Lyngmosevej 2

Kådnersted nr. 43
Matrikel nr. 16 af Lunden ejerlav
Huset er i BBR registret noteret til at være opført i 1883.
I bogen Danske landmænd og deres indsats står der at stedet her er fra 1761
og at den har været slægtsgård i 7 generationer.

Udstykningskort 1771
Udsnit af udstykningskort fra 1771.
 

De første optegnelserne fra stedet her er set i præsten Christian Knudsens enormt store samling af optegnelser og må tages til troende idet det ikke har været muligt at kontrollere dette. Christian Knudsen skriver i sine optegnelser at Hans Blom solgte sine besiddelser, Gammelgaard og Helvedgaard, i 1585, som han med sin hustru Kathrine Sture havde arvet efter sin svigerfar Thomas Sture, der døde som amtmand over Sønderborg og Nordborg amter. I købebrevet opregnes alle de spredte bol over hele øen, der hørte til Gammelgaard, dels til Helvedgaard, det senere Østerholm. Til Helvedgaard hørte blandt andet et kåd i Lunden, på hvilket dengang sad en mand Jacob Snedker, der altså har været byens snedker.

Den følgende mand der kendes på dette kådnersted har vidst nok været Hans Hansen der blev gift d. 24. november 1644 med Maren Hansdatter fra Lunden, og som var kådner og hjulmand i Lunden.

 

Den næste mand her på stedet var hjulmand Hans Hansen Blom. Han var født i Adelby ved Flensborg i 1732 og han var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 22. maj 1762 med Maren Christiansdatter. Hun var født i Lunden og døbt i Havnbjerg kirke d. 9. oktober 1735 som datter af Christian Petersen og hustru Karen Jepsdatter her i Lunden. Hvor i Lunden det har været vides ikke. Et mindebræt, der stadig er i slægtens besiddelse, viser en udskæring: H HANSEN   MAREN H    ANO 1761.

Hans Hansen Blom havde tjent i 10 år hos bolsmand Blom i Sjellerup, og han er ofte nævnt som Hans Hjulmand.

Hans Hansen Blom og Maren Christiansdatter fik børnene:

 • Anna Hansen Blom, døbt d. 2. februar 1763.
 • Hans Hansen Blom, døbt d. 15. juli 1764. (Senere Skodborg)
 • Catharina Maria Hansen Blom, døbt d. 2. juli 1766.
 • Christen Hansen Blom, døbt d. 12. juni 1768. (han overtog stedet)
 • Peder Hansen Blom, døbt d. 21. oktober 1770. (Senere Nustrup)
 • Ludvig Hansen Blom, døbt d. 1. november 1772. (Senere Skodborg)
 • Christian Hansen Blom, døbt d. 3. september 1775. (Senere Kolding/Haderslev)

  

1771       I jord bogen over ”Lunden Bys Marker på Als” som blev opmålt og igen udlagt år 1771 i februar måned er kådner Hans Blom noteret som den eneste kådner i Lunden, og én af de øvrige ejere af mindre jordlodder i Lunden, og han er noteret som ejer af i alt 3 tønder, 6 skæpper, 35 ruder og 24 fod jord. Opmålingerne er foretaget efter ”Hamburger mål”, hvor 16 fod udgør 1 kvadrat rude, og som i bogen er delt i 10 geometriske fod.

 

1786       Maren Christiansdatter(*1735) og Hans Hansen Blom (*1732)s søn Christen Hansen Blom (*1768) blev trolovet d. 23. december 1786 og derefter gift i Havnbjerg kirke d. 10. februar 1787 med pigen Kirsten Christensdatter fra Havnbjerg. Hun var født omkring 1761 i Svenstrup som datter af Christian Christensen og hustru Anna Christians.

Kirsten Christensdatter og Christen Hansen Blom fik børnene:

 • Hans Christensen Blom, døbt d. 26. december 1788. (han overtog stedet).
 • Mathias Blom, døbt d. 4. december 1791.
 • Christen Blom, født d. 10. juli 1794.
  

