Lundenvej 21

Fæstebol nr. 40
"Enggaard"

Matrikel nr. 10 af Lunden ejerlav

Ejendommen er i BBR registret noteret til at være opført i 1924

I bogen Danske landmænd og deres indsats står der
at gården er fra ca. 1600 og at den har været slægtsgård siden 1899

Udstykningskort 1771
Udsnit af udstykningskort fra 1771.


De første optegnelserne fra stedet her er set i præsten Christian Knudsens enormt store samling af optegnelser og må tages til troende idet det ikke har været muligt at kontrollere dette.

Christian Knudsen skriver at stedet i gammel tid var et fæstebol, og at han skriver at den første kendte mand her på stedet var Jep Jensen. Han var der i 1614, og han menes at være født omkring 1548, idet han døde i en alder af 83 år og blev begravet d. 28. februar 1631. Han menes at være gift med Ellen Jeppes, der var født omkring 1570, og som døde og blev begravet d. 14. marts 1635.

Ellen og Jep Jensen skulle efter Christian Knudsen optegnelser havde haft børnene:

 • Klaus Jepsen, født omkring 1603. (senere på bol 2 Lyngmosevej 5).
 • Jep Jensen, født før 1606. (han overtog stedet her)
 • Maren Jepsdatter, døbt d. 5. august 1608. Hun døde som barn.


 

Sønnen Jep Jensen menes at være den næste mand på stedet her idet han fik børn døbt fra 1627 til 1641 og han skulle også være gift med Engel Jørgensdatter d. 4. november 1627, men Christian Knudsen skriver at hverken han eller konens død omtales i kirkebogen, lige så lidt som det kan spores hvor børnene er blevet af. Derfor anfører Christian Knudsen ikke dem i sine optegnelser.

 

1653       Den næste mand på stedet her skulle ifølge Christian Knudsen være Rasmus Christensen. Han var født i Brandsbøl og døbt d. 21. juni 1616 i Havnbjerg kirke som søn af bolsmand Christen Rasmussen og hustru Ellen Christensdatter i Brandsbøl. Han blev gift i 1653 med Anna Hansdatter, der var døbt d. 7. november 1619 som datter af bolsmand Hans Hansen og hustru Maren Mortensdatter i Brandsbøl.

Anna Hansdatter og Rasmus Christensen fik børnene:

 • Christen Rasmussen, døbt d. 26. maj 1654. (han overtog stedet her)
 • Eleonore Rasmusdatter, døbt d. 10. februar 1656, død og begravet d. 25. marts 1720.
 • Anna Rasmusdatter, døbt d. 13. november 1658.
 • Maren Rasmusdatter, døbt d. 11. februar 1665.

  

1681       Rasmus Christensen (*1616) døde i en alder af 65 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 9. maj 1681. Hans hustru Anna Hansdatter (*1619) sad derefter tilbage som enke.

 

1683       Anna Hansdatter (*1619)s søn Christen Rasmussen (*1654) blev gift i Havnbjerg kirke d. 20. maj 1683 med den 9½ år yngre Maren Jørgensdatter fra Brandsbøl, der var døbt d. 23. november 1663 som datter af bolsmand Jørgen Nielsen og hustru Anna Christensdatter i Brandsbøl.

Maren Jørgensdatter og Christen Rasmussen fik børnene:

 • Rasmus Christensen, døbt d. 7. september 1684.
 • Jørgen Christensen, døbt d. 27. februar 1686.
 • Anna Christensdatter, døbt d. 4. september 1687, død i 1716.
 • Peder Christensen, døbt i februar 1689.
 • Margrethe Christensdatter, døbt d. 14. december 1690. (senere Overbjerg 21 Lunden)
 • Maren Christensdatter, døbt d. 29. januar 1693. (senere bol nr. 1 Lyngmosevej 9)
 • Christen Christensen, døbt d. 27. marts 1698, død i 1716.
 • Anna Marie Christensdatter, døbt d. 6. juni 1700.
 • Hans Christensen, døbt d. 2. november 1702. (han overtog stedet her)

Efter brylluppet overtog Christen Rasmussen (*1654) ejerskabet af det gamle bolsted, og hans mor Anna Hansdatter (*1619) gik på aftægt.

