Lyngmosevej 5

Bol nr. 2
Fæstebol nr. 39
Matrikel nr. 9 af Lunden ejerlav
Huset er i BBR registret noteret til at være opført i 1874.
I bogen Danske landmænd og deres indsats står der at gården er fra 1500
og at den har været slægtsgård siden 1685

Udstykningskort 1771
Udsnit af udstykningskort fra 1771.
 

De første optegnelserne fra stedet her er set i præsten Christian Knudsens enormt store samling af optegnelser og må tages til troende idet det ikke har været muligt at kontrollere dette.

Christian Knudsen skriver at stedet i gammel tid var et fæstebol, og at han skriver at den første kendte mand her på stedet var Hans Jørgensen. Han menes at være født omkring 1511, idet han var næsten 100 år da han døde. Han blev begravet d. 21. maj 1611. Han menes at være gift med Thyra Hansen, der døde og blev begravet d. 11. april 1614.

Thyra og Hans Jørgensen skulle efter Christian Knudsen optegnelser havde haft en søn ved navn Peter Hansen, som overtog stedet her.

Thyra og Hans Jørgensen skulle efter Christian Knudsen optegnelser havde haft børnene:

 • Peder Hansen. (han overtog stedet her)
 • Jens Hansen. (han døde af pest og blev begravet d. 6. august 1625.)
 • Søren Hansen. (han døde af pest og blev begravet d. 17. august 1625.)

  

Hvornår sønnen Peder Hansen overtog stedet vides ikke. Han var gift før 1606 med Ellen.

Ellen og Peter Hansen fik børnene:

 • Hans Pedersen, født før 1806. (han døde og blev begravet d. 4. juli 1608.)
 • Anne Pedersdatter, født før 1806. (hun døde af pest og blev begravet d. 24. august 1625.)
 • Nis Pedersen, født før 1806. (han overtog stedet her)


 

1607       Denne Peder Hansen døde og blev begravet d. 24. april 1607.

 

16xx       Ellen og Peder Hansens søn Nis Pedersen må have overtaget bolstedet på et ikke kendt tidspunkt.

 

1625       Peder Hansens hustru Ellen døde og blev begravet d. 11. august 1625. Hun døde af pest, der hærgede området.

 

1626       Nis Pedersen blev gift i Havnbjerg kirke d. 25. juni 1626 med Kirsten Jørgensdatter fra Lunden. Hvem hun var vides ikke.

Kirsten Jørgensdatter og Nis Pedersen fik børnene:

 • Mette Nisdatter, døbt d. 8. februar 1629.
 • Maren Nisdatter, døbt d. 4. juli 1630.


 

1632       Bolsmand Nis Pedersen døde og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 12. august 1632, og hans hustru Kirsten Jørgensdatter sad derefter tilbage som enke.

 

1633       Kirsten Jørgensdatter havde fundet sig en ny mand, og d. 20. januar 1633 blev hun gift i Havnbjerg kirke med Klaus Jepsen, (*omk.1603) der menes at være en søn af bolsmand Jep Jensen og hustru Ellen Jeppes i bol nr. 3 Lundenvej 21 i Lunden.

Klaus Jepsen blev således sættemand her på stedet.

Kirsten Jørgensdatter og Klaus Jepsen fik børnene:

 • Nis Klausen, døbt d. 2. marts 1634. (han overtog stedet her).
 • Karen Klausdatter, døbt d. 11. oktober 1635.
 • Maren Klausdatter, døbt d. 12. november 1637.
 • Christen Klausen, døbt d. 11. december 1639.
 • Jep Klausen, døbt d. 3. april 1641. (han må være død før 1647)
 • Anna Klausdatter, døbt d. 1. maj 1642.
 • Jørgen Klausen, døbt d. 21. juli 1644.
 • Jep Klausen, døbt d. 12. marts 1647.

  

1658       Bolsmand Klaus Jepsen døde i en alder af kun 58 år, og han blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 23. marts 1658. Sønnen Nis Klausen (*1634) må herefter have overtaget stedet her.

 

1659       Nis Klausen (*1634) blev gift i Havnbjerg kirke d. 19. juni 1659 med Anna Jørgensdatter fra Torup ved Svenstrup.

 

1686       Nis Klausen (*1634)s mor Kirsten Jørgensdatter (Klauses) døde og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 26. september 1686.