Efter brylluppet må Christen Hansen Blom (*1768) have overtaget stedet her og fortsat som hjulmand, da hans forældre og søskende fraflyttede Lunden og flyttede til Skodborg i Haderslev amt. Her døde hans far Hans Hansen Blom (*1732) d. 31. oktober 1809 i en alder af 77 år efterladende sig sin hustru og sine børn. Hans mor Maren Christiansdatter(*1735) døde d. 27. september 1812 i Kraggaard på Skodborg mark i en alder af 77 år. Præsten har noteret i kirkebogen: For nogle og tyve år siden kom hun og hendes mand her til sognet.

 

1795       Christen Hansen Blom (*1768)s hustru Kirsten Christensdatter døde d. 16. marts 1795 i en alder af kun 34 år, og han sad derefter tilbage som enkemand, men ikke ret længe, for d. 30. maj 1795 blev han gift igen i Havnbjerg kirke med den omkring 17 år ældre Maren Jørgensdatter Struck, der var født omkring 1751 i Brandsbøl som datter af Jørgen Jørgensen og hustru Anna Struck i Brandsbøl.

I dette ægteskab var der ingen børn.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede kådner og hjulmager Christen Hansen Blom (*1768) her på stedet sammen med sin hustru Maren Jørgensdatter Struck og hans søn af første ægteskab Christen Blom (*1794) samt hans søster Anna Blom (*1762) og hans svigermor Anna Struck (*1725).

 

18xx       På et ikke kendt tidspunkt gik Maren Jørgensdatter Struck og Christen Hansen Blom (*1768) på aftægt og overlod kådnerstedet til hans søn af første ægteskab Hans Christensen Blom (*1788)

 

1820       Kådner og hjulmand Hans Christensen Blom (*1788) i Lunden blev gift i Havnbjerg kirke d. 20. oktober 1820 med den omkring 4 år yngre Anne Cathrine Jørgensdatter Jørgensen, der var født d. 18. februar 1792 i Elsmark som datter af bolsmand Jørgen Jørgensen og hustru Anna Aagesen i Elsmark, og døbt i Havnbjerg kirke d. 4. marts 1792.

Anne Cathrine Jørgensdatter (Jørgensen) og Hans Christensen Blom fik børnene:

 • Christen Hansen Blom, født d. 14. marts 1821. (han overtog stedet).
 • Jørgen Hansen Blom, født d. 9. maj 1824. (Senere Hundslev)
 • Kirsten Hansen Blom, født d. 13. september 1826. (Senere Brandsbøl)
 • Anne Hansen Blom, født d. 13. september 1826. (Senere Hundslev)

  

1821       Maren Jørgensdatter Struck og Christen Hansen Blom (*1768) gik på aftægt og overlod kådnerstedet til hans søn af første ægteskab Hans Christensen Blom (*1788).

(kilde: Erik Blom, Slægten Blom fra Havnbjerg)

 

1828       Hans Christensen Blom (*1788)s hustru Anne Cathrine Jørgensen døde d. 9. september 1828 i en alder af kun 36½ år, men han fandt sig ret hurtigt en ny livsledsager og d. 15. november 1828 blev han gift igen i Havnbjerg kirke med den omkring 12 år yngre tjenestepige Helene Kelsen, der var født d. 30. oktober 1800 i Elsmark som datter af bolsmand Peter Kelsen og hustru Marie Christensdatter i Elsmark.

Helene Thomsen Kelsen og Hans Christensen Blom fik børnene:

 • Peter Hansen Blom, født d. 17. oktober 1829. (Senere gæstgiver på Hotel Sønderjylland i Sønderborg)
 • Anna Cathrine Hansen Blom, født d. 26. juni 1835, død d. 5. juli 1835.
 • Dødfødte tvillingebørn, d. 26. juni 1835.
 • Hans Hansen Blom, født d. 21. september 1839. (Senere karetmager i Sønderborg)

   

1835       Ved folketællingen d. 1. februar 1835 boede kådner og hjulmager Hans Christensen Blom (*1788) her på stedet sammen med sin hustru Helene Thomsen Kelsen (*1800) og hans 4 børn af første ægteskab: Christen Hansen Blom (*1821), Jørgen Hansen Blom (*1824), Kirsten Hansen Blom (*1826) og Anne Hansen Blom (*1826) samt deres fælles barn Peter Hansen Blom (*1829). I stedets aftægt boede Hans Christensen Bloms far og stedmor Christen Hansen Blom (*1768) og Maren Jørgensdatter Struck (*1751).

