Maikro

Inderstested nr. 47
Matrikel nr. 13 af Lunden ejerlav

I bogen Danske landmænd og deres indsats står der at stedet her er fra 1854.


Udstykningskort 1771
Udsnit af udstykningskort fra 1771.
 

Selv om maikroen rent faktisk ligger i Elsmark har den op gennem tiderne hørt til Lunden ejerlav. De første optegnelserne fra stedet her er set i præsten Christian Knudsens enormt store samling af optegnelser og må tages til troende idet det ikke har været muligt at kontrollere det hele.

Christian Knudsen skriver at stedet i gammel tid var et inderstested, og at det hørte til byen Lunden. Han skriver også at stedet her oprindelig blev oprettet på en plet jord, der dengang var ejet af bolsmand Jens Jørgensen Bærensmøllevej 4 i Lunden. Han skriver desuden at der i kirkebogen oftest står ”i Elsmark” eller ”ved Elsmark”.

 

16xx       Christian Knudsen skriver at ”Maien” første gang nævnes i kirkebogen i 1689, og at Jørgen Christensen Libbel var her på stedet. Han var blevet gift med Ellen Pedersdatter fra Havnbjerg, men hun døde i 1665 og blev begravet i Havnbjerg.

 

1686       Jørgen Skrædder (*omk. 1643) blev gift i Havnbjerg kirke den 4. søndag efter trinitatis, hvilket er d. 27. juni, med Syndet Christensdatter fra Havnbjerg, og Christian Knudsen antager at det er samme mand som Jørgen Christensen Libbel. Jørgen Skrædder nævnes i 1689 ”på Maien”.

 

1737       Jørgen Skrædder (*omk. 1643) på Maien ved Elsmark døde i 1737 i en alder af 94 år. (Han er noteret død som nr. 10 af 26 så det har nok været omkring midt på året.

 

1738       Jørgen Albrechtsens gamle moder på Maien ved Elsmark døde først på året i 1738 (Hun er noteret som den tredje i året 1738). Christian Knudsen mener at det sandsynligvis er Jørgens Skræders hustru Syndet Christensdatter, og at ”gamle moder” ikke behøver at være den rigtige moder men at det godt kan forstås som svigermoder eller som den gamle opholdskone på stedet.

Syndet og Jørgen Skræders fik børnene:

 • Ellen Jørgensdatter, døbt d. 11. september 1687. (hun førte stedet videre).
 • Hans Jørgensen, døbt d. 29. september 1689. Han menes død i en ung alder.

  

1721       Syndet og Jørgen Skræders datter Ellen Jørgensdatter (*1687) blev gift i Havnbjerg kirke i 1721 med den omkring 2 år yngre Jørgen Albrechtsen fra Ketting, der var født i 1689 som søn af Albrecht Knudsen. Jørgen Albrechtsen blev hermed sættemand på stedet og nævnes fra 1721 til 1754 her på Maien, og Christian Knudsen mener at det er i dette tidsrum at kroen er blevet påbegyndt.

Ellen og Jørgen Albrechtsen fik børnene:

 • Jørgen Jørgensen, døbt d. 26. oktober 1721. (Han overtog stedet).
 • Hans Jørgensen, døbt d. 16. januar 1724.

 1753       I en notits i pastor Chr. Knudsens kronik ses: ”19. November drak vi Arveøll paa Majen efter Salig Elen May”
   

17xx       Sønnen Jørgen Jørgensen (*1721) overtog stedet, og han er ofte kaldet Jørgen Mai, men også Jørgen Albrechtsen. Han blev gift i Havnbjerg kirke d. 15. december 1753 med Maren Christensdatter fra Havnbjerg, der var født i 1717 og døbt i Havnbjerg kirke d. 20. juni 1717 som datter af præsteinderste Christen Nielsen og hustru Maren Hansdatter i Havnbjerg.