 

1686       Christen Rasmussen (*1654)s mor Anna Hansdatter (*1619) døde i en alder af 67 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 27. december 1686.

 

1708       Bolsmand Christen Rasmussen (*1654), der er nævnt her på bolet fra 1683 til 1702, døde på et ikke kendt tidspunkt, idet hans enke Maren Jørgensdatter (*1663) blev gift igen i Havnbjerg kirke d. 10. juni 1708 med Rasmus Lauritzen fra Broballe, og Rasmus Lauritzen blev således sættemand her på bolet. Hvem han var, eller hvornår han var født vides ikke.

 

1727       Rasmus Lauritzens hustru Maren Jørgensdatter (*1663) døde i en alder af 64 år i 1727 og han sad tilbage som enkemand.

Rasmus Lauritzens stedsøn Hans Christensen (*1702) blev gift i Havnbjerg kirke på et ikke noteret tidspunkt i 1727 med Ellen Pedersdatter fra Lunden, der var døbt d. 6. juni 1704 som datter af bols og synsmand Peder Jacobsen og hustru Maren Rasmusdatter i bol nr. 1 Lyngmosevej 9.

Ellen Pedersdatter og Hans Christensen fik børnene:

 • Marie Hansdatter, døbt i 1728.
 • Anna Maria Hansdatter, døbt d. 9. juli 1730.
  

Efter brylluppet i 1727 må Hans Christensen (*1702) have overtaget ejerskabet af stedet her.

 

1728       Hans Christensen (*1702)s stedfar Rasmus Lauritzen blev gift igen i Havnbjerg kirke i 1728 med Kirsten Hanses fra Oksbøl. Hvem hun var vides ikke.

 

1729       Hans Christensen (*1702)s stedfar Rasmus Lauritzen døde i 1729, og hans nye hustru sad tilbage som enke.

 

1733       Hans Christensen (*1702) døde i en alder af kun 31 år i 1733, og blev begravet på Havnbjerg kirkegård. (Ingen dato anført i KB). Hans hustru Ellen Pedersdatter (*1704) sad derefter tilbage som enke. Det gjorde hun ikke længe idet hun her i 1733 blev gift i Havnbjerg kirke med Christen Jørgensen fra Oksbøl. Hvem han var vides ikke. Christen Jørgensen (*?) blev således sættemand her på stedet.

Ellen Pedersdatter og Christen Jørgensen fik børnene:

 • Hans Christensen, døbt d. 13. februar 1735.
 • Peder Christensen, døbt d. 25. november 1736. (han overtog stedet her).
 • Jørgen Christensen, døbt d. 26. oktober 1738, død og begravet i 1748.
 • Ellen Christiansdatter, døbt d. 11. februar 1741.
 • Christen Christensen, døbt d. 29. marts 1744.
 • Anna Christensdatter, døbt d. 18. september 1746.

  

1771       I jord bogen over ”Lunden Bys Marker på Als” som blev opmålt og igen udlagt år 1771 i februar måned er bolsmand Christen Jørgensen noteret som én af de i alt 5 bolsmænd i Lunden, og han er noteret som ejer af i alt 41 tønder, 6 ruder og 9 fod jord, på lige fod med de andre 4 bolsmænd. Opmålingerne er foretaget efter ”Hamburger mål”, hvor 16 fod udgør 1 kvadrat rude, og som i bogen er delt i 10 geometriske fod. Der er desuden anført at i Christen Jørgensens toft boede en inderste ved navn Christen Hansen. Det kan meget vel være den Christen Hansen der beboede Piledamsvej 8 dengang.