 

1837       Hans Christensen Blom (*1788)s stedmor Maren Jørgensdatter Struck (*1751) døde i aftægten d. 16. april 1837 i en alder af 85½ år, og hans far Christen Hansen Blom (*1768) sad derefter tilbage i aftægten som enkemand.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner og hjulmager Hans Christensen Blom (*1788) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Helene Thomsen Kelsen (*1800) og hans 3 børn af første ægteskab: Christen Hansen Blom (*1821), Christine Hansen Blom (*1826) og Anne Hansen Blom (*1826) samt deres 2 fælles børn Peter Hansen Blom (*1829) og Hans Hansen Blom (*1839). I stedets aftægt boede Hans Christensen Bloms far Christen Hansen Blom (*1768) fortsat, og som levede af sin aftægt.

 

1841       Hans Christensen Blom (*1788)s far Christen Hansen Blom (*1768) døde i aftægten d. 18. december 1841 i en alder af 73 år, efter at have levet som enkemand i 4½ år.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner og karetmager Hans Christensen Blom (*1788) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Helene Kelsen (*1800) og hans 2 børn af første ægteskab Christen Hansen Blom (*1821) og Kirsten Hansen Blom (*1826) samt deres 2 fælles børn Peter Hansen Blom (*1829) og Hans Hansen Blom (*1839).

 

1845       Hans Christensen Blom (*1788) overlod kådnerstedet til sin søn af første ægteskab Christen Hansen Blom (*1821) på et ikke kendt tidspunkt i 1845 og fraflyttede Lunden sammen med sin hustru Helene Kelsen. De bosatte sig i Hundslev i Notmark sogn. Her døde Helene Kelsen d. 10. juli 1845 i en alder af kun 44 år, og hun blev begravet på Notmark kirkegård d. 13. juli 1845. Hans Christensen Blom fandt sig en ny livsledsager, og som kådner og enkemand i Hundslev blev han gift i Egen kirke d. 6. november 1846 med den omkring 16 år yngre Anne Marie Thorsen, der var født d. 25. februar 1805 i Guderup som datter af bolsmand Hans Thorsen og hustru Anne Cathrine i Guderup. Hans Christensen Blom (*1788) døde d. 6. august 1857 mens han satte brød i ovnen (kilde: Erik Blom, Slægten Blom fra Havnbjerg). Han blev 68½ år. Hans sidste hustru Anne Marie Thordsen døde d. 11. april 1864, kun 59 år gammel.

 

Christen Hansen Blom (*1821) blev gift i Havnbjerg kirke d. 1. juni 1845 med den knap 4 år ældre tjenestepige Anne Marie Aagesen, der var født i Brandsbøl d. 18. maj 1817 som datter af bolsmand Peter Jørgensen Aagesen og hustru Karen Ottesen i Brandsbøl bol nr. 7 Overballe 15.

Anne Marie Aagesen og Christen Hansen Blom fik børnene:

