Sandbjergvej 10


Matrikel nr. 45 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted 29art 45

Stedet her var oprindelig et gammelt
kådnersted med betegnelsen kåd nr. 29,
og på kortet med oversigt over kådnere i
Klingbjerg i 1772 ses stedets placering
dengang
.

På matrikeloversigten fra 2011 ses at
nuværende matrikel nr. 45 af Svenstrup
ejerlav fortsat ligger på en del af det
gamle kådnersted
.1772        Som kådner i Klingbjerg er Claus Christensen i 1772 nævnt her på kåd nr. 29.

Hvem han var vides ikke. Han havde tilnavnet Juhler, og han var gift med Kirsten Clausen, der var født omkring 1715-1717.

Kirsten og Claus Christensen havde en søn:

 • Jens Clausen, født omkring 1748. (Han havde tilnavnet Juhler.) (han overtog stedet)

1779        Efter en overladelseskontrakt af 26. oktober 1779 overlod Claus Christensen Juhler sit kådnersted til Jens Juhler, hvilket må være hans søn, og dermed Jens Clausen Juhler (*1748). Jens Juhler var blevet gift i Svenstrup kirke d. 12. juni 1779 med den omkring 12 år ældre Maren Rudolph fra Klingbjerg. Hvem hun var vides ikke. Hun var født omkring 1736.

1780        Claus Juhler i Klingbjerg døde i en alder af 78 år, og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 22. august 1780. Hans hustru Kirsten Clausen sad derefter tilbage som enke.

1803        Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede skemager og kådner med jord Jens Clausen her på stedet sammen med sin hustru Maren Jacobs og sin mor enkefru Kirsten Clausen på aftægten.

Den 4. maj 1803 blev afdøde Claus Christensens enke begravet i en alder af 86 år, efter at have levet som enke i godt 22½ år.

1805        Kådner Jens Juhler i Klingbjerg døde i en alder af, som noteret: over 54 år, og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 11. januar 1805. Hans hustru Maren Jacobs sad derefter tilbage som enke.

1806        I kontraktprotokollen af 4. januar 1806 ses at et kådnersted overgår fra Jens Clausen til Maren Jensen, hvilket vil være meget naturligt, men med samme dato i kontraktprotokollen, nemlig d. 4. januar 1806 solgte Jep Christensen kådnerstedet her til Peter Hinrich Johansen Schmidt. Om Maren så efter sin mands død har solgt til Jep Christensen uden at det er noteret kan man bare gætte på.

Den nye mand på stedet her Peter Hinrich Johansen Schmidt kom her til stedet fra Elsmark i Havnbjerg sogn sammen med sin familie.

Han var født i Holm d. 1. marts 1775 som søn af Johan Hinrich Schmidt og hustru Anna Marie Uhlenberg. Han blev gift i Havnbjerg kirke d. 8. november 1799 med den godt 2½ år ældre Anna Jørgensen Grau, der var født og døbt d. 6. juli 1773 i Havnbjerg kirke som datter af inderste Jørgen Petersen Grau og hustru Maren Hansdatter ved Stakkelhøjbjerg i Elsmark.

Anna og Peter Hinrich Johansen Schmidt havde børnene:

 • Johan Hinrich Schmidt, født d. 4. juli 1800 i Elsmark. (han overtog stedet)
 • Jørgen Petersen Schmidt, født d. 7. december 1802 i Elsmark.
 • Jens Petersen Schmidt, født d. 18. maj 1805 i Elsmark.
Efter at de var kommet her til Klingbjerg fik de børnene:
 • Maren Petersen Schmidt, født d. 9. september 1807.
 • Anne Marie Schmidt, født 9. april 1810, død d. 19. januar 1814.
 • Anna Kirstine Schmidt, født d. 6. januar 1812.
 • Anne Marie Schmidt, født d. 19. april 1814.
 • æHelene Schmidt, født d. 30. december 1816.

1810       Enkefru Maren Jenses, der var enke efter afdøde Jens Clausen Juhler i Klingbjerg døde d. 8. februar 1810 i en alder af 78 år, efter at have levet som enke i 5 år.

1824       Peter Hinrich Johannsen Schmidt overlod ejendommen til sin søn Johann Heinrich Schmidt (*1800) efter kontraktprotokol af 2. december 1824. Johann Heinrich Schmidt blev derefter indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 2. december 1824 som kådner i Klingbjerg på sted nr. 29.

1828       Johan Hinrich Schmidt blev gift i Svenstrup kirke d. 14. juni 1828 med den 10 år yngre tjenestepige i Himmark Anne Marie Bruun, der var født d. 24. oktober 1810 datter af nu afdøde matros Jacob Bruun og hustru Eleonore Madsen i Nordborg.

I kontraktprotokollen d. 22. august 1828 blev der indskrevet en aftægtskontrakt hvor Johan Hinrich Schmidt sikrede sine forældre et godt aftægt.

