Lyngmosevej 1

Inderstested nr. 48
Matrikel nr. 14 af Lunden ejerlav

Huset er i BBR registret noteret til at være opført i 1882.


Udstykningskort 1771
Udsnit af udstykningskort fra 1771.
 

1771       De første optegnelserne fra stedet her er set i præsten Christian Knudsens enormt store samling af optegnelser og må tages til troende idet det ikke har været muligt at kontrollere dette. Christian Knudsen skriver i sine optegnelser at Friedrich Jensen ved udskiftningen i 1771 var ejer af stedet her, hvilket også ses i jord bogen over ”Lunden Bys Marker på Als” som blev opmålt og igen udlagt år 1771 i februar måned. Her er der noteret at der i bolsmand Christian Matthiesen (Lundenvej 12) toft var en inderste ved navn Friedrich Jensen og at han af Christian Matthiesen fik 1 tønde land.

Friedrich Jensen var født omkring 1740, og han var på et tidspunkt blevet gift og i dette ægteskab fik han børnene:

 • Jens Friedrichsen, døbt d. 31. marts 1768, død og begravet d. 20. august 1769.
 • Anna Maria Friedrichsdatter, døbt d. 16. september 1770, død og begravet d. 8. april 1773.

 

1770       Friedrich Jensen (*1740)s hustru døde, sikkert i barselseng, og hun blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 23. september 1770. Han fandt ret hurtigt en ny livsledsager, og d. 28. december 1770 blev han gift i Havnbjerg kirke med den omkring 7 år yngre Eleonore Lauritzdatter, der var født omkring 1747 i Oksbøl.

Eleonore Lauritzdatter og Friedrich Jensen fik børnene:

 • Jens Friedrichsen, døbt d. 28. juni 1772, død og begravet d. 20. december 1772.
 • Elisabeth Friedrichsdatter, døbt d. 26. december 1773.
 • Ellen Friedrichsdatter, døbt d. 12. november 1775, død og begravet d. 24. december 1775.
 • Dødfødt barn begravet d. 5. november 1775.

  

1775       Friedrich Jensen (*1740)s hustru Eleonore Lauritzdatter (*1747) døde i barselseng, i en alder af kun omkring 28 år, og hun blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 10. november 1775.

 

1776       Friedrich Jensen (*1740) fandt sig en ny livsledsager, og d. 3. februar 1776 blev han gift i Havnbjerg kirke med den omkring 2 år yngre Ellen Christensdatter, fra Lunden, der var født omkring 1741. (hvor hun er fra i Lunden vides ikke).

Ellen Christensdatter og Friedrich Jensen fik sønnen:

 • Christen Friedrichsen, døbt d. 19. oktober 1777. (han overtog stedet skriver Christian Knudsen, men det er nok ikke rigtigt.)

  

1779       Friedrich Jensen (*1740)s hustru Ellen Christensdatter (*1741) døde kun 37 år gammel, og hun blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 21. marts 1779, og for tredje gang sad han tilbage som enkemand. Han opgav dog ikke, og d. 13. november 1779 blev han gift for fjerde gang i Havnbjerg kirke, denne gang med den jævnaldrende pige Anna Jørgensdatter, der var født i Elsmark og døbt i Havnbjerg kirke d. 20. december 1739 som datter af bolsmand Jørgen Petersen og hustru Thøre Hansdatter i Elsmark.

Anna Jørgensdatter og Friedrich Jensen fik tilsyneladende ingen børn.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede inderste med land Friedrich Jensen (*1740) her på stedet sammen med sin fjerde hustru Anna Jørgensdatter, her nævnt som Petersen (* 1739) og hans datter af 2. ægteskab Elisabeth Friedrichsdatter (*1773), der var væver.

 

18xx       Christian Knudsen skriver at den næste mand her på stedet er Friedrich Jensen (*1740)s søn af 3. ægteskab Christen Friedrichsen (*1777). (Det passer dog ikke rigtig sammen med det efterfølgende i 1811.)

Christen Friedrichsen var blevet gift før 1807 med Cathrine Elisabeth Boysen, men hvem hun var eller hvor hun kom fra vides ikke.

