Lyngmosevej 3

Inderstested nr. 45
Matrikel nr. 43 af Lunden ejerlav
Ejendommens navn er "Kølkær" efter den nærliggende branddam.
Stedet er i BBR registret noteret til at være opført i 1825.


Udstykningskort 1771
Udsnit af udstykningskort fra 1771.

1771       Stedet her er udstykket fra bol nr. 2 Lyngmosevej 5 og kaldet Kølkjær, og overtaget af Jørgen Jørgensen. I jord bogen over ”Lunden Bys Marker på Als” som blev opmålt og igen udlagt år 1771 i februar måned er der noteret at der på bolsmand Peter Jørgensen toft boede en inderste ved navn Jørgen Jørgensen, og at han af Peter Jørgensen fik 1 tønde land.

Jørgen Jørgensen var døbt d. 4. august 1743 som søn af bolsmand Jørgen Petersen og hustru Margrethe Rasmusdatter i bol nr. 2 Lyngmosevej 5, og dermed bror tilbolsmand Peter Jørgensen. Jørgen Jørgensen (*1743) blev ofte nævnt som Jørgen Kølkjær. Han blev gift i Havnbjerg kirke d. 27. maj 1768 med Maren Petersdatter fra Svenstrup. Hun var født omkring 1736.

Maren Petersdatter og Jørgen Jørgensen fik børnene:

 • Margrethe Jørgensdatter, døbt d. 24. juli 1768.
 • Jørgen Jørgensen, døbt d. 23. juli 1769. (han overtog stedet her)
 • Anna Marie Jørgensen, døbt d. 8. april 1773.
 • Peder Jørgensen, døbt d. 19. september 1779.

  

1793       Maren Petersdatter (*1736) og Jørgen Jørgensen (*1743)s søn Jørgen Jørgensen (*1769) blev gift i Havnbjerg kirke d. 13. juli 1793 med den 5 år ældre Anne Margrethe Christiansen, der var døbt d. 2. juli 1764 som datter af inderste Hans Christiansen og hustru Anne Hansdatter i Overbjerg 21 i Lunden.

Anne Margrethe Christiansen og Jørgen Jørgensen fik børnene:

 • Maren Jørgensen, født d. 25. september 1793.
 • Jørgen Jørgensen, født d. 17. december 1794.
 • Hans Jørgensen, født d. 17. december 1794. (han overtog stedet)
 • Ane Jørgensen, født d. 16. maj 1797.
 • Peter Jørgensen, født d. 22. januar 1799.
 • Ane Marie Jørgensen, født d. 5. oktober 1801. (senere nedbrudt ejendom "Grøftled")
 • Ellen Jørgensen, født d. 27. december 1804.
  

Efter brylluppet menes Jørgen Jørgensen (*1769) at have overtaget stedet her.

 

1796       Jørgen Jørgensen (*1769)s mor Maren Petersdatter (*1736) døde d. 19. februar 1796 i en alder af 60 år, og hans far Jørgen Jørgensen (*1743) sad derefter tilbage som enkemand.

 

1800       Jørgen Jørgensen (*1769)s far, enkemand Jørgen Jørgensen (*1743) blev gift igen i Havnbjerg kirke d. 17. maj 1800 med den omkring 5 år yngre Cathrine Larsdatter fra Oksbøl. Hun er senere nævnt som Anne Cathrine Petersen (*1748).

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede skrædder og inderste med land Jørgen Jørgensen (*1769) her på stedet sammen med sin hustru Anne Margrethe Christiansen (*1764) og deres 6 børn Jørgen Jørgensen (*1794), Hans Jørgensen (*1794), Peter Jørgensen (*1799), Maren Jørgensen (*1793), Ane Jørgensen (*1797) og Ane Marie Jørgensen (*1801). (Hele familien er i folketællingen nævnt som Kølkjær). Jørgen Jørgensen (*1769)s svigerfar enkemand Hans Christiansen (*1720) boede der også og levede af almisser, samt hans stedmor enkefru Anne Cathrine Petersen (*1748) der levede som daglønner og af det aftægt der var hende givet.

 

1805       Jørgen Jørgensen (*1769)s svigerfar Hans Christiansen (*1720) døde i en alder af 86 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 20. november 1805.