 

1773       Christen Jørgensen (*?) døde og blev begravet d. 20. juni 1773, og præsten noterede: "Min gode ven" i kirkebogen, men ingen alder på ham er angivet. Hans hustru Ellen Pedersdatter (*1704) sad derefter tilbage som enke for anden gang.

 

1778       Ellen Pedersdatter (*1704)s søn Peder Christensen (*1736) blev gift i Havnbjerg kirke d. 10. juli 1778 med den omkring 14 år yngre Anna Maria Christensdatter, der var døbt d. 6. januar 1752 som datter af bolsmand Christen Christensen og hustru Anna Maria Jensdatter i Havnbjerg.

Anna Maria Christensdatter og Peter Christensen fik børnene:

 • Christen Petersen, døbt d. 13. juni 1779. (han overtog stedet her)
 • Jens Petersen, døbt d. 28. januar 1781, død og begravet d. 26. april 1781.
 • Ellen Petersdatter, døbt d. 5. maj 1782.
 • Peter Christensen, døbt d. 9. oktober 1785.
 • Jens Christensen, døbt d. 23. marts 1791, død og begravet d. 14. juli 1791.
 • Jørgen Petersen, født d. 6. august 1792.
 • Anna Maria Petersdatter, født d. 12. september 1797.
 

Efter brylluppet overtog Peder Christensen (*1736) stedet her, og hans mor Ellen Pedersdatter (*1704) gik på aftægt.

 

1783       Peder Christensen (*1736)s mor Ellen Pedersdatter (*1704) døde i en alder af 79 år, og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 30. august 1783

 

1801       Peter Christensen (*1736)s hustru Anna Maria Christensdatter (*1752) døde d. 13. august 1801 i en alder af kun 50 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede gårdmand og enkemand Peter Christensen (*1736) her på stedet sammen med sine 5 børn Christen Petersen (*1779), Peter Christensen (*1785), Jørgen Petersen (*1792), Ellen Petersdatter (*1782) og Anna Maria Petersdatter (*1797), samt deres tjenestepige Synned Lassen (*1780).

 

1811       Peter Christensen (*1736) overlod stedet her efter en kontraktprotokol af 8. marts 1811 til sin søn Christen Petersen (*1779), og der blev indskrevet et aftægt til ham. Christen Petersen (*1779) blev som ungkarl og bolsmand i Lunden gift i Havnbjerg kirke d. 8. november 1811 med den 4 år ældre Synned Martinsen, der var døbt d. 23. juli 1775 som datter af bolsmand Hans Martinsen og hustru Anna Christensdatter i Lavensby.

Synned Martinsen og Christen Petersen fik sønnen:

 • Peter Christensen Petersen, født d. 13. november 1812.

  

1820       Christen Petersen (*1779)s far bols aftægtsmand Peter Christensen (*1736) døde d. 8. november 1820 i en alder af 84 år, og efter at have levet som enkemand i 19 år.

 

1835       Ved folketællingen d. 1. februar 1835 boede bolsmand Christen Petersen (*1779) her på stedet sammen med sin hustru Synned Martinsen og deres søn Peter Christensen Petersen (*1812). Deres tjenestekarl Rasmus Handen (*1800) og tjenestepige Mette Christine Christensen (*1803) boede også her på stedet.

 

1838       Christen Petersen (*1779) solgte bolstedet til Erich Petersen i 1838 for 4800 Rigsdaler efter købe og overladelseskontrakt af 26. oktober 1838, og sammen med sin hustru Synned Martinsen gik de på aftægt. Erich Petersen var født i Mjels d. 14. marts 1803 som søn af bolsmand Peter Eriksen og hustru Helene Christiansdatter i Lervandstedvej 3 Hardeshøj, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 30. oktober 1832 med den knap 7 år yngre Anna Maria Schmidt, der var født d. 19. januar 1810 i Oksbøl som datter af bolsmand Hans Christian Christensen Schmidt og hustru Anna Christensdatter Pedersen i Oksbøl Nørregade 7 i Oksbøl. Erich Petersen havde overtaget sin fødegård på Lervandstedvej 3 efter en overladelseskontrakt af 27. september 1831, og solgt den igen efter en købs og overladelseskontrakt af 30. oktober 1838.

