Rugbjergvej 6


Matrikel nr. 271 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted 36art 271

Stedet her var oprindelig et gammelt
kådnersted med betegnelsen kåd nr. 36,
og på kortet med oversigt over kådnere i Klingbjerg i 1772 ses stedets
daværende placering

På matrikeloversigten fra 2011 ses
nuværende matrikel nr. 271 af Svenstrup
ejerlav. Stedet var tidligere
matrikel nr. 43 af Svenstrup ejerlav.


Ifølge BBR registret er stedet her opført i 1871.
Ejendommens historie tager sin begyndelse i 1772.

1772       Som kådner i Klingbjerg er Lorentz (Lauritz) Petersen Bragh i 1772 nævnt her på kåd nr 36.

Han var født omkring 1730, og han var gift med Maren Lauritzen Bragh, der var født omkring 1729. Hvem de i øvrigt var vides ikke. Maren boede ved folketællingen i 1803 på Rugbjergvej 2 og døde 16. august 1806 der. Hun var søster til Christen Christensen Kock Rugbjergvej 2 og født omkring 1730 sikkert også i Sjellerup.

1783       Lorentz Petersen Bragh overlod sit kådnersted efter en overladelseskontrakt af 22. marts 1783 til Mathias Matthiesen der således blev den nye kådner her på stedet. Han fik dermed tilnavnet Bragh. Maren og Lorentz Petersen Bragh gik derefter på aftægt.

Mathias Matthiesen var født i Stevning og døbt i Svenstrup kirke d. 27. december 1755 som søn af smed Mathias Pedersen og hustru i Stevning.

1784       Som Matthias Smed junior blev han gift i Svenstrup kirke d. 3. januar 1784 med den godt 4 år yngre pige Eleonore Jesdatter Torre, der var født i Stevning og døbt i Svenstrup kirke d. 23. marts 1760 som datter af Jes Torre og hustru i Stevning.

Eleonore og Mathias Matthiesen fik børnene:
 • Maren Matthiesen, døbt d. 8. april 1784.
 • Anne Margrethe Matthiesen, døbt d. 22. oktober 1786, død og begravet d. 12. juni 1788.
 • Mathias Matthiesen, født d. 17. marts 1789, død d. 13. februar 1811.
 • Anne Eleonore Matthiesen, født d. 18. oktober 1791. (senere Rugbjergvej 13)
 • Jes Matthiesen, født d. 6. maj 1794. (kaldet Bragh). (han overtog stedet)
 • Dødfødt datter d. 5. februar 1797.
 • Peder Matthiesen, født d. 24. april 1799.

1787       Kådner Lorentz Petersen Bragh døde i aftægten d. 4. november 1787 i en alder af kun 57 år, og hans hustru Maren Lauritzen Bragh sad derefter tilbage som enke. (Hun flyttede på et tidspunkt til Rugbjergvej 2)

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede kådner med land og vognkurvemager Mathias Matthiesen her på stedet sammen med sin hustru Eleonore Jessen og deres 3 børn Anne Eleonore Matthiesen, Jes Matthiesen og Peter Matthiesen. Desuden boede den tidligere ejers hustru enkefru Maren Lauritzen også her på stedet aftægt.

1806       Maren Lauritzen Brag døde d. 16. august 1806 i en alder af 77 år, efter at have levet som enke i 18½ år.

1819       Eleonore og Matthias Matthiesens søn ungkarl og kådner Jes Matthiesen blev gift i Svenstrup kirke d. 13. juni 1819 med den 6 år yngre pige tjenestepige i Havnbjerg Kirstine Thomsen, der var født d. 7. juni 1800 som tvilling i Brandsbøl som datter af bolsmand Peter Thomsen og hustru Sophie i Brandsbøl. Hendes tvillingesøster hed Marie Thomsen.

Hvornår Jes Matthiesen har overtaget kådnerstedet efter brylluppet vides ikke.

Kirstine og Jes Matthiesen fik børnene:
 • Eleonore Jessen, født d. 30. januar 1820.
 • Anne Sophie Jessen, født d. 24. august 1821, død d. 29. juni 1827 i Brandsbøl.
 • Kirsten Jessen, født d. 9. februar 1823.
 • Maren Jessen, født d. 21. december 1825, død d. 18. maj 1830.
 • Anne Sophie Jessen, født d. 7. marts 1828.
 • Mathias Jessen, født d. 10. september 1830. (kaldet Bragh). (han overtog stedet)
 • Peter Jessen, født d. 22. november 1832.

1826       Kådner Matthias Matthiesens hustru Eleonora døde d. 15. februar 1826 i en alder af 66 år efter 16 ugers sygeleje med Vattersoot. Efterlod sig dermed sin mand og børnene Maren, Eleonore, Jes og Peter.

