Lundenvej 12

"Lundsgaard"

Fæstebol nr. 42
Matrikel nr. 8A af Lunden ejerlav

Ejendommen er i BBR registret noteret til at være opført i 1877, 1900 og 1909.

I bogen Danske landmænd og deres indsats står der at gården er fra 1500 og
at den har været slægtsgård siden 1660


Udstykningskort 1771
Udsnit af udstykningskort fra 1771.

  

De første optegnelserne fra stedet her er set i præsten Christian Knudsens enormt store samling af optegnelser og må tages til troende idet det ikke har været muligt at kontrollere dette.

Christian Knudsen skriver at stedet i gammel tid var et fæstebol, og at han skriver at den første kendte mand her på stedet var Peder Asmussen. Han var født omkring 1542 og han var gift med Anna, der ligeledes var født omkring 1542.

Anna og Peder Asmussen fik datteren:

 • Christine Pedersdatter. (hun førte stedet videre)

  

1609       Anna og Peder Asmussens datter Christine Pedersdatter blev gift i Havnbjerg kirke d. 26. november 1609 med Peder Mathiesen. Hvem han var eller hvorfra han kom vides ikke.

Christine Pedersdatter og Peder Mathiesen fik børnene:

 • Peder Pedersen, døbt d. 9. juli 1611, død af pest og begravet d. 24. august 1625.
 • Anna Pedersdatter, døbt d. 16. oktober 1614, død af pest og begravet d. 26. august 1625.
 • Karen Pedersdatter, døbt d. 2. februar 1618. (hun førte stedet videre).
 • Mathias Pedersen, døbt d. 3. september 1620, død af pest og begravet d. 25. august 1625.
 • Maren Pedersdatter, døbt d. 20. marts 1623, død af pest og begravet d. 6. august 1625. 

 

1622       Christine Pedersdatters mor Anna Peders døde og blev begravet d. 4. august 1622, og kun godt 3 måneder senere døde også hendes far Peter Asmussen og blev begravet d. 24. november 1622.

 

1625       Peder Mathiesens hustru Christine Pedersdatter døde af pest og blev begravet d. 24. august 1625, samme dag som hendes ældste søn Peder Pedersen (*1611)

 

1626       Peder Mathiesen havde fundet sig en ny livsledsager og på et ikke noteret tidspunkt i 1626 blev han gift med Christine Hermansdatter. (Hvem hun var vides ikke.)

Christine Hermansdatter og Peder Mathiesen fik børnene:

 • dødfødt barn, begravet d. 15. februar 1627.
 • Christine Pedersdatter, døbt d. 20. april 1628.

  

1638       Peder Mathiesen døde i 1638 og blev begravet d. 13. marts 1638 på Havnbjerg kirkegård.

 

1642       Afdøde Peder Mathiesens datter af første ægteskab Karen Pedersdatter (*1618) blev gift i Havnbjerg kirke d. 6. november 1642 med den 2½ år ældre Las Lassen. Han var født i Brandsbøl som søn af bolsmand Las Christensen og hustru Maren Pedersdatter i Brandsbøl og døbt i Havnbjerg kirke d. 15. oktober 1615.

Las Lassen blev dermed sættemand her på stedet.

Karen Pedersdatter og Las Lassen fik børnene:

 • Christine Lasdatter, døbt d. 12. november 1643.
 • Maren Lasdatter, døbt d. 4. januar 1646.
 • Thyra Lasdatter, døbt d. 2. juli 1648, død og begravet d. 18 juli 1648.
 • Anne Lasdatter, døbt d. 2 juli 1648, død og begravet d. 12. juli 1648.
 • Thyra Lasdatter, døbt d. 21. februar 1652, død og begravet d. 12. februar 1652.

  

1652       Las Lassen (*1615)s hustru Karen Pedersdatter (*1618) døde i en alder af kun 34 år, og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 29. februar 1652, og han sad derefter tilbage som enkemand. Det gjorde han dog ikke ret længe, idet han blev gift igen i Havnbjerg kirke d. 19. september 1652 med den omkring 17 år yngre Sidsel Nielsdatter der var født i Brandsbøl som datter af bolsmand Nis Pedersen og hustru Karen Richelsdatter i Brandsbøl, og døbt i Havnbjerg kirke d. 16. februar 1632.