Cathrine Elisabeth og Christen Friedrichsen fik børnene:

 • Et dødfødt pigebarn d. 23. januar 1807.
 • Ellen Friedrichsen, født d. 17. november 1808, død d. 27.juni 1811.
 • Johan Henrik Andreas Friedrichsen, født d. 1. august 1811.
 • Ellen Friedrichsen, født d. 19. august 1813.
 • Friedrich Friedrichsen, født d. 3. oktober 1815.

 

1811       At Christen Friedrichsen (*1777) var næste mand her på stedet passer ikke rigtig sammen med at der i kontraktprotokollen står at Friedrich Jensen (*1740) efter en købs og overladelseskontrakt af 6. december 1811 overlod sit inderstested til Jørgen Aagesen, og at der blev indskrevet et aftægt. Dette aftægt må have været til Friedrich Jensen (*1740) og dennes hustru Anna Jørgensdatter (*1739).

(Hvad der så er rigtigt kan ikke siges. Christen Friedrichsen (*1777) og hans familie er i Havnbjerg KB noteret til at bo i Lunden, men hvor kan ikke siges. Efter deres sidste barn i 1815 ses de ikke mere i Havnbjerg KB, så de er muligvis fraflyttet Lunden.)

Jørgen Aagesen Jørgensen var født d. 24. december 1777, men hvor han er født er ikke fundet i KB. Han var søn af bolsmand Jørgen Aagesen og hustru i Brandsbøl, og han blev trolovet d. 14. september 1806 med pigen Anne Eleonore Jørgensen ligeledes fra Brandsbøl. Hun var et såkaldt uægte barn af Maria Pedersdatter, "der var besovet af Jørgen Jessen i Brandsbøl" og døbt d. 30. august 1778, men som nu var steddatter af bolsmand Poul Christensen i Brandsbøl. Jørgen Aagesen Jørgensen (*1777) og Anne Eleonore Jørgensen (*1778) blev derefter gift i Havnbjerg kirke d. 31. oktober 1806.

Anne Eleonore Jørgensen og Jørgen Aagesen Jørgensen fik børnene:

 • Anne Marie Aagesen, født d. 30. december 1806 i Brandsbøl, død d. 23. juli 1836.
 • Meta Cathrine Aagesen, født d. 13. juni 1808 i Brandsbøl, død d. 8. februar 1849.
 • Jørgen Aagesen, født d. 5. januar 1814, i Lunden (han overtog stedet her)
 • Poul Aagesen, født d. 14. februar 1820.

  

1813       Friedrich Jensen (*1740)s hustru Anna Jørgensdatter (*1739) døde d. 11. juni 1813 i en alder af 75 år, og for fjerde gang sad han tilbage som enkemand.

 

1816       Friedrich Jensen (*1740) døde d. 14. marts 1816 i en alder af omkring 76 år, efter at have levet som enkemand i næsten 3 år.

 

1835       Ved folketællingen d. 1. februar 1835 boede Jørgen Aagesen Jørgensen (*1777) her på stedet sammen med sin hustru Anne Eleonore Jørgensen (*1778) og deres 2 børn Meta Cathrine Aagesen (*1808) og Poul Aagesen (*1820). De havde en ugift logerende boende ved navn Elsabe Friedrichsen (*1771) her på stedet.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede inderste og daglønner Jørgen Aagesen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Eleonore Jørgensen (*1778) og deres datter Meta Cathrine Aagesen (*1808) samt den ugifte logerende Elsebeth Frederikke (*1771) der levede af fattighjælp.

 

1843       Anne Eleonore Jørgensen (*1778) og Jørgen Aagesen Jørgensen (*1777)s søn Jørgen Aagesen (*1814) blev gift i Havnbjerg kirke d. 3. december 1843 med den knap 5 år yngre Karen Jensen Kock, der var født d. 12. oktober 1818 i Brandsbøl som datter af kådner Hans Jensen Kock og hustru Margrethe Jørgensen i Brandsbøl.

Karen Jensen Kock og Jørgen Aagesen fik sønnen:

 • Jørgen Aagesen, født d. 20. april 1856.