Anna Maria Schmidt og Erich Petersen medbragte deres 3 børn hertil:

 • Peter Erichsen Petersen, født d. 27. august 1833. (han overtog stedet her)
 • Anna Petersen, født d. 28. december 1834.
 • Helene Petersen, født d. 11. januar 1837.

Efter at de var kommet her til Lunden fik de børnene:

 • Hans Christian Petersen, født d. 17. marts 1839. (senere i Havnbjerg)
 • Erich Petersen, født d. 7. januar 1842. (udvandrede til USA)
 • Anna Marie Erichsen Petersen, født d. 7. juni 1844. (udvandrede til USA)

  

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede gårdmand Erich Petersen (*1803) her på stedet sammen med sin hustru Anna Maria Schmidt (*1810) og deres 4 børn Peter Erichsen Petersen (*1833), Hans Christian Petersen (her nævnt som Hans Eriksen Petersen) (*1839), Anna Petersen (*1834) og Helene Petersen (*1837). Deres 5 tjenestefolk Christen Christensen (* ), Christen Christensen (* ), Lauritz Christensen (*1827), Ellen Christensen (*1820) og Kirsten Christensen (*1804) boede også her på stedet. (I listen er der noteret 2 med samme navn og alder)

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Erich Petersen (*1803) her på stedet sammen med sin hustru Anna Maria Schmidt (*1810) og deres 6 børn Peter Erichsen Petersen (*1833), Hans Christian Petersen (*1839), Erich Petersen (*1842), Anna Petersen (*1834), Helene Petersen (*1837) og Anna Marie Erichsen Petersen (*1844). De havde en tjenestepige ved navn Anne Dorothea Jacobsen (*1818) fra Torup boende på gården, og i aftægten boede den tidligere ejer Christen Pedersen (*1779) sammen med sin hustru Synned Martinsen (*1775).

 

1846       Ejendommens tidligere ejer bols aftægtsmand Christen Pedersen (*1779) døde d. 30. december 1846 i en alder af 67½ år, og hans hustru Synned Martinsen (*1775) sad derefter tilbage som enke.

 

1848       Erich Petersen (*1803)s hustru Anna Maria Schmidt (*1810) døde d. 26. april 1848 i en alder af kun 38 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1854       Erich Petersen (*1803) havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 27. juli 1854 blev han gift i Havnbjerg kirke med den 12 år yngre Anne Marie Nissen, der var født d. 16. september 1815 i Lavensby som datter af bolsmand Hans Nissen og hustru Maren Nisdatter Christiansen i Lavensby.

Anne Marie Nissen og Erich Petersen fik tilsyneladende ingen børn.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsmand Erich Petersen (*1803) fortsat her på stedet sammen med sin nye hustru Anne Marie Nissen (*1815) og hans 5 børn fra første ægteskab Peter Erichsen Petersen (*1833), Hans Christian Petersen (*1839), Erich Petersen (*1842), Helene Petersen (*1837) og Anna Marie Erichsen Petersen (*1844). De havde en tjenestepige ved navn Anne Marie Christensen (*1823) fra Brandsbøl og en tjenestekarl ved navn Christian Christensen Petersen (*1835) fra Mjels boende på gården.

 

1858       Ejendommens tidligere ejers enke Synned Martinsen (*1775) døde i Elsmark d. 8. marts 1858 i en alder af 83 år, og efter at have levet som enke i godt 11 år.