 • Anne Cathrine Christensen Blom, født d. 21. februar 1847. Død d. 28. juli 1856. (Hun druknede i ejendommens branddam)
 • Hans Christensen Blom, født d. 30. januar 1850. (han overtog stedet)
 • Peter Christensen Blom, født d. 9. august 1855. (senere i Brandsbøl)
 • Christen Christensen Blom, født d. 30. august 1858. (senere i Bærensmølle)
 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede kådner og hjulmager Christen Hansen Blom (*1821) her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Aagesen (*1817) og deres 2 børn Anne Cathrine Christensen Blom (*1847) og Hans Christensen Blom (*1850). Tjenestekarlen Jørgen Jørgensen Bøtzau (*1827) fra Bække og tjenestepigen Anna Cathrina Jensen (*1839) fra Stevning boede også her på stedet, og i stedets aftægtshus boede der en ugift daglejer ved navn Anne Marie Christensen (*1823) fra Brandsbøl og en ugift syerske ved navn Anne Christine Christensen (*1821) ligeledes fra Brandsbøl.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede kådner Christen Hansen Blom (*1821) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Aagesen (*1817) og deres 3 sønner Hans Christensen Blom (*1850), Peter Christensen Blom (*1855) og Christen Christensen Blom (*1858). Deres tjenestepige Ane Margrethe Christensen (*1843) fra Brandsbøl boede der også, og i stedets aftægt boede den ugifte Anne Marie Christensen (*1823) fra Brandsbøl der nu levede af håndarbejde og den ugifte Anne Christine Christensen (*1821) ligeledes fra Brandsbøl, der nu levede af at væve.

 

1882       Anne Marie Aagesen (*1817) og Christen Hansen Blom (*1821)s søn Hans Christensen Blom (*1850) blev gift i Havnbjerg kirke d. 22. november 1882 med den jævnaldrende Mette Marie Jessen, der var født d. 31. maj 1850 i Søst i Rise sogn, Aabenraa amt som datter af Jes Jørgen Jessen og hustru Anne Margrethe Jespersen i Søst.

Mette Marie Jessen og Hans Christensen Blom fik børnene:

 • Christen Hansen Blom, født d. 1. oktober 1884. (han overtog stedet)
 • Anne Marie Hansen Blom, født d. 26. februar 1886.

   

18xx       På et ikke kendt tidspunkt efter brylluppet overtog Hans Christensen Blom (*1850) stedet her.

 

1899       Hans Christensen Blom (*1850)s mor Anne Marie Blom f. Aagesen (*1817) døde d. 11. april 1899 i en alder af næsten 82 år, og hans far Christen Hansen Blom (*1821) sad derefter tilbage som enkemand.

 

1908       Hans Christensen Blom (*1850)s far Christen Hansen Blom (*1821) døde d. 7. februar 1908 i en alder af knap 87 år, efter at have levet som enkemand i knap 9 år.

 

1909       Hjulmager Hans Christensen Blom (*1850) døde d. 2. februar 1909 i en alder af kun 59 år, og hans hustru Mette Marie Jessen (*1850) sad derefter tilbage som enke.

Herefter må sønnen Christen Hansen Blom (*1884) have overtaget stedet her.

 

1912       Christen Hansen Blom (*1884)s mor Mette Marie Blom f. Jessen (*1850), døde d. 6. juni 1912 i en alder af 62 år, og efter at have levet som enke i godt 3 år.

 

1914       Christen Hansen Blom (*1884) blev gift i Lunden standesamt d. 2. juli 1914 med den 7 år yngre Anne Marie Jørgensen, der var født i Klingbjerg d. 14. september 1891 som datter af kådner Jørgen Jørgensen og hustru Kirstine Bonde Rugbjergvej 13 i Klingbjerg. Christen Hansen Blom (*1884) deltog fra maj 1916 til december 1918 i 1. Verdenskrig på vestfronten.

Anne Marie Jørgensen og Christen Hansen Blom fik børnene:

 • Hans Christensen Blom, født d. 11. oktober 1915. (han overtog stedet her)
 • Jørgen Christensen Blom, født d. 14. oktober 1919. (senere Lyngmosevej 4)

   

1921       Ved folketællingen d. 1. februar 1921 boede landmand Christen Hansen Blom (*1884) her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Blom (*1891) og deres 2 sønner Hans Christensen Blom (*1915) og Jørgen Christensen Blom (*1919)

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede landmand Christen Hansen Blom (*1884) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Blom (*1891) og deres 2 sønner Hans Christensen Blom (*1915) og Jørgen Christensen Blom (*1919)

 

1926

Foto af ejendommen fra 1926.
 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede gårdejer Christen Hansen Blom (*1884) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Blom (*1891) og deres 2 sønner Hans Christensen Blom (*1915) og Jørgen Christensen Blom (*1919).

