Tyremosevej 16


Matrikel nr. 46 af Svenstrup ejerlav

Stedet her hørte ikke med til Klingbjerg, men havde sin oprindelse i Torup
hvor ejendommens historie tager sin begyndelse.

1786       Ejer af kådnerstedet i Torup var Lauritz Jacobsen. Han var født i Elstrup og døbt i Egen kirke d. 27. september 1761 som søn af skomager Jacob Lauritzen og hustru i Elstrup.

Lauritz Jacobsen blev gift i Notmark kirke d. 14. april 1787 med den næsten 8 år ældre Maren Petersdatter Beck, der var født i Hundslev og døbt d. 13. januar 1754 i Notmark kirke som datter af Peter Beck og hustru i Hundslev.

Maren og Lauritz Jacobsen fik børnene:

 • Maren Lauritzen, døbt d. 27. januar 1788.
 • Peder Lauritzen, døbt d. 11. oktober 1789.
 • Jacob Lauritzen, født d. 16. juli 1791.
 • Laurits Lauritzen, født d. 9. februar 1793.
 • Jørgen Lauritzen, født d. 9. marts 1795.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede kådner med jord og skemager Lauritz Jacobsen på et kådnersted i Torup by sammen med sin hustru Maren Peters og deres 4 børn: Peder Lauritzen, Jacob Lauritzen, Laurits Lauritzen og Jørgen Lauritzen.

1819      Lauritz Jacobsens hustru Maren Petersdatter Beck døde i kådnerstedet i Torup d. 17. marts 1819 i en alder af 65 år efter flere års skrøbelighed og brystsvaghed, og han sad derefter tilbage som enkemand med sine 5 børn.

Efter Marens død fik Lauritz Jacobsen en husholderske ved navn Anna Grau. Hun var født d. 15. juli 1792 i Klingbjerg som datter af kådner Jørgen Christoffersen Grau og hustru Anne Marie Lauridsen i kåd nr. 26 der var beliggende på Sandbjergvej men som blev udflyttet til Borrevej og som senere igen er blevet nedbrudt.

Anna Grau havde en datter ved navn Anna Marie Grau, der var født som såkaldt uægte barn d. 13. december 1819 med tjenestekarl Martin August, der var søn af kådner Martin August i Stevning, som udlagt barnefader.

1825       Lauritz Jacobsen blev gift i Svenstrup kirke d. 29 maj 1825 med sin husholder, den 31 år yngre Anna Grau.

Før deres ægteskab havde Anna og Lauritz Jacobsen fået sønnen:

 • Jørgen Lauritzen, født d. 24. marts 1824. (han havde stedet en overgang).

Herefter fik Anna og Lauritz Jacobsen sønnerne:

 • Johan Lauritzen, født d. 18. juni 1827. (han overtog stedet)
 • Frederik Lauritzen, født d. 24. august 1834. Døde i Krimkrigen.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner Lauritz Jacobsen på kådnerstedet i Torup sammen med sin hustru Anna Grau, her nævnt Jørgensen, og deres tre sønner Jørgen Lauritzen, Johan Lauritzen og Frederik Lauritzen.


1842       Lauritz Jacobsen (*1761) døde d. 26. november i en alder af 81 år efter at have været syg og sengeliggende i 5 dage, og hans hustru Anna Grau sad derefter tilbage som enke.


1844       Enkefru Anna Grau havde fundet sig en ny livsledsager og d. 16. juni 1844 blev hun gift igen i Svenstrup kirke med den omkring 1 år yngre enkemand Hans Hansen, der var tjenestekarl på "Solbjerggaard", og som var født i 1793 som søn af inderste Hans Henrik Petersen i Himmark. Hans Hansen havde tidligere været gift med enkefru Helene Larsen, og sammen med hende haft et barn, der også var død. (de er ikke fundet i Svenstrup kirkebøger)

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner og tjenestekarl Hans Hansen på kådnerstedet i Torup sammen med sin hustru Anna, her kaldet Jørgensen, og hendes 3 sønner Jørgen Lauritzen, Johann Lauritzen og Frederik Lauritzen.

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede skomager Jørgen Lauritzen (*1824) i kådnerstedet i Torup, så han må således have overtaget stedet her. Han boede der sammen med sin stedfar Hans Hansen og mor Anna Jørgensen og hendes 35-årig ugifte uægte datter Anna Marie Grau (*1819) samt hendes søn af første ægteskab Frederik Lauritzen (*1834), der i øjeblikket var til søs.

1857       Jørgen Lauritzen stedfar Hans Hansen døde d. 6. maj 1857 i en alder af kun 63 år, og hans mor sad derefter tilbage i huset i Torup som enke for anden gang.

1858       Jørgen Lauritzens mor Anna Jørgensen Grau døde d. 11. marts 1858 i en alder af 65½ år, efter at have levet som enke i 10 måneder.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede skomager Jørgen Lauritzen (*1824) i kådnerstedet i Torup sammen med sin halvsøster Anna Marie Grau (*1819) der var hans husholder.