Sidsel Nielsdatter og Las Lassen fik børnene:

 • Karen Lassen, døbt d. 11. juni 1657, død og begravet d. 18. januar 1658.
 • Christen Lassen, døbt d. 13. juli 1658, død og begravet d. 13. juli 1658.

  

1660       Las Lassen (*1615) døde i en alder af kun 45 år, og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 16. juni 1660, og hans hustru Sidsel Nielsdatter (*1632) sad derefter tilbage på stedet her som enke.

 

1661       Sidsel Nielsdatter (*1632) havde fundet sig en ny mand, og d. 27. januar 1661 blev hun gift i Havnbjerg kirke med den 4 år yngre Jørgen Pedersen (Tagesen), der var født i Brandsbøl og døbt i Havnbjerg kirke d. 24. april 1636 som søn af kådner Peder Jørgensen Tagesen og hustru Mette Hansdatter i Brandsbøl. Jørgen Pedersen (*1636) blev dermed den næste Sættemand her på stedet.

Sidsel Nielsdatter og Jørgen Pedersen fik børnene:

 • Karen Jørgensdatter, døbt d. 21. september 1661.
 • Kirsten Jørgensdatter, døbt d. 13. december 1663.
 • Mette Jørgensdatter, døbt d. 28. januar 1666. (senere bol nr. 2 Lyngmosevej 5).
 • Peder Jørgensen, døbt d. 30. april 1668. (han døde som barn)
 • Niels Jørgensen, døbt d. 8. april 1671.
 • Peder Jørgensen, døbt d. 28. september 1673. (han overtog stedet her).

1700       Sidsel Nielsdatter (*1632) og Jørgen Pedersen (*1636)s søn Peder Jørgensen (*1673) blev gift i Havnbjerg kirke 2. pinsedag d. 31. maj 1700 med Anna Mortensdatter fra Elsmark, der var døbt d. 16. maj 1669 som datter af bolsmand Morten Christensen og hustru Anna Steffensdatter i Elsmark.

Anna Mortensdatter og Peder Jørgensen fil børnene:

 • Jørgen Pedersen, døbt d. 6. marts 1701. (død som barn).
 • Mathias Pedersen, døbt d. 6. januar 1703. (han overtog stedet her)
 • Peder Pedersen, døbt d. 1. februar 1705.
 • Christian Pedersen, døbt d. 3. juni 1708.
 • Sidsel Pedersdatter, døbt d. 29. marts 1711.
 • Johan Pedersen, døbt d. 17. juni 1716.

  

17xx       Hvornår Peder Jørgensen (*1673) overtog stedet her vides ikke, men det har sikkert været lige efter brylluppet.

 

1705       Peder Jørgensen (*1673)s mor Sidsel Nielsdatter (*1632) døde i en alder af 73 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård den 4. fredag efter påske d. 15. maj 1705, og hans far Jørgen Pedersen (*1636) sad derefter tilbage som enkemand.

 

1710       Peder Jørgensen (*1673)s far Jørgen Pedersen (*1636) døde i en alder af 74 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård den 4. fredag efter påske d. 23. maj 1710, efter at have levet som enkemand i 5 år.

 

1728       Peder Jørgensen (*1673)s hustru Anna Mortensdatter (*1669) døde på et ikke noteret tidspunkt i 1728 i en alder af 59 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1729       Peder Jørgensen (*1673) fandt sig en ny livsledsager, og sidst på året i 1729 blev han gift i Havnbjerg kirke med Eleonora Jørgensdatter fra Svenstrup. Hvem hun var vides ikke.

 

1732       Peder Jørgensen (*1673) døde sidst på året 1732 i en alder af 59 år, og hans nye hustru sad derefter tilbage som enke.

 

1733       Hvornår Peder Jørgensen (*1673)s søn Mathias Pedersen (*1703) overtog stedet her vides ikke, men sikkert her omkring 1733. Han blev nemlig gift i Havnbjerg kirke i 1733 med den 6½ år yngre Syndet Pedersdatter fra Elsmark. Hun var døbt d. 21. juli 1709 som datter af bolsmand Peder Hansen og hustru Thøre Pedersdatter i Elsmark.