1835       Matthias Matthiesen døde som aftægtsmand af alderdomssvaghed efter 7 ugers sygeleje d. 3. september 1835 i en alder af 80 år, og efterlod sig derved sine 2 sønner og 2 døtre.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner Jes Matthiesen her på stedet sammen med sin hustru Kirstine Thomsen og deres 3 børn Anne Sophie Jessen nu nævnt som Matthiesen, Mathias Jessen, nu nævnt som Matthiesen og Peter Jessen, nu nævnt som Matthiesen.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner Jes Matthiesen her på stedet sammen med sin hustru Kirstine Thomsen og deres 2 sønner Mathias Jessen og Peter Jessen.

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede daglønner Jes Matthiesen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Kirstine Thomsen og deres datter Eleonore Jessen med sin såkaldte uægte datter Kirstine Matthiesen, der var født d. 20. februar 1851.

1857       Jes Matthiesens hustru Kirstine døde af gigt og brystsyge d. 5. marts 1857 i en alder af knap 57 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1858       Jes Matthiesen havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 26. maj 1858 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den 15 år yngre pige Anne Hansen, der var født i Broballe omkring 1809. som datter af kådner Hans Jørgensen og hustru Charlotte f. Nissen i Broballe.

1859       Jes Matthiesen overlod det gamle kådnersted til sin søn Mathias Jessen (*1830) efter en overladelseskontrakt af 25. november 1859 og der blev dermed også oprettet en aftægtskontrakt til Anne og Jes Matthiesen gik dermed på aftægt. Mathias Jessen, der nu også havde fået tilnavnet Bragh, blev således efter et skøde af 24. februar 1860 senere indskrevet i den preussiske grundbog efter den senere gældende preussiske lov af 27. maj 1873, som kådner her på kådnerstedet.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglejer Jes Matthiesen fortsat her på stedet sammen med sin nye hustru Anne Hansen. I husets aftægt boede Jes Matthiesens svigermor enkefru Charlotte Nissen. Hvor sønnen Mathias Jessen har opholdt sig på det tidspunkt kan ikke siges.

1862       Mathias Jessen blev gift i Svenstrup kirke d. 5. maj 1862 med den godt 3 år yngre Anna Sophie Kramer, der var født d. 23. december 1833 i Oksbøl som datter af skomager Christen Jørgensen Kramer og hustru Anna Cathrine Thomsen Oksbøl Nørregade 14 i Oksbøl.

Anna Sophie og Mathias Jessen fik børnene:
 • Kirstine Matthiesen, født d. 16. juli 1863, død d. 3. juni 1867.
 • Jes Matthiesen, født d. 15. juni 1866. (han overtog stedet)
 • Kirstine Matthiesen, født d. 26. februar 1869.
 • Christen Matthiesen, født d. 29. maj 1871.
 • Anne Cathrine Matthiesen, født d. 6. juni 1873, død d. 25. maj 1874.
 • Mathias Matthiesen, født d. 14. marts 1875.
 • Jørgen Matthiesen Jessen, født d. 19. april 1879.

1866       Jes Matthiesens svigermor Charlotte Nissen døde i aftægten d. 6. august 1866 i en alder af 88½ år.

1867       Mathias Jessens far Jes Matthiesen døde i aftægten d. 2. juni 1867 i en alder af 73 år, og hans mor Anne sad derefter tilbage som enke. Hvad der herefter er sket med hende vides ikke.

18xx
18xx
Foto af ejendommen fra ukendt årstal.

1871       Ifølge BBR registret er nuværende hus opført i 1871.

1889       Mathias Jessen (*1830) døde d. 21. august 1889 i en alder af kun næsten 59 år, og hans mor Anna Sophie sad derefter tilbage som enke.

1894       Afdøde Mathias Jessens søn skomager Jes Matthiesen (*1866), der havde overtaget Borrevej 4 i 1893, overtog nu stedet her efter en overladelseskontrakt af 15. januar 1894, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 17. januar 1894 som den nye ejer. Han solgte derfor Borrevej 4 og flyttede hertil.
Skomager Jes Matthiesen, der sikkert har lært skomagerfaget hos sin morfar i Oksbøl, var blevet gift i Svenstrup kirke d. 29. juni 1892 med den 2 år yngre pige Ellen Petersen Reichard, der var født i Lavensby i Havnbjerg sogn d. 8. august 1868 som datter af bolsparcellist Hans Peter Reichard og hustru Anna Maria f. Hansen Schulz i Lavensby.

Ellen og Jes Matthiesen fik børnene:
 • Anna Sofie Matthiesen, født d. 29. april 1893.
 • Mathias Matthiesen, født d. 6. januar 1898. (faldt i krigen 1914-1918 i Frankrig)
 • Anna Maria Matthiesen, født d. 18. juni 1901.
 • Anna Cathrine Matthiesen, født d. 14. november 1905.

1908       Jes Matthiesens mor enkefru Anne Sophie Jessen døde d. 17. august 1908 i en alder af 75 år, efter at have levet som enke i 19 år.

1912
1912
Foto af ejendommen fra omkring 1912.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede skomagermester Jes Matthiesen her på stedet sammen med sin hustru Ellen Matthiesen og deres 2 børn Anna Sofie Matthiesen og Mathias Matthiesen. Der boede desuden også en skomagerlærling ved navn Anton Ohlsen, der var født i Notmark i 1904 her i huset.

