Sandbjergvej 14


Matrikel nr. 49 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted 27art 49

Stedet her var oprindelig et gammelt kådnersted med betegnelsen kåd nr. 27,
og på kortet med oversigt over kådnere i Klingbjerg i 1772 ses stedets placering dengang
.

På matrikeloversigten fra 2011 ses at nuværende matrikel nr. 49 af Svenstrup ejerlav er lig med de gamle kådnersteder
26 og 27.1772        Som kådner i Klingbjerg er Jørgen Hansen i 1772 nævnt her på kåd nr. 27.

Hvem han var vides ikke.

1781        Der skete en stor katastrofe i Klingbjerg d. 11. juni 1781 idet hele den nordlige del af byen nedbrændte. I alt 5 huse, nemlig kådnerstederne 22, 23, 24, 25 og 26 nedbrændte, og dermed undgik stedet her altså at blive flammernes bytte.

1785        Jørgen Hansen overlod sit kådnersted til Jes Jessen efter en overladelseskontrakt af 1. marts 1785, og han blev således den nye kådner her på kåd nr. 27. Hvem han var vides ikke.

1786        Jes Jessen blev ikke længe her på stedet idet han allerede året efter med en overladelseskontrakt af 29. marts 1786 overlod stedet til Hans Jørgensen. Han havde også tilnavnet Bonde.

Hans Jørgensen var født omkring 1736 og han var blevet gift med den omkring 9 år ældre Anna Pedersdatter, der var født omkring 1725.

Anna og Hans Jørgensen fik sønnen:

 • Jørgen Hansen (Bonde), døbt d. 13. november 1768. (han overtog stedet)

1795        Hans Jørgensen Bonde overlod nu kådnerstedet til sin søn Jørgen Hansen Bonde efter en overladelseskontrakt af 5. juni 1795, og han blev således den nye ejer af kådnersted nr. 27.

Jørgen Hansen Bonde var blevet trolovet i Egen kirke d. 16. maj 1795 med den omkring 14 år ældre Dorothea Christensdatter, der var født omkring 1755 som datter af kådner Christian Foged og hustru i Sjellerup.

Dorothea og Jørgen Hansen Bonde fik ingen børn.

1801        Hans Jørgensen Bonde døde i en alder af 65 år og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 25. marts 1801. Hans hustru Anna Pedersdatter sad derefter tilbage som enke.

1803        Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede kådner med jord og daglønner Jørgen Hansen Bonde her på stedet sammen med sin hustru Dorothea Christens. På stedets aftægt boede Jørgen Hansen Bondes mor enkefru Anna Pedersdatter, her benævnt som Anna Hansen.

1807        Jørgen Hansen Bondes mor Anna Pedersdatter døde d. 26. juli 1807 i en alder af 82 år, efter at have levet som enke i godt 6 år.

1822        Jørgen Hansen Bonde overlod nu ejendommen til Peder Lauritzen efter en overladelseskontrakt af 30. august 1822, og der blev dermed også oprettet en aftægtskontrakt der sikrede Jørgen Hansen Bonde og hustru Dorothea Christensdatter et godt aftægt.

Peder Lauritzen var født i Torup og døbt i Svenstrup kirke d. 11. oktober 1789 som søn af kådner Lauritz Jacobsen og hustru Maren Pedersdatter i Torup, og som ungkarl, drejer og kådner i Klingbjerg var Peder Lauritzen blevet gift i Svenstrup kirke d. 13. juli 1816 med den 4 år ældre tjenestepige i Klingbjerg Anna Margrethe Espensen, der var født i Torup og døbt i Svenstrup kirke d. 1. maj 1785 som datter af bolsmand Christen Espensen og hustru Anna Clausdatter i Torup.

Anna Margrethe og Peder Lauritzen fik børnene:

 • Anna Marie Pedersen, født d. 27. oktober 1816.
 • Laurits Pedersen, født d. 7. april 1819, død d. 22. juli 1819.
 • Anna Kirstine Pedersen, født d. 5. oktober 1820.
 • Christen Pedersen, født d. 14. oktober 1822. (han overtog stedet)
 • Mette Marie Pedersen, født d. 15. august 1825.

1826        Jørgen Hansen Bondes hustru Dorothea Christensdatter, der i sin alderdom var blevet tungsindig, døde i aftægten d. 25. januar 1826 i en alder af 71 år efter nogle ugers sygeleje, og Jørgen Hansen Bonde sad derefter tilbage som enkemand.