 

16xx       Hvordan det hele så et gået kan der ikke siges noget om. Christian Knudsen skriver at de ikke findes blandt de døde i kirkebogen, men der mangler også optegnelser fra flere år for de døde, fra 1697 til 1704 og 1712 til 1718. Han antager at de har haft bolet i besiddelse for en tid.

Den næste her på bolet skulle efter Christian Knudsen opfattelse være Peter Hansen. Denne Peter Hansen var døbt d. 31. august 1656 som søn af Ellen Jørgensdatter og Hans Hansen i bol nr. 1 Lyngmosevej 9.

Peder Hansen blev gift i Havnbjerg kirke d. 6. december 1685 med den 9½ år yngre Mette Jørgensdatter der var født i Lunden og døbt i Havnbjerg kirke d. 28. januar 1666 som datter af bols sættemand Jørgen Pedersen (Tagesen) (*1636) og hustru Sidsel Nielsdatter (*1632) i bol nr. 5 "Lundsgaard" Lundenvej 12.

Mette Jørgensdatter og Peder Hansen fik børnene:

 • Ellen Petersdatter, døbt d. 11. december 1686.
 • Jørgen Pedersen, døbt d. 19. august 1688. (han overtog stedet)
 • Hans Pedersen, døbt d. 7. december 1690, død og begravet d. 28. januar 1767.
 • Peder Pedersen, døbt d. 6. november 1692, død og begravet d. 8. september 1762.
 • Maren Pedersdatter, døbt d. 16. december 1694, døde i 1735.
 • Mathias Pedersen, døbt d. 18. juli 1697.
 • Otto Pedersen, døbt d. 26. november 1699. (senere i Havnbjerg)
 • Niels Pedersen, døbt d. 29. januar 1702, døde i 1736.
 • Christian Pedersen, døbt d. 31. august 1704. (senere Overbjerg 21 Lunden).
 • Sidsel Pedersdatter, døbt d. 15. august 1708. (senere bol nr. 4 Bærensmøllevej 4)

  

1725       Peder Hansen (*1656)s hustru Mette Jørgensdatter (*1666) døde i en alder af kun 59 år og hun blev begravet i 1725, (ingen dato indskrevet). Han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1730       Peter Hansen (*1656) døde i 1730 i en alder af 74 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård. (ingen dato indskrevet). Herefter overtog sønnen Jørgen Pedersen (*1688) bolstedet her.

 

1738       Jørgen Pedersen (*1688) blev gift i Havnbjerg kirke d. 21. november 1738 med den 25½ år yngre Margrethe Rasmusdatter, der var født d. 8. april 1714 som datter af bolsmand Rasmus Christensen og hustru Ellen Hansdatter i bol 3 i Elsmark.

Margrethe Rasmusdatter og Jørgen Petersen fik børnene:

 • Peder Jørgensen, døbt d. 20. juli 1739. (han overtog stedet her)
 • Jørgen Jørgensen, døbt d. 4. august 1743. (senere Lyngmosevej 3)
 • Ellen Jørgensdatter, døbt d. 26. december 1751.

  

1763       Jørgen Pedersen (*1688) døde i en alder af 75 år, og han blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 2. februar 1763. Hans hustru Margrethe Rasmusdatter (*1714) sad derefter tilbage som enke. Sønnen Peder Jørgensen (*1739) overtog herefter ejendommen.

 

1765       Peder Jørgensen (*1739) blev gift i Havnbjerg kirke d. 28. juni 1765 med den 1½ år yngre Maren Petersdatter, der var døbt d. 9. december 1740 som datter af Peter Petersen Jacobsen og hustru Anna Christensdatter i bol nr. 1 Lyngmosevej 9 her i Lunden.

Maren Petersdatter og Peder Jørgensen fik børnene:

 • Anna Margrethe Pedersdatter, døbt d. 21. september 1766, død d. 5. maj 1792.
 • Anne Pedersdatter, døbt d. 5. oktober 1777, død og begravet d. 26. juli 1778.
 • Maren Pedersdatter, døbt d. 21. september 1783.

