Bærensmøllevej 4

Bol nr. 4
Matrikel nr. 5 af Lunden ejerlav
Ejendommen er i BBR registret noteret til at være opført i 1892.
I bogen Danske landmænd og deres indsats står der at stedet her er fra ca. 1600,
og har været slægtsgård fra 1880.


Udstykningskort 1771
Udsnit af udstykningskort fra 1771.

  

De første optegnelserne fra stedet her er set i præsten Christian Knudsens enormt store samling af optegnelser og må tages til troende idet det ikke har været muligt at kontrollere dette.

Christian Knudsen skriver at stedet i gammel tid var et fæstebol, og at han skriver at den første kendte mand her på stedet var Peder Lauritzen. Han skulle være her på stedet i 1548 og i 1562. Han døde før 1606 og han menes gift med en Maren Peders.

Maren Peders og Peder Lauritzen fik børnene:

 • Lauritz Pedersen, født i 1548. (han overtog stedet her).
 • Johanne Pedersdatter, født i 1562. Hun døde i en alder af 60 år og blev begravet d. 25. oktober 1622.

  

15xx       Peder Lauritzen overlod bolstedet til sin søn Lauritz Pedersen (*1548). Han var gift med Ellen.

Ellen og Lauritz Pedersen fik børnene:

 • Peder Lauritzen, født i 1584. (han overtog stedet her)
 • Kirsten Lauritzdatter, født i 1589.

  

1626       Ellen og Lauritz Pedersen (*1548)s søn Peder Lauritzen (*1584) blev gift i Havnbjerg kirke d. 18. juli 1626 med Maren Hansdatter fra Lunden. Hun var født omkring 1597. Herefter må Peder Lauritzen (*1584) have overtaget bolstedet.

Maren Hansdatter og Peder Lauritzen fik børnene:

 • Karen Pedersdatter, døbt d. 8. april 1627.
 • Ellen Pedersdatter, døbt d. 4. august 1628.
 • Kirsten Pedersdatter, døbt d. 21. februar 1630.
 • Lauritz Pedersen, døbt d. 17. juni 1632. (han overtog stedet her).

  

1628       Lauritz Pedersen (*1548)s hustru Ellen døde og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 30. januar 1628.

 

1629       Lauritz Pedersen (*1548) døde i en alder af 81 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 21. januar 1629

 

1662       Bolsmand Peder Lauritzen (*1584) døde i en alder af 78 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 18. juli 1662.

 

1665       Afdøde bolsmand Peder Lauritzen (*1584)s søn Lauritz Pedersen (*1632) blev gift i Havnbjerg kirke d. 10. december 1665 med Maren Hansdatter fra Lunden. Hun var døbt d. 8. august 1647 som datter af bolsmand Hans Hansen og hustru Ellen Jørgensdatter i bol nr. 1 Lyngmosevej 9. Herefter overtog Lauritz Pedersen (*1632) bolstedet efter sin far.

Maren Hansdatter og Lauritz Pedersen (*1632) fik børnene:

 • Maren Lauritzdatter, døbt d. 17. februar 1667.
 • Hans Lauritzen, døbt d. 31. maj 1668. (Han må være død før 1683).
 • Peder Lauritzen, døbt d. 9. januar 1670, døde og blev begravet sidst på året 1678.
 • Christen Lauritzen, døbt d. 11. februar 1672.
 • Ellen Lauritzdatter, døbt d. 25. januar 1674.
 • Anna Lauritzdatter, døbt d. 11. april 1676.
 • Jørgen Lauritzen, døbt d. 10. marts 1678.
 • Peder Lauritzen, døbt d. 7. november 1680.
 • Hans Lauritzen, døbt d. 26. december 1683, døde og begravet d. 20. januar 1684.
 • Hans Lauritzen, døbt d. 9. august 1685. (senere bol nr. 1 Lyngmosevej 9)

 

1675       Enkefru Maren Peders (*omk.1597) i Brandsbøl døde i en alder af 78 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 1. december 1675. (Christian Knudsen mener at hun har opholdt sig hos datteren Ellen i Brandsbøl efter mandens død i 1662.)

