Sølvkobbelvej 7


Matrikel nr. 38 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted 34art 38. 39, 657

Stedet her var oprindelig et gammelt
kådnersted med betegnelsen kåd nr. 34,
og på kortet med oversigt over kådnere i Klingbjerg i 1772 ses stedets
daværende placering

På matrikeloversigten fra 2011
ses nuværende matrikel nr. 38 samt 39
og 657 af Svenstrup ejerlav.


Sølvkobbelvej 7 indeholder nu sammen med Sølvkjobbelvej 6 matriklerne 38, 39 og 657 af Svenstrup ejerlav samt 76, 77, 82, 131, 498, 499, 500, 501 og 502 af Stevning ejerlav.

Stuehuset til ejendommen Sølvkobbelvej 7 er ifølge BBR registret opført i 1875, aftægtshuset Sølvkobbelvej 6 er ifølge BBR registret opført i 1890, og så er der bygninger der er opført i 1775, 1825 og 1974.

1772       Som kådner i Klingbjerg er Thomas Christensen i 1772 nævnt her på kåd nr. 34.

Thomas Christensen var født omkring 1715. Han var gift med Marie Pedersdatter, der var født omkring 1728. Hun er senere benævnt som Marie Thomsen. Thomas Christensen er senere nævnt som Thomas Skov.

Marie og Thomas Christensen fik datteren:
 • Anne Marie, døbt d. 18. oktober 1765. (hun overtog stedet)

1789       Efter en overladelseskontrakt af 20. november 1789 overlod Thomas Christensen sit kådnersted til Peter Jørgensen.

Peter Jørgensen var fra Dyndved i Egen sogn, og muligvis søn af bolsmand Jørgen Hans Christiansen og døbt i Egen kirke d. 26. maj 1754. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 12. juli 1788 med Anne Marie Thomasdatter, og dermed blev han som svigersøn stedets nye kådner.

Anne Marie og Peter Jørgensen fik en dødfødt søn d. 15. august 1789.

Peter Jørgensens hustru Anne Marie Thomasdatter døde i barselseng i en alder af kun 23 år, og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d.20. august 1789.

1791       Peter Jørgensen havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 25. juli 1791 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den 6½ år yngre Anna Cathrine Christensdatter, der var født i Stevning i 1761 og døbt i Svenstrup kirke d. 15. februar 1761 som datter af Christen Sundeboe og hustru i Stevning.

Anna Cathrine og Peter Jørgensen fik børnene:
 • Jørgen Petersen, født d. 16. april 1792.
 • Christen Petersen, født d. 1. maj 1794. (han overtog stedet)
Peter Jørgensens svigerfar fra første ægteskab, kådner Thomas Christensen, døde i aftægten i en alder af 76 år, og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 15. december 1791. Hans svigermor Marie Thomsen sad derefter tilbage som enke.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede skrædder og kådner med jord Peter Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Anna Cathrine Christensen og deres 2 børn Jørgen Petersen og Christen Petersen. Hans svigermor fra hans første ægteskab enkefru Marie Thomsen boede i stedets aftægt.

1808       Peter Jørgensens svigermor fra første ægteskab Marie Pedersdatter døde i aftægten uden forudgående sygdom efter middag d. 10. oktober 1808 i en alder af knap 80 år, efter at have levet som enke i næsten 17 år. Hun havde dagen i forvejen været til alter i Svenstrup kirke, har præsten noteret i kirkebogen. (Hun var enke efter afdøde kådner Thomas Per Nielsen eller Christensen i Klingbjerg, som det er noteret i kirkebogen.)

1823       Peter Jørgensen overlod nu ejendommen til sin søn Christen Petersen (*1794) og han blev derefter indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 2. juli 1823 som kådner og landbesidder her på stedet. Det blev efterfølgende protokolleret en aftægtskontrakt af 27. juni 1823 der sikrede Anne Cathrine og Peter Jørgensen en god aftægt.