 

1817       Inderste og skrædder Jørgen Jørgensen (*1769)s hustru Anne Margrethe Christiansen (*1764) døde d. 18. maj 1817 i en alder af kun 52 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1831       Jørgen Jørgensen (*1769)s søn Hans Jørgensen (*1794) blev som inderste i Lunden gift i Havnbjerg kirke d. 4. december 1831 med den omkring 7 år yngre tjenestepige Maren Rasmussen fra Lavensby. Hun var født d. 11. december 1801 som datter af husmand Hans Rasmussen og hustru Cathrine Marie Rasmusdatter i Lavensby.

Maren Rasmussen og Hans Jørgensen fik børnene:

 • Jørgen Jørgensen, født d. 1. december 1832, død d. 3. december 1832.
 • Jørgen Jørgensen, født d. 10. februar 1834. (han overtog stedet)
 • Anne Margrethe Jørgensen, født d. 30. december 1842, død d. 6. januar 1847.

1832       Efter brylluppet overtog sønnen Hans Jørgensen (*1794) stedet her, og hans far Jørgen Jørgensen (*1769) gik derefter på aftægt.

 

1835       Ved folketællingen d. 1. februar 1835 boede inderste og tømmersvend Hans Jørgensen (*1794) her på stedet sammen med sin hustru Maren Rasmussen (*1801) og deres søn Jørgen Jørgensen (*1834). De havde en tjenestepige ved navn Anna Christensen (*1819) boende her på stedet. I aftægten boede Hans Jørgensen (*1794)s far enkemand Jørgen Jørgensen (*1769) sammen med sin datter Ane Jørgensen (*1797).

 

1836       Jørgen Jørgensen (*1769) døde i aftægten d. 11. september 1836 i en alder af 67 år, og efter at have levet som enkemand i næsten 19½ år.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede tømrersvend Hans Jørgensen (*1794) her på stedet sammen med sin hustru Maren Rasmussen (*1801) og deres søn Jørgen Jørgensen (*1834).

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede tømrer Hans Jørgensen (*1794) (her nævnt i hus nr. 7) sammen med sin hustru Maren Rasmussen (*1801) her på stedet sammen med deres søn Jørgen Jørgensen (*1834) og datter Anne Margrethe Jørgensen (*1842). I stedets aftægt boede Hans Jørgensens 2 søstre Anne Jørgensen (*1797), der var syerske og Ellen Jørgensen (*1804) der var spinderske.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede daglejer og tømrer Hans Jørgensen (*1794) (her nævnt i et inderstested) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Maren Rasmussen (*1801) og deres tjenestepige Cathrine Marie Rasmussen fra Lavensby (*1840).

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede inderste Hans Jørgensen (*1794) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Maren Rasmussen (*1801) og deres søn Jørgen Jørgensen (*1834) der var skomager.

 

1867       Maren Rasmussen (*1801) og Hans Jørgensen (*1794)s søn Jørgen Jørgensen (*1834) blev gift i Havnbjerg kirke d. 7. november 1867 med Anne Kirstine Nielsen. Hun var født d. 27. september 1831 i Havnbjerg som datter af kådner Andreas Nielsen og hustru Anne Cathrine Rasmussen i Havnbjerg.

Anne Kirstine Nielsen og Jørgen Jørgensen fik børnene:

 • Hans Jørgensen, født d. 3. november1868.
 • Andreas Jørgensen, født d. 11. maj 1872.

  

1868       Sønnen Jørgen Jørgensen (*1834) overtog herefter stedet og hans forældre Hans Jørgensen (*1794) og Maren Rasmussen (*1801) gik derefter på aftægt.

 

1871       Jørgen Jørgensen (*1834)s far Hans Jørgensen (*1794) døde d. 6. april 1871 i stedets aftægt i en alder af 76 år, og hans mor Maren Rasmussen (*1801) sad derefter tilbage som enke.

 

1888       Jørgen Jørgensen (*1834)s mor enkefru Maren Rasmussen (*1801) døde d. 17. juni 1888 i en alder af 86½ år, efter at have levet som enke i 17 år.