 

1686       Bolsmand Lauritz Pedersen (*1632) døde i en alder af kun 54 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 24. januar 1686. Hans hustru Maren Hansdatter (*1647) sad derefter tilbage som enke, men ikke så lang tid efter blev enkefru Maren Hansdatter gift i Havnbjerg kirke d. 6. juni 1686 med den omkring 14 år yngre Jens Jørgensen, og han blev således sættemand her på bolet. Han var født i Brandsbøl og døbt i Havnbjerg kirke d. 19. maj 1661 som søn af bolsmand Jørgen Jensen og hustru Karen Christensdatter i Brandsbøl.

Maren Hansdatter og Jens Jørgensen fik børnene:

 • Lauritz Jensen, døbt d. 22. maj 1687.
 • Jørgen Jensen, døbt d. 17. februar 1689. (han overtog stedet her)
 • Karen Jensdatter, døbt d. 19. juni 1692.

 

1720       Sættebolsmand Jens Jørgensen (*1661) døde i en alder af kun 54 år i 1720 og blev begravet på Havnbjerg kirkegård. Hans hustru Maren Hansdatter (*1647) sad derefter tilbage som enke.

 

1724       Enkefru Maren Hansdatter (*1647)s søn Jørgen Jensen (*1689) blev gift i Havnbjerg kirke i 1724 med Thøre Pedersdatter fra Lunden, der var døbt i Havnbjerg kirke d. 11. oktober 1696 som datter af bolsmand Peter Jacobsen og hustru Maren Rasmusdatter i bol nr. 1 Lyngmosevej 9. Efter brylluppet må Jørgen Jensen (*1689) have overtaget ejerskabet af stedet her, og hans mor er så gået på aftægt.

Thøre Pedersdatter og Jørgen Jensen fik børnene:

 • Maren Jørgensdatter, døbt d. 9. december 1725.
 • Karen Jørgensdatter, født i 1726.
 • Lars Jørgensen, døbt i 1727.
 • Marie Jørgensdatter, døbt d. 17. december 1730. (senere i "Stevninghjørne")
 • Jens Jørgensen, døbt d. 1. januar 1735. (han overtog stedet her)

 

1729       Jørgen Jensen (*1689)s mor enkefru Maren Hansdatter (*1647) døde i en alder af 82 år i 1729 efter at have levet som enke i 9 år.

 

1742       Jørgen Jensen (*1689)s hustru Thøre Pedersdatter (*1696) døde i en alder af kun omkring 46 år i 1742, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1751       Jørgen Jensen (*1689) havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 26. november 1751 blev han gift igen i Havnbjerg kirke med den 19½ år yngre Sidsel Pedersdatter der var døbt d. 15. august 1708 som datter af bolsmand Peder Hansen og hustru Mette Jørgensdatter bol nr. 2 Lyngmosevej 5.

Sidsel Pedersdatter og Jørgen Jensen fik tilsyneladende ingen børn.

 

1758       Jørgen Jensen (*1689)s søn af første ægteskab Jens Jørgensen (*1735) blev gift i Havnbjerg kirke d. 19. maj 1758 med den godt 1½ år ældre Syndet Nielsdatter fra Elsmark, der var døbt i Havnbjerg kirke d. 10. maj 1733 som datter af sættemand Niels Pedersen og hustru Ellen Jørgensdatter i Elsmark. Herefter må Jens Jørgensen (*1735) have overtaget stedet her og hans far Jørgen Jensen (*1689) og stedmor Sidsel Pedersdatter (*1708) er gået på aftægt.

Syndet Nielsdatter og Jens Jørgensen fik børnene:

 • Thøre Jensdatter, døbt d. 27. august 1758, død og begravet d. 6. april 1777.
 • Ellen Jensdatter, døbt d. 8. juni 1760.
 • Jørgen Jensen, døbt d. 21. december 1763. (han overtog stedet her)
 • Sidsel Jensdatter, døbt d. 21. december 1763.
 • Maren Jensdatter, døbt d. 22. marts 1766. (hun var svagelig og døde d. 11. oktober 1807)
 • Karen Jensdatter, døbt d. 29. oktober 1769. død og begravet d. 24. august 1785.

