Sølvkobbelvej 6


Huset er et aftægtshus til Sølvkobbelvej 7, og er er ifølge BBR registret opført i 1890

Der findes ingen optegnelser eller registreringer af dette hus.

19xx
19xx
Foto af aftægtshuset fra ukendt årstal.

1994
1994
Foto af ejendommen fra 1994.
Forrest ses aftægtshuset Sølvkobbelvej 6 og bagerst i billedet ses Rugbjergvej 6.

2004
2004
Foto af aftægtshuset fra 2004.

2012       Christian Christensen der ejer Sølvkobbelvej 7 er fortsat noteret som ejer af huset her, men er boende ved Guderup plejecenter på Parkvej 18 i Guderup.

2013       Sølvkobbel 6 og 7 blev sammen med matriklerne 38 på 22855 m2, 39 på 22855 m2 og 657 på 1737 m2 af Svenstrup ejerlav samt matriklerne 76 på 6291 m2, 77 på 12498 m2, 82 på 27326 m2, 131 på 13584 m2, 498 på 406 m2, 499 på 656 m2, 500 på 21556 m2, 501 på 14056 m2 og 502 på 838 m2 af Stevning ejerlav solgt til Paul Bonde Christiansen Solbjerggaard, Nordborgvej 141, Hjortspring, for en købesum på 1.050.000 kr., og skødedatoen blev sat til d. 2. maj 2013.    til top
Ajourført august 2013
www.jessenb.dk