Syndet Pedersdatter og Mathias Pedersen fik børnene:

 • Anna Mathiasdatter, døbt d. 17. oktober 1734, døde på et ikke noteret tidspunkt i 1735.
 • Peder Mathiesen, døbt d.18. november 1736, død og begravet 15. november 1764.
 • Christen Mathiesen, døbt d. 23. november 1738, døde først på året 1739.
 • Thøre Mathiasdatter, døbt d. 31. januar 1740.
 • Anna Mathiasdatter, døbt d. 11. marts 1742. (senere i nedbrudt ejendom "Grøftled")
 • Jørgen Mathiesen, døbt d. 11. september 1743.
 • Christian Mathiesen, døbt d. 29. november 1745. (han overtog stedet her)
 • Mathias Mathiesen, døbt d. 31. maj 1750. (døde på et ikke noteret tidspunkt i 1750.)

 

1765       Mathias Pedersen (*1703)s hustru Syndet Pedersdatter (*1709) døde i en alder af 56 år, og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 2. februar 1765.

 

1766       Mathias Pedersen (*1703)s søn Christian Mathiesen (*1745) blev gift i Havnbjerg kirke d. 13. juni 1766 med Anna Cathrine Hansdatter Nissen. Hun var født i Himmark og døbt i Svenstrup kirke d. 20. december 1744 som datter af bolsmand Hans Nissen og hustru Maren Jørgensdatter i Himmark.

Anna Cathrine Hansdatter Nissen og Christian Matthiesen fik børnene:

 • Maren Christiansdatter, døbt d. 2. juli 1768, død og begravet d. 8. juli 1768.
 • Synned Christiansdatter, døbt d. 15. april 1770.
 • Maren Christiansdatter. døbt d. 29. marts 1772. (senere fæstebol nr. 41 Bærensmøllevej 4)
 • Anne Cathrine Christiansdatter, døbt d. 23. oktober 1774.
 • Mathias Christiansen, døbt d. 12. marts 1777. (han overtog stedet her).
 • Kirstine Christiansdatter, døbt d. 6. juni 1779.
 • Hans Christiansen, døbt d. 10. juni 1781.
 • Jes Christiansen, døbt d. 4. april 1784. (senere Færgevej 40 i Mjels)

Efter brylluppet menes Christian Mathiesen (*1745) at have overtaget stedet her.

 

1770       Christian Mathiesen (*1745)s far Mathias Pedersen (*1703) døde i en alder af 67 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 7. januar 1770, efter at have levet som enkemand i næsten 5 år.


 

1771       I jord bogen over ”Lunden Bys Marker på Als” som blev opmålt og igen udlagt år 1771 i februar måned er bolsmand Christian Matthiesen noteret som én af de i alt 5 bolsmænd i Lunden, og han er noteret som ejer af i alt 41 tønder, 6 ruder og 9 fod jord, på lige fod med de andre 4 bolsmænd. Opmålingerne er foretaget efter ”Hamburger mål”, hvor 16 fod udgør 1 kvadrat rude, og som i bogen er delt i 10 geometriske fod. Der er desuden anført at i Christian Matthiesens toft boede der en inderste ved navn Friedrich Jensen og at han af Christian Matthiesen fik 1 tønde land, hvilket er Lyngmosevej 1.

 

1786       Bolsmand Christian Matthiesen (*1745) døde i Augustenborg sygehus d. 24. februar i en alder af kun 42 år og han blev derefter begravet på Havnbjerg kirkegård d. 1. marts 1786. Hans hustru Anna Cathrine Nissen (*1744) sad derefter tilbage som enke. (I kirkebogen skrev præsten: "Han hentede sin død i Kongens skov hvor et træ uformodentlig afslog ham ved sit fald hans højre fodblad, hvilket siden, uagtet alle anvendte midler, endte hans dage på Augustenborg. Muligvis var blodet forløbet ham og har svækket hans kræfter. Uhældet traf ham om morgenen d. 24. februar.")

 

1787       Anna Cathrine Nissen (*1744) blev trolovet d. 27. januar 1787 og derefter gift i Havnbjerg kirke d. 16. februar 1787 med den 18 år yngre Hans Henrik Dominicussen. Han var født i Pøl i Nordborg landsogn og døbt d. 10. januar 1762 i Nordborg kirke som søn af bolsmand Dominicus Christensen og hustru Dorothea Eleonore Jensdatter Schmidt i Pøl.

