Nedbrudt ejendom

"Grøngrøft"

Inderstested nr. 44
Matrikel nr. 19 af Lunden ejerlav

Udstykningskort 1771
Udsnit af udstykningskort fra 1771.

 

De første optegnelserne fra stedet her er set i præsten Christian Knudsens enormt store samling af optegnelser og må tages til troende idet det ikke har været muligt at kontrollere dette.

 

Christian Knudsen skriver at Hans Hansen findes her på stedet, idet han d.9. januar 1642 blev gift med Ellen Jørgensdatter fra Lunden. Han skriver endvidere at der på denne tid findes 2 Hans Hansen, og at det derfor er svært at skelne børnene hvem der hører til den ene eller den anden, dog er han ret sikker på at han havde en søn:

 • Jørgen Hansen, døbt d. 19. oktober 1651. (han overtog stedet her)

  

Christian Knudsen skriver videre at Jørgen Hansen findes her på stedet i 1671 som inderste i Lunden. Han var døbt d. 19. oktober 1651, og han nævnes her i 1707 til 1714.

Der var følgende 2 børn:

 • Kirsten Jørgensdatter, født i 1674.
 • Hans Jørgensen, født i 1675.
  

Christian Knudsen skriver videre at Hans Jørgensen findes ved Lunden  i 1707. Hvem han var gift med er ikke noteret.

Hans Jørgensen og hustru havde følgende børn:

 • Christen Hansen, født i 1714. (han overtog stedet her.)
 • Jørgen Hansen, født i 1717.
  

1724       Skrædder ved Lunden Hans Jørgensen (*1675) døde i 1724, men ingen dato er påført.
 

Videre skriver Christian Knudsen at Christen Hansen er næste mand på stedet her. Han var gift med Margrethe Christens. Herefter nævnes noget der er meget svagt og dermed svagt læseligt.

 

1742       Christen Hansen ved Lunden døde i 1742, og hans hustru sad derefter tilbage som enke.

 

1749       Afdøde Hans Skrædders hustru ved Lunden døde i 1749, men ingen dato er påført. Hun havde dermed levet som enke i 25 år.

 

1770       Afdøde Christen Hansens hustru Margrethe Christens døde og blev begravet d. 14. oktober 1770. Hun levede dermed som enke i 28 år.

 

1771       Christian Knudsen skriver videre at ved udskiftningen i 1771 var Christen Pedersen den næste mand på stedet her. Christen Pedersen var født i Lunden og døbt d. 2. november 1738 som søn af bolsmand Peder Pedersen (Jakobsen) (*1699) og hustru Anna Chrestensdatter (*1716) i fæstebol nr. 38, Lyngmosevej 9 her i Lunden. Han var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 9. november 1764 med den 3½ år yngre Anna Mathiasdatter, der var døbt d. 11. marts 1742 som datter af bolsmand Mathias Pedersen og hustru Syndet Pedersdatter i fæstebol nr. 42, "Lundsgaard" Lundenvej 12 i Lunden.

Anna Mathiasdatter og Christen Pedersen fik børnene:

 • Peder (Pedersen), døbt d. 30. december 1764.
 • Mathias (Pedersen), døbt d. 4. november 1766, død og begravet d. 7. januar 1770.
 • Anna (Christensdatter Pedersen), døbt d. 6, marts 1768. (senere "Fogedgaard" Oksbøl Nørregade 7 i Oksbøl).
 • Mathias (Pedersen), døbt d. 25. november 1770
 • Christen (Pedersen), døbt d. 22. august 1773. (senere i Rubjergvej 1 Klingbjerg)
 • Hans (Pedersen), døbt d. 15. oktober 1775.
 • Rasmus (Pedersen), døbt d. 19. oktober 1777.
 • Synnet (Pedersen / Christensen), døbt d. 23. januar 1780.
 • Jørgen (Pedersen), døbt d. 6. december 1783.
 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede daglønner og inderste med jord Christen Petersen (*1738) her på stedet sammen med sin hustru Anna Petersen (*1742) og deres datter Synnet Petersen (*1780), der ernærede sig som væver. Deres 3 sønner er noteret her men som ikke boede hjemme. Det var Peder Pedersen (*1764), der var styrmand, Rasmus Pedersen (*1777), der ligeledes var styrmand og Jørgen Pedersen (*1783), der var søfarende.

