Sølvkobbelvej 3


Matrikel nr. 70 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted 32art 70

Stedet her var oprindelig et gammelt
kådnersted med betegnelsen kåd nr. 32,
og på kortet med oversigt over kådnere i Klingbjerg i 1772 ses stedets
daværende placering

På matrikeloversigten fra 2011
ses nuværende matrikel nr. 70 af
Svenstrup ejerlav som en halvdel
af det gamle kådnersted nr. 32.


1772       Som kådnere i Klingbjerg er Christen Petersen i 1772 nævnt her på kåd nr. 32.

Han var født omkring 1717 og han er senere nævnt som Christen Skrædder. Som sådan var han blevet gift i Svenstrup kirke d. 7. oktober 1758 med Johanne S____, der var født omkring 1730

Johanne og Christen Petersen fik sønnen:

 • Peter Christensen, født i Klingbjerg, døbt d. 1. november 1767. (han overtog stedet)

1781       Christen Skrædder døde i en alder af 64 år, og blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 7. november 1781. Herefter gættes der på at sønnen Peter Christensen (*1767) i en ung alder nok har overtaget stedet, men hvornår det er sket vides ikke.

1798       Ungkarl Peter Christensen blev gift i Svenstrup kirke d. 9. november 1798 med Anne Christensdatter Møller fra Stevning der var døbt d. 4. oktober 1772 som datter af Christen Jacobsen Møller og hustru i Stevning.

Anne og Peter Christensen fik sønnen:

 • Christen Petersen, født d. 24. juli 1800.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede daglønner og kådner med jord Peter Christensen her på stedet sammen med sin hustru Anne Christensen og deres søn Christen Petersen. I stedets aftægt boede Peter Christensens mor enkefru Johanne Christensen.

Enkefru Johanne Christensen døde i aftægten i en alder af 72 år, efter at have levet som enke i 21½ år og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 6. april 1803.

1805       Efter kontraktprotokol af 6. september 1805 overlod Peter Christensen sit kådnersted til August Friedrich Hansen.

August Friedrich Hansen var gift med Marie Kirstine Hanses, men hvem de i øvrigt var vides ikke. (ved deres barns dåb i Svenstrup 1 januar 1805 er August Friederich Hansen noteret som kådner i Klingbjerg.)

Marie Kirstine og August Friedrich Hansen fik børnene:
 • Niels Augustesen, født d. 6. januar 1805.
 • en søn ved navn Hans (endnu ikke fundet)

1819       Efter kontraktprotokol af 13. december 1819 blev kådnerstedet nu overtaget af Andreas Andresen Schmidt.

Andreas Andresen Schmidt var født i Frederiksgård i Notmark sogn i 1793 som søn af Andreas Petersen og hustru Anna Maria Hansen og han var blevet gift i Egen kirke d. 19. juli 1817 med den omkring 3 år ældre Anne Marie Nissen Brag, der var født i 1790 i Stolbro som datter af bolsmand Nis Brag og hustru Anna Nissen i Stolbro.

Anne Marie og Andreas Andresen Schmidt fik børnene:
 • Andreas, født omkring 1818.
 • Nicolai, født omkring 1820.
 • Anna Maria Andresen, født d. 30. april 1822, død d. 24. maj 1828 i Stolbro.
 • Jørgen Andresen, født d. 24. marts 1824.
 • Lorenz Andresen, født d. 11. februar 1827.

1828       Andreas Andresen Schmidt døde d. 7. december 1828 i en alder af kun 36 år og han efterlod sig sin hustru Anne Marie Nissen som enke.

1829      Kun godt 3 måneder efter sin mand, døde Anne Marie Nissen af brystsyge d. 19. marts 1829 i en alder af kun 39 år, efterladende sig sine 4 sønner. De kom efter sigende alle 4 i pleje i Egen sogn.