Christen Petersen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 7. juni 1823 med den 6½ år ældre pige Marie Møller Grau, der var født i Svenstrup og døbt i Svenstrup kirke d. 28. oktober 1787 som datter af Christian Møller Grau og hustru Ellen Thomasdatter i Svenstrup.

Marie og Christen Petersen fik sønnen:
 • Peter Petersen, født d. 3. marts 1826. (han overtog stedet)

1831       Christen Petersens far Peter Jørgensen døde i aftægten d. 17. januar 1831 i en alder af 76½ år, og hans mor Anna Cathrine sad derefter tilbage som enke. Kun knap ½ år senere døde også hun i aftægten d. 14. juni 1831 i en alder af 70 år.

1838       Christen Petersens hustru Marie Møller Grau døde pludselig d. 13. april 1838 i en alder af kun 50½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Han fandt sig dog ret hurtigt en ny livsledsager, og d. 11. november 1838 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den knap 1 år yngre Marie Cathrine Johansen, der var født d. 23. marts 1795 i Svenstrup som datter af skrædder Johan Jacob Rasmussen og hustru i Svenstrup.

Marie Cathrine og Christen Petersen fik ingen børn.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner Christen Petersen her på stedet sammen med sin hustru Marie Cathrine Johansen og hans søn af første ægteskab Peter Petersen. Desuden boede der en ugift 24-årig pige ved navn Anna Dorothea Petersen fra Ketting. (hvem hun var vides ikke)

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner Christen Petersen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Marie Cathrine Johansen og hans søn af første ægteskab Peter Petersen. Deres tjenestepige Anne Dorothea Petersen fra Ketting boede der også fortsat.

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede kådner Christen Petersen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Marie Cathrine Johansen og hans søn af første ægteskab Peter Petersen. Deres tjenestepige Mette Kirstine Holdt boede også her i huset.

1857       Christen Petersens hustru Marie Cathrine Johansen døde d. 1. april 1857 i en alder af 62 år, og han sad derefter tilbage som enkemand for anden gang.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede landmand og enkemand Christen Petersen her på stedet sammen med sin ugifte søn Peter Petersen og deres 2 tjenestepiger Mette Cathrine Bonde og Anne Kathrine Jakobsen.

1871      Christen Petersen overlod nu ejendommen til sin søn Peter Petersen (*1826) d. 17. maj 1871, og han blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer sammen med sin hustru Mette Cathrine f. Bonde. Efterfølgende blev der d. 22. maj 1871 protokolleret en aftægt i skyld og panteprotokollen hvor Peter Petersen og hustru Mette Cathrine f. Bonde forpligtigede sig til at yde Christen Petersen det i kontrakten nærmere beskrevne aftægt så længe han levede.

Peter Petersen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 6. juli 1865 med deres tjenestepige den 6 år ældre Mette Cathrine Bonde, der var født som tvilling d. 18. februar 1821 og som datter af bolsmand Christen Bonde og hustru Maren Lauritz Jacobsensdatter ved Torup.

Mette Cathrine og Peter Petersen fik ingen børn.

Stedets nye ejer Peter Petersen døde d. 9. august 1871 i en alder af kun 45½ år, og hans hustru Mette Cathrine Bonde sad derefter tilbage på stedet som enke.

Den 27. september 1871 blev enkefru Mette Cathrine Petersen f. Bonde indskrevet i skyld og panteprotokollen som stedets ejer.

1872       Mette Cathrines svigerfar Christen Petersen fik ikke lang tid på aftægten idet han døde d. 12. september 1872 i en alder af 78½ år af brystsvaghed og alderdomssvaghed, efter at have levet som enkemand i 15½ år.

Enkefru Mette Cathrine Bonde havde fundet sig en ny mand, og d. 24. oktober 1872 blev hun gift igen i Svenstrup kirke med den 8 år yngre Jens Hansen der var født d. 1. april 1829 i Havnbjerg som søn af bolsmand Jens Hansen og hustru Kirsten May i Havnbjerg.

Mette Cathrine og Jens Hansen fik ingen børn.