Anne Marie og Johan Hinrich Schmidt fik sønnen:

 • Peter Schmidt, født d. 2. maj 1831.

1831       Anne Marie og Johan Hinrich Schmidt fraflyttede Klingbjerg og flyttede til Nørreskovvej 23 i Torup. Her døde Anne Marie Bruun d. 27. marts 1835, og derefter blev enkemand Johan Hinrich Schmidt gift igen i Svenstrup kirke d. 6. december 1835 med Cathrine Louise Christiansen der var født i 1805 i Asserballeskov. De fik datteren Anna Elisabeth, der blev født d. 7. oktober 1836 i Torup.

Kådnerstedet her blev solgt til v Jørgen Jørgensen og d. 10. december 1831 blev han indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer på stedet her.

Jørgen Jørgensen var født d. 4. juni 1797 i Torup som søn af bolsmand Jørgen Petersen og hustru Anna f. Aagesen. Som tjenestekarl i Svenstrup var han blevet gift i Svenstrup kirke d. 27. marts 1831 med den godt 10 år yngre tjenestepige i Svenstrup Marie Nissen, der var født d. 27. september 1807 i Himmark som datter af bolsmand Hans Nissen og hustru Anna Hans Toftesdatter i Himmark.

Marie og Jørgen Jørgensen fik børnene:

 • Jørgen Jørgensen, født d. 22. juli 1831 i Svenstrup. (han overtog stedet)
 • Hans Jørgensen, født d. 17. december 1833.
 • Peter Jørgensen, født d. 1. september 1836.
 • Anna Jørgensen, født d. 22. maj 1839. (senere Tyremosevej 16)
 • Nis Jørgensen, født d. 18. november 1841.
 • Mette Marie Jørgensen, født d. 26. juli 1844. (hun overtog stedet senere)
 • Maria Kirstine Jørgensen, født d. 4. december 1849.

1840        Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner Jørgen Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Marie Nissen og deres 4 børn Jørgen Jørgensen, Hans Jørgensen, Peter Jørgensen og Anna Jørgensen. I husets aftægt boede den tidligere ejer Peter Hinrich Schmidt sammen med sin hustru Anna Jørgensen og deres ugifte datter Anna Kirstine Schmidt.

1843        Den tidligere ejer Peter Hinrich Schmidts hustru Anna Jørgensen Grau døde på aftægten d. 15. august 1843 i en alder af 71 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1845        Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner Jørgen Jørgensen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Marie Nissen og deres 5 børn Hans Jørgensen, Peter Jørgensen, Anna Jørgensen, Nis Jørgensen og Mette Marie Jørgensen. I husets aftægt boede den tidligere ejer Peter Hinrich Schmidt fortsat, men nu som enkemand sammen med sin ugifte datter Anna Kirstine Schmidt.

1855        Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede kådner Jørgen Jørgensen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Marie Nissen og deres 3 børn Anna Jørgensen, Mette Marie Jørgensen og Maria Kirstine Jørgensen. Den tidligere ejers datter Anna Kirstine Schmidt, boede der stadigvæk og ernærede sig som sypige. Hendes far Peter Hinrich Schmidt var fraflyttet Klingbjerg, og boede nu hos en datter i Torup. Her døde han d. 27. september 1862 i en alder af 88½ år, efter at have levet som enkemand i 19 år.

1860        Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede Jørgen Jørgensen fortsat, men nu som daglejer, sammen med sin hustru Marie Nissen og deres 2 døtre Mette Marie Jørgensen og Maria Kirstine Jørgensen. Den tidligere ejers datter Anna Kirstine Schmidt, nu nævnt som Petersen, boede der stadigvæk og arbejdede som sypige.

1866        Den 9. april 1866 blev der i skyld og panteprotokollen indskrevet en købe og overladelseskontrakt af 23. marts 1866 hvor Jørgen Jørgensen solgte sit kådnersted nr. 29 sammen med sit inderstested nr. 21 i Thorup til sin søn Jørgen Jørgensen (*1831) og hustru Anna Maria Jørgensen, og samtidig med blev der indskrevet et aftægt til Marie og Jørgen Jørgensen, der sikrede deres fortsatte levned.

Efterfølgende blev Anna Maria og Jørgensen så indskrevet i den preussiske grundbog som de nye kådnere i Klingbjerg efter den senere gældende preussiske lov af 27. maj 1873.

Jørgen Jørgensen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 9. november 1865 med den omkring 1 år ældre tjenestepige i Oksbøl Anna Maria Møller, der var født omkring 1830 som datter af nu afdøde inderste Nis Jørgensen Møller kaldet ”Alsing” i Sottrup.

Anna Maria og Jørgen Jørgensen fik tilsyneladende ingen børn.