 

1807       Christen Pedersen (*1738) døde d. 23. oktober 1807 i en alder af næsten 69 år, og han blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 24. oktober 1807. Hans hustru Anna Petersen (*1742) sad derefter tilbage som enke. Hvornår hun døde vides ikke.

 

1834       Christian Knudsen skriver videre at den næste her på stedet var en søn af Christen Pedersen ved navn Peder Christensen, hvilket må være Peder Pedersen (*1764), men ifølge en købs og overladelseskontrakt af 28. februar 1834 solgte Synnet Christensen sit inderstested til Christen Nissen. Denne Synnet Christensen må være Synnet Pedersen (*1780) og dermed søster til Peder Pedersen (*1764), men hvor vidt det er den ene eller den anden der har været her kan ikke siges.

 

1835       Hvem der har beboet stedet her ved folketællingen d. 1. februar 1835 vides ikke. Lundens dengang 94 indbyggere, der er opført på listen, er alle identificeret i byens øvrige beboelser. De af Christian Knudsen nævnte personer omkring 1835 ses derfor ikke i denne folketælling.

 

På et ikke kendt tidspunkt, ifølge Christian Knudsen, kom der en Christen Nissen her til stedet. Han var født d. 9. november 1796 i Brandsbøl og døbt i Havnbjerg kirke d. 13. november 1796 som søn af kådner Jes Nissen og hustru Ane Frost i Brandsbøl. Som Ungkarl fra Brandsbøl var han blevet gift i Havnbjerg kirke d. 29. maj 1836 med den knap 5 år yngre pige Ane Marie Jørgensen, der var født i Lunden d. 5. oktober 1801 og døbt i Havnbjerg kirke d. 11. oktober 1801 som datter af skrædder og inderste Jørgen Jørgensen (*1769) og hustru Anne Margrethe Christiansen (*1764) Lyngmosevej 3 Lunden.

Ane Marie Jørgensen og Christen Nissen fik datteren:

 • Anne Nissen, født d. 13. maj 1837. (senere i Oksbøl Nørregade 5 Oksbøl.)

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede inderste og daglønner Christen Nissen (*1796) her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Jørgensen (*1801) (her nævnt som Christensen) og deres datter Anne Nissen (*1837). Deres tjenestepige Kjersten Johannsen (*1807) boede også her på stedet.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede inderste og træskomager Christen Nissen (*1796) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Jørgensen (*1801) og deres datter Anne Nissen (*1837). Deres tjenestepige Maren Thomsen (*1828) fra Havnbjerg boede der også.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede inderste og træskomager Christen Nissen (*1796) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Jørgensen (*1801) og deres datter Anne Nissen (*1837).

 

1859       Christen Nissen (*1796)s hustru Anne Marie Jørgensen (*1801) døde d. 27. august 1858 i en alder af kun 57 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede enkemand og træskomager Christen Nissen (*1796) endnu her på stedet, nu kun sammen med sin datter Anne Nissen (*1837).

 

1861       Christian Knudsen skriver i sine optegnelser, at mellem Christen Nissen og den her senere anførte Jørgen Nissen Hieronimus var Christen Jørgensen Grau en kort tid ejer af stedet her. Dette har der ikke kunnet findes belæg for. Derimod ses i en købs og overladelseskontrakt af 29. november 1861 at Christen Nielsen solgte sit inderstested til Hans Hansen Nissen.

Christen Nissen (*1796) fraflyttede Lunden og flyttede til Oksbøl sammen med sin datter Anne Nissen (*1837). Han døde i Oksbøl d. 13. februar 1785 i en alder af 78 år. Anne Nissen blev gift d. 13. marts 1862 i Oksbøl og fik sit hjem i Oksbøl Nørregade 5 i Oksbøl og hun døde d. 24. januar 1902, 64½ år gammel.