1873       Efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev Mette Cathrine f. Bonde nu indskrevet i den preussiske grundbog som stedets ejer efter skyld og panteprotokollens notat af 27. september 1871.

1895       Mette Cathrine solgte nu kådnerstedet til kådner Jes Moos og hustru Eleonore Elisabeth Moos f. Clausen, og dette blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 8. oktober 1895.

Mette Cathrine og Jens Hansen gik derefter på aftægt.

Jes Moos var født i Elstrupskov i Egen sogn d. 4. juli 1867 som søn af bolsmand Jørgen Moos og hustru Anna Marie i Elstrupskov. Som ungkarl og landmand i Stolbro var han blevet gift i Egen kirke d. 16. januar 1894 med den knap 6 år yngre pige Eleonora Elisabeth Clausen, der var født d. 3. april 1873 i Stolbro i Egen sogn som datter af bolsmand Claus Clausen og hustru Eleonora Elisabeth i Stolbro.

Eleonore Elisabeth og Jess Moos havde sønnen:
 • Jørgen Moos, født d. 25. marts 1894 i Stolbro.

1901       Mette Cathrine Hansen døde d. 25. oktober 1901 på aftægten i en alder af 80½ år, og hendes mand Jens Hansen sad derefter tilbage som enkemand.

1905       Jens Hansen døde på aftægten d. 28. marts 1905 i en alder af lige knap 76 år efter at have levet som enkemand i 3½ år.

Jes Moos og hustru Eleonore Elisabeth flyttede til Stolbro og overlod ejendommen her til kådner Christian Hansen d. 13. april 1905, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog som stedets nye ejer.

Christian Hansen var født i Ketting som et såkaldt uægte barn d. 1. oktober 1861 som søn af Christian Hansens datter Marie Hansen i Kallehave, og han var blevet gift i Ketting kirke d. 2. juli 1885 med den 6½ år ældre Inger Marie Helene Johannsen i Krumom, der var født d. 15. april 1855 i Sønderborg som en såkaldt uægte datter af Louise Fager og udlagt barnefader tjenestekarl Johannes Johannsen.

Inger Marie Helene og Christian Hansen havde børnene:
 • Marie Hansen, født d. 25. september 1885 ved Krumom i Ketting sogn.
 • Hans Peter Hansen, født d. 21. april 1887 ved Krumom i Ketting sogn.
 • Catharina Hansen født 31. august 1888 ved Krumom i Ketting sogn. (hun overtog stedet)
 • Peter Hansen, født d. 23. maj 1890 i Blæsborg i Ketting sogn.

1912       Christian Hansen købte det gamle kåd nr. 35 matrikel nr. 39 af Svenstrup ejerlav, en senere nedbrudt ejendom der var beliggende mellem Rugbjergvej 4 og 6

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede kådner Christian Hansen her på stedet sammen med sin hustru Inger Marie Helene Hansen. Deres datter Cathrine Hansen boede her også som tjenestepige, og så boede deres tjenestekarl Christen Hansen fra Hjortspring der også. De havde en slægtning ved navn Christine Marie Johannsen fra Kværs boende her på stedet, men hvem hun var vides ikke. I stedets aftægt boede der en enkefru Marie Kathrine Espensen der var født i Kegnæs d. 27. december 1846. Hvem hun var vides ikke.

1924       Inger Marie Helene og Christian Hansens datter Catharina Hansen blev gift i Svenstrup kirke d. 28. november 1924 med den knap 7 år yngre arbejder i Klingbjerg Christen Christensen, der var født d. 8. juni 1895 i Klingbjerg som søn af murermester Christen Christensen og hustru Christine Marie f. Hattesen Rugbjergvej 1 i Klingbjerg. Denne Christen Christensen havde deltaget i verdenskrigen 1914-1918, og var der blevet såret 2 gange.

Catharina og Christen Christensen fik børnene:
 • Christian Christensen, født d. 25. marts 1925. (han overtog stedet)
 • Hans Christen Christensen, født d. 11. april 1929.