1829       Efter en overladelseskontrakt af 20. december 1829 kom Peter Hansen Dall her til stedet og blev dermed den nye ejer af det gamle kådnersted.

Peter Hansen Dall var født i 1782 og døbt d. 28. marts 1782 i Oksbøl kirke som søn af Hans Christensen Hvid og hustru Helene Susanne f. Christensdatter i stedet her blev kaldt ”Dallen” på adressen Stedvej 6 Mjelsmark. Deraf kommer navnet Dall ind i navnet. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 29. februar 1812 med den omkring 8 år yngre Dorthea Kirstine Nielsen, der var født d. 22. januar 1789 som datter af parcellist Nicolai Nielsen og hustru Christine Pedersdatter, Rødenæbvej 3 Mjelsmark. Han havde overtaget parcelstedet i Mjelsmark efter sin svigerfar og det solgte han så i februar 1830 og flyttede hertil.

Dorthea Kirstine og Peter Hansen Dall havde børnene:
 • Anne Kirstine Petersen Dall, født d. 25. august 1813.
 • Helene Petersen Dall, født d. 28. december 1815. (senere i 1855 Havnbjergvej 15)
 • Hans Petersen Dall, født d. 1. februar 1818. (senere Rugbjergvej 2).
 • Nicolai Petersen Dall, født d. 20. april 1821.
 • Dorthea Sophia Dall, født d. 19. juli 1824.
 • Anna Sophie Petersen Dall, født d. 22. maj 1827.
Efter at Dorthea Kirstine og Peter Hansen Dall var kommet her til stedet fik de datteren:
 • Cathrine Margrethe Dall, født d. 21. november 1831. (i FT 1860 Rugbjergvej 4, senere Stevning)

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner Peter Hansen Dall her på stedet sammen med sin hustru Dorthea Kirstine Nicolaisen og deres 5 børn Anne Kirstine Petersen Dall, Nicolai Petersen Dall, Dorothea Sophia Dall, Anna Sophie Petersen Dall og Cathrine Margrethe Dall.

1844       Peter Hansen Dalls hustru Dorthea Kirstine Dall døde d. 12. november 1844 i en alder af kun knap 56 år og han sad derefter tilbage som enkemand.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner og enkemand Peter Hansen Dall her på stedet sammen med sin søn Nicolai Petersen Dall.

1847       Peter Hansen Dall døde d. 24. januar 1847 i en alder af 65 år efter at have levet som enkemand i godt 2 år.

18xx       Hvor længe Nicolai Petersen Dall blev boende i huset vides ikke. Han døde ugift d. 6. juni 1859 i en alder af kun 38 år hos sin bror kådner Hans Petersen Dall der boede i en nu nedbrudt ejendom beliggende Rugbjergvej 2 over for Rugbjergvej 1 i Klingbjerg.

1854       Efter en overladelseskontrakt af 27. januar 1854 overtog Jørgen Matthiesen Hull stedet her, og efter den senere preussiske lov af 27. maj 1873 blev Jørgen Matthiesen Hull indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer og kådner her på stedet.

Jørgen Mathiesen Hull var født d. 20. oktober 1826 i Sjellerup i Egen sogn som søn af kådner Mathias Hull og hustru Kirsten Jessen i ”Hullet” i Sjellerup. (deraf navnet Hull). Han blev gift i Svenstrup kirke d. 2. februar 1854 med den 5½ år yngre Maren Rudolph, der var født d. 24. august 1832 i Stevning som datter af landmand Christen Rudolph og hustru Maren Thordsen i Stevning.

Maren og Jørgen Mathiesen Hull fik børnene:
 • Kirsten Jørgensen Hull, født d. 3. maj 1854, død d. 22. juni 1854.
 • Christen Jørgensen Hull, født d. 3. december 1856, død d. 22. januar 1858.
 • Christian Jørgensen Hull, født d. 31. august 1859, død d. 5. marts 1873.
 • Mathias Jørgensen Hull, født d. 23. maj 1863, død d. 24. oktober 1913 i Himmark.
 • Jørgen Jørgensen Hull, født d. 20. august 1865. (han overtog stedet)
 • Maren Jørgensen Hull, født d. 24. marts 1869, død d. 9. juni 1869.
 • Maria Jørgensen Hull, født d. 5. februar 1871.
 • Christen Jørgensen Hull, født d. 24. maj 1874.

