Lyngmosevej 9

Bol nr. 1
Matrikel nr. 3 af Lunden ejerlav  (nu matr. 200)
Fæstebol nr. 38
Huset er i BBR registret noteret til at være opført i 1898.


Udstykningskort 1771
Udsnit af udstykningskort fra 1771.

 

De første optegnelserne fra stedet her er set i præsten Christian Knudsens enormt store samling af optegnelser og må tages til troende idet det ikke har været muligt at kontrollere dette.

Christian Knudsen skriver at stedet i gammel tid var et fæstebol, og at han antager at Hans Lauritzen (*1562) var på stedet her i 1606. Han var da gift med Kirsten Hanses (*1575).

 

1636       Hans Lauritzens hustru Kirsten Hanses døde i en alder af 61 år og blev begravet i 1636. Hun var dermed født i 1575.

 

1642       Christian Knudsen skriver at det er sikkert at Hans Hansen (*1613) er næste mand her på bolet. Han ved dog ikke om han er søn af den foregående Hans Lauritzen eller om han er slægtning eller blot én der er kommet til. Denne Hans Hansen blev gift d. 9. januar 1642 med Ellen Jørgensdatter fra Lunden, som måske er datter af Jørgen Nielsen, som døde i Lunden i 1624. Christian Knudsen skriver også at Hans Hansen nævnes her på stedet fra 1642 til 1661, og at han ikke må forveksles med Hans Hansen, der var kådner i Lunden. Bolsmand Hans Hansen var kirkeværge fra 1654 indtil sin død i 1663.

Ellen Jørgensdatter og Hans Hansen fik flere børn, men Christian Knudsen skriver at det er svært at skelne Hans Hansens børn fra en anden Hans Hansen der boede i kådnerstedet. Derfor nævner han kun følgende børn:

 • Jørgen Hansen, døbt d. 26. november 1642, død som barn.
 • Maren Hansdatter, døbt d. 11. februar 1644, død og begravet d. 21. februar 1644.
 • Maren Hansdatter, døbt d. 8. august 1647. (senere bol nr. 4 Bærensmøllevej 4)
 • Jørgen Hansen, døbt d. 19. april 1651.
 • Hans Hansen, døbt d. 4. september 1653.
 • Peder Hansen, døbt d. 31. august 1656. (senere på bol nr. 2 Lyngmosevej 5.

   

1643       Ejendommens tidligere ejer Hans Lauritzen (*1562) døde i en alder af 81 år og blev begravet d. 2. januar 1643. Han var dermed født i 1562.

 

1663       Bolsmand og kirkeværge Hans Hansen (*1613) døde i 1663 i en alder af kun 50 år og han blev lagt i kirken d. 11. januar 1663 som præsten skrev i kirkebogen, og der er tilføjer at han var en from, sanddru og god mand. Hans hustru Ellen Jørgensdatter sad derefter tilbage som enke. Hun fandt sig ret hurtigt en ny mand, og søndag d. 12. juli 1663 blev hun gift i Havnbjerg kirke med Peder Jacobsen, som dermed blev den nye mand her på stedet. Hvorfra han kommer ved Christian Knudsen ikke.

 

1690       Peder Jacobsen skyldte 2 tønder og 2 skæppe byg og 3 tønder og 6 skæppe havre i tiende til præsten i Havnbjerg.

 

1693       Peder Jacobsens hustru Ellen Jørgensdatter døde og blev begravet den 6. august 1693, og han sad derefter tilbage som enkemand, men allerede senere på året 1693 blev han gift igen i Havnbjerg kirke med Maren Rasmusdatter, som var født omkring 1667 som datter af møller Rasmus Jørgensen og hustru Thyra Nielsdatter i Havnbjerg.

