Sandbjergvej 18


Matrikel nr. 124A af Svenstrup ejerlav

Kådnersted 23art 124

Stedet her var oprindelig et gammelt
kådnersted med betegnelsen kåd nr. 23,
og på kortet med oversigt over kådnere i Klingbjerg i 1772 ses stedets daværende placering

På matrikeloversigten fra 2011 ses
nuværende matrikel nr.124A af Svenstrup
ejerlav. (stedet var tidligere matrikel
nr. 32 af Svenstrup ejerlav)


Ifølge BBR registret er stedet her opført i år 1500, hvilket måske nok er lidt overdrevet.


1772        Som de første kådnere i Klingbjerg er Leonhard Christensen i 1772 nævnt her i kåd nr. 23. Han var født omkring 1714 og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 22. oktober 1745 med den omkring 6 år ældre Ingeborg Clausdatter, der var født omkring 1708.

Ingeborg og Leonhard Christensen havde sønnen:

 • Christen Leonhardsen, født omkring 1757. (han overtog stedet)

1781        Der skete en stor katastrofe i Klingbjerg d. 11. juni 1781 idet hele den nordlige del af byen nedbrændte. I alt 5 huse, nemlig kådnerstederne 22, 23, 24, 25 og 26, og dermed stedet her. Husene lå dengang meget tæt, og ilden har ikke været let at standse. Ofte prøvede man i sådanne situationer at rive stråtaget af et af husene længere nede i rækken, for derved at stoppe ildens fremfærd. Dette har sandsynligvis hjulpet, da ilden standsede ved det femte hus.

Det må således være Leonhard Christensen, der har udflyttet kådnerstedet til nuværende placering.

1789        Leonhard Christensens hustru Ingeborg Clausdatter døde i en alder af 81 år og blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 20. oktober 1789.

1790        Omkring 1790 overtog sønnen Christen Leonhardsen det gamle kådnersted efter sin far.

Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 20. juli 1776 med den omkring 13 år ældre Mette Marie Grau, der var født omkring 1744.

Mette Marie og Christen Leonhardsen fik ingen børn.

1792        Leonhard Christensen døde i en alder af 78 år efter at have levet som enkemand i knap 2½ år, og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 13. februar 1792.

1800        Kådner Christen Leonhardsen døde i en alder af kun 43 år og blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 24. august 1800.

1801        Enkefru Mette Marie Grau overlod nu kådnerstedet til sin bror Christen Graus søn Thomas Christiansen, og han blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 27. februar 1801 som ejer af kåd nr. 23 samt en parcel af bol nr. 91 og altså stedet her. Enkefru Mette Marie Grau gik derefter på aftægt her på stedet.

Thomas Christiansen var født i Torup og døbt i Svenstrup kirke d. 1. august 1779 som søn af Christen Grau (også nævnt som Christian Møller) og hustru i Torup. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 19. juni 1801 med den 1½ år yngre Kirsten Jørgensen, der var født i Svenstrup og døbt i Svenstrup kirke d. 11. februar 1781 som datter af præsteinderste Jørgen Peder Nielsen (også nævnt som Jørgen Justesen) og hustru i Svenstrup.
Kirsten og Thomas Christiansen Møller fik børnene:
 • Christen Thomsen Møller, født d. 20. marts 1803, død d. 25. juli 1809.
 • Jørgen Thomsen Møller, født d. 22. marts 1806. (han overtog stedet)
 • Christen Thomsen Møller, født d. 10. juli 1810.
 • Thomas Thomsen Møller, født d. 11. august 1813. (senere Sandbjergvej 12)
 • Hans Thomsen Møller, født d. 28. marts 1817.

1803        Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede kådner Thomas Christiansen Møller her på stedet sammen med sin hustru Kirsten Jørgensen, og så boede Thomas Christiansen Møllers faster enkefru Mette Maria Grau, her nævnt som Hansen, i stedets aftægt.

1821        Enkefru Mette Marie Grau døde på aftægten d. 1. juni 1821 i en alder af 77 år efter i flere år at have været skrøbelig og sengeliggende, og efter at have levet som enke i næsten 21 år.

1837        Kådner Thomas Christiansen Møller døde d. 5. februar 1837 i en alder af kun 57 år, efter at han i 1835 var faldet ned fra et vognlæs, hvilket var årsag til hans tidlige død. Hans hustru Kirsten Jørgensen sad derefter tilbage som enke.

1840        Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner og enkefru Kirsten Jørgensen her på stedet sammen med sine 2 sønner Jørgen Thomsen Møller og Hans Thomsen Møller. De havde en tjenestepige ved navn Kirsten Jessen boende hos sig.

1842        Kirsten Jørgensen overlod nu kådnerstedet til sin søn Jørgen Thomsen Møller (*1806) efter en skifteforening af 27. maj 1842, og han blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer. Der blev efterfølgende d. 4. juni 1842 protokolleret en aftægtskontrakt der sikrede hans mor Kirsten Jørgensen på livstid.