 

1859       På et ikke kendt tidspunkt, givet vis her i 1859 overlod Erich Petersen (*1803) sin ejendom til sin søn af første ægteskab Peter Erichsen Petersen (*1833). Han blev gift i Havnbjerg kirke d. 23. juni 1859 med den omkring 2½ år yngre Maren Jessen Bonde. Hun var født d. 11. marts 1835 i Havnbjerg som datter af bolsmand Jes Jessen Bonde og hustru Maren Christensen i Havnbjerg.

Maren Jessen Bonde og Peter Erichsen Petersen fik børnene:

 • Erik Eriksen Petersen, født d. 9. april 1860, død d. 13. juli 1867.
 • Jes Eriksen Petersen, født d. 8. juni 1861.
 • Anne Marie Eriksen Petersen, født d. 8. september 1863.
 • Maren Eriksen, født d. 2. januar 1866, død d. 10. juni 1866.
 • Peter Eriksen Petersen, født d. 24. april 1867. (senere Havnbjerg Stationskro)
 • Erik Eriksen Petersen, født d. 23. marts 1870.
 • Hans Eriksen Petersen, født d. 20. juli 1872.
 • Christian Eriksen Petersen, født d. 14. oktober 1874, død d. 4. april 1883.
 • Jørgen Eriksen Petersen, født d. 1. januar 1876, død d. 18. august 1891.
 • Jacob Eriksen Petersen, født d. 14. februar 1877, død d. 31. marts 1883.

  

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Peter Erichsen Petersen (*1833) her på stedet sammen med sin hustru Maren Jessen Bonde (*1835). Hans bror Hans Christian Petersen (*1839) boede der også som tjenestekarl sammen med de andre tjenestefolk Hans Pedersen Dahl (*1818) fra Mjels, Elisabeth Petersen (*1821) fra Asserballe, Ellen Nicolaisen (*1827) fra Svenstrup, Claus Petersen (*1823) fra Lavensby og Jørgen Weiss (*1845) fra Hundslev. I aftægten boede Peter Erichsen Petersen (*1833)s far Erich Petersen (*1803) sammen med sin hustru Anne Marie Nissen (*1815).

 

1873        Peter Erichsen Petersen (*1833)s far Erich Petersen (*1803) døde d. 17. januar 1873 i en alder af 70 år, og hans stedmor Anne Marie Nissen (*1815) sad derefter tilbage som enke. Hun døde d. 7. marts 1909 i en alder af 93½ år efter at have levet som enke i 36 år.

  

1882

Foto fra 1882 af Bolsmand Peter Erichsen Petersen
med hustru
Maren Jessen Bonde og deres 6 børn.

   

1885       Bolsmand Peter Erichsen Petersen (*1833)s hustru Maren Jessen Bonde (*1835) døde d. 7. januar 1885 kun knap 50 år gammel, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1889       Bolsmand Peter Erichsen Petersen (*1833) havde fundet sig en ny livsledsager, og han blev gift i Havnbjerg kirke d. 26. juni 1889 med enkefru Anna Mathilde Christine Diederichsen f. Sander i Brandsbøl. Hun var født d. 12. maj 1846 i Flensborg som datter af skipper Peter Ludvig Sander og hustru Marie Ottelia Fischer i Flensborg. Hun havde været gift med kromand Christian Hansen Diederichsen i Brandsbøl, der var død d. 9. november 1883, og sammen med ham havde hun datteren:

 • Martha Marie Mathilde Diederichsen, der var født i Brandsbøl d. 25. juni 1884. (hun døde ugift d. 19. august 1942 i Havnbjerg.

 

1889

Foto fra 1889 af Bolsmand Peter Erichsen Petersen med hustru
Anna Mathilde Christine Diederichsen f. Sander og hendes datter
Martha Marie Mathilde Diederichsen og hans søn Jørgen Eriksen Petersen.
 