Hvem Hans Hansen Nissen var kan ikke siges. Derimod vides det at omtalte Christen Jørgensen Grau, der var svoger til Christen Nissen (*1796), var født i Lavensby d. 6. september 1806 som søn af Hans Jørgensen Grau og hustru Mette Marie Christensen i Lavensby. Som tjenestekarl i Havnbjerg var han blevet gift i Havnbjerg kirke d. 6. juni 1829 med Christen Nissen (*1796)s søster, den 6½ år ældre tjenestepige i Lunden Anne Eleonore Nissen, der var født d. 8. marts 1800 i Brandsbøl som datter af kådner Jes Nissen og hustru Anna Christensdatter i Brandsbøl.

Anne Eleonore Nissen og Christen Jørgensen Grau fik børnene:

 • Maren Jørgensen Grau, født d. 11. marts 1830.
 • Christen Jørgensen Grau, født d. 12. februar 1832. (senere Havnbjergvej 19 Oksbøl)
 

Christen Jørgensen Grau (*1806) havde efter en købs og overladelseskontrakt af 29. september 1840 købt ejendommen Havnbjergvej 19 i Oksbøl, så hvis han også har været her på stedet, har det givet vis ikke været i lang tid.

 

1862       Efter en købs og overladelseskontrakt af 31. januar 1862 solgte Hans Hansen Nissen sit inderstested til Jørgen Nissen Hieronimus. Han var født i Brædstrup i Rødding sogn i Haderslev amt d. 18. marts 1831 som søn af gårdmand Nicolai Nissen Hieronimus og hustru Cecilie Nielsen i Brædstrup. Som inderste i Lunden var han blevet gift i Havnbjerg kirke d. 22. maj 1862 med den 3½ år ældre pige Kathrine Marie Petersen, der var født d. 20. oktober 1827 som datter af bolsmand Jørgen Petersen (*1789) og hustru Ellen Hansen (*1791) Lyngmosevej 5 Lunden.

Kathrine Marie Petersen og Jørgen Nissen Hieronimus fik datteren:

 • Ellen Nissen Hieronimus, født d. 8. august 1863. (senere i Sandbjergvej 18 i Klingbjerg.)

  

1871       Jørgen Nissen Hieronimus (*1831)s hustru Kathrine Marie Petersen (*1827) døde af brystsygdom d. 15. januar 1871 i en alder af kun 43 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1872       Jørgen Nissen Hieronimus (*1831) havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 15. februar 1872 blev han gift igen i Havnbjerg kirke med den 3 år yngre Ellen Petersen, der var søster til hans afdøde hustru, og som var født d. 5. marts 1834 som datter af bolsmand Jørgen Petersen (*1789) og hustru Ellen Hansen (*1791) Lyngmosevej 5 Lunden.

Ellen Petersen og Jørgen Nissen Hieronimus fik datteren:

 • Cathrine Marie Nissen Hieronimus, født d. 17. oktober 1876.

  

1895       Jørgen Nissen Hieronimus (*1831)s hustru Ellen Hieronimus f. Petersen (*1834) døde d. 31. marts 1895 i en alder af 61 år og hun blev derefter begravet på Havnbjerg kirkegård d. 6. april 1895. Hendes far Jørgen Nissen Hieronimus (*1831) sad derefter igen tilbage som enkemand.

 

1900       Jørgen Nissen Hieronimus (*1831)s datter Cathrine Marie Nissen Hieronimus (*1876) blev gift i Havnbjerg kirke d. 25. oktober 1900 med den jævnaldrende tjenestekarl i Brandsbøl Jørgen Paulsen Berg. Han var født i Brandsbøl d. 3. januar 1877 som søn af inderste Jørgen Paulsen Berg og hustru Kirstine Jørgensen i Brandsbøl.

Cathrine Marie Nissen Hieronimus (*1876) og Jørgen Paulsen Berg (*1877) fik sønnen:

 • Jørgen Paulsen Berg, født d. 26. august 1903. Druknede i Haderslev Dam d. 8. juli 1959.