  

Efter deres bryllup overlod Jørgen Aagesen Jørgensen (*1777) stedet her til sin søn Jørgen Aagesen (*1814).

 

1844       Jørgen Aagesen Jørgensen (*1777) overlod stedet her til sin søn Jørgen Aagesen (*1814) efter en overladelseskontrakt af 23. februar 1844.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede inderste og daglejer Jørgen Aagesen (*1814) her på stedet sammen med sin hustru Karen Jensen Kock (*1818). I stedets aftægt boede hans forældre Jørgen Aagesen Jørgensen (*1777) med sin hustru Anne Eleonore Jørgensen (*1778) og deres datter Mette Catharina Aagesen (*1808).

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede inderste og daglejer Jørgen Aagesen (*1814) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Karen Jensen Kock (*1818). Hans svigermor enkefru Margrethe Jørgensen (*1786) boede også her på stedet, og hans forældre Jørgen Aagesen Jørgensen (*1777) boede stadigvæk her sammen med sin hustru Anne Eleonore Jørgensen (*1778).

 

1856       Jørgen Aagesen (*1814)s mor Anne Eleonore Jørgensen (*1778) døde i aftægten d. 12. september 1856 i en alder af 79 år, og kun 2½ måned senere døde også hans far Jørgen Aagesen Jørgensen (*1777) d. 30. november 1856 i en alder af 80 år.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede inderste Jørgen Aagesen (*1814) endnu her på stedet sammen med sin hustru Karen Jensen Kock (*1818) og deres søn Jørgen Aagesen (*1856). Hans svigermor enkefru Margrethe Jørgensen (*1786) boede også stadigvæk her på stedet, hvor hun var i pleje. I stedets aftægt boede daglejer Knud Thuesen (*1806) fra Stevning sammen med sin hustru Maren Thuesen f Weiss (*1794).

 

1861       Jørgen Aagesen (*1814)s søn Jørgen Aagesen (*1856) døde d. 8. februar 1861 i en alder af kun 5 år og godt ½ år senere døde Jørgen Aagesen (*1814)s hustru Karen Jensen Kock (*1818) d. 27. september 1861 i en alder af kun 43 år. Han sad derefter alene tilbage som enkemand.

 

1862       Jørgen Aagesen (*1814) havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 6. februar 1862 blev han gift i Havnbjerg kirke med den 9 år yngre Anne Marie Christensen, der var født d. 1. april 1823 i Brandsbøl som datter af bødker Jørgen Jørgensen Christensen og hustru Anne Marie Struck i Brandsbøl.

Anne Marie Christensen og Jørgen Aagesen fik børnene:

 • Jørgen Aagesen, født d. 16. juni 1863, død d. 5. juli 1863.
 • Hans Aagesen, født d. 16. juni 1863, død d. 8. juli 1863.
 

18xx       Jørgen Aagesen (*1814) forpagtede stedet her til Andreas Gefke. Han var født i Fresenburg i Thamby sogn i Angel d. 12. november 1846, og som bødker på Vertemine blev han var gift i Asserballe kirke d. 10. april 1872 med 2 år ældre mejerske på Vertemine Christine Margrethe Bewarder der var født i Holstorff i Sieheby sogn d. 27. november 1844.

Hvor længe han blev forpagter af stedet her vides ikke.

 

1873       Den tidligere ejer Jørgen Aagesen (*1814) døde af lungebetændelse d. 22. juli 1873 i en alder af 59½ år, og hans hustru Anne Marie Aagesen f. Christensen (*1823) sad derefter tilbage som enke.

 

18xx       Efter Jørgen Aagesen (*1814)s død blev stedet her solgt til hans bror Poul Aagesen (*1820)s datter Margrethe Aagesen, og Anne Marie Christensen (*1823) gik så på aftægt.

Margrethe Aagesen var født d. 23. juni 1858 i Helved i Notmark sogn som datter af Poul Aagesen og hustru Mette Cathrine Beck i Helved. Hun var blevet gift i Lunden standesamt d. 26. september 1883 med den 2½ år yngre Thomas Jørgensen, der var født d. 15. januar 1856 på "Enegaard" parcel nr. 14 i Hjortspring som søn af parcellist Jørgen Jørgensen og hustru Anne Marie Elisabeth Petersen i Hjortspring.