  

1898       Peter Eriksen Petersen (*1833) solgte bolstedet til Christen Matthiesen, og sammen med sin hustru Anna Mathilde Christine Diederichsen (*1846) flyttede de til Brandsbøl. Her døde Peter Eriksen Petersen (*1833) som aftægtsmand d. 17. april 1927 i en alder af 93 år, og hans hustru Anna Mathilde Christine Diederichsen (*1846) døde d. 31. august 1927 i en alder af 81 år.

Stedets nye ejer Christen Matthiesen var født d. 30. august 1867 i Lunden som søn af bolsmand Mathias Christiansen Matthiesen (*1839) og hustru Anna Jørgensen (*1838) i bol nr. 5 "Lundsgaard" beliggende Lundenvej 12.

 

1900       Christen Matthiesen (*1867) blev gift i Lunden standesamt d. 20. juni 1900 med Maren Christensen, der var født d. 3. februar 1879 i Oksbøl som datter af smed og kådner Mads Christensen og hustru Maren Frederiksen Schmidt Havnbjergvej 2 i Oksbøl.

Maren Christensen og Christen Matthiesen fik børnene:

 • Matthias Matthiesen, født d. 29. juni 1903. (han overtog stedet)
 • Anne Marie Matthiesen, født d. 4. september 1904, død d. 12. september 1904.
 • Anne Marie Matthiesen, født d. 28. september 1905.

 

1911

Foto af ejendommen fra 1911.
 


1924

Foto af stuehuset der blev nedbrudt i 1924.

  

  

1921       Ved folketællingen d. 1. februar 1921 boede gårdejer Christen Matthiesen (*1867) her på stedet sammen med sin hustru Maren Christensen (*1879) og deres 2 børn Matthias Matthiesen (*1903) og Anne Marie Matthiesen (*1905)


1926

Foto af stuehuset efter opførelsen i 1924.

  

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede gårdejer Christen Matthiesen (*1867) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Maren Christensen (*1879) og deres 2 børn Matthias Matthiesen (*1903) og Anne Marie Matthiesen (*1905). Desuden boede medhjælper Christian Petersen (*1903) fra Havnbjerg også her på stedet.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede gårdejer Christen Matthiesen (*1867) her på stedet sammen med sin hustru Maren Matthiesen f. Christensen (*1879) og deres 2 børn Matthias Matthiesen (*1903) og Anne Marie Matthiesen (*1905). Deres tjenestepige Maren Petersen Hønborg (*1913) boede også her på stedet.

 

1931       Maren Christensen og Christen Matthiesen (*1867)s søn Matthias Matthiesen (*1903) havde overtaget ejendommens drift, og som forpagter blev han gift i Havnbjerg kirke d. 24. november 1931 med Helga Skov født d. 2. april 1908 i Nordborg som datter af bagermester Christian Jensen Skov og hustru Dorothea Frederikke Petersen i Holmgade i Nordborg.

Da Matthias Matthiesen (*1903) overtog ejendommen som forpagter var der et opdyrket areal på 56 tønder land plus 14 tønder land i forpagtning samt en besætning på 4 heste, 12 køer, 10 ungkvæg og 60 svin.

Helga Skov og Matthias Matthiesen fik børnene:

 • Christen Skov Matthiesen, (*1938). (han overtog stedet)
 • Else Skov Matthiesen, (*1940).

 

1931

Foto af Helga og Matthias Matthiesens bryllupsgæster i 1931.

  

  

1932       Matthias Matthiesen (*1903)s far Christen Matthiesen (*1867) døde d. 11. september 1932 i en alder af kun 65 år, og hans mor Maren Matthiesen f. Christensen sad derefter tilbage som enke.

 

1938       Enkefru Maren Matthiesen f. Christensen (*1879) overlod nu ejendommen til sin søn Matthias Matthiesen (*1903) for en købesum på 54.305 kr. plus aftægt, og han fik et tinglyst skøde på dette d. 13. juni 1938. Samme dag blev en aftægtskontrakt indskrevet i tingbogen til hans mor.