 

1764       Jens Jørgensen (*1735)s stedmor Sidsel Pedersdatter (*1708) døde i en alder af kun 56 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 5. december 1764. Hans far Jørgen Jensen (*1689) sad derefter tilbage som enkemand.

  

1771       I jord bogen over ”Lunden Bys Marker på Als” som blev opmålt og igen udlagt år 1771 i februar måned er bolsmand Jens Jørgensen noteret som én af de i alt 5 bolsmænd i Lunden, og han er noteret som ejer af i alt 41 tønder, 6 ruder og 9 fod jord, på lige fod med de andre 4 bolsmænd. Opmålingerne er foretaget efter ”Hamburger mål”, hvor 16 fod udgør 1 kvadrat rude, og som i bogen er delt i 10 geometriske fod. Der er desuden anført at i Jens Jørgensens toft boede en inderste ved navn Jørgen Albrecht hvilket er nuværende ”Maikro”.

 

1777       Jens Jørgensen (*1735)s far Jørgen Jensen (*1689) døde i en alder af 88 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 13. februar 1777, efter at have levet som enkemand i godt 12 år.

 

1785       Bolsmand Jens Jørgensen (*1735) døde i en alder af kun 50 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 18. februar 1785, og hans hustru Syndet Nielsdatter (*1733) sad derefter tilbage som enke.

 

1789       Syndet Nielsdatter (*1733)s søn Jørgen Jensen (*1763) blev gift i Havnbjerg kirke d. 26. juni 1789 med den 8 år yngre Maren Christensdatter, der var døbt d. 29. marts 1772 i Havnbjerg kirke som datter af bolsmand Christian Matthiesen og hustru Anna Cathrine Nissen i bol nr. 5 Lundenvej 12. Herefter må Jørgen Jensen (*1763) have overtaget stedet her.

Maren Christensdatter og Jørgen Jensen fik børnene:

 • Jens Jørgensen, døbt d. 8. august 1790. (han overtog stedet her)
 • Anne Cathrine Jørgensen, født d. 20. marts 1792.
 • Christian Jensen, født d. 12. maj 1794, død d. 21. juli 1794.
 • Syndet Jørgensdatter , født d. 15. januar 1796.
 • Maren Jensen, født d. 10. november 1799. (døde ugift 25. december 1880)
 • Ellen Jensen, født d. 19. april 1802.
 • Christian Jensen, født d. 18. september 1805.
 • Anna Christina Jensen, født d. 1. marts 1808.
 • Anna Marie Jensen, født d. 23. april 1810.
 • Jørgen Jensen, født d. 24. august 1816.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede gårdmand Jørgen Jensen (*1763) her på stedet sammen med sin hustru Maren Christensdatter (*1772) og deres 5 børn Jens Jørgensen (*1790), Anne Cathrine Jørgensen (*1792), Syndet Jørgensdatter (*1796), Maren Jensen (*1799) og Ellen Jensen (*1802). Tjenestefolkene Hans Matthiesen (*1781), Birgitte Sophie Hansen (*1779) og Kirstine Jørgensen (*1770) boede også her på stedet. I aftægten boede Jørgen Jensen (*1763)s søster Maren Jensdatter (*1766) og hans mor enkefru Syndet Nielsdatter (*1733) her nævnt som Kielsen.

 

1820       Jørgen Jensen (*1763)s mor, aftægtsenke Syndet Nielsdatter (*1733), døde i aftægten d. 13. marts 1820 i en alder af 87 år, efter at have levet som enke i 35 år, og hun blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 17. marts 1820.

 

18xx       På et ikke kendt tidspunkt overlod Jørgen Jensen (*1763) stedet her til sin søn Jens Jørgensen (*1790), og han gik derefter på aftægt sammen med sin hustru Maren Christensdatter (*1772).

