Rugbjergvej 8


Matrikel nr. 120 af Svenstrup ejerlav

art 120

På matrikeloversigten fra 2011 ses
placeringen af matrikel nr. 120
af Svenstrup ejerlav.

Ifølge BBR registret er huset opført i 1890.

Indtil nu har det ikke været mulig at finde hvem der evt. har beboet stedet her før 1882.

1882       Efter den gældende preussiske lov af 27. maj 1873 og en købekontrakt af 31. januar 1882 blev Jørgen Jørgensen Schmidt indskrevet i den preussiske grundbog som arbejder og husejer af stedet her. Hvem der så har haft stedet før 1882 er ikke noteret.

Jørgen Jørgensen Schmidt blev født i Ullerup i Ullerup sogn d. 1. februar 1841 som søn af smed Jørgen Jørgensen Schmidt og hustru Magdalena f. Andresen i Ullerup. Som ungkarl blev han gift i Svenstrup kirke d. 23. april 1874 med den 8½ år yngre pige Anne Margrethe Pedersen, der var født d. 25. oktober 1849 i Himmark som datter af kådner Christen Pedersen og hustru Marie Elisabeth Lund nu Sandbjergvej 14 i Klingbjerg.

Anne Margrethe og Jørgen Jørgensen Schmidt fik børnene:
  • Christen Jørgensen Schmidt, født d. 27. marts 1874, død d. 5. maj 1889.
  • Magdalene Jørgensen Schmidt, født d. 18. september 1876.
  • Maria Elisabeth Jørgensen Schmidt, født d. 25. februar 1882, død d. 12. november 1883.
  • Maria Elisabeth Jørgensen Schmidt, født d. 5. marts 1884.
  • Sophie Margrethe Jørgensen Schmidt, født d. 7. maj 1886. (hun overtog stedet)

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede Jørgen Jørgensen Schmidt her på stedet sammen med sin hustru Anne Margrethe, der var syerske, og deres datter Sophie Margrethe Jørgensen Schmidt, ligeledes syerske, samt hendes uægte søn Jørgen Jørgensen Schmidt, der var født d. 18. november 1912, (ingen udlagt barnefader er noteret).

1923       Jørgen Jørgensen Schmidt overlod nu huset til sin datter Sophie Margrethe Jørgensen Schmidt (*1886), og hun blev således indskrevet i den preussiske grundbog som husets nye ejer d. 27. januar 1923.

Sophie Margrethe Jørgensen Schmidts far Jørgen Jørgensen Schmidt døde d. 2. maj 1923 i en alder af godt 82 år, og hendes mor Anne Margrethe Petersen sad derefter tilbage som enke.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede syerske Sophie Margrethe Jørgensen Schmidt her i huset sammen med sin mor enkefru Anne Margrethe Schmidt.

1943       Sophie Margrethe Jørgensen Schmidts mor Anne Margrethe Schmidt f. Petersen døde d. 20. april 1943 i en alder af 93 år, efter at have levet som enke i 20 år.

1955       For en købesum på 12.600 kr. plus boligret til Sophie Schmidt blev smed Jens Peter Andersen og hustru Ruth Andersen f. Marloth i fællesskab indskrevet i grundbogen som husets nye ejere efter Sophie Schmidt og de fik dette tilskødet d. 26. marts 1955.

Hvem Ruth og Jens Peter Andersen var vides ikke.

1987       I 1987 blev huset solgt til Kanna Thorning for en købesum på 412.155,76 kr. og overtagelsen blev tinglyst d. 15. juni 1987.

1990       Huset blev solgt på tvangsauktion d. 26. juni 1990 til Kenn Mathiesen og Hanne Jeppesen for en købesum på 295.000 kr., og d. 7. december 1990 blev overtagelsen tinglyst og der blev udstedt skøde på dette.

1993       Hanne Jeppesen fraflyttede stedet, og for en købesum på 117.979 kr. blev Kenn Mathiesen herefter eneejer af huset, og der blev udstedt et tinglyst skøde på dette d. 16. november 1993.

1999       Kenn Mathiesen solgte huset til Jannik Bjerregaard Petersen og Anja Sørensen for en købesum på 449.771 kr. og denne overtagelse blev derefter tinglyst d. 28. maj 1999.

2002        I 2002 fik huset igen nye ejere. Det var Dorthe Bondegaard Madsen og Frank Høeg der havde købt huset, og skødedatoen på deres overtagelse blev sat til d. 14. januar 2002.

2003
2003
Foto af huset fra 2003.

2012       Dorthe Bondegaard Madsen og Frank Høeg er fortsat ejer af huset her.

    til top
Oprettet og ajourført december 2012
www.jessenb.dk