 

1940       Ved folketællingen d. 5. november 1940 boede gårdejer Matthias Matthiesen (*1903) her på stedet sammen med sin hustru Helga Matthiesen f. Skov (*1908) og deres 2 børn Christen Skov Matthiesen (*1938) og Else Skov Matthiesen (*1940). I ejendommens aftægt boede Matthias Matthiesens mor Maren Matthiesen f. Christensen (*1879). Tjenestekarlen Christian Jørgensen (*1925) fra Oksbøl og husassistenten Helene Hansen (*1929) fra Nordborg boede også her på stedet.

 

1945

Luftfoto af ejendommen fra omkring 1945.

   

1955       Matthias Matthiesen (*1903)s mor Maren Matthiesen f. Christensen (*1879) døde d. 13. marts 1955 i en alder af 76 år, efter at have levet som enke i 22½ år.

Frøken Cathrine Jørgensen Lyngmosevej 1 solgte sin matrikel nr. 78 til Matthias Matthiesen for en købssum på 750 kr. og han fik skøde på dette d. 28. juni 1955. Samme dag blev der i tingbogen indskrevet et dokument om livsvarig afbenyttelsesret til et lagerrum på matrikel nr. 78 til frk. Cathrine Jørgensen.

 


before 1960

Foto af Lyngmosevej 5 til venstre og Lundenvej 21 til højre fra før nuværende Lundenvej blev etableret. Første del fra amtsvejen ved Danfoss til Lunden ved Lundenvej 12 blev etableret efter et ekspropriationsmøde d. 7. juni 1961, anden del fra Lundenvej 12 til Piledamsvej blev etableret efter et ekspropriationsmøde d. 21. august 1962, og tredje del fra Piledamsvej til Oksbølvej mod Brandsbøl blev etableret i 1965. Den 19. juni 1964 påbegyndte Matthias Matthiesen (*1903) at bygge værksted og garage som erstatning for den nedrevne bygning langs den ny vej.

 

 

1965       Helga Matthiesen (*1908) og Matthias Matthiesen (*1903) søn Christen Skov Matthiesen (*1938) blev gift i Nybøl kirke d. 26. juni 1965 med Merete Kathrine Zachariassen der var født i 1944 i Nybøl Mark som datter af gårdejer Hans Zachariassen og hustru Christine f. Christensen i Nybøl Mark.

Efter ægteskabet overtog Merete Kathrine (*1944) og Christen Skov Matthiesen (*1938) ejendommen i forpagtning, og derefter flyttede Helga (*1908) og Matthias (*1903) ind på ejendommens aftægtsbolig.

Merete Kathrine Matthiesen f. Zachariassen og Christen Skov Matthiesen fik børnene:

 • Erik Skov Matthiesen, (*1966). (han overtog stedet her).
 • Inger Skov Matthiesen, (*1968).
 • Jette Skov Matthiesen, (*1972).

  

1972       Matthias Matthiesen (*1903)s hustru Helga Matthiesen f. Skov (*1908) døde d. 1. december 1972 i aftægten i en alder af 65 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Han overlod ejendommen til sin søn Christen Skov Matthiesen (*1938) for en købesum på 289.955 kr. og han fik skøde på dette d. 27. december 1972.

 

1983       Christen Skov Matthiesen (*1938)s far Matthias Matthiesen (*1903) døde d. 15. marts 1983 i en alder af knap 80 år, efter at have levet som enkemand i godt 10 år.

 

1989       Søndag d. 27. august 1989 udbrød der brand i ejendommens stald og ladebygning.

 
Dagbladet Jydske Tidende skrev tirsdag d. 29. august 1989:

brand 1989

Skader for million ved gårdbrand i Havnbjerg.

200 svin døde, og alle udbygninger nedbrændte søndag eftermiddag hos Kresten Mathiesen i Havnbjerg. Blæsten fik i går morges branden til at blusse op igen.