Jørgen Thomsen Møller var blevet gift i Svenstrup kirke d. 18. november 1842 med den 8 år yngre pige Anne Marie Matthiesen, der var født i Stevning d. 31. maj 1814 som datter af bolsmand Mathias Nissen og hustru Grethe Nis Jeppesdatter i Stevning.
Anne Marie og Jørgen Thomsen Møller fik datteren:
 • Kirstine Thomsen Møller, født d. 1. juli 1845. (hun overtog stedet)

1845        Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner og parcelbesidder Jørgen Thomsen Møller her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Matthiesen. Hans bror Hans Thomsen Møller boede her også som tjenestekarl og deres tjenestepige Mette Marie Speggers fra Stevning boede her også. I stedets aftægt boede Jørgen Thomsen Møllers mor enkefru Kirsten Jørgensen.

Jørgen Thomsen Møllers mor Kirsten Jørgensen døde i aftægten d. 22. juli 1845 i en alder af 64 år efter at have levet som enke i 8 år.

1855        Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede kådner Jørgen Thomsen Møller fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Matthiesen og deres datter Kirstine Thomsen Møller. Deres tjenestepige Cathrine Marie Petersen fra Stevning boede også her på stedet.

1856        Jørgen Thomsen Møllers hustru Anna Marie Matthiesen døde d. 1. marts 1856 i en alder af kun knap 42 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Han fandt sig dog ret hurtigt en ny livsledsager og d. 6. november 1856 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den 10½ år yngre Kirstine Petersen, der var født i Lavensby i Havnbjerg sogn d. 24. september 1816 som datter af bolsmand Mathias Petersen og hustru Anne Kokhau i Lavensby.

Kirstine og Jørgen Thomsen Møller fik tilsyneladende ingen børn.

1860        Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede landmand Jørgen Thomsen Møller fortsat her på stedet sammen med sin nye hustru Kirstine Petersen Møller og hans datter af første ægteskab Kirsten Thomsen Møller. Deres tjenestepige Anne Margrethe Hansen fra Havnbjerg boede også her på stedet.

1871        Jørgen Thomsen Møller overlod ejendommen til datter og svigersøn Kirstine Thomsen Møller og Christen Andresen Dam efter en overladelseskontrakt af 28. marts 1871, og de blev således indskrevet i den preussiske grundbog som de nye kådner her på stedet. Efterfølgende blev der i skyld og panteprotokollen indskrevet et aftægt d. 18. april 1871 der sikrede Kirstine og Jørgen Thomsen Møller en godt aftægt.

Jørgen Thomsen Møllers datter af første ægteskab Kirstine Thomsen Møller (*1845) var blevet gift i Svenstrup kirke d. 10. november 1870 med den godt 1 år ældre Christen Andersen Dam der var født i Brandsbøl i Havnbjerg sogn d. 10. marts 1844 som søn af bolsmand Andreas Christensen og hustru Anne Margrethe f. Wriborg i Brandsbøl.
Kirstine og Christen Andresen Dam fik børnene:
 • Anna Maria Andresen, født d. 5. august 1871.
 • Anna Margaretha Andresen, født d. 30. november 1872.
 • Jørgen Andresen, født d. 23. oktober 1875, død d. 26. februar 1877.
 • Kirstine Andresen, født d. 8. januar 1878.
 • Jørgen Andresen, født d. 27. maj 1881.
 • Maria Andresen, født d. 22. oktober 1882. (senere Nedervej 4 i Mjels).

1885        Den tidligere ejer Jørgen Thomsen Møller døde på aftægten d. 26. november 1885 i en alder af 79½ år, og hans hustru Kirstine Petersen Møller sad derefter tilbage som enke.

1886        Kådner Christen Andresen Dam døde d. 12. april 1886 i en alder af kun 42 år, og hans hustru Kirstine Thomsen Møller sad derefter tilbage som enke.

Ejendommen blev herefter solgt på tvangsauktion, og herefter blev gårdmand Jørgen Lassen, kådner Peter Espensen og kådner Claus Espensen i Klingbjerg indskrevet i den preussiske grundbog d. 27. august 1886 som de nye ejere efter Christen Andresen Dam.

Hvad der herefter er blevet af Christen Andresen Dams efterlevende hustru Kirstine Thomsen Møller vides ikke. Hun er tilsyneladende fraflyttet Klingbjerg.

1887        Efter en købekontrakt af 10. februar 1887 blev parcelstedet matrikel nr. 124 og kådnerstedet matrikel nr. 32 nu solgt til Christen Espensen og hans forlovede Ellen Nissen Hieronymus.

Christen Espensen var født d. 11. august 1859 i Klingbjerg som søn af kådner Jørgen Espensen og hustru Frederikke Espensen f. Petersen på det sted der tidligere var kådnersted nr. 22, og dermed nabosted til stedet her, men som var blevet udflyttet til Rugbjergvej 9 her i Klingbjerg.