1871        Jørgen Jørgensens far aftægtsmand Jørgen Jørgensen døde d. 10. februar 1871 i en alder af 74 år, og hans mor Marie sad derefter tilbage som enke.

1873        Jørgen Jørgensens mor Marie Jørgensen døde på aftægten d. 17. april 1873 i en alder af 65½ år, efter at have levet som enke i godt 2 år.

1884        Jørgen Jørgensen solgte nu sin ejendom efter en købekontrakt af 26. maj 1884 til sin søster Mette Marie Jørgensens mand snedker Henrik Jørgensen, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 26. maj 1884 som snedker og kådner her på stedet.

Hvad der herefter blev af Anna Maria og Jørgen Jørgensen vides ikke.

Mette Marie Jørgensen var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 27. november 1873 med den 3 år ældre ungkarl, husejer og snedker i Brandsbøl Henrik Jørgensen, der var født d. 23. juli 1841 i et nu nedbrudt hus der har ligget mellem Oksbøl søndergade 17 og 19 i Oksbøl som søn af Jørgen Jørgensen og hustru Anna Henriksen i Oksbøl.

De havde bosat sig i Brandsbøl, og der fik de børnene:
 • Anna Jørgensen, født d. 25. juli 1876, død d. 16. maj 1883.
 • Jørgen Jørgensen, født d. 4. februar 1879.
 • Marie Jørgensen, født d. 17. april 1881, død d. 27. januar 1906.
 • Anne Jørgensen, født d. 12. marts 1884, død d. 3. marts 1913 i Stevning.

1909       Arbejder Hans Christian Samsted blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 12. juli 1909 efter at have fået stedet her overladt d. 8. juli 1909.

Mette Marie Jørgensen og Henrik Jørgensen fraflyttede Klingbjerg og flyttede til Stevning. Her døde Henrik Jørgensen d. 26. oktober 1919 i en alder af 78 år, efterladende sig sin hustru og sin søn Jørgen Jørgensen. Hvornår Mette Marie døde vides ikke.

Hans Christian Samsted var født i Elstrup i Egen sogn d. 6. januar 1876 som søn af Christian Samsted og hustru Dorothea Sophie i Elstrup, og han var blevet gift i Dyndved Standesamt d. 9. maj 1902 med den godt 3 år ældre Martha Cathrine Svendatter Blomma, der var født d. 9. november 1872 i Wedersløfs i Sverige som datter af Sven Magnus Carelsen Blomma og hustru Sara Christine Gabrielsen.
Martha Cathrine og Hans Christian Samsted havde børnene:
 • Dorthea Sophie Samsted, født d. 30. juni 1903 i Elstrup.
 • Sara Cathrine Samsted, født d. 20. januar 1905.
 • Christian Magnus Samsted, født d. 24. december 1907.
Efter at Martha Cathrine og Hans Christian Samsted var kommet hertil fik de børnene:
 • Niels Johann Samsted, født d. 30. oktober 1910.
 • Marie Kjerstine Samsted, født d. 29. marts 1914, død d. 24. november 1914

1924        Ifølge BBR registret er huset her opført i 1924.

1925
1925
Foto af huset fra 1925.

1930        Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede, arbejdsmand på Petersens savværk i Svenstrup, Hans Christian Samsted fortsat her på stedet sammen med sin hustru Martha Cathrine Samsted og deres 2 børn Sara Cathrine Samsted og Niels Johann Samsted. Begge børn er noteret som tjenestefolk.

1953        Hans Christian Samsted døde d. 30. maj 1953 i en alder af 77 år, og hans hustru Martha Cathrine sad derefter tilbage som enke.

1963        Den 26. april 1963 udstedte skifteretten en attest hvor enkefru Martha Cathrine Samsted hensad i uskiftet bo efter sin afdøde ægtefælle Hans Christian Samsted.

1965        Martha Cathrine Samsted f. Svensson døde d. 5. februar 1965 i en alder af næsten 92½ år, efter at have levet som enke i knap 12½ år.

Skifteretten i Sønderborg, der havde taget dødsboet under offentlig behandling, solgte ejendommen med et areal på 1031m2 til fabriksarbejder Arne Rødebæk i Oksbøl ved Nordborg. Købesummen blev fastsat til 32.000 kr. og overtagelsen blev sat til d. 1. august 1965. Et endeligt skøde blev derefter udstedt d. 10. september 1965. Arne Rødebæk var født i 1918 og han var gift med Christine Marie der var født i 1922

Christine Marie og Arne Rødebæk havde børnene:
 • Ove Rødebæk
 • Mogens Rødebæk

1998        Arne Rødebæk solgte husets til Flemming Bendix Pedersen, og skødedatoen for overtagelsen blev sat til d. 18. maj 1998.

2003
2003
Foto af huset fra 2003.

2012        Flemming Bendix Pedersen er fortsat ejer af stedet her.til top
Ajourført januar 2013
www.jessenb.dk