Maren Rasmusdatter og Peder Jacobsen fik børnene:

 • Jakob Pedersen, født i 1694. (døde i 1774 og blev begravet d. 11. december 1774)
 • Thøre Pedersdatter, døbt d. 11. oktober 1696. (senere bol nr. 4 Bærensmøllevej 4)
 • Peder Pedersen (Jakobsen), født omkring 1699. (han overtog stedet)
 • Rasmus Pedersen, døbt d. 2. februar 1701.
 • Ellen Pedersdatter, født i 1703 (dato ikke læseligt), død som barn før juni 1704.
 • Ellen Pedersdatter, døbt d. 6. juni 1704. (senere i bol nr. 3 Lundenvej 21)

   

1716       Peder Jacobsen (*?) må være død i 1716 eller før, idet hans enke Maren Rasmusdatter (*1667) blev gift i Havnbjerg kirke med Hans Lauritzen, 2. pinsedag d. 1. juni 1716. (Peder Jacobsens død er ikke fundet i den lidt svær læselig kirkebog fra 1606-1777).

Hans Lauritzen var blevet døbt d. 9. august 1685 som søn af bolsmand Lauritz Pedersen og hustru Maren Hansdatter i bol nr. 4 Bærensmøllevej 4 her i Lunden. Christian Knudsen skriver at Hans Lauritzen var mand her på bolet i 1717-18 hvor han det første år ydede 7 pund brød til kapellaniet i Lavensby. Det andet år står hans plads åben.

Maren Rasmussen og Hans Lauritzen fik tilsyneladende ingen børn.

 

1741       Hans Lauritzen (*1685)s hustru Maren Rasmusdatter (*omkring 1667) døde sidst på året 1741, (i Havnbjerg KB står der nr. 16 Maren Hanses af Lund.), i en alder af 74 år, og kort tid derefter giftede Hans Lauritzen sig igen d. 13. oktober 1743 med Karen Jepsdatter, der var en datter af bolsmand Jep Kolmos i Pøl og som i 1737 var blevet gift med skipper og præsteinderste Christian Petersen i Overbjerg 21 i Lunden der var død først på året 1742 (ingen dato og års angivelse i kirkebogen).

Karen Jepsdatter havde sine børn med sig fra sit ægteskab med Christian Petersen: Maren Christiansdatter, døbt d. 9. oktober 1735, Peder Christiansen, døbt d. 28. september 1738, Sidsel Christiansdatter, døbt d. 11. september 1740 og Karen Christiansdatter, døbt d. 14. oktober 1742.

Karen Jepsdatter og Hans Lauritzen (*1685) fik ingen børn.

 

1746       Bolsmand Hans Lauritzen (*1685) døde og blev begravet i 1746. (Han er nævnt som nr. 8 af 20 der er begravet på Havnbjerg kirkegård i 1746). Hans hustru Karen Jepsdatter sad derefter tilbage som enke. Hvornår hun døde vides ikke.

 

17xx       Efter Hans Lauritzens død overtog hans afdøde hustru Maren Rasmusdatters søn af første ægteskab med Peder Jacobsen Peder Pedersen (Jakobsen) (*1699) bolstedet her.

Han blev kun kaldt Peder Jakobsen, og han var blevet gift i 1729 med Maren Chrestensdatter, der var døbt d. 30. januar 1693 som datter af bolsmand Chresten Rasmussen og hustru Maren Jørgensdatter fra Bol nr. 3 Lundenvej 21.

Maren Chrestensdatter og Peder Pedersen (Jakobsen) fik børnene:

 • Peder Pedersen, døbt d. 26. november 1730, døde kort tid efter i 1730.
 • Peder Pedersen, døbt d. 7. december 1732. (han overtog stedet)

   

1737       Peder Pedersen (Jakobsen) (*1699)s hustru Maren Chrestensdatter (*1693) døde først på året 1737 i en alder af kun 44 år. (Hun er nævnt som nr. 6 af 26 der er begravet på Havnbjerg kirkegård i 1737). Peder Pedersen (Jakobsen) (*1699) blev hurtigt gift igen, idet han d. 9. oktober 1737 blev gift i Havnbjerg kirke med Anna Chrestensdatter, der var døbt d. 21. juni 1716 som datter af bolsmand Chresten Chrestensen og hustru Anna Johansdatter i Brandsbøl i bol nr. 1 Nederballe 14.