Han blev gift i Svenstrup kirke d. 27. oktober 1887 med den 4 år yngre Ellen Nissen Hieronymus, der var født d. 8. august 1863 i Lunden i Havnbjerg sogn som datter af inderste Jørgen Nissen Hieronymus og hustru Catharina Maria f. Petersen i Lunden.

Matrikel nr. 32 blev sammenlagt med matrikel nr. 124 og indskrevet i den preussiske grundbog d. 5. marts 1887.

Efter indgåelse af ægteskab blev de begge indskrevet i grundbogen som ligestillede ægtefolk.

Ellen og Christen Espensen fik datteren:
 • Katharina Maria Espensen, født d. 12. august 1888. (hun overtog stedet)

1887        Enkefru Kirstine Petersen Møller døde på aftægten d. 26. februar 1887 i en alder af 71½ år, efter at have levet som enke i 1½ år.

1914
1914
Fotos af ejendommen fra omkring 1914.

1914

1919        Ellen og Christen Espensen overlod nu ejendommen til deres datter og svigersøn Kathrine Marie Good og Niels Clausen Good d. 24. juli 1919, og dette blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 31. juli 1919.

Datteren Kathrine Marie Espensen (*1888) var blevet gift i Svenstrup kirke d. 2. december 1910 med den 2½ år ældre landmand i Svenstrup Niels Clausen Good. Han var født d. 27. januar 1886 som søn af parcellist Niels Clausen Good og hustru Eleonora f. Johannsen på Melledgård i Hjortspring.

Kathrine Maria og Niels Clausen Good fik datteren:
 • Ellen Clausen Good, født d. 23. marts 1911.

1921        Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede kådner Niels Clausen Good her på stedet sammen med sin hustru Kathrine Marie Good og deres datter Ellen Clausen Good. I aftægten boede Niels Clausen Goods svigerforældre Ellen og Christen Espensen.

1925
1925
Foto af ejendommen som den så ud i 1925.

1930        Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede Niels Clausen Good her på stedet sammen med sin hustru Kathrine Marie Good.

Ellen og Christen Espensen var fraflyttet aftægten her, og ved folketællingen i 1930 boede de i huset på Sandbjergvej 14.

1940        Niels Clausen Goods svigermor Ellen Nissen Hieronimus døde efter sigende d. 24. september 1940 i en alder af 77 år.

1943        Niels Clausen Goods svigerfar Christen Espensen døde efter sigende d. 5. april 1943 i en alder af 83 år, efter at have levet som enkemand i 2½ år.

1952        Kathrine Maria og Niels Clausen Good solgte ejendommen til fabriksarbejder Andreas Rose fra Svenstrup for en købesum på 42.000 kr. plus aftægt, og deraf var de 5.600 kr. for løsøre. Efter et tinglyst skøde af 10. marts 1952 blev dette indskrevet i grundbogen. Han var gift med Helene Moldt.

Andreas Roses hus i Svenstrup blev overtaget af Ellen Clausen Good der så levede sine sidste dage der.

1953        Andreas Rose solgte igen ejendommen til landmand Jens Thomsen fra Hoptrup for en købesum på 38.500 plus aftægt, og deraf var de 3000 kr. for løsøre. Overtagelsen blev tinglyst d. 15. juni 1953.

Jens Thomsen solgte ejendommen til landmand Thorvald Petersen fra Lavensby for en købesum på 41.500 kr. plus aftægt og løsøre udgjorde 4.000 kr. Et tinglyst skøde dateret d. 25. november 1953 vedrørende overtagelsen blev derefter indskrevet i grundbogen.


1964        Ejendommen blev i 1964 overtaget af mejerist Jacob Jacobsen. Han var født i 1929 og han blev gift i 1977 med Irene Riggelsen, der var født i 1935.

Irene Riggelsen havde sammen med en tidligere mand Peter Riggelsen sønnen:
 • Jørn Riggelsen. (han overtog stedet)

1966        Jacob Jacobsen frastykkede en grund fra sin ejendom her og opførte et nyt parcelhus på denne grund. Det blev til Sandbjergvej 22.

1993        Ejendommen blev i 1993 overtaget af Sanne Riggelsen og Jørn Riggelsen, og skødedatoen blev sat til d. 6. december 1993.

Jørn Riggelsen er søn af Irene og Peter Riggelsen, og han er født i 1955. Han blev gift i 2000 med Sanne Larsen der er født i 1967.

Sanne og Peter Riggelsen har børnene:
 • Rie Riggelsen
 • Sine Riggelsen

2003
2003
Foto af ejendommen som den så ud i 2003.

2012        Sanne og Jørn Riggelsen er fortsat ejer af ejendommen.
til top
Oprettet og ajourført november 2012
www.jessenb.dk