  

1771       I jord bogen over ”Lunden Bys Marker på Als” som blev opmålt og igen udlagt år 1771 i februar måned er bolsmand Peter Jørgensen noteret som én af de i alt 5 bolsmænd i Lunden, og han er noteret som ejer af i alt 41 tønder, 6 ruder og 9 fod jord, på lige fod med de andre 4 bolsmænd. Opmålingerne er foretaget efter ”Hamburger mål” hvor 16 fod udgør 1 kvadrat rude, og som i bogen er delt i 10 geometriske fod. Der er desuden anført at i Peter Jørgensens toft boede en inderste ved navn Jørgen Jørgensen. Hvem denne Jørgen Jørgensen var, vides ikke.

 

1775       Enkefru Margrethe Rasmusdatter (*1714) (her nævnt som Jørgens) døde i en alder af 60 år, og hun blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 18. januar 1775.

 

1784       Peder Jørgensen (*1739)s hustru Maren Petersdatter (*1740) døde i en alder af kun 44 år, og hun blev begravet på kirkegården i Havnbjerg d. 3. november 1784.

 

1785       Peder Jørgensen (*1739) havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 26. februar 1785 blev han gift igen i Havnbjerg kirke med Maren Frost, der var født omkring 1760 i Himmark.

Maren Frost og Peder Jørgensen fik børnene:

 • Jørgen Jørgensen, døbt d. 26. marts 1786, død og begravet d. 23. maj 1786.
 • Anne Jørgensen, døbt d. 5. august 1787.
 • Jørgen Jørgensen, døbt d. 15. februar 1789. (han overtog stedet her)
 • Christen Jørgensen, døbt d. 18. december 1791.


  

1793       Bolsmand og tolvmand Peder Jørgensen (*1739) døde d. 27. marts 1793 i en alder af kun 54 år, og hans hustru Maren Christiansdatter Frost (*1760) sad derefter tilbage som enke. Hun fandt sig ret hurtigt en ny mand, og d. 6. august 1793 blev hun trolovet med ungkarl Peter Nissen, der var født i Brandsbøl og døbt i Havnbjerg kirke d. 9. februar 1766 som søn af kådner Nis Petersen og hustru Anna Christensdatter i Brandsbøl. De blev derefter gift i Havnbjerg kirke d. 4. oktober 1793.

Peter Nissen (*1766) blev herefter ifølge en delings akt af 3. oktober 1793 indsat som den nye sættemand her på bolstedet.

Maren Christiansdatter Frost og Peter Nissen fik børnene:

 • Ane Nissen, født d. 1. september 1794.
 • Ane Eleonore Nissen, født d. 24. februar 1798.
 • Ane Nissen, født d. 16. november 1802.


 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede sættegårdmand Peter Nissen (*1766), her nævnt som Petersen, sammen med sin hustru Maren Frost (*1760) her på ejendommen. Hendes steddatter fra sin første mand Peder Jørgensen (*1739) Maren Petersdatter (*1783) og hendes 2 børn fra sit ægteskab med Peter Jørgensen (*1739), Jørgen Jørgensen (*1789) og Christen Jørgensen (*1791) samt deres fælles børn Ane Eleonore Nissen (*1798) og Ane Nissen (*1802) boede også her på stedet. Desuden boede tjenestefolkene Jep Jensen (*1769) og Anne Schilling (*1784) også her, og så boede Peter Nissens mors søster Elisabeth Christensen også her og fik sit underhold af stedet her.

 

1814       Peter Nissen (*1766)s stedsøn Jørgen Jørgensen (*1789), efterhånden nævnt som Jørgen Petersen (*1789), blev gift i Havnbjerg kirke d. 28. oktober 1814 med den 4 år yngre Cathrine Marie Christiansdatter fra Svenstrup, der var født i Svenstrup og døbt i Svenstrup kirke d. 26. maj 1782 som datter af Christen Grau og hustru i Svenstrup.

Cathrine Marie Møller Grau og Jørgen Petersen fik børnene:

 • Peter Jørgensen Petersen, født d. 1. august 1815.
 • Christian Petersen, født d. 20. september 1817, død d. 28. maj 1819.
 • Maren Petersen, født d. 5. marts 1820.
 • Christian Petersen, født d. 13. oktober 1822. (han overtog stedet)

  

1826       Jørgen Petersen (*1789)s hustru Cathrine Marie Grau (*1782) døde d. 19. oktober 1826 i en alder af kun 44½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1827       Jørgen Petersen (*1789) havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 3. februar 1827 blev han gift i Havnbjerg kirke med den 3 år yngre tjenestepige Ellen Hansen der var født i Elsmark og døbt i Havnbjerg kirke d. 16. oktober 1791 som datter af bolsmand Hans Lauritsen og hustru Regitze Sophie Clausdatter i Elsmark.

