Sandbjergvej 22


Matrikel nr. 383 af Svenstrup ejerlav

art 383

På matrikeloversigten fra 2011 ses
nuværende matrikel nr. 383 af Svenstrup
ejerlav udstykket fra ejendommen
Sandbjergvej 18.

1961        Thorvald Petersen, der var ejer af Sandbjergvej 18, frastykkede et jordstykke fra sit matrikel nr. 124, der blev til matrikel nr. 383 af Svenstrup ejerlav, og som blev til stedet her.

1964        Da Thorvald Petersen solgte Sandbjergvej 18 til mejerist Jacob Jacobsen, og dette blev tinglyst d. 10. januar 1964, blev der på matriklen her også udstedt et skøde samme dato.

1966        Jacob Jacobsen lod så et nyt parcelhus opføre her på stedet, hvilket i BBR registret er opført i 1966. Huset blev derefter udlejet indtil 1968.

1968        For en købesum på 160.000 købte daværende leder af Handelsbanken i Nordborg Kai Sørensen huset her i 1968, og efter en tinglysning d. 17. juli 1968 blev der udstedt skøde på overtagelsen. Kai Sørensen er gift med Inger Hegelund.
Inger og Kai Sørensen har børnene:
  • Bitten Sørensen.
  • Claus Sørensen.

2003
2003
Foto af huset fra 2003.

2003

2012        Kai Sørensen er fortsat ejer af huset her.
til top
Oprettet og ajourført november 2012
www.jessenb.dk