Rugbjergvej 9


Matrikel nr. 35 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted 22art 35

Stedet her var oprindelig et gammelt
kådnersted med betegnelsen kåd nr. 22,
og på kortet med oversigt over kådnere i Klingbjerg i 1772 ses stedets
daværende placering langs med
nuværende Sandbjergvej

På matrikeloversigten fra 2011 ses
nuværende matrikel nr. 35 af Svenstrup
ejerlav hvor ejendommen nu er beliggende


Ejendommen er altså blevet udflyttet fra Sandbjergvej til Rugbjergvej 9, først beliggende tæt på Rugbjergvej, senere igen flyttet længere op på jordstykket.

Ejendommens historie tager sin begyndelse i 1772.

1772       Som kådner i Klingbjerg er Thomas Thomsen i 1772 nævnt her på kåd nr. 22.

Thomas Thomsen, der havde tilnavnet Huus, var født omkring 1715 og han var gift med Sophie Thomsen, der var født omkring 1718.

Sophie og Thomas Thomsen fik børnene:
 • Karen Thomsen, født omkring 1746-1747. (ej fundet i Svenstrup KB) (hun overtog stedet)
 • Ellen Thomsen, døbt 27. juli 1755.

1781       Der skete en stor katastrofe i Klingbjerg d. 11. juni 1781 idet hele den nordlige del af byen nedbrændte. I alt 5 huse, nemlig kådnerstederne 22, 23, 24, 25 og 26, og dermed stedet her. Husene lå dengang meget tæt, og ilden har ikke været let at standse. Ofte prøvede man i sådanne situationer at rive stråtaget af et af husene længere nede i rækken, for derved at stoppe ildens fremfærd. Dette har sandsynligvis hjulpet, da ilden standsede ved det femte hus.

Thomas Thomsen overlod nu resterne af sit kådnersted til sin svigersøn Jørgen Jørgensen efter en overladelseskontrakt af 15. juni 1781. Jørgen Jørgensen, der var født omkring 1750 var blevet gift i Svenstrup kirke d. 9. november 1776 med Sophie og Thomas Thomsens datter Karen Thomsen.

Det må således være Jørgen Jørgensen, der har udflyttet kådnerstedet til Rugbjergvej.

Karen og Jørgen Jørgensen fik børnene:
 • Anna Sophie Jørgensdatter, døbt d. 13. september 1778, død og begravet d. 9. juni 1782.
 • Karen Jørgensdatter, døbt d. 15. april 1782. (senere Rugbjergvej 1)
 • Anna Sophie Jørgensdatter, døbt d. 18. september 1785. (hun overtog stedet)
 • Ellen Jørgensdatter, døbt d. 19. april 1789.

1788       Thomas Thomsen Huus døde i en alder af 73 år, og blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 16. marts 1788. Hans hustru Sophie Thomsen sad derefter tilbage som enke.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede daglønner og kådner med jord Jørgen Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Karen Thomsen og deres datter Ellen Jørgensdatter. Deres ældste datter Karen Jørgensdatter, der var blevet gift i Svenstrup kirke d. 8. januar 1802 med den 9 år ældre muremand Christen Christensen, der var født i Lunden og døbt i Havnbjerg kirke d. 22. august 1773, boede der også sammen med deres lille søn Jørgen Christensen, der var født d. 9. maj 1802. (De bosatte sig derefter i Rugbjergvej 1). I ejendommens aftægt boede Jørgen Jørgensens svigermor enkefru Sophie Thomsen sammen med hendes datter Ellen Thomsen der ernærede sig som spinder og hendes såkaldte uægte 10-årige søn Jørgen Hansen der var blevet døbt d. 5. maj 1793. (ingen barnefader angivet)

1806       Enkefru Sophie Thomsen, kaldet Huus, døde d. 1. juli 1806 i en alder af 84 år, efter at have levet som enke i godt 18 år.

1815       Jørgen Jørgensen overlod nu kådnerstedet til sin svigersøn Claus Espensen, og han blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 16. august 1815 som ejer af stedet, og der blev indskrevet en aftægtskontrakt til Karen og Jørgen Jørgensen, der sikrede deres fortsatte tilværelse.