Anna Chrestensdatter og Peder Pedersen (Jakobsen) fik børnene:

 • Christen Petersen, døbt d. 2. november 1738. (senere nedbrudt ejendom "Grøngrøft").
 • Maren Petersdatter, døbt d. 4. december 1740. (senere bol nr. 2 lyngmosevej 5)
 • Anna Pedersdatter, døbt d. 16. maj 1745. (senere i Lavensby)
 • Hans Pedersen, døbt d. 17. marts 1751. (senere Overballe 4 Brandsbøl)

   

1739       I Tiendelisten er Peder Pedersen (Jakobsen) (*1699) indskrevet som mand her på bolet i 1739, skriver Christian Knudsen.

 

1763       Peder Pedersen (Jakobsen) (*1699)s hustru Anna Chrestensdatter (*1716) døde i en alder af kun 47 år og hun blev begravet d. 1. april 1763. Han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1765       Peder Pedersen (Jakobsen) (*1699)s søn af første ægteskab med Maren Chrestensdatter (*1693), Peder Pedersen (*1732) blev gift i Havnbjerg kirke d. 8. november 1765 med Maren Petersdatter fra Svenstrup, men hvem hun var eller hvornår hun var født er ingen stedet anført. Peder Pedersen (*1732) har givet vis overtaget stedet her efter sit ægteskab.

Maren Petersdatter og Peter Petersen fik sønnen:

 • Peder Pedersen, døbt d. 27. december 1768, død d. 31. maj 1785.

  

1769       Peder Pedersen (Jakobsen) (*1732)s hustru Maren Petersdatter døde formegentlig i barselseng og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 8. januar 1769. Peter Petersen fandt sig ret hurtigt en ny livsledsager, og d. 13. oktober 1769 blev han gift igen i Havnbjerg kirke med Ellen Christensdatter. Hun var blevet døbt i Havnbjerg kirke d. 26. marts 1741 som datter af bolsmand Christian Nissen og hustru Maren Rasmusdatter i Lavensby.

Ellen Christensdatter og Peder Pedersen (Jacobsen) fik børnene:

 • Maren Pedersdatter, døbt d. 24. marts 1771. (senere Piledamsvej 8)
 • Christian Jacobsen, døbt d. 8. juni 1772. (han overtog stedet)
 • Ane Pedersdatter, døbt d. 6. februar 1774.
 • Ellen Pedersdatter, døbt d. 15. marts 1776.
 • Christen Jacobsen, døbt d. 5. oktober 1777.
 • Hans Jacobsen, døbt d. 27. marts 1779, død og begravet d. 19. december 1779.
 • Jørgen Jacobsen, døbt d. 8. oktober 1780.

   

1771       I jord bogen over ”Lunden Bys Marker på Als” som blev opmålt og igen udlagt år 1771 i februar måned er bolsmand Peter Jacobsen noteret som én af de i alt 5 bolsmænd i Lunden, og han er noteret som ejer af i alt 41 tønder, 6 ruder og 9 fod jord, på lige fod med de andre 4 bolsmænd. Opmålingerne er foretaget efter ”Hamburger mål”, hvor 16 fod udgør 1 kvadrat rude, og som i bogen er delt i 10 geometriske fod. Der er desuden anført at i Peter Jacobsens toft boede en inderste ved navn Christen Petersen og som havde 1 tønde land fra stedet her. Denne inderste må være Christen Petersen i den nedbrudte ejendom "Grøngrøft".

 

1778       Peder Pedersen (Jakobsen) (*1699) døde i en alder af 79 år, efter at have levet som enkemand i 15 år. Han blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 23. august 1778.

 

1800       Den 19. september 1800 indfandt Christian Jacobsen (*1772) sig i Havnbjerg præstegård sammen med sin kæreste den 7 år yngre Ellen Nielsen, der var døbt i Havnbjerg kirke d. 15. august 1779 som datter af bolsmand Jørgen Jørgensen Nielsen og hustru Anna Matthiasdatter i Brandsbøl, for at blive indskrevet til ægteskab, og efter tillysning den næste søndag bliv de gift i Havnbjerg kirke d. 24. oktober 1800.

Ellen Nielsen og Christian Jacobsen fik børnene:

 • Ellen Jacobsen, født d. 25. august 1801.
 • Jørgen Jacobsen, født d. 25. oktober 1803. (han overtog stedet)
 • Anne Jacobsen, født d. 22. januar 1809.
 • Maren Jacobsen, født d. 23 december 1813.
 • Peter Jacobsen, født d. 21. december 1815.
 • Anne Margrethe Jacobsen, født d. 6. december 1818.
 • Anne Marie Jacobsen, født d. 6. december 1818.