Ellen Hansen og Jørgen Petersen fik børnene:

 • Kathrine Marie Petersen, født d. 20. oktober 1827. (senere nedbrudt ejendom "Grøngrøft")
 • Anna Sophie Petersen, født d. 21. september 1829, død d. 5. november 1829.
 • Anna Sophie Petersen, født d. 23. september 1830, død d. 26. september 1830.
 • Anna Sophie Petersen, født d. 12. november 1831, død d. 26. februar 1833.
 • Ellen Petersen, født d. 5. marts 1834. (senere nedbrudt ejendom "Grøngrøft")
 • Anna Sophie Petersen, født d. 24. februar 1841.

  

1833       Jørgen Petersen (*1789)s mor Maren Frost (*1760) døde d. 18. december 1833 i en alder af 73 år og hans stedfar Peter Nissen (*1766) sad derefter tilbage som enkemand.

 

1835       Ved folketællingen d. 1. februar 1835 boede bolsmand Jørgen Petersen (*1789) her på stedet sammen med sin hustru Ellen Hansen (*1791) og hans 3 børn af første ægteskab Peter Jørgensen Petersen (*1815), Maren Petersen (*1820) og Christian Petersen (*1822) samt deres 2 fælles børn Kathrine Marie Petersen (*1827) og Ellen Petersen (*1834). Desuden boede tjenestekarlene Christen Jørgensen (*1807) og Rasmus ____? (*1800) samt tjenestepigerne Maren Jørgensen (*1805) og Johanne Marcussen (* 1807) også her på stedet. I aftægten boede Jørgen Petersen (*1789)s stedfar enkemand Peter Nissen (*1766) sammen med sin datter Ane Eleonore Nissen (*1798)

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede gårdmand Jørgen Petersen (*1789) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Ellen Hansen (*1791) og hans 3 børn af første ægteskab Peter Jørgensen Petersen (*1815), Maren Petersen (*1820) og Christian Petersen (*1822) samt deres 2 fælles børn Kathrine Marie Petersen (*1827) og Ellen Petersen (*1834). Desuden boede tjenestekarlen Johann Steffen og tjenestepigen Anne Marie Jørgensen også her på stedet. I aftægten boede Jørgen Petersen (*1789)s stedfar enkemand Peter Nissen (*1766) fortsat.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Jørgen Petersen (*1789) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Ellen Hansen Lauritzen (*1791) og hans 3 børn af første ægteskab: Peter Jørgensen Petersen (*1815), Christian Petersen (*1822) og Maren Petersen (*1820) samt deres fælles børn: Kathrine Marie Petersen (*1827), Ellen Petersen (*1834) og Anna Sophie Petersen (*1841). Tjenestekarlen Jens Jensen (*1824) fra Brandsbøl boede der også, og i stedets aftægt boede Jørgen Petersen (*1789)s stedfar enkemand Peter Nissen (*1766).

 

1854       Jørgen Petersen (*1789)s hustru Ellen Hansen Lauritzen (*1791) døde d. 7. december 1854 i en alder af kun 63 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

Jørgen Petersen (*1789) overlod ejendommen til sin søn af første ægteskab Christian Petersen (*1822) som fik skøde på dette d. 1. november 1854 ifølge skyld og panteprotokol. Jørgen Petersen må herefter være gået på aftægt.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 er sønnen ikke noteret øverst i tællingen som bolsmand, men blot som boende på stedet. Den tidligere ejer bolsmand og enkemand Jørgen Petersen (*1789) boede endnu her på stedet sammen med og sine 3 børn af første ægteskab: Peter Jørgensen Petersen (*1815), Christian Petersen (*1822) og Maren Petersen (*1820) samt sine børn fra 2. ægteskab: Kathrine Marie Petersen (*1827) og Ellen Petersen (*1834). Tjenestekarlene Jørgen Grau (*1809) fra Havnbjerg og Rasmus Jensen (*1831) fra Brandsbøl boede også her og i stedets aftægt boede Jørgen Petersen (*1789)s stedfar enkemand Peter Nissen (*1766) stadigvæk.

Jørgen Petersen (*1789)s stedfar, aftægtsmand Peter Nissen (*1766) døde d. 14. februar 1855 i en alder af 89 år, efter at have levet som enkemand i 21 år.