Margrethe Aagesen og Thomas Jørgensen fik børnene:

 • Anne Marie Margrethe Jørgensen, født d. 14. september 1884. (senere i Mommark)
 • Cathrine Jørgensen, født d. 23. februar 1887. (hun overtog stedet her)
 

1907       Enkefru Anne Marie Aagesen f. Christensen (*1823) døde d. 9. juni 1907 i en alder af 84 år, efter at have levet som enke i 34 år.

 

1921       Ved folketællingen d. 1. februar 1921 boede rentenyder Thomas Jørgensen (*1856) her på stedet sammen med sin hustru Margrethe Aagesen (*1858) og deres datter Cathrine Jørgensen (*1887).

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede Thomas Jørgensen (*1856) fortsat her på stedet hvor han levede af alderdomsunderstøttelse sammen med sin hustru Margrethe Aagesen (*1858) og deres datter Cathrine Jørgensen (*1887).

 

1926       Margrethe Jørgensen f. Aagesen (*1858)s mand Thomas Jørgensen (*1856) døde d. 3. april 1926 i en alder af 70 år, og hun sad derefter tilbage som enke.

 

1927       Enkefru Margrethe Aagesen (*1858) overlod stedet her til sin datter Cathrine Jørgensen (*1887), og hun fik et tinglyst skøde på dette d. 27. juli 1927. Hun startede en købmandsforretning her på stedet.

 

1928       Cathrine Jørgensen (*1887)s mor enkefru Margrethe Aagesen (*1858) døde d. 11. december 1928 i en alder af næsten 70½ år, efter at have levet som enke i 2½ år.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede den ugifte Cathrine Jørgensen (*1887) alene her på stedet søm høker.

 

1940       Ved folketællingen d. 5. november 1940 boede den ugifte Cathrine Jørgensen (*1887) stadigvæk alene her på stedet i sin kolonialforretning. Hvor længe hun drev forretning fra stedet her vides ikke.

 

1955       Frøken Cathrine Jørgensen Lyngmosevej 1 solgte sin matrikel nr. 78 til Matthias Matthiesen (*1903) Lundenvej 21 for en købssum på 750 kr. og han fik skøde på dette d. 28. juni 1955. Samme dag blev der i tingbogen indskrevet et dokument om livsvarig afbenyttelsesret til et lagerrum på matrikel nr. 78 til hende.

 

1956       Frøken Cathrine Jørgensen (*1887) stoppede med sin kolonialforretning på Lyngmosevej 1 i 1956, og byens høker forretning flyttede derefter til Lyngmosevej 4, hvor Marie Blom drev købmandsforretning indtil 1968.

  

1978       Cathrine Jørgensen (*1887) døde d. 8. maj 1978 i en alder af 91 år. Efterfølgende gav en skifteattest Anni Brock ejerskab af huset og dette blev tinglyst d. 15. august 1978. Anni Brock var født d. 6. august 1913 i Mommark, og hendes mor Anne Marie Margrethe Jørgensen (*1884) var søster til Cathrine Jørgensen (*1887). Anni Brock videresolgte huset til Hans Jensen Schmidt (*1909) Lyngmosevej 3 for en købesum på 50.000 kr. og han fik et tinglyst skøde på dette d. 15. august 1978.

 

1984       Hans Jensen Schmidt solgte huset til sit barnebarn Karin Schmidt Hansen for en købesum på 220.000 kr. og hun fik et tinglyst skøde på dette d. 9. juli 1984. Hun er en sønnedatter af Hans Jensen Schmidt.

 

2006       Karin Schmidt Hansen fraflyttede stedet og efter en bodelingsoverenskomst af 31. juli 2006 overgik huset til Freddy Hansen, som herefter blev eneejer af stedet.

  

2016       Freddy Hansen er fortsat ejer af stedet her.

 


til top
Ajourført januar 2017
www.jessenb.dk