 

1900       Omkring år 1900 solgte Jørgen Jørgensen (*1834) stedet her til Peter Henriksen. Hvad der derefter er blevet af Maren og Jørgen Jørgensen og deres 2 børn vides ikke. (De er ikke fundet i Havnbjerg KB). Peter Henriksen var født d. 4. januar 1847 i Oksbøl sogn som søn af bolsmand Henrik Hansen og hustru Maren Madsen i Færgevej 62 mellem Mjels og Hardeshøj. Han blev gift i Oksbøl kirke d. 8. maj 1891 med den 17 år yngre Anna Sophie Madsen, der var født i Oksbøl d. 2. februar 1864 som datter af bolsmand Jørgen Madsen og hustru Maren Eriksen Oksbøl Nørregade 9 i Oksbøl.

 

1908       Peter Henriksen (*1847) solgte stedet her til Hans Mathiesen Hansen. Anne Sophie og Peter Henriksen fraflyttede Lunden og flyttede til Oksbøl. Hvor i Oksbøl vides ikke. Som rentier i Oksbøl døde Peter Henriksen d. 6. juni 1921 i en alder af 74 år. Anne Sophie Henriksen (*1864) fik et jordstykke i Oksbøl der blev til Havnbjergvej 3 i Oksbøl, og her opførte hun et hus. Anne Sophie Henriksen må have været fraflyttet, idet hun døde i Holm i Nordborg sogn d. 24. juni 1939 i en alder af godt 75 år, og hun blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård.

Hans Mathiesen Hansen var født d. 5. maj 1870 i Broballe som søn af bolsmand Mathias Hansen og hustru Marie Elisabeth f. Asmussen "Kløvergaard" Søholmvej 14 i Broballe. Denne gård havde han overtaget d. 27. juni 1887 og senere solgt igen, inden han tilflyttede stedet her. Hvem han var gift med vides ikke. (ikke fundet i Oksbøl eller Havnbjerg KB)

 

1918       Hans Matthiesen Hansen (*1870) solgte kådnerstedet her til Christen Christensen, der var landmand i Elsmark. Han solgte stedet igen til enkefru Anna Hansen. Hun var født d. 4. december 1879 i Havnbjerg som datter af bolsmand Peter Schmidt Hansen og hustru Anna Cathrine Philipsen i Havnbjerg. Hun var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 18. december 1902 med den jævnaldrende Jørgen Jensen Schmidt, der var født ved Lavensby d. 3. august 1879 som søn af snedker Hans Jensen Schmidt og hustru Christine Christensen ved Lavensby. Medens han som landmand i Hjortholm på Kegnæs kom han med i krigen 1914-18, døde han som underofficer i Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 84, 11. kompagni af sine kvæstelser på et lazaret i Syklo Calizien i Polen d. 27. juni 1915 i en alder af kun knap 36 år, og Anna Hansen kom derefter til at sidde tilbage som enke med sine 4 børn.

Anna Hansen og Jørgen Jensen Schmidt havde fået børnene:

 • Christine Jensen Schmidt, født d. 23. juli 1904 i Havnbjerg. (senere i nedbrudt ejendom "Grøngrøft")
 • Hans Jensen Schmidt, født d. 23. marts 1909 i Hjortholm på Kegnæs. (han overtog stedet her)
 • Anna Kathrine Jensen Schmidt, født d. 26. februar 1911 i Kongshoved på Kegnæs.
 • Ellen Jensen Schmidt, født d. 14. september 1912 i Kongshoved på Kegnæs.

  

1921       Ved folketællingen d. 1. februar 1921 boede enkefru Anna Schmidt f. Hansen (*1879) som daglejerske her på stedet sammen med sine 3 børn Hans Jensen Schmidt (*1909), Anna Kathrine Jensen Schmidt (*1911) og Ellen Jensen Schmidt (*1912). På stedet boede der også en enkemand ved navn Peter Hansen Schmidt (*1847) der var daglejer og som fik alderdomsunderstøttelse. (Han må være  far til enkefru Anna Schmidt f. Hansen (*1879), idet navnet her er ombyttet.)

 

1922

Foto af ejendommen fra 1922. Peter Schmidt Hansen siddende og datteren
Anna Schmidt f. Hansen bagved. De øvrige 4 personer må være hendes børn.