Karen og Jørgen Jørgensens datter Anna Sophie Jørgensdatter var blevet gift i Svenstrup kirke d. 14. oktober 1809 med den 13½ år yngre ungkarl og soldat Claus Espensen, der var født i Torup og døbt d. 8. februar 1772 som søn af bolsmand Christen Espensen og hustru Anna Claus Thomsensdatter i Torup.

Anna Sophie og Claus Espensen fik børnene:
 • Anna Cathrine Espensen, født d. 12. januar 1810.
 • Jørgen Espensen, født d. 4. september 1813. (han overtog stedet)
 • Christen Espensen, født d. 15. oktober 1815.
 • Anna Sophie Espensen, født d. 3. december 1820.

1822       Jørgen Jørgensens hustru Karen Thomas Huusdatter døde i aftægten d. 7. januar 1822 i en alder af 75 år af gigt og brystsvaghed, og Jørgen Jørgensen sad derefter tilbage som enkemand.

1826       Claus Espensens hustru Anna Sophie døde d. 19. august 1826 efter nogle års svaghed med gigt og brystsyge og efter 6 ugers sygeleje i en alder af kun 41 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1827       Claus Espensen havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 29. april 1827 blev han gift igen i Svenstrup kirke med pigen Ellen Petersdatter, der var født omkring 1779 som datter af kådner Peter Thorhav og hustru i Kettingskov i Asserballe sogn.

Den 2. maj 1827 blev Claus Espensens børn Anna Cathrine, Jørgen, Christen og Anna Sophie indskrevet i skyld og panteprotokollen som arvtager af den fædrene arv.

Ellen og Claus Espensen fik ingen børn.

1832       Jørgen Jørgensen med tilnavnet huusfoged døde i aftægten d. 20. januar 1832 i en alder af 82 år, efter at have levet som enkemand i 10 år.

1835       Claus Espensens hustru Ellen Petersdatter døde d. 26. april 1835 i en alder af 56 år efter flere års brystsvaghed, og han sad derefter tilbage som enkemand for anden gang.

1838       Claus Espensen døde d. 19. februar 1838 i en alder af 66 år, efter at have levet som enkemand i knap 3 år.

Sønnen Jørgen Espensen blev indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 30. november 1838 som den nye ejer af kådnerstedet her.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner Jørgen Espensen her på stedet sammen med sin søster Anna Sophie Espensen der er noteret som tjenestepige.

1843      Ungkarl og kådner i Klingbjerg Jørgen Espensen blev gift i Svenstrup kirke d. 15. oktober 1843 med den 7 år yngre pige Frederikke Petersen der var født d. 4. maj 1822 i Bro og døbt i Ketting kirke d. 12. maj 1822 som datter af bolsmand Peter Christian Petersen og hustru Anna Marie i Bro.

Frederikke og Jørgen Espensen fik børnene:
 • Claus Espensen, født d. 8. februar 1845. (han overtog stedet)
 • Peter Espensen, født d. 1. januar 1848. (senere Sandbjergvej 14).
 • Anne Sophie Espensen, født d. 18. marts 1850, død d. 16. juli 1853.
 • Dødfødt drengebarn d. 19. december 1852.
 • Anne Sophie Espensen, født d. 19. oktober 1854, død d. 3. november 1854.
 • Jørgen Espensen, født d. 25. september 1856.
 • Christen Espensen, født d. 11. august 1859. (senere Sandbjergvej 18).

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner Jørgen Espensen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Frederikke Petersen. Jørgen Espensens bror Chresten Espensen boede her også som tjenestekarl og desuden boede deres tjenestepige Maren Jessen Kokhau også her på stedet.

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede kådner Jørgen Espensen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Frederikke Petersen og deres 2 børn Claus Espensen og Peter Espensen.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglejer Jørgen Espensen endnu her på stedet sammen med sin hustru Frederikke Petersen og deres 3 sønner Peter Espensen, Jørgen Espensen og Christen Espensen.

1875       Frederikke og Jørgen Espensen gik på aftægt og efter en overladelseskontrakt af 30. juli 1875 og den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev sønnen Claus Espensen nu indskrevet i den preussiske grundbog som kådner og dermed den nye ejer af stedet her.

Han blev ligeledes indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer og der blev indskrevet et aftægt der sikrede hans forældre Frederikke og Jørgen Espensen et godt aftægt så længe de levede.

