anne Marie Hansen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 19. juni 1879 med den 4 år ældre Nicolai Frederiksen, der var født d. 24. marts 1839 i Oksbøl Søndergade 1 i Oksbøl som søn af kådner Hans Frederiksen og hustru Mette Marie f. Martin i Oksbøl. (Præsten har her noteret at Mathias Hansen boede i Nykåd Svenstrup.)

Anne Marie og Nicolai Frederiksen fik tilsyneladende ingen børn.

1907       Anne Marie Frederiksens mor Anna Marie Nicolaisen døde d. d. 10. april 1907 i en alder af 76½ år, efter at have levet som enke i 17½ år.

1912       Anne Marie og Nicolai Frederiksen solgte ejendommen til parcellist Christian Hansen Sølvkobbelvej 7 d. 20. juni 1912, og denne overtagelse blev indskrevet i grundbogen d. 26. juni 1912.

Anne Marie og Nicolai Frederiksen flyttede til Brandsbøl, hvor Nicolai Frederiksen døde d. 1. maj 1928 i en alder af 89 år og blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 3. maj 1928. (præsten har i Havnbjerg kirkebog noteret at Nicolai Frederiksen var veteran fra krigen i 1864 og Dannebrogsmand) Hvornår Anne Marie døde vides ikke. (Hun er ikke fundet i Havnbjerg kirkebog).

Christian Hansen var født i Ketting som et såkaldt uægte barn d. 1. oktober 1861 som søn af Christian Hansens datter Marie Hansen i Kallehave, og han var blevet gift i Ketting kirke d. 2. juli 1885 med den 6½ år ældre Inger Marie Helene Johannsen i Krumom, der var født d. 15. april 1855 i Sønderborg som en såkaldt uægte datter af Louise Fager og udlagt barnefader tjenestekarl Johannes Johannsen.

Inger Marie Helene og Christian Hansen havde børnene:
 • Marie Hansen, født d. 25. september 1885 ved Krumom i Ketting sogn.
 • Hans Peter Hansen, født d. 21. april 1887 ved Krumom i Ketting sogn.
 • Catharina Hansen født 31. august 1888 ved Krumom i Ketting sogn.
 • Peter Hansen, født d. 23. maj 1890 i Blæsborg i Ketting sogn.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 er der ikke specielt registreret nogen direkte på stedet her. Ejeren kådner Christian Hansen er sammen med sin hustru formegentlig boende i Sølvkobbelvej 7, hvorfor optegnelsen derfor er at se der. Om de øvrigt noterede personer muligvis har beboet stedet her kan ikke siges.

1925
1925

Foto af huset fra omkring 1925.
Huset der ses helt ude til venstre er Rugbjergvej 6.


1928       Da Christian Hansen solgte sit kådnersted på Sølvkobbelvej 7 for en købesum på 20.000 kr. til Christen Christensen og hustru Cathrine Christensen f. Hansen i almindelig formuefællesskab, kom stedet her med i købet og et tinglyst skøde af 15. oktober 1928 blev derefter indskrevet i grundbogen.

Christian Hansens datter Catharina Hansen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 28. november 1924 med den knap 7 år yngre arbejder i Klingbjerg Christen Christensen, der var født d. 8. juni 1895 i Klingbjerg som søn af murermester Christen Christensen og hustru Christine Marie f. Hattesen Rugbjergvej 1 i Klingbjerg.

Catharina og Christen Christensen fik børnene:
 • Christian Christensen, født d. 25. marts 1925. (senere Sølvkobbelvej 7)
 • Hans Christen Christensen, født d. 11. april 1929.

1939       Matrikel nr. 39, og dermed stedet her, blev fraskrevet i grundbogen d. 14. marts 1939 og overført til matrikel nr. 38 Sølvkobbelvej 7.

Ejendommen er herefter blevet nedbrudt.

    til top
Oprettet og ajourført december 2012
www.jessenb.dk