Sølvkobbelvej 5


Matrikel nr. 375 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted 33art 375

Sølvkobbelvej 5 er beliggende på stedet
hvor det gamle kådnersted nr. 33 var
beliggende i gammel tid, 
og på kortet
med oversigt over kådnere i Klingbjerg
i 1772 ses stedets daværende placering

På matrikeloversigten fra 2011
ses nuværende matrikel nr. 375 af
Svenstrup ejerlav.


(Forhistorien til kådnersted nr. 33 ses under Rugbjergvej 4)

1960       Ifølge BBR registret er huset her opført i 1960.

Matrikel 375 blev frastykket matrikel 86 Rugbjergvej 4 d. 13. marts 1959 af daværende ejer Hans Rasmussen, der var murer, og han opførte således huset her i sin baghave på det sted hvor det gamle kådnersted tidligere havde ligget.

1982       Hans Rasmussen døde i 1982 og hans hustru Marie Rasmussen sad derefter tilbage som enke.

1983       Ved en tinglyst skifteattest d. 8. juni 1983 blev Marie Rasmussen indskrevet som ejer af huset, men hun havde solgt huset til sin datter og svigersøn Marie Maagaard og Tommy Bjarne Sørensen Maagaard for en købesum på 260.000 kr., og skødedatoen blev sat til d. 6. maj 1983. Tinglysningen blev indskrevet i tingbogen d. 9. juni 1983.

Marie og Tommy Bjarne Sørensen Maagaard har børnene:
  • Gert Maagaard.
  • Torben Maagaard.
  • Inge Maagaard.
  • Carsten Maagaard, (senere Rugbjergvej 4).

1994
1994
Luftfoto af området fra 1994. (her ses Sølvkobbelvel 5 beliggende i baghaven til Rugbjergvej 4. Sølvkobbelvej 3 ses til venstre og Sølvkobbelvej 7 ses til højre.)

2011
2011
Foto af huset fra 2011.

2012       Marie og Tommy Bjarne Sørensen Maagaard ejer og bebor fortsat huset her.

    til top
Oprettet og ajourført december 2012
www.jessenb.dk