   

1800       Hvornår Peter Petersen (*1732) og Ellen Christensdatter (*1741) har overladt ejendommen til sønnen Christian Jacobsen (*1772) vides ikke, men det formodes at være lige efter brylluppet.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede gårdmand Christian Jacobsen (*1772) her på stedet sammen med sin hustru Ellen Nielsen (*1779) og deres datter Ellen Jacobsen (*1801). Deres tjenestekarl enkemand Johann Johannsen, tjenestepige Marie Rasmussen og tjenesteknægt Matthias Blom samt Christian Jacobsens yngste bror tjenestekarl Jørgen Jacobsen boede også her på ejendommen. I stedets aftægt boede Christian Jacobsens forældre Peter Jacobsen (*1732) og Ellen, her nævnt som Kockau (*1741).

 

1806       Christian Jacobsen (*1772)s far Peter Petersen (Jakobsen) (*1732) døde i aftægten d. 3. maj 1806 i en alder af 74 år (i KB er der noteret 76 år), og hans mor Ellen (Christensdatter) Jacobsen (*1741) sad derefter tilbage som enke.

 

1818       Christian Jacobsen (*1772)s mor Ellen (Christensdatter) Jacobsen (*1741) døde d. 23. maj 1818 i en alder af 77 år, efter at have levet som enke i 12 år.

 

1831       Sønnen Jørgen Jacobsen (*1803) blev gift i Havnbjerg kirke d. 2. juli 1831 med den godt 3 år yngre Anna Petersen, der var født d. 12. januar 1807 i Stevning som datter af bolsmand Peter Nissen og hustru Anna Cathrine Christensdatter i Stevning i Svenstrup sogn.

Anna Petersen (Nissen) og Jørgen Jacobsen fik børnene:

 • Christian Jacobsen, født d. 8. juni 1832. (han overtog stedet)
 • Peter Jacobsen, født d. 24. september 1833. (senere bolsmand i Holmskov)
 • Anna Cathrine Jacobsen, født d. 23. februar 1835. (senere i Brandsbøl)
 • Ellen Jacobsen, født d. 20. februar 1840. (senere i Lavensby)
 • Anna Jacobsen, født d. 25. november 1842. (senere i Lavensby)

   

1831       Hvornår Ellen Nielsen og Christian Jacobsen har overladt ejendommen til sønnen Jørgen Jacobsen (*1803) vides ikke, men det formodes at være lige efter brylluppet her i 1831.

 

1835       Ved folketællingen d. 1. februar 1835 boede bolsmand Jørgen Jacobsen (*1803) her på ejendommen sammen med sin hustru Anna Petersen (Nissen) (*1807) og deres 2 børn Christian Jacobsen (*1832) og Peter Jacobsen (*1833). Deres tjenestefolk Peter Nissen (*1816), Christian Jessen Arnesen (*1817), Peter Jacobsen (*1815), Maren Jacobsen (*1813) og Mette Marie Clausen (*1797) boede også her på stedet. I aftægten boede Jørgen Jacobsens forældre Christian Jacobsen (*1772) og Ellen Nielsen (*1779) og hans søster Anne Jacobsen (*1809) og deres plejesøn Peter Johannsen Møller (*1823).

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede gårdmand Jørgen Jacobsen (*1803) fortsat her på ejendommen sammen med sin hustru Anna Petersen (Nissen) (*1807) og deres 4 børn Christian Jacobsen (*1832) og Peter Jacobsen (*1833), Anna Cathrine Jacobsen (*1835) og deres endnu udøbte pigebarn (*1840) står der. (Hun var bare endnu ikke født idet hun først er født d. 20. februar 1840). Deres 2 tjenestekarle Peter Nissen (*1816) og Peter Jacobsen (*1816) samt en plejesøn Christian Johannsen (*1826) og deres 2 tjenestepiger Maren Jacobsen (*1814) og Anne Petersen (*1816) boede også her på stedet. I aftægten boede Jørgen Jacobsens forældre Christian Jacobsen (*1772) og Ellen Nielsen (*1779) og hans søster Anne Jacobsen (*1809) fortsat.