1925
1925
Foto af stuehuset bagerst i billedet. Huset i forgrunden er et nu nedbrudt hus
der lå mellem Rugbjergvej 4 og Rugbjergvej 6. Foto fra omkring 1925.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede skomagermester Jes Matthiesen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Ellen Matthiesen. De havde en skomagerlærling ved navn Martin Jessen, der var født i Svenstrup i 1911, boende hos sig her i huset.

1938       Skomager Jes Matthiesen solgte sin ejendom matrikel nr. 43 af Svenstrup ejerlav og matrikel nr. 83 af Stevning ejerlav til læge dr. med. frk. Anna Clausen i Sønderborg for en købesum på 8000 kr. til overtagelse d. 1. oktober 1938, og hun blev derefter indskrevet i grundbogen efter et skøde af 1. oktober 1938. Ellen og Jes Matthiesen fraflyttede Klingbjerg og flyttede til Skovby, hvor Jes døde i 1950 og Ellen døde i 1955.

Anna Clausen var født d. d. 21. april 1882 som datter af Claus Clausen og hustru Anne Sophie Dominicussen Rugbjergvej 10. Hun var i 1933 også blevet ejer af Sandbjergvej 12, og senere i 1948 blev hun ejer af Rugbjergvej 10.

Af købekontrakten fra 7. april 1938 fremgår det at frk. Anna Clausen i særdeleshed fra 1. oktober skulle indtræde i forpagtningsforholdene med Christen Christensen og Christian Jørgensen med forpagtningsafgiften for tiden fra 1. oktober 1938 til 1. april 1939. Jes Matthiesen indestod dog Anna Clausen at de nævnte forpagtningsforhold ophørte d. 1. april 1939, samt at der blev givet Anna Clausen adgang til at lade udføre markarbejde på de bortforpagtede arealer allerede fra 1. marts 1939 at regne.

1948       Efter en købekontrakt af 25. oktober 1948 overdrog frk. Anna Clausen sin ejendom bestående af parcellerne 202, 203 og 204 på 0,4372 hektar der nu blev betegnet som matrikel nr. 271 af Svenstrup ejerlav til arbejdsmand Christian Vilhelm Keding. Han skulle ikke betale noget, men fik det hele som anerkendelse for lang og tro tjeneste som bestyrer på ejendommen Rugbjergvej 10. Overtagelsen og tiltrædelsen skulle finde sted lige så snart at en udstykningstilladelse forelå. Ejendomsskylden var ikke særskilt vurderet, men begge parter havde på tro og love erklæret ar værdien i handel og vandel ikke oversteg 5,800 kr.

Christian Vilhelm Keding var født d. 3. juni 1904 i Nordborg som søn af snedkermester Ernst Heinrich Edlef Heding og hustru Friederikke Wilhelmine Marie Minna f. Fischer i Nordborg, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 7. marts 1940 den knap 16 år yngre husassistent Else Martha Pedersen, der var født i Skrøbelev på Langeland d. 4. april 1920 som datter af fodermester Niels Peder Pedersen og hustru Rasmine Hansine f. Petersen. Christian Vilhelm Keding var efter sigende en spændende person, der altid var god for en historie. Christian Vilhelm Keding kom hertil fra Rugbjergvej 9 som han havde købt i 1946.

Else Martha og Christian Vilhelm Keding havde børnene:
 • Ernst Keding.
 • Lillian Keding.

1949       Efter en amtslig skrivelse af 28. november 1949 blev matrikel nr. 43 delt i 2 og blev til matrikel nr. 43 og matrikel nr. 271 af Svenstrup ejerlav. Matrikel nr. 271 blev til stedet her, og matriklerne 43 og 83 af Stevning ejerlav blev senere overført til Rugbjergvej 10 som Anna Clausen havde overtaget i 1950.

1978       I 1978 blev huset købt og overtaget af Kai Jensen for en købesum på 350.000 kr. og dette blev tinglyst d. 8. juni 1978 med et betinget skøde. Et endeligt skøde blev tinglyst d. 7. september 1978.
Hvad der blev af Else Martha og Christian Vilhelm Keding vides ikke.

1985       Kai Jensen solgte stedet til Conni B. Jørgensen og John L. Jørgensen i lige sameje for en købesum på 495.000 kr.

1986
1986
Foto af ejendommen fra 1986.

1988       Huset gik på tvangsauktion og blev derefter solgt til Tove Holm Petersen for en købesum på 160.000 kr. og tinglyst d. 24. november 1988. Skødedatoen i BBR registret blev sat til d. 8. december 1988, mens et endeligt transportskøde til hende først blev tinglyst d. 8. marts 1989.

2004
2004
Foto af huset fra 2004.

2013       Tove Holm Petersen er fortsat ejer af huset.

    til top
Ajourført januar 2013
www.jessenb.dk