  

19xx       Efter brylluppet overlod Jørgen Nissen Hieronimus (*1831) sin ejendom på et ikke kendt tidspunkt til sin svigersøn Jørgen Paulsen Berg (*1877), og gik på aftægt.

 

1911       I 1911 solgte Jørgen Paulsen Berg (*1877) stedet her til August Blaudzun. Cathrine Marie Nissen Hieronimus (*1876) og Jørgen Paulsen Berg (*1877) fraflyttede Lunden og flyttede til Stenderup i Nybøl sogn sammen med hendes far aldersrentenyder Jørgen Nissen Hieronimus (*1831). Han døde d. 17. januar 1918 i Stenderup i en alder af næsten 87 år, og han blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 24. januar 1918, efter at have levet som enkemand i næsten 23 år.

Jørgen Poulsen Berg (*1877) døde på Statshospitalet i Sønderborg d. 3. september 1928 i en alder af godt 51½ år og blev begravet på Nybøl kirkegård d. 7. september 1928. Cathrine Marie Nissen Hieronimus (*1876) døde d. 15. februar 1960 i en alder af næsten 83½ år, og efter at have levet som enke i 31½ år. Cathrine Marie Nissen Hieronimus (*1876) havde året i forvejen haft den sorg at hendes søn Jørgen Poulsen Berg (*1903) og svigerdatter Kathrine Margrethe Paulsen Berg f. Mathiesen (*1910) samt barnebarnet Astrid Marie Paulsen Wieborg f. Berg (*1931) og oldebarnet Karin Wieborg (*1957) druknede på Haderslev Dam ved damkatastrofen d. 8. juli 1959 med turistbåden fra Damende. De blev alle fire begravet på Nybøl kirkegård d. 11. juli 1959.

 

August Blaudzun var født i Wirballen sogn (Matzkutschen) (Litauen Rusland) Østpreussen d. 15. februar 1874 som søn af skrædder Joseph Blaudzun og hustru Anna f. Liida. Som tjenestekarl i Mjels var han blevet gift i Oksbøl kirke d. 28. marts 1899 med den 4½ år ældre tjenestepige i Broballe Elisabeth Zimmermann, der var født i Reitz i Matzkuschen i Østpreussen (Polen) d. 26. august 1869 som datter af smedemester August Zimmermann og hustru Anna Reits.

Før sit ægteskab med August Blaudzun fik hun børnene:
 • Georg Zimmermann, født i Matzkuschen i Østpreussen (Polen) d. 20. august 1892 som et såkaldt uægte barn. (Han blev konfirmeret i Havnbjerg kirke d. 24. marts 1907 efter en dåbsattest fra kirken i Pillupönen. På det tidspunkt var han plejebarn hos gårdmand Hans Jørgensen Bærensmøllevej 4 i Lunden.) (Senere i Flensborg).
 • Franz Eduard Zimmermann, født i Skarullen kreds Stallupönen, Pillupönen Øst Preusen d. 29. januar 1896 som et såkaldt uægte barn. (Han blev konfirmeret i Havnbjerg kirke d. 13. marts 1910 efter en dåbsattest fra kirken i Stallupönen. På det tidspunkt var han plejebarn hos gårdmand Hans Jørgensen Bærensmøllevej 4 i Lunden.) Han døde i krigen i Belgien d. 20. august 1917. (Han er opført på en mindetavle i Braine)

Elisabeth Zimmermann og August Blaudzun fik 3 børn:

 • Louise Elisabeth Blaudzun, født d. 7. marts 1900 i Lunden.
 • August Blaudzun, født d. 30. januar 1902. (han overtog stedet her)
 • Fritz Emil Blaudzun, født d. 18. juni 1908, død 30. maj 1915 af meningitis.

   

1921       Ved folketællingen d. 1. februar 1921 boede inderste August Blaudsun (*1874) her på stedet sammen med sin hustru Elisabeth Blaudzun f. Zimmermann (*1869). Sønnen August Blaudzun (*1902) var tjenestekarl hos bolsmand Jørgen Jacobsen Lyngmosevej 9.