 
Jørgen Petersen (*1789)s søn af første ægteskab Christian Petersen (*1822) (her nævnt som tjenestekarl og bolsarving) blev gift i Havnbjerg kirke d. 7. juni 1855 med den 1½ år ældre tjenestepige Anne Christine Petersen, der var født i Elsmark d. 21. februar 1821 som datter af bolsmand Peter Petersen og hustru Maren f. Moos i Elsmark.

Anne Christine Petersen og Christian Petersen fik datteren:

 • Cathrine Marie Petersen, født d. 9. april 1856.

  

1856       Christian Petersen (*1822)s hustru Anne Christine Petersen (*1821) døde d. 22. september 1856 i en alder af kun 35½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand med et lille barn på knap 5½ måned.

 

1857       Christian Petersen (*1822) havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 11. juni 1857 blev han gift i Havnbjerg kirke med den 7½ år yngre tjenestepige Anna Christine Moos, der var født i Elstrup skov i Egen sogn d. 14. marts 1829 som datter af bolsmand Christen Jørgensen Moos og hustru Ellen Jørgensen i Elstrup skov.

Anna Christine Moos og Christian Petersen fik børnene:

 • Jørgen Petersen, født d. 18. februar 1858, død d. 18. april 1858.
 • Ane Kirstine Petersen, født d. 22. juni 1859, død d. 19. april 1860.
 • Jørgen Petersen, født d. 25. august 1861. (han overtog stedet).
 • Christen Petersen, født d. 4. juli 1864.
 • Ane Kirstine Petersen, født d. 14. juli 1867.


 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Christian Petersen (*1822) her på stedet sammen med sin hustru Anna Christine Moos (*1829) og hans datter fra første ægteskab Cathrine Marie Petersen (*1856) og deres fælles barn Anne Kirstine Petersen (*1859). Tjenestekarlene Peter Jørgensen (*1815) fra Lunden, Jørgen Nissen (*1840) fra Havnbjerg og Peder Hansen Dall (1845) fra Klingbjerg samt tjenestepigerne Ellen Petersen (*1834) fra Lunden og Ane Sophie Petersen (*1841) fra Lunden, boede også her på stedet. I stedet aftægt boede Christian Petersen (*1822)s far Jørgen Petersen (*1789) sammen med sin datter Kathrine Marie Petersen (*1827).

 

1860       Christian Petersen (*1822)s far Jørgen Petersen (*1789) døde i aftægten d. 21. april 1860 i en alder af 71 år, efter at have levet som enkemand i 5½ år.

 

1884       Landmand Christian Petersen (*1822) døde d. 8. maj 1884 i en alder af 61½ år, og hans hustru Anna Christine Petersen f. Moos (*1829) sad derefter tilbage som enke. Hun overlod nu ejendommen til sin søn Jørgen Petersen (*1861) og gik derefter på aftægt.

 

1889       Jørgen Petersen (*1861) blev gift i Lunden Standesamt d. 20. februar 1889 og dagen efter d. 21. februar 1889 i Havnbjerg kirke med den 5½ år yngre Anne Cathrine Jepsen, der var født i Brandsbøl d. 13. april 1867 som datter af bolsmand Laurits Jepsen og hustru Anna Cathrine f. Jacobsen i Brandsbøl.

Anne Cathrine Jepsen og Jørgen Petersen fik børnene:

 • Anna Petersen, født d. 16. juni 1889, død d. 23. januar 1890.
 • Christian Petersen, født d. 22. oktober 1890, død d. 10. december 1914 i krigen ved Lodz i Polen.
 • Anna Kathrine Petersen, født d. 2. marts 1893. (hun overtog stedet)
 

omk. 1895

Foto af stuehuset fra omkring 1895.

1898       Jørgen Petersen (*1861)s mor Anna Christine Petersen f. Moos (*1829) døde d. 26. april 1898 i en alder af 69 år, og efter at have levet som enke i næsten 14 år.

 

1921       Ved folketællingen d. 1. februar 1921 boede gårdejer Jørgen Petersen (*1861) her på stedet sammen med sin hustru Anne Cathrine Jepsen (*1867) og deres datter Anna Kathrine Petersen (*1893). Deres tjenestekarl fra Rise Hjarup Johan Johansen (*1869) boede også her på ejendommen.