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede daglønner Jørgen Mathiesen Hull her på stedet sammen med sin hustru Maren Rudolph.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglejer Jørgen Matthiesen Hull her på stedet sammen med sin hustru og jordemoder Maren Rudolph og deres 5 måneder gamle søn Christian Jørgensen Hull.

1898       Jordemoder Maren Rudolph døde d. 15. maj 1898 i en alder af 65 år, og Jørgen Mathiesen Hull sad derefter tilbage som enkemand.

1902       Sønnen Jørgen Jørgensen Hull (*1865) overtog stedet her d. 30. oktober 1902, og dette blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 4. november 1902. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 8. november 1898 med den godt 4 år yngre Anne Marie Matthiesen, der var født i Guderup i Egen sogn d. 16. oktober 1869 som datter af bolspagter Mathias Jørgensen og hustru Anne Marie i Guderup.

De havde boet i Himmark, og der havde de fået datteren:
 • Anne Sophie Hull, født d. 31. oktober 1898 i Himmark mark, død d. 23. maj 1912 i Himmark.

1903       Nuværende hus er ifølge BBR registret opført i 1903.

Byggetilladelsen fra 1903.


Bygge = register Nr. 2 / 03                             Norburg, den 16. Januar 1903.

På begæring  af Daglejer J. Hull Klingbjerg, der  påtænker opførelsen af 1 nyt beboelseshus, efter  vedhæftede byggetegning og byggebeskrivelse, og efter overholdelse af forskrifter fra Bygge = Politi = Ordningen for Schlesvig = Holsten, gives hermed den nødvendige byggetilladelse.

Begyndelsen af byggeriet, såvel som afslutningen, skal gives skriftligt til mig.

Byggeriet må først tages i brug, når tilladelsen fra mig er kommet.

Færdiggørelse af Skorstene og Røgledning må ikke tages i brug før den er godkendt.

Hvis byggeriet ikke er begyndt indenfor tidsfristen, efter udstedte byggetilladelse, eller ligger byggeriet stille et år uden at være gjort færdig, så bortfalder gyldigheden af byggetilladelsen.


1907       Jørgen Mathiesen Hull døde d. 13. december 1907 i en alder af 81 år efter at have levet som enkemand i 9½ år.

19xx
19xx
Sølvkobbelvel 3 fra et ikke kendt årstal. Personerne er ukendte.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede drænmester Jørgen Jørgensen Hull her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Hull. På stedet boede desuden også et postbud ved navn Carl Jacobsen Knabe, der var født d. 13. marts 1893 i Svenstrup og dennes hustru Else Johanne Jakobsen Knabe, der var født d. 19. april 1894 i Notmark.

Der berettes om Jørgen Jørgensen Hull at han var en farverig person, og at han underviste de unge bønderkarle i dræningsarbejde om vinteren. Hans kone var syg af gigt og han fremstillede selv hjælpemidler til hende, som f.eks. kniv, gaffel og ske samt en rullestol til hende.

192x

1925
1925
Foto af huset fra 1925.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede dræningsmester Jørgen Jørgensen Hull fortsat her i huset sammen med sin hustru Anne Marie Hull.

1938       Jørgen Jørgensen Hull døde d. 7. oktober 1938 i en alder af 73 år, og hans hustru Anne Marie Hull sad derefter tilbage som enke.