   

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede enkefru Anna Schmidt f. Hansen (*1879) fortsat her på stedet sammen med sin datter Ellen Jensen Schmidt (*1912). Hendes far enkemand Peter Hansen Schmidt (*1847) boede der fortsat, her noteret som en slægtning.

 

1926

Foto af ejendommen fra 1926.
 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede enkefru Anna Schmidt f. Hansen (*1879) stadigvæk her på stedet sammen med sin søn Hans Jensen Schmidt (*1909) og sin datter Ellen Jensen Schmidt (*1912).

 

1933       Enkefru Anna Schmidt f. Hansen (*1879)s søn Hans Jensen Schmidt (*1909) blev gift i Havnbjerg kirke d. 12. oktober 1933 med Ella Louise Nicolaisen, der var født i Oksbøl d. 23. december 1907 som datter af snedker Asmus Lorenz Nicolaisen og hustru Mette Marie Magdalene Byg , Præstegårdsvej 2 og Oksbøl Søndergade 24 i Oksbøl.

Mette Marie Magdalene Byg og Hans Jensen Schmidt fik børnene:

 • Jørgen Jensen Schmidt, født d. 20. september 1936.
 • Asmus Jensen Schmidt, født d. 26. marts 1938, død d. 3. februar 1939.
 • Hans Jensen Schmidt, født d. 10. april 1941, død d. 23. april 1941.
 • Anna Jensen Schmidt, født d. 26. marts 1942.
 • Helga Jensen Schmidt, født d. 10. maj 1945.

  

1936       Enkefru Anna Schmidt f. Hansen (*1879) solgte ejendommen til sin søn Hans Jensen Schmidt (*1909) for en købesum på 4.000 kr. plus aftægt, og på overtagelsen fik han et tinglyst skøde d. 2. september 1936. En aftægtskontrakt blev dermed også indskrevet i tingbogen med samme dato.

Husmandsstedet havde dengang et opdyrket areal på 14 tønder land, og besætningen ved overtagelsen var på 2 heste, 4 køer, 2 ungkvæg og 7 svin.

 

1940       Ved folketællingen d. 5. november 1940 boede landmand Hans Jensen Schmidt (*1909) her på stedet sammen med sin hustru Ella Louise Jensen Schmidt f. Nicolaisen (*1907) og deres søn Jørgen Jensen Schmidt (*1936). Hans Jensen Schmidt (*1909)s mor enkefru Anna Schmidt f. Hansen (*1879) boede der også og levede af krigsrente.

 

1957

Foto af hestestalden der blev nedbrudt sidst i 1960'erne.

 

1962       Hans Jensen Schmidt (*1909)s mor Anna Schmidt f. Hansen (*1879) døde d. 11. maj 1962 i en alder af knap 82½ år, efter at have levet som enke i næsten 47 år.

 

1970

Foto af stuehuset fra omkring 1970.

 

1977       Hans Jensen Schmidt (*1909)s hustru Ella Louise Jensen Schmidt f. Nicolaisen (*1907) døde d. 16. august 1977 i en alder af godt 69½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1994       Ejendommen blev overtaget af Christian Christensen for en købesum på 150.000 kr. og et skøde på dette blev udstedt d. 7. februar 1994 og dermed indført i tingbogen. Hvem han var vides ikke.

Hans Jensen Schmidt kom på Nordborg plejehjem hvor han døde d. 5. januar 1998 i en alder af knap 89 år, efter at have levet som enkemand i 20½ år.

 

1998       Det gamle husmandssted blev solgt til Allan Petersen og Jonna Skovbo Christensen for en købesum på 150.000 kr., og et skøde på dette blev udstedt d. 28. januar 1998 og indskrevet i tingbogen.

 

2013       Efter et auktionsskøde af 30. maj 2013 blev Gert Schmidt og Kirsten Kathrine Paulsen Schmidt ejere af stedet her for en kontant købesum på 1 kr.

 

2016       Gert Schmidt og Kirsten Kathrine Paulsen Schmidt er fortsat ejere af stedet her.

 

til top
Ajourført januar 2017
www.jessenb.dk