Maren og Jørgen Jørgensen Mai fik sønnen:

 • Jørgen Jørgensen Mai, døbt d. 22. december 1754. (Han overtog stedet)

  

1771       Ved udskiftningen i Lunden i februar 1771 er Jørgen Albrecht nævnt i jordbogen som inderste på bolsmand Jens Jørgensens grund (Bærensmøllevej 4), som er beliggende udenfor Lundens marker ved landevejen næst Elsmark, og som ved sit hus havde 5 skæpper, 15 ruder og 1 fod jord. Han fik udlagt et lille stykke i Nørremarken ved ”Tangsled” på 2 skæpper, 29 ruder og 99 fod, således at han i alt dermed fik 1 tønde land.

 

1775       Jørgen Jørgensen Mai (*1721) døde i en alder af kun 56 år i 1775 og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 24. marts 1775. Hans hustru Maren Jørgens Mai (*1717) sad derefter tilbage som enke.

 

1778       Sønnen Jørgen Jørgensen Mai af Elsmark (*1754) blev gift i Havnbjerg kirke d. 30. oktober 1778 med Kirstine Hansdatter fra Elsmark, der var født i 1748 og døbt i Havnbjerg kirke d. 3. november 1748 som datter af bolsmand Hans Jebsen og hustru Kirstine Christensdatter i Elsmark.

Kirsten og Jørgen Jørgensen Mai fik datteren:

 • Maren Jørgensdatter, døbt d. 20. december 1780. (Hun førte stedet videre).

  

1783       Kromand Jørgen Mai (*1754) af Elsmark døde kun 29 år gammel, og han blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 1. maj 1783. Hans hustru Kirstine Mai (*1748) sad derefter tilbage som enke.

Enkefru Kirstine Mai fandt sig ret hurtigt en nu mand, og d. 16. oktober 1783 kom hun og hendes tilkomne ungkarl Jørgen Christensen fra Brandsbøl, der var født i 1747 og døbt i Havnbjerg kirke d. 24. december 1747 som søn af bolsmand Christen Jensen og hustru Anna Kathrine Jørgensdatter i Brandsbøl til præsten i Havnbjerg hvor de blev trolovet. De blev derefter gift igen i Havnbjerg kirke d. 14. november 1783. Jørgen Christensen (*1747) blev således sættemand her på stedet, og blev herefter kaldet Jørgen Mai.

Kirsten og Jørgen Christensen fik børnene:

 • Anne Kirstine Mai, døbt d. 5. maj 1785. (Hun førte stedet videre)
 • Jørgen Mai, døbt d. 24. juni 1787. (Senere i Vesterballe 3 Brandsbøl)
 • Anna Cathrine Mai, døbt d. 29. november 1789. (Senere i Havnbjerg)
 • Marie Elisabeth Mai, født d. 21. oktober 1792. (Senere i Havnbjerg)
 • Kirsten Christensen Mai, født d. 10. november 1796 (Senere i Havnbjerg)

  

1789       Enkefru Maren Jørgens Mai (*1717) af Elsmark døde i en alder af 72 år i 1789 og hun blev på Havnbjerg kirkegård d. 21. januar 1789, efter at have levet som enke i næsten 14 år.

 

1799       Kirsten Mai (*1747)s datter af første ægteskab Maren Jørgensdatter (*1780) blev gift i Havnbjerg kirke d. 27. juli 1799 med den næsten 9 år ældre Jørgen Christensen, der var født i 1772 og døbt d. 16. februar 1772 i Havnbjerg kirke som søn af bolsmand Christen Jørgensen og hustru Anna Kathrine Jebsdatter i bol nr. 4 i Havnbjerg, efter at de var blevet indskrevet som trolovede i kirkebogen d. 27. april 1799. Jørgen Christensen (*1772) blev dermed den næste sættemand her på stedet.

Maren og Jørgen Christensen fik børnene:

 • Christen Jørgensen Mai, født d. 12. marts 1802. (Senere bol nr. 4 i Havnbjerg).
 • Jørgen Christensen Mai, født d. 8. september 1803, død d. 29. november 1805.
 • Kjerstine Marie Christensen Mai, født d. 7. februar 1806. (Senere i Havnbjerg).
 • Jørgen Christensen Mai, født d. 23. juni 1808, død d. 10. januar 1809.
 • Maren Christensen Mai, født d. 5. oktober 1809. (Senere i Havnbjerg).
 • Jørgen Christensen Mai, født d. 13. marts 1812. (Han overtog stedet senere).
 • Anna Cathrine Christensen Mai, født d. 11. marts 1814. (Senere i Elsmark).
 • Helene Christensen Mai, født d. 5. april 1816. (Senere i Havnbjerg).
 • Marie Elisabeth Christensen Mai, født d. 16. juli 1818.
 • Jacob Christensen Mai, født d. 5. juli 1821. (Senere i Nordborg).