Hans Henrik Dominicussen blev dermed den nye sættemand her på stedet.

Anna Cathrine Nissen og Henrik Dominicussen fik tilsyneladende ingen børn.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede sættegårdmand og tolvmand Hans Henrik Dominicussen (*1762) her på stedet sammen med sin hustru Anna Cathrine Nissen (*1744) og hendes 3 børn fra første ægteskab Mathias Christiansen (*1777), Kirstine Christiansdatter (*1779) og Jes Christiansen (*1784). Tjenestefolkene Anne Cathrine Hansen (*1767) og Hans Blom (*1788) boede også her på stedet.

 

1804       Sættegårdmand Hans Henrik Dominicussen gik på aftægt i 1804 sammen med sin hustru Anna Cathrine Nissen (*1744), og hans stedsøn Mathias Christiansen (*1777) overtog bolstedet. Han blev gift i Havnbjerg kirke d. 19. oktober 1804 med den 4½ år yngre Maren Petersen fra Elsmark, der var døbt i Havnbjerg kirke d. 5. september 1781 som datter af bolsmand Peter Petersen og hustru Marie Petersdatter Aagesen i Elsmark.

Maren Petersen og Mathias Christiansen fik børnene:

 • Christen Matthiesen, født d. 24. juli 1806. (han overtog stedet her)
 • Anna Maria Matthiesen, født d. 21. juni 1808.
 • Peter Matthiesen, født d. 25. oktober 1810.
 • Anna Kathrine Matthiesen, født d. 21. juni 1813.
 • Mathias Matthiesen, født d. 14. december 1816.
 • Hans Matthiesen, født d. 24. august 1819.

 

1828       Mathias Christiansen (*1777)s mor Anna Kathrine Nissen (*1744) døde d. 15. februar 1828 og hans stedfar Hans Henrik Dominicussen sad derefter tilbage i aftægten som enkemand.

 

1835       Ved folketællingen d. 1. februar 1835 boede bolsmand Mathias Christiansen (*1777) her på stedet sammen med sin hustru Maren Petersen (*1781) og deres 4 børn Christen Matthiesen (*1806), Anna Kathrine Matthiesen (*1813), Mathias Matthiesen (*1816) og Hans Matthiesen (*1819). Tjenestepigen Ellen Jørgensen (*1803) boede også her på stedet og i aftægten boede Mathias Christiansen (*1777)s stedfar enkemand Hans Henrik Dominicussen (*1762).

 

1836       Maren Petersen (*1781) og Mathias Christiansen (*1777)s søn Christian Matthiesen (*1806) blev som bolsarving gift i Havnbjerg kirke d. 7. maj 1836 med den 4 år yngre Mette Marie Matthiesen, der var født i Stevning d. 31. oktober 1810 som datter af bolsmand Matthias Nissen og hustru Margrethe Nis Jepsens datter i Stevning.

Mette Marie Matthiesen og Christian Matthiesen fik børnene:

 • Maren Matthiesen, født d. 7. juni 1836.
 • Mathias Christiansen Matthiesen, født d. 25. marts 1839. (han overtog stedet her)
 • Cathrine Margrethe Christiansen Matthiesen, født d. 5. juni 1842.
 • Christian Matthiesen, født d. 16. november 1847.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede gårdmand Mathias Christiansen (*1777) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Maren Petersen (*1781) og deres 2 sønner Mathias Matthiesen (*1816) og Hans Matthiesen (*1819). Sønnen Christen Matthiesen (*1806) boede der også sammen med sin hustru Mette Marie Matthiesen (*1810) og deres 2 børn Maren Matthiesen (*1836) og Mathias Christiansen Matthiesen (*1839). Tjenestepigerne Maren Hansen (*1818) og Marie Margrethe Steffensen (*1820) boede også her på stedet. og i aftægten boede Mathias Christiansen (*1777)s stedfar fattigforstander og enkemand Hans Henrik Dominicussen (*1762) fortsat.