 

1844       Jørgen Jacobsen (*1803)s hustru Anna Petersen (Nissen) døde d. 12. maj 1844 i en alder af kun 37 år og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand og enkemand Jørgen Jacobsen (*1803) her på stedet sammen med sine 5 børn Christian Jacobsen (*1832), Peter Jacobsen (*1833), Anna Cathrine Jacobsen (*1835), Ellen Jacobsen (*1840) og Anna Jacobsen (*1842). Tjenestekarlen Christian Johansen (*1826), tjenestepigen Maren Jacobsen (*1813), tjenestepigen Anne Sophie Jessen (*1820) og tjenestepigen Marie Helene Petersen (*1818) boede også her på ejendommen. I aftægten boede Jørgen Jacobsens forældre Christian Jacobsen og Ellen Nielsen fortsat sammen med hans søster Anne Jacobsen (*1809).

 

1846       Jørgen Jacobsen (*1803)s far Christian Jacobsen (*1772) døde d. 29. november 1846 i en alder af næsten 74½ år, og hans mor Ellen Nielsen (*1779) sad derefter tilbage som enke.

 

1848       Jørgen Jacobsen (*1803)s mor Ellen Nielsen (*1779) døde d. 17. februar 1848 i en alder af 68½ år og efter at have levet som enke i godt et års tid.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsmand og enkemand Jørgen Jacobsen (*1803) fortsat her på stedet sammen med sine 5 børn Christian Jacobsen (*1832), Peter Jacobsen (*1833), Anna Cathrine Jacobsen (*1835), Ellen Jacobsen (*1840) og Anna Jacobsen (*1842). Tjenestekarlene Peter Jacobsen (*1815) og Jørgen Nissen (*1840) samt tjenestepigerne Anne Jacobsen (*1809) og Maren Jacobsen (*1813) boede også her på stedet.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand og enkemand Jørgen Jacobsen (*1803) stadigvæk her på stedet sammen med sin søster Anne Jacobsen (*1809) og sine 3 børn Christian Jacobsen (*1832), Ellen Jacobsen (*1840) og Anna Jacobsen (*1842). Tjenestepigen Maren Jensen (*1835), tjenestekarlene Christian Christiansen Petersen (*1835) og Peter Johansen (*1840) samt drengen Peter Matthiesen (*1845) boede også her på stedet.

 

1862       Anna Petersen (*1807) og Jørgen Jacobsen(*1803)s søn Christian Jacobsen (*1832) blev gift i Havnbjerg kirke d. 9. oktober 1862 med den jævnaldrende pige Anne Marie Jørgensen, der var født d. 21. juni 1832 som datter af bols og tolvmand Jens Jensen Jørgensen og hustru Cathrine Margrethe Schmidt i bol 4 Bærensmøllevej 4 her i Lunden.

Anne Marie Jørgensen og Christian Jacobsen fik børnene:

 • Jørgen Jacobsen, født d. 15. juli 1863. (han overtog stedet)
 • Ane Jacobsen, født d. 4. november 1864.
 • Jens Jacobsen, født d. 26. september 1867, død d. 10. april 1884.

   

1863       Jørgen Jacobsen (*1803) overlod ejendommen til sin søn Christian Jacobsen (*1832) efter en overladelseskontrakt af 30. januar 1863, og et aftægt til Jørgen Jacobsen (*1803) blev dermed indskrevet i kontrakten.

 

1864       Christian Jacobsen (*1832)s far aftægtsmand Jørgen Jacobsen (*1803) døde d. 5. april 1864 i en alder af godt 60 år, efter at have levet som enkemand i 20 år.

 

1871       Christian Jacobsen (*1832)s hustru Anne Marie Jørgensen (*1832) døde af tæring d. 13. februar 1871 i en alder af kun 38½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1872       Christian Jacobsen (*1832) havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 24. oktober 1872 blev han gift igen i Havnbjerg kirke med den næsten 18 år yngre pige Maren Dominicussen, der var født d. 24. april 1850 i Havnbjerg som datter af bolsmand Otto Petersen Dominicussen og hustru Maria Hansen Nordborgvej 69 i Havnbjerg.