Claus Espensen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 16. oktober 1873 med den 4 år ældre Anne Sophie Petersen, der var født d. 27. februar 1841 i Lunden, Havnbjerg Sogn som datter af bolsmand Jørgen Petersen og hustru Ellen Petersen f. Hansen i Lunden.

Anna Sophie og Claus Espensen fik børnene:
 • Frederikke Espensen, født d. 22. februar 1877.
 • Jørgen Espensen, født d. 30. maj 1882, død d. 12. december 1883.
 • Jørgen Espensen, født d. 2. september 1885. (han overtog stedet)

1889       Claus Espensens far Jørgen Espensen døde d. 19. marts 1889 i en alder af 75½ år, og hans mor sad derefter tilbage på aftægt som enke.

1892       Claus Espensens mor Frederikke døde d. 27. april 1892 i en alder af knap 70 år, efter at have levet som enke i 3 år.

1909       Claus Espensens hustru Anna Sophie døde d. 1. december 1909 i en alder af 68 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1911       Claus Espensen overlod ejendommen til sin søn Jørgen Espensen d. 21. december 1911, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 22. december 1911 som den nye kådner på stedet her. Claus Espensen gik derefter på aftægt.

Jørgen Espensen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 18. juli 1911 med den 3½ år yngre Anne Eleonore Nissen, der var født d. 15. april 1889 ved Himmark som datter af bolsparcellist Jacob Nissen og hustru Dorthea Kirstine Aagesen ved Himmark. (sikkert Himmarkmark)

Anne Eleonore og Jørgen Espensen fik børnene:
 • Claus Espensen, født d. 8. maj 1912.
 • Jacob Espensen, født d. 3. marts 1915.
 • Anne Sophie Espensen, født d. 9. oktober 1921.

1912       Jørgen Espensen opkøbte det gamle kådnerstedet nr. 31 d. 1. november 1912. (Rugbjergvej 2, der senere blev nedbrudt).

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede kådner Jørgen Espensen her på stedet sammen med sin hustru Anne Eleonore Espensen og deres 2 børn Claus Espensen og Jacob Espensen. Jørgen Espensens far Claus Espensen boede på stedets aftægt, og så boede tjenestekarlen Christian Sandbek og tjenestepigen Christine M. Sandbek, der begge var fra Broager, her på ejendommen.

1927       Den 17. maj 1927 blev der tinglyst tvangsauktion på ejendommen.

1928       Jørgen Espensens hustru Anne Eleonore Espensen blev indskrevet i grundbogen som den nye ejer efter et tinglyst fogedudlægsskøde d. 11. september 1928 som hendes særeje.

1930       For en købesummen på 124.973,50 kr. plus løsøre 10.075 kr. overtog landmand Karl Wagner Kær ved Ulkebøl det gamle kådnersted efter fru Anna Eleonore Espensen, og han blev således indskrevet i grundbogen efter at have fået et tinglyst skøde på dette d. 29. juli 1930.

Karl Wagner var født i Sønderborg d. 18. januar 1906 som søn af tømmersvend Karl Rudolf Johannes Wagner og hustru Mathilde Frederikke Margrethe Wagner f. Nielsen i Sønderborg.

Ved overtagelsen havde ejendommen et opdyrket areal på 16 tønder land og besætningen var på 1 hest, 6 køer, 2 ungkvæg og 4 svin.

Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede ungkarl Karl Wagner her på stedet som landmand sammen med sine forældre, tidligere landmand Karl Rudolf Johannes Wagner og hustru Mathilde Frederikke Margrethe Wagner samt hans bror Richard Wagner der er noteret som tjenestekarl.

Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede den tidligere ejer enkemand Claus Espensen alene et sted. Om det fortsat har været i aftægten til stedet her eller et andet sted kan ikke siges. Hans søn og svigerdatter Anne Eleonore og Jørgen Espensen må være fraflyttet Klingbjerg, idet de ikke er registreret i folketællingen for Klingbjerg i 1930.

Claus Espensen er herefter fraflyttet Klingbjerg og flyttet til Himmark, hvor han efter sigende døde d. 16. juli 1934 i en alder af 89 år efter at have levet som enkemand i 24½ år.

1931       Den 20. januar 1931 blev der i grundbogen indskrevet en erklæring om af købesummen var betalt og at skødet var endeligt.