 

1828       Jørgen Jensen (*1763) og Maren Christensdatter (*1772)s søn Jens Jørgensen (*1790), blev som bolsmand i Lunden, gift i Havnbjerg kirke d. 26. juli 1828 med den 16½ år yngre tjenestepige i Oksbøl Cathrine Margrethe Schmidt, der var født d. 17. januar 1807 i Oksbøl som datter af bolsmand Hans Christian Christensen Schmidt og hustru Anna Christensdatter Pedersen i Oksbøl Nørregade 7 i Oksbøl.

Cathrine Margrethe Schmidt og Jens Jørgensen fik børnene:

 • Maren Jørgensen, født d. 5. maj 1829.
 • Hans Jørgensen, født d. 2. november 1830. (han overtog stedet her)
 • Anne Marie Jørgensen, født d. 21. juni 1832. (senere bol nr. 1 Lyngmosevej 9)
 • Jørgen Jensen Jørgensen, født d. 9. maj 1835, død i krigen d. 17. februar 1870 i Morvillais i Frankrig.
 • Jens Jørgensen, født d. 28. april 1838.
 • Christian Jørgensen, født d. 5. september 1842. Død i Aserbajdsjan d. 15. oktober 1896, og begravet i russisk jord. 
 • Cathrine Margrethe Jørgensen, født d. 5. september 1842.

 

1835       Ved folketællingen d. 1. februar 1835 boede bolsmand Jens Jørgensen (*1790) her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Margrethe Schmidt (*1807) og deres 3 børn Maren Jørgensen (*1829, Hans Jørgensen (*1830) og Anne Marie Jørgensen (*1832). Deres tjenestefolk Christian Jensen (*1805), Nis Paulsen (*1789), Christian Nissen (*1816) og Karen Hansen (*1809) boede også her på stedet. I aftægten boede Jens Jørgensen (*1790)s far Jørgen Jensen (*1763) og mor Maren Christensdatter (*1772) sammen med hans søster Anna Marie Jensen (*1810), her nævnt som Anna Maria Jørgensen.

 

1836       Den tidligere ejer, aftægtsmand Jørgen Jensen (*1763)s hustru Maren Christensdatter (*1772) døde d. 1. august 1836 i en alder af 64 år, og han sad derefter tilbage på aftægten som enkemand.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede gårdmand Jens Jørgensen (*1790) her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Margrethe Schmidt (*1807) og deres 5 børn Maren Jørgensen (*1829), Hans Jørgensen (*1830), Anne Marie Jørgensen (*1832), Jørgen Jensen Jørgensen (*1835) og Jens Jørgensen (*1838). Tjenestefolkene Christen Andersen (*1818), Christen Christensen (*1823), Kjersten Nissen (*1816) og Kathrine Jensen (*1818) boede også her på stedet. I aftægten boede Jens Jørgensen (*1790)s far Jørgen Jensen (*1763) sammen med sine 2 ugifte døtre Maren Jørgensen (*1801) og Anna Marie Jørgensen (*1810)

 