  

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede sætteinderste og kromand med land Jørgen Mai (*1747) her på stedet sammen med sin hustru Kirsten Hansen og deres 4 børn Anne Kirstine Mai (*1785), Jørgen Mai (*1787), Marie Elisabeth Mai (*1792) og Kirsten Mai (*1796).

 

1804       Kromand Jørgen Mai (*1747) døde i en alder af kun 57 år, og han blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 21. november 1804. Hans hustru Kirsten Mai (*1747) sad derefter tilbage som enke.

 

1814       Aftægtskone Kirsten Mai (*1747) i Elsmark døde d. 14. maj 1814 i en alder af 67 år efter at have levet som enke i 9½ år.

 

1806       Maren Jørgensdatter (*1780) og hendes mand Jørgen Christensen (*1772) fraflyttede stedet her og flyttede til hans fødegård bol nr. 4 i Havnbjerg som han overtog efter sin far. Stedet her blev herefter overtaget af Maren Jørgensdatter (*1781)s ældste halvsøster Anna Kirstine Jørgensen (*1785)

 

1809       Anna Kirstine Jørgensen (*1785) blev sammen med som trolovede Johann Sohrt, der var fra Dammendorf i Hütten amt ved Schlesvig, og som var født omkring 1777, indskrevet som trolovede i Havnbjerg kirkebog d. 8. juni 1809. De blev derefter gift i Havnbjerg kirke d. 15. juli 1809. Johann Sohrt havde i flere år tjent ved herredsfoged Fürsen i Nordborg som tjener og kusk. Johann Sohrt blev dermed sættemand og ny kromand her på stedet og i mange år gik han under navnet Johann Mai.

Anna Kirstine og Johann Sohrt fik ingen børn.

 

1835       Ved folketællingen d. 1. februar 1835 boede inderste og kromand Johann Sohrt (*1777) her på stedet sammen med sin hustru Anna Kirstine Mai (*1785). Deres tjenestekarl Jørgen Gydsen (*1800) og deres 2 tjenestepiger Cathrine Christensen (*1814) og Anna Marie Petersen (*1814) boede også her på stedet.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede inderste og kromand Johann Sohrt (*1777) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna Kirstine Mai (*1785). Deres tjenestekarl Jørgen Christensen (*1812) som også var deres plejesøn og deres to tjenestepiger Maren Nissen (*1823) og Cecilie Andersen (*1820) fra Ærø, boede også her på stedet.

 

1841       Johan (Sohrt) Mai (*1777) byggede et aftægtshus til sig selv og hustruen Anna Kirstine (*1785), og da de ingen børn havde overlod de stedet her til hendes halvsøster søn Jørgen Christensen der var født d. 13. marts 1812 som søn af Maren Jørgensdatter (*1781) og Jørgen Christensen (*1772) der var fraflyttet stedet her i 1806. Jørgen Christensen (*1812) havde i en periode arbejdet og boet her på stedet som deres plejesøn.

Ungkarl Jørgen Christensen (*1812) i Maikroen blev gift i Havnbjerg kirke d. 22. oktober 1841 med den 9½ år yngre pige Anna Maria Jakobsen, der var født d. 5. oktober 1820 i Hundslev i Notmark sogn som datter af kådner Peter Petersen Jakobsen og hustru Catharina Jørgensen i Hundslev.

Anna Maria og Jørgen Christensen fik børnene:

 • Jørgen Christensen, født d. 18. september 1855. (Han overtog stedet her)
 • Peter Christensen, født d. 9. marts 1858.
 • Maren Christensen, født d. 3. marts 1860, død d. 5. august 1862.

