Rugbjergvej 5


Matrikel nr. 396 af Svenstrup ejerlav

art 396

På matrikeloversigten fra 2011 ses nuværende matrikel nr. 396 af Svenstrup
ejerlav udstykket fra det gamle kådnersted nr. 29 Sandbjergvej 10,
samt den tilkøbte hjørnegrund matrikel nr. 504.

1963       Efter matrikelmyndigheds skrivelse af 3. december 1963, frastykkede ejeren af matrikel nr. 45 Sandbjergvej 10 fru Martha Cathrine Samsted f. Svensson et jordstykke på 1118 m2 der så fik matrikel nr. 396 til Hans Christian Samsted for en købesum på 4.900 kr., og dette blev således derefter tinglyst d. 6. februar 1964.

1964       Hans Christian Samsted lod derefter en arbejderbolig opføre på grunden.

Hans Christian Samsted er gift med Ingrid og de har børnene:
  • Jane Samsted.
  • Bjarne Samsted.

1976       Ejeren af Rugbjergvej 1 fru Dorothea Christine Hansen frastykkede et jordstykke på 996 m2 fra sin matrikel nr. 259 som blev til matrikel nr. 504. Dette jordstykke blev købt af Hans Christian Samsted for en købesum på 10.000 kr. og dette blev således tinglyst d. 4. november 1976.

2003
2003
Foto af huset fra 2003.

2012       Hans Christian Samsted ejer og bebor fortsat huset.

    
    


til top
Oprettet og ajourført december 2012
www.jessenb.dk