Maren Dominicussen og Christian Jacobsen fik børnene:

 • Otto Jacobsen, født d. 14. november 1873.
 • Christian Jacobsen, født d. 23. oktober 1875.
 • Peter Jacobsen, født d. 7. april 1878. (senere "Elshøjgaard" Lervandstedvej 3 Mjelsmark)
 • Anne Marie Jacobsen, født d. 1. maj 1881.
 • Marie Jacobsen, født d. 23. maj 1887.

   

1888       Bolsmand Christian Jacobsen (*1832) døde d. 30. august 1888 i en alder af kun 56 år, og hans hustru Maren Dominicussen (*1850) sad derefter tilbage som enke.

Herefter har den ældste søn fra første ægteskab Jørgen Jacobsen (*1863) givet vis overtaget ejendommen.

 

1890       Jørgen Jacobsen (*1863) blev gift i Havnbjerg kirke d. 10. april 1890 med den 1½ år ældre Thøre Jørgensen Kolmos, der var født d. 28. januar 1862 i Pøl som datter af bolsmand Jørgen Jensen Kolmos og hustru Anna Marie Hellesøe "Kolmosgård" Pøl Søndergade 21.

Thøre Jørgensen Kolmos og Jørgen Jacobsen fik børnene:

 • Anne Marie Jacobsen, født d. 22. juli 1891. (senere i Brandsbøl)
 • Marie Cathrine Jacobsen, født d. 14. december 1892, død ugift d. 22. januar 1960.
 • Christian Jacobsen, født d. 20. august 1898. (han overtog stedet).

   

1911       Jørgen Jacobsen (*1863)s stedmor Maren Dominicussen (*1850) døde d. 27. juni 1911 i en alder af kun 61 år, efter at have levet som enke i næsten 23 år.

 

1921       Ved folketællingen d. 1. februar 1921 boede gårdejer Jørgen Jacobsen (*1863) her på stedet sammen med sin hustru Thøre Jørgensen Kolmos (*1862) og deres 2 børn Christian Jacobsen (*1898) og Marie Cathrine Jacobsen (*1892). Hans halvbror Christian Jacobsen (*1875) og så boede deres barnebarn Thyra Bonde (*27.09 1915) der var datter af Thøre og Jørgen Jacobsens ældste datter Anne Marie Jacobsen (*1891) som var gift med gårdmand Poul Christiansen i Brandsbøl. Desuden boede tjenestekarlene August Blaudzun (*1902) og Nicolai Nielsen (*1891) samt tjenestepigen Ellen Krogh (*1896) også her på stedet.

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede gårdejer Jørgen Jacobsen (*1863) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Thøre Jørgensen Kolmos (*1862) og deres 2 børn Christian Jacobsen (*1898) og Marie Cathrine Jacobsen (*1892). Tjenestekarlene Karl Willesen (*1903) og Hans Jensen Schmidt (*1909) samt fodermesteren Friedrich Lassen (*1901) og tjenestepigen Anna Cathrine Jensen (*1899) boede der også.

 


1926

Foto af Ejendommen fra 1926.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede gårdejer Jørgen Jacobsen (*1863) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Thøre Jørgensen Kolmos (*1862) og deres 2 børn Christian Jacobsen (*1898) og Marie Cathrine Jacobsen (*1892). Deres 2 tjenestekarle Lorenz Lorenzen (*1899) og Frederick Larsen (*1904) og tjenestepigen Anna Kathrine Jensen Schmidt (*1911) boede også her på stedet.

 

1931       Thøre og Jørgen Jacobsens søn Christian Jacobsen (*1898) overtog ejendommen d. 19. august 1931 for en købesum på 52.000 kr. plus aftægt og han fik skøde på dette. Hans forældre Thøre Jørgensen Kolmos og Jørgen Jacobsen gik på aftægt, og der blev indskrevet et dokument om boligret for hans søster Marie Cathrine Jacobsen (*1892).

 

1935       Christian Jacobsen (*1898)s far Jørgen Jacobsen (*1863) døde i aftægt d. 3. august 1935 i en alder af 72 år, og hans mor Thøre Jørgensen Kolmos (*1862) sad derefter tilbage som enke.