  

1844       Aftægtsmand Johann Sohrts hustru Anna Kirstine Mai (Jørgensen) (*1785) døde i en alder af hun 59 år d. 25. marts 1844, og han sad derefter tilbage i aftægten som enkemand.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede inderste og kromand Jørgen Christensen (*1812) her på stedet sammen med sin hustru Anna Maria Jakobsen (*1820). Deres tjenestepige Anne Cathrine Hansen (*1829) fra Svenstrup og deres 2 tjenestekarle Andreas Christensen Bonde (*1808) fra Lavensby og Hans Jørgen Grau (*1815) fra Havnbjerg boede også her på stedet. I aftægtshuset boede aftægtsmand Johann Sohrt (*1777) sammen med sin husholderske enkefru Anne Marie Hansen (*1798) fra Elstrup.

 

1848       Aftægtsmand Johann Sohrt døde d. 17. august 1848 i en alder af 70¾ år, efter at have levet som enkemand i næsten 4½ år.

 

1851       Jørgen Christensen (*1812) blev oftest kaldt Jørgen Mai, eller Maikromand, og i 1851 købte han et lille stykke land af bolsmand Christian Mathiesen (*1806) Lundenvej 12 i Lunden, som lå overfor kroen, og her byggede han en stor statelig kro med indkørselsport foran og indrettede den gamle bygning til lade og brænderi. Christian Knudsen skriver at han til byggeriet af kroen hentede en del store sten til grunden, men en mand ved navn Johan Petersen mente at én af stenene var farlig idet der var ild hensat i denne. Det troede Jørgen Mai ikke på og brugte stenen. Johan Petersen ville derefter ikke længere komme i kroen. Det turde han ikke.

 

1854       1. pinsedag d. 4. juni 1854 udbrød der brand i kroen, og man besluttede derefter at da man ryddede grunden skulle Johan Petersen udpege den farlige sten. Det gjorde han, og den var da fuld af revner og sprækker, mens de andre sten ved siden af var ubeskadiget. Den farlige sten blev kastet bort og en ny lagt i stedet for. Således blev kroen igen bygget op på det gamle fundament.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede inderste, grynmøller og kromand Jørgen Christensen (*1812) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna Maria Jakobsen (*1820). De havde en plejesøn ved navn Jacob Christensen, der var født d. 14. januar 1851, boende hos sig, og han var søn af bolsmand Christen Jørgensen og hustru Anna Eleonore Otzen i Havnbjerg. Deres 2 tjenestepiger Anne Cathrine Hansen (*1829) fra Svenstrup og Maren Jessen Bonde (*1835) fra Havnbjerg samt deres 4 tjenestekarle Jacob Christensen (*1821) fra Havnbjerg, Christen Andresen Schmidt (*1818), Lars Larsen (*1829) fra Svenstrup og Jens Larsen (*1836) fra Guderup, boede også her på stedet.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede kromand og grynmøller Jørgen Christensen (*1812) stadigvæk her på Maikro sammen med sin hustru Anna Maria Jakobsen (*1820) og deres 2 sønner Jørgen Christensen (*1855) og Peter Christensen. (*1858). Deres 4 tjenestekarle Jacob Christensen (*1821) fra Havnbjerg, Claus Clausen (*1828) fra Havnbjerg, Christian Petersen (*1840) fra Havnbjerg og Lars Christian Jensen (*1824) fra Alrum Stadil, samt deres 2 tjenestepiger Helena Christensen (*1816) fra Havnbjerg og Maren Jørgensen (*1840) fra Lavensby boede også her på stedet.

 

1868       Den 24. februar 1868 døde kromand Jørgen Christensen (*1812) af tæring i en alder af kun lige næsten 56 år, og han blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 1. marts 1868 efterladende sig sin hustru og 2 endnu ikke konfirmerede sønner på 12½ og 10 år.

 

1873       Enkefru Anna Maria Jakobsen (*1820) døde af tarmslyng d. 24. august 1873 i en alder af kun 52½ år, efter at have levet som enke i 5½ år.