200 svin døde, og der skete materielle skader for over en million kroner ved en gårdbrand søndag eftermiddag på Lundenvej i Havnbjerg. Ved branden mistede Kresten Mathiesen hele sin besætning samt svinestald, korntørringsanlæg, lade og maskinhus. Til gengæld lykkedes det at redde gårdens stuehus, der ikke står i umiddelbar tilknytning til de øvrige bygninger.

Alarmen blev modtaget hos Havnbjerg frivillige brandværn klokken 13. Allerede på dette tidspunkt var det dog klart at brandens omfang krævede deltagelse af flere brandfolk og også Nordborg frivillige brandværn blev alarmeret. Senere måtte man også tilkalde hjælp fra Oksbøl frivillige brandværn, da der blev brug for yderligere røgdykkere til at trænge ind i de brændende staldbygninger.

Efter to en halv times koncentreret slukningsindsats havde brandfolkene fået ilden under kontrol. Trods brandfolkenes indsats lykkedes det imidlertid ikke at undgå omfattende nødslagtninger af gårdens svinebesætning, Samtlige 200 svin måtte aflives eller døde af røgforgiftning og forbrændinger.

Under arbejdet med at nødslagte svinene skød en 54-årig brandmand fra Nordborg sig i låret med en boltpistol. Hvorfor brandmanden deltog i nødslagtningerne står endnu ikke klart, da der også var tilkaldt dyrlæger, som normalt har ansvaret for denne del af arbejdet i forbindelse med brandslukning. Den uheldige brandmand kom ikke værre til skade, end han efter en kortvarig behandling på lægehuset i Nordborg kunne vende tilbage til slukningsarbejdet.

Under branden gik der også ild i gårdens maskinhus. Her blev et par traktorer flammernes bytte.

Men selvom det efterhånden lykkedes for brandværnene at slukke ilden, ventede der endnu en overraskelse. Klokken fem natten til mandag var der igen brand på gården i Havnbjerg. Da var brandtomten nemlig blusset op. Man formoder at det var vinden der i løbet af nattetimerne havde fået pustet nyt liv i gløderne. Under denne nye ildløs skete der dog ikke yderligere skader.

Endnu er det ikke lykkedes for politiets tekniske eksperter at finde frem til brandårsagen. Foreløbig hælder man dog mest til den anskuelse at støv på elektriske pærer blev ophedet og brød i brand. En anden mulighed er dog at ilden er opstået i gårdens korntransportør. 

Dagbladet Jydske Tidende skrev onsdag d. 30. august 1989:

 

Brand opklaret

Det var en elektrisk pære dækket af korn, der søndag middag forårsagede storbranden hos gdr. Kresten Mathiesen, Lundenvej i Havnbjerg.

Det fastslår politiet i Sønderborg efter at der i går blev gennemført forsøg med tilsvarende forhold. En 60 watt pære blev begravet i korn, og efter halvanden times forløb begyndte det at ryge omkring pæren, hvorefter den sprang og antændte kornet.

Dermed blev teori, som politiet allerede søndag fandt mest oplagt, bekræftet, idet transportøren ret hurtigt var ude af billedet. Den havde ikke været tændt flere timer før branden.
 

 

1989

Luftfoto af ejendommer efter branden i 1989.

  
 

2007       Christen Skov Matthiesen (*1938) overlod nu ejendommen til sin søn Erik Skov Matthiesen (*1966) for en købesum på 3.076.000 kr. og han fik et skøde på dette d. 16. februar 2007.

Merete Kathrine og Christen Skov Matthiesen fraflyttede ejendommen og flyttede til Akelejevej 7 i Havnbjerg.

 

2016       Erik Skov Matthiesen (*1966) er fortsat ejer af ejendommen.

 til top
Ajourført januar 2017
www.jessenb.dk