Peder Lauritzen hustru Anna Margrethe Espensen døde d. 5. juni 1826 af udtæring efter lang tids sygeleje i en alder af kun 41 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

Enkemand, kådner og skomager Peder Lauritzen havde fundet sig en ny livsledsager i sin afdøde hustrus ældre søster Anna Espensen, og d. 8. oktober 1926 blev han så gift igen i Svenstrup kirke med hende. Hun var født i Torup og døbt i Svenstrup kirke d. 3. maj 1778 som datter af bolsmand Christen Espensen og hustru Anna Clausdatter i Torup.

Anna og Peder Lauritzen fik ingen børn.

1832       Aftægtsmand Jørgen Hansen Bonde døde d. 20. februar 1832 i en alder af 63 år, efter at have levet som enkemand i 6 år. Han efterlod sig ingen livsarvinger, men efterlod sig et konfirmeret testamente til sine søskendebørn her i Svenstrup og Havnbjerg sogne.

1840        Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner Peder Lauritzen her på stedet sammen med sin hustru Anna Christensen og hans datter af første ægteskab Mette Marie Pedersen, nu nævnt som Lauritzen.

1845        Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner Peder Lauritzen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna Christensen og hans datter af første ægteskab Mette Marie Petersen. Peter Lauritzens svoger enkemand Lorenz Christensen (Espensen), der var døbt i Svenstrup kirke d. 25. februar 1781 som søn af bolsmand Christen Espensen og hustru Anna Clausdatter i Torup boende i stedets aftægt og blev underholdt af Anna og Peder Lauritzen. Han havde tidligere boet i Egen sogn hvor hans hustru Mette Maria Christensen døde i 1837. De havde ingen børn. Han havde solgt sit inderstested der og var derefter flyttet her til Klingbjerg.

1847        Peder Lauritzens søn af første ægteskab Christen Pedersen var som tjenestekarl i Himmark blevet gift i Svenstrup kirke d. 29. juli 1847 med den 2 år yngre tjenestepige i Himmark Marie Elisabeth Lund, der var født d. 4. august 1824 i Asserballe som datter af inderste Jacob Lund og hustru Anne Marie Elisabeth Aagesen, senere kådnerfolk i Notmarkskov.

Marie Elisabeth og Christen Pedersen fik børnene:

 • Anne Margrethe Pedersen, født d. 25. oktober 1849 i Himmark. (senere Rugbjergvej 8).
 • Peder Jacobsen Pedersen, født d. 25. oktober 1852 i Klingbjerg.

1852        Christen Pedersens hustru Marie Elisabeth Lund døde d. 8. november 1852 i en alder af kun 28 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1854        Peder Lauritzens svoger Lorenz Christensen (Espensen) døde i aftægten d. 25. marts 1854 i en alder af 73 år.

1855        Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede kådner Peder Lauritzen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anna Espensen og hans datter af første ægteskab Mette Marie Lauritzen. De havde deres 2 børnebørn boende hos sig som plejebørn idet sønnen og svigerdatteren Marie Elisabeth og Christen Petersens 2 børn Anne Margrethe Pedersen på 5 år og Peter Jacob Petersen på 2 år også boede her. Hvor Marie Elisabeth og Christen Petersen boede vides ikke.

Peder Lauritzen hustru Anna Espensen døde d. 17. maj 1855 i en alder af 77 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

Christen Pedersen havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 29. november 1855 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den godt 2 år yngre pige Anne Sophie Rudolph, der var født d. 4. februar 1825 i Stevning som datter af bolsmand Christen Rudolph og hustru Maren Thordsen i Stevning.

Anna Sophie og Christen Pedersen fik børnene:

 • Marie Elisabeth Pedersen, født d. 15. maj 1857. (hun overtog stedet)
 • Christen Pedersen, født d. 20. november 1858, død d. 2. december 1858.
 • Maren Pedersen, født d. 28. maj 1861.

1856        Peder Lauritzen overlod nu ejendommen til sin søn Christen Pedersen (*1822) efter en overladelseskontrakt af 27. juni 1856, og der blev således også oprettet en aftægtskontrakt der sikrede Peder Lauritzen et fortsat godt levned.

1860        Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede landmand Christen Pedersen her på stedet sammen med sin hustru Anne Sofie Rudolf og hans børn af første ægteskab Anne Margrethe Pedersen og Peder Jacobsen Pedersen samt deres fælles barn Marie Elisabeth Pedersen. I stedets aftægt boede Christen Pedersens far Peder Lauritzen, der er blevet noteret som Lorentzen.