Da begge hendes sønner Jørgen Christensen (*1855) og Peter Christensen (*1858) var umyndige blev stedet her af formynderne udlejet i 7 år til deres fætter Christian Christensen, der var født d. 17. august 1846 som søn af Christen Jørgensen Mai (*1802) og hustru Anna Eleonore Otzen (*1817) i bol nr. 4 i Havnbjerg. Christian Christensen (*1846)s far Christen Jørgensen Mai (*1802) var bror til Jørgen Christensen (*1855) og Peter Christensen (*1858)s far Jørgen Christensen Mai (*1812).

 

1880       Jørgen Christensen (*1855) overtog nu kroen efter sin fætter Christian Christensen (*1846) og derefter blev han kaldt Jørgen Mai.

 

1880

Foto af kroen fra omkring 1880.

 

1881       Kromand Jørgen Christensen (*1855) ved Elsmark blev borgerlig viet i Lunden d. 15. juni 1881 og derefter gift i Havnbjerg kirke d. d. 16. juni 1881 med den 2½ år yngre Ellen Christensen, der var født d. 27. april 1858 som datter af bolsmand Claus Christensen og hustru Mette Kathrine f. Hansen i bol nr. 5 i Lavensby.

Ellen og Jørgen Christensen fik børnene:

 • Anne Marie Christensen, født d. 9. april 1882. (senere i Elsmark)
 • Cathrine Christensen, født d. 29. april 1884. (senere i Oksbøl Søndergade 20 Oksbøl)
 • Jørgen Christensen, født d. 21. marts 1887, død d. 7. april 1901.
 • Claus Christensen, født d. 30. april 1888, død d. 16. april 1893.
 

1900       Kromand Jørgen Mai (*1855) døde d. 25. maj 1900 i en alder af kun 44½ år, og hans hustru Ellen Christensen (*1858) sad derefter tilbage som enke.

 

1903       Enkefru Ellen Christensen (*1858) solgte kroen til Christen Jessen. Han var født i Brandsbøl d. 21. oktober 1859 som søn af bolsmand Jes Jessen og hustru Anne Cathrine Jacobsen i bol nr. 8 i Brandsbøl, og han var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 21. marts 1889 med den næsten 9 år yngre Maren Jacobsen, der var født d. 27. september 1868 som datter af inderste Jørgen Jacobsen og hustru Christine f. Leander i Brandsbøl. Efter brylluppet flyttede de til Stenderup i Nybøl sogn hvor han havde en lille landejendom.

Her fik Maren og Christen Jessen børnene:

 • Jes Jessen, født d. 12. november 1889 i Stenderup.
 • Anna Cathrine Jessen, født d. 24. januar 1891 i Stenderup.
 • Christine Jessen, født d. 2. september 1892 i Stenderup, død d. 6. oktober 1892.
 • Christian Jessen, født d. 30. juli 1893 i Stenderup. (han udvandrede til Amerika)
 • Christine Jessen, født d. 19. maj 1895 i Stenderup, død d. 30. oktober 1895.
 

Gårdejer Christen Jessen (*1859)s hustru Maren Jessen f. Jacobsen (*1868) døde i Stenderup af en mavesygdom d. 17. november 1895 i en alder af kun 27 år, og han sad derefter tilbage på sin ejendom som enkemand. På et tidspunkt derefter solgte han ejendommen i Stenderup og købte en kro i Blans, og som gæstgiver i Blans var han blevet gift i Ullerup kirke d. 20. november 1901 med den 15½ år yngre Anne Marie Hammeleff, der var født d. 28. februar 1875 i Dybbøl som datter af skrædder Matthias Jepsen Hammeleff og hustru Anna Christina f. Jacobsen i Dybbøl.

Anne Marie og Christen Jessen fik børnene:

 • Christine Jessen, født d. 28. oktober 1901 i Blans i Ullerup sogn.
 • Marie Jessen, født d. 2. marts 1906 i Blans i Ullerup sogn.

  

Da Anne Marie og Christen Jessen (*1859) overtog ”Maikro” var der et opdyrket areal på 10 tønder land og en besætning på 1 hest, 3 køer og 2 svin.

 

1908       Enkefru Ellen Christensen (*1858) døde d. 6. april 1908, 21 dage før sin 50 års fødselsdag, og efter at have levet som enke i næsten 8 år.