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede inderste August Blaudsun (*1874) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Elisabeth Blaudzun f. Zimmermann (*1869) og deres søn August Blaudzun (*1902) samt dennes hustru Christine Jensen Blaudsun f. Schmidt (*1904) og deres søn Jørgen August Blaudzun (*1925).

 

1927

Foto af August Blaudsun (*1874) fra 1927.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede husmand og gårdejer August Blaudsun (*1874) her på stedet sammen med sin hustru Elisabeth Blaudzun f. Zimmermann (*1869) og deres søn August Blaudzun (*1902) samt dennes hustru Christine Jensen Blaudzun f. Schmidt (*1904) og deres søn Jørgen August Blaudzun (*1925).1930

 

1930

 

1930

Fotos af ejendommen fra omkring 1930.

 

19xx       På et ikke kendt tidspunkt mellem 1930 og 1940 overlod August Blaudsun (*1874) ejendommen til sin søn August Blaudzun (*1902), og han gik derefter sammen med sin hustru Elisabeth Blaudzun f. Zimmermann (*1869) på aftægt.

Som ungkarl og landmand var August Blaudzun (*1902) blevet gift i Havnbjerg kirke d. 29. maj 1925 med den 2½ år yngre pige Christine Jensen Schmidt, der var født d. 23. juli 1904 i Havnbjerg som datter af Jørgen Jensen Schmidt og hustru Anna Hansen nu i Lyngmosevej 3 i Lunden.

Christine Jensen Schmidt og August Blaudzun fik børnene:

 • Jørgen August Blaudzun, født d. 7. august 1925.
 • Hans Georg Blaudzun, født d. 19. december 1935.
 • Fritz Olaf Blaudzun, født d. 1. april 1938.
 • Franz Gerhard Blaudzun, født d. 23. september 1940.
 • Rosa Cecilie Blaudzun, født d. 17. august 1942.
 

1940       Ved folketællingen d. 5. november 1940 boede landmand August Blaudzun (*1902) her på stedet sammen med sin hustru Christine Jensen Blaudsun f. Schmidt (*1904) og deres 4 børn Jørgen August Blaudzun (*1925), der var medhjælper på ejendommen, Hans Georg Blaudzun (*1935), Fritz Olaf Blaudzun (*1938) og Franz Gerhard Blaudzun (*1940). I stedets aftægt boede hans forældre August Blaudsun (*1874) sammen med sin hustru Elisabeth Blaudzun f. Zimmermann (*1869) på aftægt.

 

1944       August Blaudzun (*1902)s far August Blaudzun (*1874) døde d. 1. oktober 1944 i en alder af 70½ år, og hans mor Elisabeth Blaudzun f. Zimmermann (*1869) sad derefter tilbage som enke.

 

1954       August Blaudzun (*1902)s mor Elisabeth Blaudzun f. Zimmermann (*1869) døde d. 2. marts 1954 i en alder af 84½ år, efter at have levet som enke i 9½ år.

 

1961       August Blaudzun (*1902) solgte ejendommen til Danfoss og d. 23. oktober 1961 fik Danfoss skøde på matriklerne 19, 51, 54, 87, 93 og 98. Efterfølgende fik de skøde på matriklerne 37, 118 og 119 d. 25. februar 1964, og på matrikel nr. 120 d. 14. februar 1967, samt matrikel nr. 28 og 147 d. 26. januar 1967. Ejendommen blev derefter nedbrudt ved opførelsen af en ny fabrikshal. Ejendommen lå der hvor noget af hal L4 ligger i dag. August Blaudzun (*1902) købte en ejendom i Lambjerg og tilflyttede dette.

 

 

Nedbrudt ejendom

Foto fra omkring 1968 af Blaudzuns ejendom til højre.
Det er lige før det blev nedbrudt, idet Danfoss hal 4 ses i baggrunden.
Det lille hus til venstre er et fodermesterhus tilhørende "Lundsgaard" Lundenvej 12.

til top
Ajourført januar 2017
www.jessenb.dk