1928       Christian Hansen overlod nu ejendommen her til sin datter og svigersøn Catharina Christensen f. Hansen og landmand Christen Christensen i almindelig familiefællesskab, og købsprisen blev sat til 20.000 kr. Et tinglyst skøde blev således indskrevet i grundbogen d. 15. oktober 1928.

Samtidig med dette overtog de også det gamle kådnersted nr. 35 matrikel nr. 39 af Svenstrup ejerlav, der dengang var beliggende mellem Rugbjergvej 4 og 6, men som nu er nedbrudt.

Ved overtagelsen i 1928 var besætningen på 2 heste, 6 køer, 5 ungkvæg og 35 svin, og så var det opdyrkede areal på 18 tønder land

19xx       Hvornår Catharina Christensens mor Inger Marie Helene Johannsen døde vides ikke, men det har været før folketællingen d. 5. november 1930. Hendes far Christian Hansen var blevet enkemand.

19xx
19xx
Foto af ejendommen fra ukendt årstal.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Christen Christensen sammen med sin hustru Catharina Christensen og deres 2 sønner Christian Christensen og Hans Christen Christensen her på stedet.

1942       Efter at Christen Christensen sammen med sin bror Frederik Christensen havde arvet ejendommen Rugbjergvej 1 efter deres forældre blev denne matrikel nr. 29 delt i nr. 29 og nr. 259. Matrikel nr. 29 blev tillagt stedet her og matrikel 259 videresolgt.

1943       I 1943 var besætningen steget til 3 heste, 7 køer, 7 ungkvæg og 50 svin, og det opdyrkede land var nu på 24 tønder land.

1956       Catharina og Christen Christensen overlod nu ejendommen til deres søn landmand Christian Christensen (*1925) for en købesum på 56.940 kr. hvoraf de 13.440 var for løsøre og hvori der var et aftægt til hans forældre til overtagelse d. 1. januar 1956. Et tinglyst skøde af 23. januar 1956 på matriklerne 29, 38, 39 og 219 af Svenstrup ejerlav samt matriklerne 77, 82 og 131 af Stevning ejerlav blev derefter indskrevet i grundbogen. I købekontrakten blev der indskrevet et livsvarigt aftægt til Catharina og Christen Christensen.

før 1960
1960
Foto af ejendommen fra før 1960.
Til venstre ses Sølvkobbelvej 3, og bagerst ses Rugbjergvej 4.

1970       Christen Christensen (*1895) døde i aftægten efter sigende d. 26. februar 1970 i en alder af 74 år og hans hustru Catharina Christensen f. Hansen døde på et ikke kendt tidspunkt før 1973.

1973       Den 18. december 1973 blev aftægten til Catharina og Christen Christensen begæret aflyst fra tingbogen idet de begge var afgået ved døden.

1994
1994
Foto af ejendommen fra 1994.
Til højre ses aftægtshuset Sølvkobbelvej 6 og bagerst ses Rugbjergvej 6.

2004
2004
Foto af ejendommen fra 2004.

2012       Christian Christensen (*1925) er fortsat noteret som ejer af stedet her, men er boende ved Guderup plejecenter på Parkvej 18 i Guderup. Christian Christensen (*1925) døde i Guderup plejecenter d. 2. april 2016 i en alder af 91 år.

2013       Sølvkobbel 6 og 7 blev sammen med matriklerne 38 på 22855 m2, 39 på 22855 m2 og 657 på 1737 m2 af Svenstrup ejerlav samt matriklerne 76 på 6291 m2, 77 på 12498 m2, 82 på 27326 m2, 131 på 13584 m2, 498 på 406 m2, 499 på 656 m2, 500 på 21556 m2, 501 på 14056 m2 og 502 på 838 m2 af Stevning ejerlav solgt til Paul Bonde Christiansen Solbjerggaard, Nordborgvej 141, Hjortspring, for en købesum på 1.050.000 kr., og skødedatoen blev sat til d. 2. maj 2013.til top
Ajourført april 2016
www.jessenb.dk