 

1921       Ved folketællingen d. 1. februar 1921 boede gæstgiver og landmand Christen Jessen (*1859) her på stedet sammen med sin hustru Anna Marie Jepsen f. Hammeleff (*1875) og hans søn af første ægteskab Christian Jessen (*1893) som arbejdede ved landbruget, og deres 2 fælles børn Christine Jessen (*1901) og Marie Jessen (*1906).

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede landmand og gæstgiver Christen Jessen (*1859) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna Marie Jepsen f. Hammeleff (*1875) og deres 2 døtre Christine Jessen (*1901) og Marie Jessen (*1906).

 

1926

Foto af kroen fra omkring 1926.

 

1927       Gæstgiver i Maikro Christen Jessen (*1859) døde d. 9. februar 1927 i en alder af 67 år, og hans hustru Anna Marie Jessen (*1875) sad derefter tilbage som enke.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede gæstgiverske Anna Marie Jessen (*1875) her på stedet sammen med sin datter Christine Jessen (*1901) der var husassistent og Peter Vrang (*1901) fra Egen, der arbejdede der som tjenestekarl.

 

1937       Anna Marie Jessen (*1875)s datter Christine Jessen (*1901) blev gift i Havnbjerg kirke d. 10. juli 1937 med Peter Wrang. Han var født d. 23. april 1901 som tvilling til Marie Magdalene Wrang og som søn af bolsmand Hans Wrang og hustru Christine Margrethe f. Jørgensen i Egen.

 

1940       Ved folketællingen d. 5. november 1940 boede gæstgiverske Anna Marie Jessen (*1875) fortsat her på stedet sammen med sin datter Christine Jessen (*1901) og svigersøn Peter Vrang (*1901) der nu var medhjælper ved landbruget. De havde 3 logerende boende på kroen. Maskinarbejder Matthias Nissen (*1917) fra Svenstrup, mejerist Niels Marinus Balle Nielsen (*1916) fra Villerslev sogn i Thisted amt og kontorist Jacob Christian Klyn (*1921) fra Nordborg.

 

1941

Foto af kroen fra omkring 1941.

   

1943       Enkefru Anna Maria Jessen f. Hammeleff (*1875) døde af en maveblødning d. 18. oktober 1943 i en alder af 68½ år, og efter at have levet som enke i 16½ år.

 

1944       Efter et skøde fra de privatskiftende 4 arvinger efter enkefru Anna Maria Jessen f. Jepsen (*1875) blev kroen først på året 1944 solgt til gæstgiver Frederik Hansen og hustru Ellen Hansen f. Thomsen i et formuefællesskab for en købesum på 45.000 kr. og deraf var der løsøre for 7.000 kr., med overtagelse pr. 1. januar 1944. Frederik Hansen var født i Holmskov i Nordborg sogn d. 23. december 1911 som søn af Dominicus Hansen og hustru Anna Johannsen f. Hellesø, og som ugift landbrugsmedhjælper fra Pøl var han blevet gift i Havnbjerg kirke d. 27. februar 1937 med den knap 2 år yngre Ellen Thomsen, der var født d. 6. november 1913 i Elsmark som datter af landmand Peter Thomsen og hustru Anne Marie f. Christensen i Elsmark.

Ellen havde før ægteskab fået datteren:

 • Ellen Marie Thomsen, født i 1932.

Ellen og Frederik Hansen fik børnene:

 • Svend Hansen, født i 1939.
 • Ellis Hansen, født d. 5. marts 1957, død d. 27. juli 1962.

 

1945

Foto af kroen fra 1945.

 

1950

Foto af kroen fra 1950.

 

1955

Foto af kroen fra 1955.

 
  

1986       Den 12. juni 1986 blev Maikro med matrikel nr. 13 og 124 af Lunden ejerlav solgt til Danfoss A/S for en købesum på 2.000.000 kr. og et endeligt skøde på dette blev udstedt d. 4. juli 1986.

 

1995       Frederik Hansen (*1911) døde d. 11. januar 1995 og hans hustru Ellen Hansen (*1913) døde d. 27. marts 1996.
til top
Oprettet og ajourført januar 2017
www.jessenb.dk