1869        Christen Pedersens far Peder Lauritzen døde d. 2. oktober 1869 i en alder af næsten 80 år, 9 dage før sin 80 års fødselsdag, og efter at have levet som enkemand i 14½ år. Præsten noterede i kirkebogen at han var en meget agtværdig gammel mand.

1878        Christen Petersen overlod nu stedet til sin datter Marie Elisabeth og kommende svigersøn Peter Espensen, og efter en købekontrakt af 4. juli 1878, og efter den senere preussiske lov af 27. maj 1873 blev kådner Peter Espensen i Klingbjerg og Marie Elisabeth Petersen (*1857) indskrevet i den preussiske grundbog som de nye ejere på stedet her.

1881        Anna Sophie og Christen Petersens datter Marie Elisabeth blev gift i Svenstrup Standesamt d. 24. maj 1881 med den knap 3 år yngre Peter Espensen, der var født d. 1. januar 1848 og døbt i Svenstrup kirke d. 13. februar 1848 som søn af kådner Jørgen Espensen og hustru Frederikke Petersen Rugbjergvej 9 i Klingbjerg.

Marie Elisabeth og Peter Espensen fik børnene:

 • Christen Espensen, født d. 25. august 1882. (senere landmand i Havnbjerg)
 • Anna Sophie Espensen, født d. 19. november 1883 (død d. 16. januar 1946) (Ugift lærerinde)
 • Marie Frederikke Espensen, født d. 16. september 1886 (Diakonisse i Flensborg)
 • Marie Elisabeth Espensen, født d. 20. juli 1888. (senere gift Suder Paragraf 5)

1898        Christen Pedersens hustru Anna Sophie f. Rudolph, døde d. 15. november 1898 i en alder af godt 73½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand for anden gang.

1906        Christen Pedersen døde på aftægten d. 29. april 1906 i en alder af 83½ år efter at have levet som enkemand i 7½ år.

fra før 1918

Foto af det gamle kådnersted fra før branden i 1918

1918        Kådnerstedet nedbrændte i 1918, efter at ilden var opstået i nabohuset, kåd nr. 28 Sandbjergvej 12, og året efter i 1919 blev nuværende hus opført i stedet for. En del af stedets jord blev frasolgt til anden side.

1921        Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede forhenværende landmand, nu aftægtsmand, Peter Espensen her i huset sammen med sin hustru Marie Elisabeth Espensen.

1925

1925

Foto af det nyopførte hus i 1925.

1925


1930        Peter Espensen døde d. 17. august 1930 i en alder af 82 år, og hans hustru Marie Elisabeth Espensen sad derefter tilbage som enke.

Hvor længe Marie Elisabeth Espensen har beboet huset kan ikke siges.

Hos ejerne af kåd nr. 37 Gertha og Hans Jensen ”Standhøjgaard” Tyremosevej 10 har der før 1948 været en forpligtelse hvor der skulle ydes aftægt til Peter Espensen og hustru Marie Elisabeth Espensen f. Petersen. Dette aftægt blev overtaget af Mary Stuhr og mand Ejnar Peter Stuhr da de d. 1. maj 1948 overtog kåd nr. 37 efter Gertha og Hans Jensen. Der blev da noteret at kapitalværdien nu var på 500 kr. idet Peter Espensen var død d. 17. august 1930.

1930        Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede tidligere landmand Christen Espensen her i huset sammen med sin hustru Ellen Espensen f. Nissen Hieronymus. De havde tidligere haft kådnersted nr. 23 Sandbjergvej 18, som de overlod til deres datter og svigersøn Kathrine Maria og Niels Clausen Good i 1919, og var derefter gået på aftægt. Da huset her var blevet ledigt er de så fraflyttet aftægten til Kåd nr. 23 og er flyttet hertil.

1940        Ellen Espensen f. Nissen Hieronimus døde efter sigende d. 24. september 1940 i en alder af 77 år.

1943        Christen Espensen døde efter sigende d. 5. april 1943 i en alder af 83 år, efter at have levet som enkemand i 2½ år.

1948        Aftægtskone i Hjortspringkobbel Marie Elisabeth Espensen døde d. 12. oktober 1948 i en alder af 91 år, efter at have levet som enke i godt 18 år.

Huset overgik herefter til arvingerne: gårdejer Christen Espensen i Havnbjerg, fru Marie Elisabeth Suder i Klingbjerg og søster ved diakonissestiftelsen i Flensborg Marie Frederikke Espensen til privat skifte og deling. Dette blev indskrevet i tingbogen d. 16. marts 1949.