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede gårdejer Jørgen Petersen (*1861) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Cathrine Jepsen (*1867) og deres datter Anna Kathrine Petersen (*1893). Deres husassistent Alma Christiansen (*1906) fra Egernsund og tjenestekarl Aage Bach Lausen (*1893) fra Bording boede også her på ejendommen.

 

1926       Ejendommen blev i 1926 overtaget af en forpagter ved navn Hans Petersen. Han var født i Østerholm i Egen sogn d. 7. februar 1900 som søn af gårdfolk på Lindegård i Asserballe Jørgen Petersen og hustru Anne Kirstine f. møller, og han var blevet gift Asserballe kirke d. 3. juni 1924 med pigen Anna Jensen Bonde, der var født i Almsted i Notmark sogn d. 23. september 1904 som datter af gårdfolk Jens Hansen Bonde og hustru Ellen Christine f. Skovmand i Almsted.

Hans Petersen var gårdforpagter i Almsted, og der fik de datteren:

 • Anna Maria Kirstine Petersen, født d. 2. oktober 1924 i Almsted (døbt i Asserballe kirke)

Efter at de var kommet her til stedet fik de datteren:

 • Ellen Christine Petersen, født d. 2. januar 1928.

  

1927       Fredag d. 18. november 1927 kl. 19.30 var der en større ildebrand på gården, og Havnbjerg frivillige brandværn skriver at det var hård frost og meget koldt.


Dagbladet Dybbøl Posten skrev lørdag d. 19. november 1927:

 

Stor gårdbrand i Lunden.

Udbygningerne til gårdejer Jørgen Petersens gård i Lunden, der ligger omtrent midt i byen, og for tiden er forpagtet af landmand Petersen, Asserballe, er i aftes blevet hærget af en brand.

Både stald- og ladebygninger nedbrændte, mens det lykkedes at rede stuehuset. Både stald og ladelængerne, der i det nordøstlige hjørne var bygget sammen. fortæredes i usædvanlig kort tid af ilden

Da Ilden blev opdaget.

Landmand Mathias Mathiesen fra nabogården fortæller følgende om da han opdagede branden: Jeg var beskæftiget ude i stalden da jeg bemærkede røgluft. Ved at se ud af vinduet opdagede jeg ilden i J. Petersens staldlænge, og jeg ilede derover og gav mig i lag med at redde svinene. De var dog stædige og jeg fik kun nogle få ud. Jeg regnede med at der var flere i gang med redningsarbejdet, men da jeg kom ind i hestestalden var der ingen folk der. Jeg fik hestene jaget ud og gav mig i lag med at redde kreaturerne . Imidlertid kom forpagter Petersen og flere til hjælp, men loftet faldt mange stedet igennem og gjorde yderligere redningsarbejde umuligt. Den stråtækte staldlænges tag og loftkonstruktion brændte ned i løbet af usædvanlig kort tid.

Sprøjternes arbejde.

Gårdens folk opholdt sig alle i stuen efter dagens arbejde, da ilden ved 7 tiden opstod. Fra stuen, der vender ud mod vest, opdagede man ikke ilden straks, og da man skrækslagen kom ud, var så godt som alt redningsarbejde umulig. Der blev straks slået alarm i byen og i omegnen, og de tililende sprøjter med mandskab havde nok at gøre med at redde stuehuset, der på et tidspunkt var meget stærkt truet. Brændende halm og gnister fløj med vinden, der hen under aften havde taget noget til og bar hen over stuehusets tag, der heldigvis var ildfast og desuden blev overøst med vand af sprøjterne.

Jørgen Jacobsens gård, der ligger et ligge stykke borte, men netop i vindretningen, og har nogle stråtægte længer, blev ligeledes bevogtet af en skare brandmænd, da gnisterne jævnlig nåede der over. Nordborg frivillige brandværn og alle omkringliggende byers sprøjter koncentrerede deres bestræbelser for at begrænse ilden. Alt i alt må det siges at sprøjtemandskabet gjorde et fortrinligt arbejde.

Et sørgeligt syn

Det var et sørgeligt syn at se de ødelæggelser ilden havde forårsaget. Inde i den brændende bygning lå det meste af avlen, kørn, hø, roer osv. Så man ind i kostalden eller svinestalden, lå der de forkullede kroppe i forskellige stillinger, som viste at dyrene havde haft en hård dødskamp. Man havde forsøgt at gøre kampen kort ved med riffel at skyde på dyrene inde i den brændende bygning.