1932       Karl Wagner blev gift i Svenstrup kirke d. 27. november 1932 med den godt 1 år yngre husassistent i Klingbjerg Christine Marie Johannsen, der var født d. 8. maj 1907 i Kværs i Aabenraa amt som datter af snedkermester Jørgen Johannsen og hustru Marie f. Hansen i Kværs by. Hun var kommet til Svenstrup sogn før 1922 idet hun er konfirmeret i Svenstrup kirke d. 9. april 1922.

Den 1. december 1932 blev der i grundbogen indskrevet en ægtepagt mellem Karl Wagner og Christine Marie Johannsen at ejendommen var i hans særeje.

1943       I 1943 var ejendommes opdyrkede areal fortsat det samme men besætningen var nu på 2 heste, 6 køer, 4 ungkvæg og 35 svin.

1946       Karl Wagner solgte ejendommen til landmand Christian Vilhelm Keding , der siden før 1930 havde været bestyrer på ejendommen Rugbjergvej 10 i Klingbjerg, for en købesum på 45.000 kr. plus løsøre 20.050 kr., og d. 27. april 1946 blev hans tinglyste skøde indskrevet i grundbogen.

Christian Vilhelm Keding var født d. 3. juni 1904 i Nordborg som søn af snedkermester Ernst Heinrich Edlef Heding og hustru Friederikke Wilhelmine Marie Minna f. Fischer i Nordborg, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 7. marts 1940 den knap 16 år yngre husassistent Else Martha Pedersen, der var født i Skrøbelev på Langeland d. 4. april 1920 som datter af fodermester Niels Peder Pedersen og hustru Rasmine Hansine f. Petersen. Christian Vilhelm Keding var efter sigende en spændende person, der altid var god for en historie.

Else Martha og Christian Vilhelm Keding havde børnene:
 • Ernst Keding
 • Lillian Keding

1948       Christian Vilhelm Keding solgte stedet til landmand Christian Clausen Lysabildskov for 31.000 kr. plus løsøre 21.200 kr. og det tinglyste skøde på dette blev indskrevet i grundbogen d. 16. august 1948.

Christian Vilhelm Keding flyttede til Rugbjergvej 6 som han havde fået foræret for lang og tro tjeneste som bestyrer på ejendommen Rugbjergvej 10 af dr. med. frk. Anna Clausen Rugbjergvej 10.

1949       Christian Clausen solgte ejendommen til landmand Hans Andersen Hansen og hustru Karen Hansen f. Larsen til hver en ideel halvdel for en købesum på 52.141,90 kr. hvoraf de 6.000 kr. var for løsøre, og det tinglyste skøde blev indskrevet i grundbogen d. 2. april 1949

Ifølge bogen om Klingbjerg fra 2004 drev Hans Andersen Hansen et meget specielt landbrug og han kørte også mælketur. Han købte på et tidspunkt en gammel Citroen lastbil, der i dag vel nok aldrig ville være kommet ud på vejen. Når den skulle startes, måtte det halve Klingbjerg ofte tilkaldes. Hans kone var sygeplejerske, og de havde et feriebarn fra byen, den senere så kendte Ulla Dallerup.

1961       Ejendommen blev solgt til Villy Hansen for en købesum på 64.000 kr. og købet blev tinglyst d. 7. oktober 1961.

19xx
19xx
Foto af den gamle ejendom fra før 1972.

1969       Villy Hansen solgte ejendommen til Tommy Werner Rasmussen for en købesum på 90.000 kr. og dette blev derefter tinglyst og indført i tingbogen d. 30. september 1969.

1972       Den gamle ejendom blev på et tidspunkt nedbrudt og der blev bygget et nyt stuehus længere inde på grunden på nuværende placering. Ifølge BBR registret er huset opført i 1972.

1995       Ejendommen blev i 1995 overtaget af Inga M. S. Jornil og Ib Jornil for en købesum på 1.250.000 kr. og denne overtagelse blev derefter tinglyst d. 22. marts 1995. I BBR registret er skødedatoen dog blevet sat til d. 8. september 1994. De kom hertil fra Røllikevej i Havnbjerg.

2012       Inga M. S. Jornil og Ib Jornil er fortsat ejer af stedet her.

    til top
Oprettet og ajourført december 2012
www.jessenb.dk