 

1843       Mathias Christiansen (*1777) og hustru Maren Petersen (*1781) fik på aftægt og overlod bolstedet til deres søn Christen Matthiesen (*1806) efter en overladelseskontrakt af 30. juni 1843.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Christian Mathiesen (*1806) her i bol nr. 5 sammen med sin hustru Mette Marie Matthiesen (*1810) og deres 3 børn Maren Matthiesen (*1836), Mathias Christiansen Matthiesen (*1839), Cathrine Margrethe Christiansen Matthiesen (*1842). Christian Mathiesen (*1806)s 2 yngste brødre Matthias Matthiesen (*1816) og Hans Matthiesen (*1819) samt Frederik Christensen Have (*1829) boede der også som tjenestekarle. Desuden boede tjenestepigerne Anne Marie Christensen (*1823) fra Brandsbøl og Maren Hansen Christensen (*1818) fra Oksbøl også her på ejendommen. I stedets aftægt boede Christian Mathiesen (*1806)s forældre Mathias Christiansen Mathiesen (*1777) og Maren Petersen (*1781). Desuden boede fattigforstander og enkemand Hans Henrik Dominicussen (*1762) også i aftægt her på stedet.

 

1846       Christian Mathiesen (*1806) mor Maren Petersen (*1781) døde i aftægten d. 10. marts 1846 i en alder af 65 år, og hans far sad derefter tilbage som enkemand.

Christian Mathiesen (*1806)s fars stedfar, den tidligere sættemand her på stedet, tolvmand og fattigforstander i over 50 år Hans Henrik Dominicussen døde i aftægten d. 22. april 1846 i en alder af 85 år, efter at have levet som enkemand i 18 år.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsmand Christian Mathiesen (*1806) fortsat her i bol nr. 5 sammen med sin hustru Mette Marie Matthiesen (*1810) og deres 3 børn Mathias Christiansen Matthiesen (*1839), Christian Matthiesen (*1847), Maren Matthiesen (*1836) og Cathrine Margrethe Christiansen Matthiesen (*1842). Christian Mathiesen (*1806)s 2 yngste brødre Matthias Matthiesen (*1816) og Hans Matthiesen (*1819) var der fortsat som tjenestekarle foruden Peter Hansen Blom (*1829) fra Lunden og Jørgen Nissen (*1834) fra Lavensby. I stedets aftægt boede Christian Mathiesen (*1806)s far Mathias Christiansen Mathiesen (*1777) sammen med sin husholder Anna Jessen (*1781) fra Brandsbøl.

 

1856       Christian Mathiesen (*1806)s far Mathias Christiansen Mathiesen (*1777) døde d. 4. maj 1856 i en alder af 79 år, efter at have levet som enkemand i 10 år.

Christian Mathiesen (*1806)s hustru Mette Marie Matthiesen (*1810) døde d. 21. juli 1856 i en alder af kun 46 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Det gjorde han ikke længe, for d. 11. december 1856 blev han gift i Havnbjerg kirke med den 10 år yngre tjenestepige Anna Kirstine Nissen, der var født d. 5. maj 1813 i Stevning Nor som datter af Nis Nissen og hustru Maren Hans Torvsdatter i Stevning Nor.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Christian Mathiesen (*1806) stadigvæk her i bol nr. 5 sammen med sin hustru Anna Kirstine Nissen (*1813). Hans bror Hans Matthiesen (*1819) boede der også som logerende i pleje. Christian Matthiesens 3 børn af første ægteskab Mathias Christiansen Matthiesen (*1839), Cathrine Margrethe Christiansen Matthiesen (*1842) og Christian Matthiesen (*1847) boede der også, og desuden også tjenestekarlene Christian Petersen Skov (*1843) fra Holm og Hans Jørgensen Skov (*1844) fra Holm samt tjenestepigen Ingeborg Lund (*1832) fra Tumbøl/Felsted.

 

1865       Christian Mathiesen (*1806)s søn Mathias Christiansen Matthiesen (*1839) blev gift i Havnbjerg kirke d. 2. november 1865 med ½ år ældre pige Anna Jørgensen, der var født d. 17. oktober 1838 i Langesøby som datter af bolsmand Christen Jørgensen Christensen og hustru Anna Jepsen Nissen i Lavensby.