1843       Jens Jørgensen (*1790)s far Jørgen Jensen (*1763) døde i aftægten d. 5. februar 1843 i en alder af 80 år, efter at have levet som enkemand i 6½ år.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Jens Jørgensen (*1790) her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Margrethe Schmidt (*1807) og deres 7 børn Maren Jørgensen (*1829), Hans Jørgensen(*1830), Anne Marie Jørgensen (*1832), Jørgen Jensen Jørgensen (*1835), Jens Jørgensen (*1838), Christian Jørgensen (*1842) og Cathrine Margrethe Jørgensen (*1842). Tjenestekarlen Christian Jessen (*1817) fra Mjels og tjenestekarl Thomas Nicolaisen (*1824) fra Stevning samt tjenestepigerne Maren Nissen (*1823) fra Himmark og Anne Cathrine Jensen Bang (*1818) fra Broballe boede også her på stedet.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsmand Jens Jørgensen (*1790) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Margrethe Schmidt (*1807) og deres 4 børn Jørgen Jensen Jørgensen (*1835), Christian Jørgensen (*1842), Anne Marie Jørgensen (*1832) og Cathrine Margrethe Jørgensen (*1842). Tjenestekarlen Jørgen Steffensen (*1829) fra Havnbjerg og tjenestepigen Maren Jessen (*1834) fra Broballemark boede også her på stedet.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Jens Jørgensen (*1790) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Margrethe Schmidt (*1807) og deres 5 børn Hans Jørgensen(*1830), Jens Jørgensen (*1838), Christian Jørgensen (*1842), Anne Marie Jørgensen (*1832) og Cathrine Margrethe Jørgensen (*1842). Desuden boede der en dreng ved navn Jørgen Jensen (*M 06.09 1849) fra Brandsbøl og en tjenestepige ved navn Maren Petersen (*1838) fra Lavensby. I stedets aftægt boede den ugifte Maren Jørgensen (*1802) fra Lunden, der levede af at væve og den ligeledes ugifte Anne Marie Iversen Bang (*1815) fra Broballe, der også levede af at væve.

 

1865       Jens Jørgensen (*1790)s hustru Cathrine Margrethe Schmidt (*1807) døde d. 29. december 1865 i en alder af kun knap 59 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1866       Jens Jørgensen (*1790) overlod ejendommen til sin søn Hans Jørgensen (*1830) og han gik derefter på aftægt. Hans Jørgensen (*1830) blev gift i Havnbjerg kirke d. 11. oktober 1866 med den 8 år yngre Anna Margrethe Thøysen, der var født d. 7. november 1838 i Broballe som datter af bolsmand Hans Petersen Thøysen og hustru Anna Cathrine Hansen Spangsmosevej 32 i Broballe

Anna Margrethe Thøysen og Hans Jørgensen fik børnene:

 • Jens Jørgensen, født d. 15. november 1870. (han rejste til USA - se neden for).
 • Cathrine Margrethe Jørgensen, født d. 22. juni 1873.
 • Hans Jørgensen, født d. 29. marts 1876. (han overtog stedet her)
 • Anne Cathrine Jørgensen, født d. 11. september 1878.
  
Om sønnen Jens Jørgensen (*1870) der rejste til Amerika fortælles der følgende:
  

I forbindelse med klargøring til é Kleinbahns tog linje, udgravning, skinnenedlægning mm. omkring 1897-1898 deltog der også folk udefra, som fik kost og logi i de områder, hvor de befandt sig. Et arbejdshold på omkring 4 personer fra Hamborg boede en overgang her på Bærensmøllevej 4. Én af arbejderne var en sigøjnerpige, og hun har sikkert været attraktiv, idet der efterhånden opstod varme følelser mellem Jens og pigen. De besluttede at gifte sig, selvom Jens allerede var forlovet med et godt parti fra Havnbjerg.

Da Jens forelagde deres planer for faderen, blev han meget vred. Sønnen havde jo en aftale med sin forlovede, og det kunne man ikke sådan løbe fra. Da sønnen stadig insisterede, sagde faderen, at hvis han giftede sig med sigøjneren, så skulle han ikke overtage faderens ejendom. De to rejste dermed til Amerika, hvor han fik foden indenfor savværksindustrien. Hans første fabrik brændte, men han fortsatte, og da han var meget dygtig blev han formand for mange andre savværker, og blev en meget agtet person. En søn fik store udmærkelser som soldat. Jens besøgte inden sin død familien i Lunden, og fortælleren har set amerikanske aviser med omtale af Jens samt sønnen.

Jens Jørgensen døde i 1945 i Amerika.

 

1873       Bolsmand Hans Jørgensen (*1830)s far Jens Jørgensen (*1790) døde i aftægten d. 27. oktober 1873 i en alder af 83 år, efter at have levet som enkemand i knap 8 år.