1864       Skomager og kådner i Torup Jørgen Lauritzen (*1824), døde ugift d. 22. juli 1864 i en alder af 40 år.

Hans halvsøster Anna Marie Grau (*1819) kom til Stevning hvor hun tjente som husholderske hos den gamle smedeenke Anna Kathrine Hansen i Stevning. Her døde hun ugift af brystsvaghed d. 31. oktober 1873 i en alder af kun knap 54 år. (I kirkebogen er der noteret at hun efterlod sig en uægte søn ved navn Jens Grau i København.)

1864       Afdøde skomager og kådner i Torup Jørgen Lauritzens bror Johan Lauritzen (*1827) overtog kådnerstedet i 1864.

Johan Lauritzen, der tidligere havde tjent i Brandsbøl, blev gift i Svenstrup kirke d. 10. november 1864 med den 12 år yngre Anna Jørgensen, der var født i Klingbjerg d. 22. maj 1839 som datter af Jørgen Jørgensen og hustru Marie Nissen Sandbjergvej 10 i Klingbjerg.

Anna og Johan Lauritzen fik børnene:

 • Anna Lauritzen, født d. 6. juli 1866, død d. 16. januar 1869.
 • Marie Lauritzen, født d. 13. december 1867, død d. 21. januar 1869.
 • Lauritz Lauritzen, født d. 23. november 1869. (senere købmand i Svenstrup)
 • Jørgen Lauritzen, født d. 22. november 1871. (han overtog stedet)

1875       Ifølge BBR registret er ejendommen her på Tyremosevej 16 opført i 1875, så det må derfor være Johan Lauritzen der har udflyttet ejendommen hertil.

1896       Johan Lauritzen overlod ejendommen til sin søn Jørgen Lauritzen (*1871) i 1896.  (Dato ikke kendt. - Kommer senere)


1897       Jørgen Lauritzen blev gift i Svenstrup kirke d. 8. april 1897 med den trekvart år ældre Maria Jørgensen Hull, der var født d. 5. februar 1871 i Klingbjerg som datter af Jørgen Mathiesen Hull og Maren Rudolph, Sølvkobbelvej 3 Klingbjerg.

Maria og Jørgen Lauritzen fik børnene:
 • Anna Lauritzen, født d. 1. september 1897.
 • Johan Lauritzen, født d. 19. januar 1901. (senere frisør Nordborgvej 137 Svenstrup).

1900
1900
Foto af Anna og Johan Lauritzen fra 1900.

1908
1908
Foto af ejendommen fra efter 1908.

1910
1910
Foto af ejendommen fra omkring 1910.

19xx
19xx
Foto af ejendommen fra ukendt årstal.

1914       Jørgen Lauritzens mor Anna Jørgensen (*1839) døde i aftægten d. 9. januar 1914 i en alder af knap 75 år, og hans far sad derefter tilbage som enkemand.

1919       Jørgen Lauritzens far Johan Lauritzen (*1827) døde i aftægten d. 31. marts 1919 i en alder af 91 år, efter at have levet som enkemand i 5 år. Han efterlod sig sine 2 sønner Lauritz i Østerlund ved Nordborg og Johan her på stedet.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede kådner Jørgen Lauritzen her på stedet sammen med sin hustru Maria Jørgensen Hull og deres søn Johann Lauritzen, der også var tjenestekarl her på stedet.

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede husmand Jørgen Lauritzen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Maria Jørgensen Hull og deres søn Johann Lauritzen, der nu var blevet barber.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Jørgen Lauritzen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Maria Jørgensen Hull og deres søn Johann Lauritzen, der nu er noteret som tjenestekarl her på stedet.

1934       Ejendommen blev i 1934 overladt til Christen Madsen Lund fra Torupmark. Hvem han var vides ikke.

Maria og Jørgen Lauritzen fraflyttede. Maria Jørgensen Hull (*1874) døde i 1945, og Jørgen Lauritzen (*1871) døde i 1953.

1939       Ejendommen blev i 1934 overtaget af Iver Sørensen. Han var gift med Anne Marie Elholm.


1948       Iver Sørensen døde i 1948 og hans hustru Anne Marie Sørensen overtog ejerskabet af ejendommen. Hun fraflyttede og ejendommen blev forpagtet af Matthias Hellesøe.

Matthias Hellesø var født d. 4. april 1913 i Oksbøl som søn af landmand Peter Hellesøe og hustru Mette Cathrine Nissen Oksbøl Nørregade 6 i Oksbøl. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 2. juni 1944 med Marie Christine Wortmann, der var født d. 11. december 1916 i Gejlaa i Holbøl sogn.

1956       Anne Marie Sørensen solgte nu ejendommen til forpagter Mathias Hellesøe for en købesum på 60.000 kr. og løsøre til 8.500 kr., og dette blev derefter tinglyst d. 20. april 1956.

19xx
19xx
Foto af ejendommen fra ukendt årstal.

2001        I 2001 blev ejendommen overtaget af Claus Bruun Hansen og hustru Monica Hansen, og skødedatoen for overtagelsen er i BBR registret sat til d. 6. august 2001.

2013        Monica og Claus Bruun Hansen er fortsat ejer af stedet her.

    til top
Oprettet og ajourført januar 2013
www.jessenb.dk