Anna Jørgensen og Mathias Christiansen Matthiesen (*1839) fik børnene:

 • Christian Matthiesen, født d. 3. marts 1866. (han overtog stedet)
 • Christen Matthiesen, født d. 30. august 1867. (senere bol nr. 3 Lundenvej 21)
 • Mathias Matthiesen, født d. 9. april 1870.
 • Jørgen Matthiesen, født d. 2. januar 1873. (Han døde i Slesvig i 1918).
 • Peter Matthiesen, født d. 15. september 1875, død d. 23. juni 1876.
 • Mette Marie Matthiesen, født d. 25. maj 1877, død d. 7. december 1882.
 • Peter Matthiesen, født d. 12. februar 1880, død d. 18. januar 1883.
 • Anna Christine Matthiesen, født d. 16. maj 1882.

 

1873       Christian Mathiesen (*1806)s søn Mathias Christiansen Matthiesen (*1839) overtog bolstedet, og hans stedmor Anna Kirstine Nissen (*1813) og far Christian Matthiesen (*1806) gik derefter på aftægt.

 

1896       Mathias Christiansen Matthiesen (*1839)s far Christian Mathiesen (*1806) døde d. 7. august 1896 i en alder af 90 år, og hans stedmor Anna Kristine Nissen (*1813) sad derefter tilbage som enke. Hun døde d. 16. marts 1902 i en alder af knap 89 år.

 

1896       Mathias Christiansen Matthiesen (*1839)s søn Christian Matthiesen (*1866) blev gift i Havnbjerg kirke d. 27. februar 1896 med den 5½ år yngre Ellen Jepsen, der var født i Brandsbøl d. 31. oktober 1871 som datter af bolsmand Lauritz Jepsen og hustru Anna Kathrine Jacobsen i Brandsbøl.

Ellen Jepsen og Christian Matthiesen fik børnene:

 • Anna Matthiesen, født d. 29. april 1896.
 • Kathrine Matthiesen, født d. 17. januar 1904. (hun overtog stedet)

  

1900       Christian Matthiesen (*1866) overtog ejendommen i 1900 og hans forældre Anna Jørgensen (*1838) og Mathias Christiansen Matthiesen (*1839) gik derefter på aftægt. Ved overtagelsen var det opdyrkede areal på 78 tønder land plus 1 tønde land skov og besætningen var på 5 heste, 14 køer, 10 ungkvæg, og 100 svin.

 

1900

Foto af stuehuset fra 1900 med familien Matthiesen udenfor..

  

1902       Anna Kirstine Nissen (*1813) døde d. 16. marts 1902 i en alder af næsten 89 år, efter at have levet som enke i 5½ år.

 

1907

Foto af ejendommen fra 1907.

 

1908

Foto af ejendommen fra 1908.

  

1912       Christian Matthiesen (*1866)s mor Anna Jørgensen (*1838) døde d. 11. marts 1912 i stedets aftægt i en alder af 73½ år, og hans far Mathias Christiansen Matthiesen (*1839) sad derefter tilbage som enkemand.

 

 

1920

Foto af Mathias Christiansen Matthiesen (*1839) fra 1920

   
1921       Ved folketællingen d. 1. februar 1921 boede gårdejer Christian Matthiesen (*1866) her på stedet sammen med sin hustru Ellen Jepsen (*1871) og deres 2 døtre Anna Matthiesen (*1896) og Kathrine Matthiesen (*1904). Tjenestekarlen Lorenz Nielsen (*1902) fra Sønderborg boede der også, og i aftægten boede Christian Matthiesen (*1866)s far Matthias Christian Matthiesen (*1839) sammen med sin husholder Anne Marie Knudsen (*1872) fra Søby/Ærø.

 

1922       Christian Matthiesen (*1866)s far Mathias Christiansen Matthiesen (*1839) døde i aftægten d. 1. februar 1922 i en alder af næsten 83 år, efter at have levet som enkemand i næsten 10 år.

  

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede gårdejer Christian Matthiesen (*1866) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Ellen Jepsen (*1871) og deres 2 døtre Anna Matthiesen (*1896) og Kathrine Matthiesen (*1904). Kathrine Matthiesen (*1904) havde fået et såkaldt uægte barn der var født d. 14. juli 1921 i Århus og døbt Hans Matthiesen og som også boede her på stedet. Tjenestekarlen Lorenz Nielsen (*1902) fra Sønderborg var der stadigvæk her på bolstedet.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede gårdejer Christian Matthiesen (*1866) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Ellen Jepsen (*1871) og deres datter Kathrine Matthiesen (*1904) og hendes søn Hans Matthiesen (*1921).