 

1899       Bolsmand Hans Jørgensen (*1830) døde d. 3. april 1899 i en alder af knap 68½ år og hans hustru Anna Margrethe Thøysen (*1838) sad derefter tilbage som enke.

 

19xx       Anna Margrethe Thøysen (*1838)s søn Hans Jørgensen (*1876) overtog ejendommen på et ikke kendt tidspunkt.

 

1901       Anna Margrethe Thøysen (*1838)s søn Hans Jørgensen (*1876) blev gift i Lunden standesamt d. 7. juni 1901 med den 4½ år yngre Christine Christensen, der var født d. 30. november 1880 i Havnbjerg som datter af bolsmand Johan Christensen Maj og hustru Anna Margrethe Abraham i Havnbjerg.

Christine Christensen og Hans Jørgensen fik ingen børn.

 

1907       Hans Jørgensen (*1876)s mor Anna Margrethe Thøysen (*1838) døde i aftægten d. 12. september 1907 i en alder af næsten 69 år, og efter at have levet som enke i 8½ år.

 

19xx       Hans Jørgensen (*1876)s helbred var ikke for godt, så han byggede et nyt aftægt og flyttede dertil sammen med sin hustru Christine Christensen (*1880). Han overlod ejendommen i forpagtning til sin hustrus fætter Claus Hellesøe. Han var født d. 9. oktober 1887 i Oksbøl som søn af bolsmand Jørgen Hellesøe og hustru Helene Abraham i Oksbøl Nørregade 1 i Oksbøl. Han var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 12. december 1912 med den 11½ år yngre Cecilie Kræmer, der var født d. 31. december 1887 i Asserballeskov i Asserballe sogn som datter af kådner Lorenz Lorenzen Kræmer og hustru Marie Cathrine f. Lorenzen i Asserballeskov.

Cecilie Kræmer og Claus Hellesøe fik børnene:

 • Jørgen Hellesøe, født d. 22. marts 1914.
 • Helene Marie Hellesøe, født d. 17. maj 1915.
 

1910

Foto af ejendommen fra 1910.
 
 

1912       Hans Jørgensen (*1876) døde i aftægten d. 28. august 1912 i en alder af kun 36½ år, og hans hustru Christine Christensen (*1880) sad derefter tilbage som enke.

 

1915       Claus Hellesøe (*1887) deltog i 1. verdenskrig og der faldt han i Argonnerskoven d. 21. december 1915. Han blev kun 28 år, og hans hustru Cecilie Kræmer sad derefter tilbage som enke. Hun fortsatte forpagtningen af stedet her.

 

1921       Ved folketællingen d. 1. februar 1921 boede enkefru Cecilie Kræmer (*1887) som gårdpagtenke sammen med sine 2 børn Jørgen Hellesøe (*1914) og Helene Marie Hellesøe (*1915). Hendes forvalter Peter Hansen (*1890) fra Blæsborg og tjenestekarl Niels Peter Ohlsen (*1886) fra Broballe samt tjenestepige Marie Paulsen (*1899) fra Varnæs, boede også her på stedet.

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede enkefru Cecilie Kræmer (*1887) fortsat som gårdpagtenke sammen med sine 2 børn Jørgen Hellesøe (*1914) og Helene Marie Hellesøe (*1915). Hendes bestyrer Peter Hansen (*1890) fra Blæsborg var der fortsat og så boede tjenestekarlen Lorenz Lorenzen (*1899) fra Havnbjerg og malkefodermesteren Christian Sandbeck (*1900) fra Skodsbøl også her på stedet.

 

1930

Foto af ejendommen fra 1930.

  

1953       Den tidligere ejers enke Christine Christensen (*1880) døde i aftægten d. 17. august 1953 i en alder af næsten 73 år, og efter at have levet som enke i 41 år.

 

1930       Forpagtningskontrakten med Cecilie Hellesøe f. Kræmer ophørte og hun fraflyttede Lunden, men hvor hun flyttede hen sammen med sine 2 børn vides ikke. Hun er ikke opført i folketællingen i Lunden i 1930.