Der er ingen tvivl om at forpagteren lider et stort tab ved branden. Om ildens opkomst kan der endnu ikke siges noget bestemt. Der formodes dog at foreligge en kortslutning. Kriminalpolitiet, der straks blev underrettet om branden, kom hurtigt til stede. 
  Dagbladet Sønderborg Amts Socialdemokrat skrev lørdag d. 19. november 1927:

 

Gårdbrand i Lunden ved Havnbjerg - Mange dyr indebrændte.

I aftes ved 7½ tiden opstod der ild i udbygningerne til Jørgen Petersens gård i Lunden ved Havnbjerg. Ilden opstod i det nordøstlige hjørne og bredte og bredte sig med rasende hast. Der indebrændte 11 køer, 10 ungkreaturer og ca. 20 svin. Det lykkedes at redde stuehuset.

Gårdens folk sad inde og havde ikke opdaget ilden før en nabo, der nåede at redde hestene, gjorde dem opmærksom på at gården brændte.

Der var en tid stor fare for Jørgen Jacobsens gård, men det lykkedes dog brandværnene at redde denne.

Om årsagen til ildens opkomst vides endnu intet.
Dagbladet Sønderborg Amts Socialdemokrat skrev mandag d. 21. november 1927:

  

Fra Branden i Lunden

Under redningsarbejdet i fredags aften ved branden hos Jørgen Petersen i Lunden udførte landmand Mathias Mathieasen et stort redningsarbejde, med da han skulle løsne den sidste hest, stejlede denne og gav ham derved et skub, så han kom til at støde sin kniv ind i venstre arm og måtte samme aften under lægebehandling.

Bygningerne var forsikrede i den alsiske Brandkasse for 30.000 kr. og løsøret for 34.000 kr.


1926

Foto af stuehuset fra 1926.

 

1930       Gårdejer Jørgen Petersen (*1861) døde d. 31. maj 1930 i en alder af næsten 69 år, og hans hustru Anne Cathrine Jepsen (*1867) sad derefter tilbage som enke. Anne Cathrine Jepsen (*1867) blev herefter eneejer af ejendommen.

   

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede forpagter Hans Petersen (*1900) her på stedet sammen med sin hustru Anna Petersen (*1904) og deres 2 døtre Anna Maria Petersen (*1924) og Ellen Kirstine Petersen (*1928). Tjenestekarlene Andreas Marius Hansen (*1908) fra Gammelgab, Harald Adelbert Hansen (*1910) fra Svenstrup samt husassistent Anna Olsen (*1913) fra Gammelgab boede også her. I stedets aftægt boede ejeren Anne Cathrine Petersen f. Jepsen (*1867) sammen med sin datter Anna Kathrine Petersen (*1893).

 

1932       Anne Cathrine Petersen f. Jepsen (*1867) døde d. 21. oktober 1932 på statshospitalet i Sønderborg i en alder af kun 64½ år, og efter at have levet som enke i 2½ år.

Den 20. december 1932 blev der tinglyst et skifteudskrift således at ejendommen nu overgik til den afdødes datter Anna Kathrine Petersen (*1893)

 

1934       Hans Petersen opgav forpagtningen at stedet her d. 1. marts 1934 og flyttede til Lavensby hvor de havde købt et landsted. Derefter kom der en ny forpagter ved navn Peter Diederichsen her til ejendommen. Han var født i Lutzhöft, Grundhof sogn ved Flensborg d. 19. februar 1899 som søn af bolsmand Johannes Diederichsen og hustru Maria f. Tolgaard. Han var blevet gift i Skodborg kirke d. 22. februar 1929 med Kathrine Johanne Thomsen, der var født d. 19. august 1905 i Skodborg. Fra 1928 havde Peter Diederichsen haft ejendommen "Ryvang" ved Lysabild i forpagtning.

Da Peter Diederichsen overtog ejendommen i forpagtning var der dengang opdyrket 72 tønder land og der var 3 tønder land skov og 1 tønde land mose. Der var en besætning på 3 heste, 7-8 køer og 7-8 ungkvæg, men hvor mange svin der var er ikke nævnt.