 

1940       Ved folketællingen d. 5. november 1940 boede gårdejer Christian Matthiesen (*1866) endnu her på stedet sammen med sin hustru Ellen Jepsen (*1871) og deres datter Kathrine Matthiesen (*1904) og hendes søn Hans Matthiesen (*1921), der var medhjælper på gården.

 

1944       Christian Matthiesen (*1866)s hustru Ellen Matthiesen f. Jepsen (*1871) døde af lungetuberkulose d. 25. februar 1944 i en alder af knap 72½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1946       Christian Matthiesen (*1866)s barnebarn gårdforpagter Hans Matthiesen (*1921) blev gift i Havnbjerg kirke d. 18. juni 1946 med den knap 2 år yngre husassistent Marie Schmidt, der var født d. 14. maj 1923 på Brandsbøl mark i Havnbjerg sogn som datter af gårdmand Christen Schmidt og hustru Margrethe f. Jørgensen Brandsbøl mark.

Marie Schmidt og Christian Matthiesen fik børnene:

 • Kirsten Margrethe Matthiesen. (*1950).
 • Christian Matthiesen. (*1956). (senere Lyngmosevej 2A)

  

1947       Den 21. maj 1947 blev der tinglyst en skifteattest til Christian Matthiesen (*1866) der herefter sad i uskiftet bo på ejendommen.

 

1948

Luftfoto af ejendommen fra 1948.

  

1951       Gårdejer Christian Matthiesen (*1866) døde af lungehindebetændelse d. 9. marts 1951 i en alder af 85 år, efter at have levet som enkemand i 7 år.

 

1953

Luftfoto af ejendommen fra 1953, fra før Danfoss byggede i Lunden.

  

1960       I dødsboet efter Christian Matthiesen (*1866) overgik ejendommen i skifteretten d. 21. januar 1960 til hans 2 døtre fru Anna Hansen (*1896) og frk. Kathrine Matthiesen (*1904)

 

 

Nedbrudt ejendom

Foto fra omkring 1969 af ejendommens fodermesterhus. Det lå ved siden af Blaudzuns ejendom "Grøngrøft" der lå til højre for dette. Danfoss hal 4 ses påbegyndt opført i baggrunden.
Det lille hus blev nedbrudt i 1969.

1971       En skifteattest på fra Anna Hansens anpart i ejendommen overgik d. 26. maj 1971 til Ellen Marie Meyer og Martha Christiane Irene Kraul.

 

1975       Den 27. juni blev det tinglyst at Kathrine Matthiesen (*1904) var blevet eneejer af ejendommen, efter at skøde på Ellen Marie Meyers og Martha Christiane Irene Krauls anpart i ejendommen var overgået hende for en købesum på 335.740,95 kr.

Hendes søn Hans Matthiesen (*1921) havde fortsat ejendommen i forpagtning.

 

1979

Foto af aftægtshuset fra 1979. 

  

1989       Gårdejer Kathrine Matthiesen (*1904) døde ugift d. 12. marts 1989 i en alder af 85 år.

 

1990       Efter en skifteattest blev det d. 3. oktober 1990 tinglyst at ejendommes ejere var Hans Matthiesen (*1921), Christian Matthiesen (*1956) og Kirsten Matthiesen (*1950). Derefter blev der samme dag tinglyst et arveudlægsskøde til Christian Matthiesen (*1956) og Kirsten Matthiesen (*1950) og købesummen blev sat til 1.020.000 kr.

 

1993       Hans Matthiesen (*1921) døde d. 15. oktober 1993 i en alder af 72 år, og hans hustru Marie Matthiesen f. Schmidt (*1923) sad derefter tilbage på ejendommen som enke. Senere fraflyttede hun ejendommen og flyttede til de kollektive boliger Niels Steensensvej 23 ved Tangshave plejecenter. Her døde hun d. 1. november 2013 i en alder af 90½ år, og efter at have levet som enke i 20 år.

 

2006       Ejendommen blev solgt til Randi Høj Møller og Michael Møller for en købesum på 895.000 kr. og et skøde på dette blev udstedt d. 23. august 2006.

 

2016       Randi og Michael Møller er fortsat ejer af ejendommen.

 til top
Ajourført januar 2017
www.jessenb.dk