Stedet her overgik d. 1. maj 1930 til Hans Jørgensen (*1876)s søstersøn Peter Henriksen Bladt, der var født d. 3. maj 1900 i Mommark i Lysabild sogn som søn af kromand Peter Henriksen Bladt og hustru Cathrine Margrethe Jørgensen (*1873) i Mommark færgegård. Han var blevet gift i Tandslet kirke d. 9. juli 1925 gift med den knap 9 år yngre Marie Elisabeth Laue, der var født d. 27. januar 1909 i Jestrup i Tandslet sogn som datter af gårdmand Nicolai Hansen Laue og hustru Marie Christine Laue f. Knøs i Jestrup.

Marie Elisabeth Laue og Peter Henriksen Bladt boede i Frydendal i Sønderskov i Løjt sogn ved folketællingen d. 5. november 1925 sammen med datteren Marie Margrethe Bladt (*1925)

Da Peter Henriksen Bladt (*1900) overtog ejendommen her var der opdyrket 75 tønder land plus 3 tønder land skov samt en besætning på 3 heste, 10 køer og 10 ungkvæg.

Marie Elisabeth Laue og Peter Henriksen Bladt fik børnene:

 • Marie Margrethe Bladt, født d. 5. oktober 1925 i Løjt sogn. (ikke fundet i KB).
 • Elisabeth Marie Bladt, født d. 15 marts 1927 i Løjt sogn. (ikke fundet i KB)
 • Hans Jørgensen Bladt, født d.16. marts 1928 i Løjt sogn. (ikke fundet i KB) (han overtog stedet her).
 • Peter Henriksen Bladt, født d. 1. marts 1933. (senere parcel nr. 15 Skadborg Hjortspring).
 • Christel Bladt, født d. 14. juni 1936.

(at de første 3 børn er født i Løjt er set i FT1925, 1930 og 1940, men de er ikke fundet i Løjt sogns kirkebog)

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede gårdejer Peter Henriksen Bladt (*1900) her på stedet sammen med sin hustru Marie Elisabeth Bladt (*1909) og deres 2 børn Marie Margrethe Bladt (*1925) og Hans Jørgensen Bladt (*1928). Deres tjenestekarle Rasmus Jørgensen (*1906) fra Sebbelev og Hans Christian Kronborg (*1912) fra Brandsbøl samt tjenestepige Anne Marie Lonhovitz (*1914) fra Aabenraa boede også her på stedet.

 

1940       Ved folketællingen d. 5. november 1940 boede gårdejer Peter Henriksen Bladt (*1900) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Marie Elisabeth Bladt (*1909) og deres 4 børn Marie Margrethe Bladt (*1925), der var husassistent, Hans Jørgensen Bladt (*1928), Peter Henriksen Bladt (*1933) og Christel Bladt (*1936). De havde en forkarl ved navn Heinrich Emil Deichgræber (*1914) fra Sebbelev boende her på stedet. I aftægten boede Peter Henriksen Bladt (*1900)s svigermor, enkefru Marie Christine Laue (*1875) fra Jestrup.

 

1961       Peter Henriksen Bladt (*1900) overlod ejendommen til sin søn Hans Jørgensen Bladt (*1928) d. 1. april 1961 for en købesum på 121.690,25 kr. og han fik derefter et tinglyst skøde på dette d. 1. april 1961. Marie Elisabeth Bladt (*1909) og Peter Henriksen Bladt (*1900) gik derefter på aftægt. Han var blevet gift d. 16. maj 1953 med den omkring 2 år ældre Hertha Johanne Sofie Hahn, der var født d. 1. juni 1926 i Rixdorf, kreis Plön i Tyskland som datter af murer Ludwig Hahn og hustru Elfriede Hahn f. Weinreich. Hun kom til Danmark som feriepige i september 1951.

Hertha Johanne Sofie Hahn og Hans Jørgensen Bladt fik børnene:

 • Peter Bladt. (*1955). (senere i Canada)
 • Hans Jørgen Bladt. (*1956). (han overtog stedet her)
 • Elke Bladt. (*1959). (senere i Holm)
 • Karin Bladt. (*1962).