Kathrine Johanne Thomsen og Peter Diederichsen havde sønnen:

 • Johannes Diederichsen, født i 1932. (han overtog stedet her)

 

1940       Ved folketællingen d. 5. november 1940 boede forpagter Peter Diederichsen (*1899) her på stedet sammen med sin hustru Kathrine Johanne Diederichsen (*1905) og deres søn Johannes Diederichsen (*1932). Forkarlen Bernhardt Magne Nielsen (*1913) fra Sinding sogn ved Ringkøbing og husassistenten Dorthea Hansen fra Flensborg boede også her på stedet.

Ejendommens fodermester Andreas Knudsen (*1912) fra Tyskland boede der også sammen med sin hustru Magda Katharina Dorothea Knudsen (*1920) og deres datter Gitta Marie Knudsen (*1939). I ejendommens aftægt boede gårdens ejer frøken Anna Kathrine Petersen (*1893).

I 1940 købte forpagter Peter Diederichsen (*1899) Oldenor af rutebilejer M. G. Hermansen i Sønderborg, afhændet til et naturgenopretningsprojekt i 1993.

   

1954       Den 17. marts 1954 blev der tinglyst en ny forpagtningskontrakt hvor Peter Diederichsen fik en ny forpagtningstid fra 1. marts 1954 til 1. marts 1962.

 

before 1960

Foto af Lyngmosevej 5 til venstre og Lundenvej 21 til højre fra før nuværende Lundenvej blev etableret. Første del fra amtsvejen ved Danfoss til Lunden ved Lundenvej 12 blev etableret efter et ekspropriationsmøde d. 7. juni 1961, anden del fra Lundenvej 12 til Piledamsvej blev etableret efter et ekspropriationsmøde d. 21. august 1962, og tredje del fra Piledamsvej til Oksbølvej mod Brandsbøl blev etableret i 1965.

  

before 1965

Foto af ejendommen fra før Lundenvej blev bygget.

1966       Anna Kathrine Petersen (*1893) solgte ejendommen, og d. 27. april 1966 blev der udstedt skøde til Peter Diederichsen og til Johannes Diederichsen i lige sameje, og købesummen blev sat til 360.000 kr.

   

1971       Ejendommens tidligere ejer frk. Anna Kathrine Petersen (*1893) døde ugift d. 25. marts 1971 i en alder af 78 år.

   

1973       I 1973 var der brand på ejendommen, og en flyver der kom forbi tog et par billeder af branden.

 1973

Luftfoto af branden i 1973.


1973

Luftfoto af branden i 1973.

1974       Peter Diederichsen (*1899) døde d. 9. januar 1974 i en alder af næsten 75 år, og hans hustru Kathrine Johanne Diederichsen (*1905) sad derefter tilbage som enke.

Kathrine Johanne Diederichsen overtog sin mands halvdel af ejendommen efter en skifteattest af 14. oktober 1974.

 

1980

Foto af stuehuset fra 1980.


1986       Huset i Oldenor solgte Kathrine Johanne Diederichsen (*1905) til sønnen Johannes Diederichsen (*1932) d. 30. januar 1986.

 

1996       Enkefru Kathrine Johanne Diederichsen (*1905) overlod nu sin halvdel af ejendommen til sin søn Johannes Diderichsen (*1932) for en købesum på 1.012.000 kr. og d. 12. marts 1996 blev der udstedt skøde på dette og Johannes Diederichsen var dermed eneejer af ejendommen.

 

1997       Johannes Diederichsen solgte ejendommen til Erik Skov Matthiesen, der i forvejen var ejer af nabo ejendommen Lundenvej 21, og han fik skøde på dette d. 21. oktober 1997.

 

1998       Erik Skov Matthiesen solgte matrikel nr. 9 med et samlet areal på 5641 m2 til Inger Kirstine Baagø Nejsum for en købesum på 682.120 kr. og hun fik et tinglyst skøde på dette d. 22. oktober 1998. Erik Skov Matthiesen beholdt aftægtshuset Lyngmosevej 7 art 121A m.fl., der er opført iflg. BBR i 1968.

 

1998       Enkefru Kathrine Johanne Diederichsen (*1905) døde på plejehjemmet i Guderup d. 18. november 1998 i en alder af 93 år, efter at have levet som enke i knap 24 år.

 

2014       Efter tvangsauktion d. 7. august 2014 blev matrikel nr. 9 overtaget af Welm Friedrichsen for en købesum på 1.000.000 kr.

 

til top
Oprettet og ajourført januar 2017
www.jessenb.dk