1939       Enkefru Anne Marie Hull f. Matthiesen solgte huset til arbejdsmand Christian Frederik Schultz, til overtagelse d. 1. marts 1939, uden at han skulle give noget for det, andet end at han skulle forpligte sig til at yde hende et livsvarigt aftægt, og efter et tinglyst skøde af 21. marts 1939 blev dette indskrevet i grundbogen.

I aftægten skulle der være fri afbenyttelse af 3 værelser med forstue beliggende i husets sydvestlige ende bestående af stue, soveværelse og tøjkammer samt forstue. Endvidere skulle der være ret til brug af loftsrummet til henstilling af ting der ikke var plads til nedenunder.

I aftægten skulle hun have fri kost der skulle være god og rigelig til de sædvanlige spisetider og så skulle hun frit have elektrisk lys og gratis opvarmning af lejligheden, men for disse rettigheder skulle hun dog betale 50 kr. som en månedlig godtgørelse.

Der skulle være vask og renholdelse og fri omhyggelig pleje og pasning i enhver henseende. Christian Frederik Schulz var fortrolig med at hun havde lidt af kronisk leddegigt i mange år, så hun var fuldstændig hjælpeløs i enhver henseende. Hun skulle således hjælpes fra stol til seng, og hun var ude af stand til selv at spise og skulle hjælpes på alle måder.

Årsværdien til dette aftægt blev sat til 1150 kr. minus de 600 kr. hun årligt skulle betale, så den reelle værdi var på 550 kr.

Christian Frederik Schulz var født d. 9. december 1904 i Karlsminde i Svenstrup sogn som søn af fisker Carl Schultz og hustru Elisabeth f. Christensen i Karlsminde, og han var gift med Marie Christine Petersen, der var født d. 30. maj 1908 i Lavensby som datter af murersvend Peter Petersen og hustru Ellen f. Hansen.

1943       Enkefru Anne Marie Hull døde i 1943.

1957       Christian Frederik Schulz, der var gift med Marie Christine Schultz f. Petersen, og som havde drevet sin entreprenør forretning her fra stedet fraflyttede stedet i 1957, og flyttede sit firma til Langesø.

1969       Ved en bodeling d. 13. februar 1969 overtog fru Marie Christine Schultz f. Petersen matriklen her som sin del i fællesboet med sin mand Christian Frederik Schulz, og dette blev tinglyst d. 29. maj 1969. Hun solgte derefter stedet her til sin søster fru Thyra Pedersen f. Petersen i Klingbjerg til overtagelse d. 27. maj 1969 for en købesum på 35.000 kr. til, og dette blev så tinglyst d. 3. juni 1969.

Thyra Pedersen f. Petersen var født d. 15. oktober 1914 i Lavensby som datter af murer Peter Petersen og hustru Ellen f. Hansen i Lavensby, og hun var blevet gift d. 2. april 1937 med Thorvald Vinter Pedersen, der tidligere havde været ejer af Sandbjergvej 18. Thyra Petersen havde før ægteskabet fået datteren:
 • Thyra Petersen (senere Pedersen), født d. 4. september 1933 i Lavensby. (senere gift Knabe)

1993
1993
Foto af huset fra 1993.

1994       Thyra Pedersen, der var kommet på plejehjem i Nordborg, døde der d. 9. januar 1994 i en alder af godt 79 år. Herefter overgik stedet i et privat skifte d. 26. januar 1994 til datteren Thyra Knabe i Horsens, og denne overtagelse blev tinglyst d. 14. februar 1994. Hun havde imidlertid solgt huset videre til Svend Taanquist, der havde købt huset for en købesum på 170.000 kr., og dette blev derefter ligeledes tinglyst d. 14. februar 1994.

20xx
20xx
Foto af huset fra omkring 2000.

2010       Svend Taanquists datter Lisa Taanquist overtog stedet her efter sin far for en købesum på 400.000 kr., og skødedatoen blev sat til d. 27. april 2010.

2013       Lisa Taanquist er fortsat ejer af huset.

    til top
Ajourført august 2013
www.jessenb.dk