 

1936       Christian Jacobsen (*1898) blev gift i Havnbjerg kirke d. 31. juli 1936 med den godt 4 år yngre pige Anne Christine Erichsen Petersen, der var født d. 23. november 1902 i Havnbjerg som datter af bolsmand Jørgen Erichsen Petersen og hustru Kathrine f. Christensen i Havnbjerg.

Anne Christine Erichsen Petersen og Christian Jacobsen fik børnene:

 • Jørgen Jacobsen, født i 1937. (han overtog stedet)
 • Thyra Astrid Jacobsen, født i 1938.
 • Hans Erik Jacobsen, født i 1940.
 • Christian Jacobsen, født i 1941.

   

1940       Christian Jacobsen (*1898)s mor Thøre Jørgensen Kolmos (*1862) døde i aftægt d. 26. maj 1940 i en alder af 78 år og efter at have levet som enke i knap 5 år.

 

1940       Ved folketællingen d. 5. november 1940 boede gårdejer Christian Jacobsen (*1898) her på stedet sammen med sin hustru Anne Christine Erichsen Petersen (*1902) og deres 3 børn Jørgen Jacobsen (*1937), Thyra Astrid Jacobsen (*1938) og Hans Erik Jacobsen (*1940). Christian Jacobsen (*1898)s søster Marie Cathrine Jacobsen (*1892) boede også her på stedet og ligeledes deres tjenestefolk Anna Cords (*1922) og Christian Hansen (*1919).

 

1960       Christian Jacobsen (*1898)s søster Marie Cathrine Jacobsen (*1892) døde ugift på forsorgscentret for Vest og Sønderjylland i Ribe d. 22. januar 1960.

 

1964       Gårdejer Christian Jacobsen (*1898) døde d. 17. januar 1964 i en alder af kun 65½ år og hans hustru Anne Christine Erichsen Petersen (*1902) sad derefter tilbage som enke.

 

1965       Den 14. oktober 1965 blev en skifteattest indskrevet i tingbogen at Anne Christine Erichsen Jacobsen f. Petersen (*1902) nu var ejer af ejendommen.

 

1972       Anne Christine Erichsen Jacobsen (*1902) solgte gården til sin søn Jørgen Jacobsen (*1937) for en købesum på 369.011 kr. og d. 13. november 1972 blev der udstedt skøde på overtagelsen.

Jørgen Jacobsen (*1937) er gift med Anne Marie Østergaard Gade, der er født i 1938 som datter af sognepræst Poul Christian Nielsen Østergaard Gade og hustru Ingeborg Margrethe f. Mollerup i Vilstrup i Haderslev amt.

Anne Marie og Jørgen Jacobsen har sønnen:

 • Christian Jacobsen, født i 1971. (han overtog stedet).1980

Foto af Ejendommen fra 1980.

  

1991       Jørgen Jacobsen (*1937)s mor Anne Christine Erichsen Jacobsen (*1902) døde d. 17. august 1991 i en alder af godt 88½ år, og efter at have levet som enke i 8½ år

  

1996       Anne Marie og Jørgen Jacobsen (*1937)s søn Christian Jacobsen (*1971) havde sammen med sin kammerat Martin Andresen en passion for den tyske BMW, og som i 1996 fik dem på sporet af en god forretning. Christian var lige færdig som mekaniker og Martin gik stadig på handelsskole. De fik fingrene i en håndfuld skrottede biler som de hyggede sig med at skille ad og sælge i stumper. Det blev starten på den virksomhed der i dag er her på stedet. Først hed firmaet BMW-Specialisten, men det satte BMW sig imod, og derefter kom det til at hedde Schmiedmann.

Christian Jacobsen (*1971) er gift med Anne Jacobsen (*1980)

 

2006       Ifølge OIS ejendomsdate fik Schmiedmann Nordborg a/s et skøde på matrikel nr. 200, der var frastykket matrikel nr. 3 d. 19. december 2006. Nye store haller blev opført i stedet for de gamle stald og ladebygninger.

 

2008       Anne Marie og Jørgen Jacobsen (*1937) fraflyttede Lunden og tilflyttede Rytterhaven 9 i Nordborg efter at have overladt ejendommen til Anne og Christian Jacobsen.

 

 

til top
Oprettet og ajourført januar 2017
www.jessenb.dk