  

1975

Foto af Marie Elisabeth og Peter Henriksen Bladt.
 
  

1973       Tirsdag d. 30. oktober 1973 om aftenen udbrød der brand i stald og ladebygning, og derefter blev de nuværende bygninger opført. De blev i begyndelsen udlejet til Danfoss og brugt som lagerplads for firmaets udstillingsafdeling.

 

Dagbladet Jydske Tidende skrev onsdag d. 31. oktober 1973:


Storbrand på Nordals

Seks nordalsiske brandværn deltog sent i aftes i slukningen af en storbrand hos gårdejer Hans Jørgen Bladt i Lunden på Nordals.

To avlsbygninger med 150 svin og en del køer blev flammernes bytte. Desuden brændte tre traktorer, en mejetærsker og en række andre landbrugsmaskiner.

Det var arbejdere på Danfoss, der først opdagede ilden. De alarmerede brandværnene og politiet i Sønderborg.

- Vi sad og så TV. Min mor gik ud i køkkenet og råbte straks efter at både kostalden og svinestalden stod i flammer. Der var intet reddet, det hele indebrændte fortalte Hans Jørgen Bladt jun. i aftes.

Det var Danfoss brandværn der var først fremme. Kort efter kom de frivillige brandværn fra Nordborg, Havnbjerg, Oksbøl, Svenstrup og Stevning. Der var imidlertid intet at stille op. De to bygninger nedbrændte.

Men hovedbygningen blev heldigvis reddet, og vi har forsikret sagde Hans Jørgen Bladts hustru i aftes.

Kriminalpolitiet fra Sønderborg arbejdede endnu sent i aftes med at finde brandårsagen.Dagbladet Jydske Tidende skrev torsdag d. 1. november 1973:

brand 1973

Kortslutning:

Kriminalpolitiet i Sønderborg har nu fundet årsagen til stor-branden hos gårdejer Hans Jørgen Bladt på Nordals. Et kraftkabel var slidt over med en kortslutning som resultat. Der indebrændte over 100 grise, nogle køer og en del landbrugsmaskiner.
1976       Hans Jørgensen Bladt (*1928)s far Peter Henriksen Bladt (*1900) døde i aftægten Bærensmøllevej 4A d. 28 september 1976 i en alder af næsten 76½ år, og hans mor Marie Elisabeth Bladt (*1909) sad derefter tilbage som enke

 

1977       Enkefru Marie Elisabeth Bladt (*1909) fraflyttede aftægtsboligen Bærensmøllevej 4A og flyttede til Th. Brorsensvej i Nordborg. Her døde hun d. 2. januar 1996 i en alder af næsten 87 år, efter at have levet som enke i godt 19 år.

 

1995       Hans Jørgensen Bladt (*1928) døde d. 10 juli 1995 i en alder af 67 år, og hans hustru Hertha Johanne Sofie Bladt (*1926) sad derefter tilbage som enke.

 

1997       Hans Jørgen Bladt (*1956) startede sin egen virksomhed PLR Production ApS her på ejendommen i 1997 som underleverandør med metalbearbejdning.

 

1998       Hans Jørgen Bladt (*1956) overtog ejendommen for en købesum på 2.337.500 kr. og han fik skøde på dette d. 4. december 1998. Han er gift d. 19. maj 1984 med Tove Møller (*1-1-1962)

Tove og Hans Jørgen Bladt har børnene:

 • Rikke Bladt, (*1985).
 • Janni Bladt, (*1987)
 • Jacob Bladt, (*1992)

  

2011       Hans Jørgen Bladt (*1956)s mor Hertha Johanne Sofie Bladt f. Hahn døde d. 20. november 2011 i en alder af 85 år, og efter at have levet i knap 16½ år som enke.

 

2016       Tove og Hans Jørgen Bladt driver fortsat virksomheden PLR Production ApS her på stedet.

 
til top
Ajourført februar 2017
www.jessenb.dk