 

1939

Foto af ejendommen fra 1939.

 

1940       Ved folketællingen d. 5. november 1940 boede landmand Christen Hansen Blom (*1884) endnu her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Blom (*1891) og deres søn Hans Christensen Blom (*1915), der var karl.

 

1943       Hans Christensen Blom (*1915) forpagtede ejendommen af sine forældre i 1943, og på det tidspunkt var der opdyrket 10 tønder land. Ved overtagelsen var der en besætning på 1 hest, 5 køer, 2 ungkvæg og 4 svin.

Ejendommen blev i den forbindelse i 1942 udvidet med 4 fag mod vest som aftægtsbolig.

Hans Christensen Blom (*1915) var blevet gift i 1941 med den 6½ år yngre Anne Cathrine Jørgensen, der var født d. 27. marts 1922 i Kobbertoft, Vibøge i Lysabild sogn som datter af arbejder Jørgen Peter Jørgensen og hustru Christine Marie Meyer i Kobbertoft.

Anne Cathrine Jørgensen og Hans Christensen Blom fik børnene:

 • Christen Hansen Blom, født d. 28. november 1942, død 24. juni 2007.
 • Marie Christine Hansen Blom, (*1944).
 • Jørgen Hansen Blom, født d. 1. september 1946, død d. 17. maj 1984.
 • Arne Hansen Blom, (*1954).
 

1945

Tegning af ejendommen fra 1945 efter udvidelsen
mod vest med de fire fag aftægtsbolig.
  

1947       Christen Hansen Blom (*1884) solgte ejendommen til sin søn Hans Christensen Blom (*1915) for en købesum på 12.800 kr. plus aftægt, og deraf var der løsøre for 3.800 kr. Han fik derefter et tinglyst skøde på dette d. 21. august 1947. Anne Marie Blom (*1891) og Christen Hansen Blom (*1884) gik derefter på aftægt.

 

1954       Hans Christensen Blom (*1915) frastykkede et jordstykke til sin bror Jørgen Christensen Blom (*1919) som fik matrikel nr. 76 og som blev til Lyngmosevej 4.

 

1955       Hans Christensen Blom (*1915) solgte ejedommens jord til fabrikant Mads Clausen i forbindelse med påbegyndelse af opførelsen af Danfoss produktionshaller i Lunden, og han fik herefter arbejde på Danfoss. Ejendommens avlsbygning blev i en årrække herefter forpagtet af Peter Henriksen Bladt, Lunden, senere Skadborg.

 

1967       Hans Christensen Blom (*1915)s far Christen Hansen Blom (*1884) døde i aftægten d. 15. oktober 1967 i en alder af 83 år, og hans mor Anne Marie Blom (*1891) sad derefter tilbage som enke.

 

1971       Hans Christensen Blom (*1915)s mor Anne Marie Blom f. Jørgensen (*1891) døde i aftægten d. 4. august 1971 i en alder af næsten 80 år, efter at have levet som enke i godt 3½ år.

 

1986       Hans Christensen Blom (*1915) døde d. 16. august 1986 i en alder af næsten 71 år, og hans hustru Anna Cathrine Blom (*1922) sad derefter tilbage som enke.

 

2002       I 2002 fraflyttede Anna Cathrine Blom (*1922) og flyttede til de beskyttede boliger ved Tangshave i Nordborg. Her døde hun d. 10. oktober 2006 i en alder af 84½ år, og efter at have levet som enke i 20 år.

 

2002       Den gamle ejendom blev købt af Henrik Robert Valentin for en købesum på 245.000 kr. og han fik et tinglyst skøde på overtagelsen d. 1. juli 2002.

 

2016       Henrik Robert Valentin er fortsat ejer af ejendommen.

 

 


til top
Ajourført januar 2017
www.jessenb.dk