1949        Skifteattesten med de påførte arvinger gårdejer Christen Espensen i Havnbjerg, fru Marie Elisabeth Suder i Klingbjerg og søster ved diakonissestiftelsen i Flensborg Marie Frederikke Espensen blev tinglyst d. 16. marts 1949 og dermed indskrevet i grundbogen.

1950        Ejeren af den ene tredjedel af ejendommen fru Marie Elisabeth Suder f. Espensen, Paragraf 5, Sønderlundvej 2 døde d. 19. februar 1950.

1951        Afdøde Marie Elisabeth Suders andel i ejendommen blev d. 21. maj 1951 i skifteretten overtaget af hendes efterlevende ægtefælle Christian Suder og dette blev derefter indført i tingbogen.

1961        Den 9. juni 1961 blev der indskrevet en tinglyst købekontrakt hvor diakonisse Maria Frederikke Espensen i Flensborg overlod sin 1/3 del af ejendommen, der havde et samlet areal på 0,9454 hektar til sin bror gårdejer Christen Espensen i Havnbjerg. Han skulle dermed ikke betale noget for dette idet det blev betragtet som en gave fra hende. Ejendomsrettigheden til hendes tredjedel skulle dermed overgå til Christen Espensen således at han dermed blev ejer af 2/3 del af ejendommen. Der blev på tro og love erklæret at ejendommens værdi i handel og vandel ikke steg 10.700 kr. Herefter var ejendommen ejet af Christen Espensen med 2/3 del og Christian Suder med 1/3 del.

1964        Gårdejer Christen Espensen i Havnbjerg døde d. 22. juni 1964 i en alder af knap 82 år, og da han efter tingbogen var medejer af 2/3 anpart af stedet her, overgik denne arvedel nu til hans arvinger gårdejer Peter Espensen i Havnbjerg og fru Helga Kolmos Hjortspringkobbel (det såkaldte paragraf 5).

1983        Christian Suder, der var medejer af 1/3 anpart i stedet her, døde d. 28. marts 1983, og hans del overgik nu i privat skifte til arvingerne Helga Kolmos Hjortspring, Jens Jensen Kolmos Hjortspring, Tove Jensen Nicolaisen Havnbjerg og Christa Elisabeth Hoffmann Mjels.

Peter Espensens arveudlagte del af ejendommen på ca. 5000 m2, og som han havde disponeret over siden d. 22. juni 1964, blev udstykket herfra og tillagt hans ejendom på Nordborgvej 69.

1984        Efter et nyt betinget arveudlægsskøde blev Helga og Jens Jensen Kolmos Sønderlundvej 2 Hjortspringkobbel af de privatskiftende arvinger indskrevet som ejere af stedet her med et areal på ca. 4500 m2 pr. 15. juni 1984

Helga og Jens Jensen Kolmos solgte deres ejendom Sønderlundvej 2 Hjortspringkobbel (Paragraf 5) i sommeren 1984 og tilflyttede huset her.

Helga Catharina Elisabeth Kolmos var født Espensen d. 17. november 1919 som datter af landmand i Havnbjerg Christen Espensen og hustru Anna Dominicussen i Havnbjerg.

Hun var blevet gift hos sognefogeden i Havnbjerg d. 25. august 1943 og derefter i kirken i Nordborg d. 18. september 1943 med den 7½ år ældre Jens Jensen Kolmos, der var født d. 21. april 1912 i Købingsmark som søn af landmand Jens Jensen Kolmos og hustru Anne Marie Jensen Nørrelykke i Købingsmark.

1985        Helga Catharina Elisabeth Kolmos f. Espensen døde d. 19. august 1985 i en alder af kun godt 65½ år, og Jens Jensen Kolmos sad derefter tilbage som enkemand.

1999        Jens Jensen Kolmos døde d. 2. august 1999 i en alder af godt 87 år efter at have levet som enkemand i 14 år. Huset overgik herefter til deres 2 døtre Tove Nicolaisen Havnbjerg og Christa Hoffmann Mjels.

2000        Efter bodeling mellem de to søstre overgik huset nu til Christa Elisabeth Hoffmann, og skødedatoen blev sat til d. 28. januar 2000.

2003

2003

Foto af huset i 2003.

2012        Christa Elisabeth Hoffmann er fortsat ejer af huset her.
til top
Oprettet og ajourført november 2012
www.jessenb.dk