Overbjerg 21

Inderstested nr. xx
Matrikel nr. 22 af Lunden ejerlav

Huset er i BBR registret noteret til at være opført i 1850.


Udstykningskort 1771
Udsnit af udstykningskort fra 1771. (huset er ikke umiddelbart at finde på kortet.

 

De første optegnelserne fra stedet her er set i præsten Christian Knudsens enormt store samling af optegnelser og må tages til troende idet det ikke har været muligt at kontrollere dette.

 

Christian Knudsen skriver at stedet var ejet af kapellan Johannes Brandt i Lavensby og i april 1723 med gehejmeråd og amtmand til Sønderborg von Platens nådige Coucens og samtlige naboer i Lunden bevilligelse har tilstedt Chresten Hansen at bygge et ledet hus på kapellanets grund på Lunden Mark ved Skjelsted bestående af 2 stykker af 4 skæppe Havreland, hvorfor han årligt tillades at gøre marken til nytte efter behag, undtagen til krovæsen.

 

Christen Hansen blev således den første mand her på stedet. (Han nævnes også som Christian Hullsen). Han var fra Holm, og i 1716 blev han gift med Margrethe Christensdatter, der var født i Lunden og døbt i Havnbjerg kirke d. 14. december 1690 som datter af bolsmand Christen Rasmussen (*1654) og hustru Maren Jørgensdatter fra (*1663) i bol nr. 3 Lundenvej 21.

 

1740       Christian Knudsen skriver videre at kapellan Johannes Brandt i Lavensby d. 2. februar 1740 udstedte et fæstebrev for Christian Pedersen for den halve part af marken, nemlig de 4 skæppe Havreland eftersom han havde købt den halve del af huset som Christen Hansen havde bygget. Ligeledes blev det Christian Pedersen tilladt at ernære sig på enhver lovlig måde undtagen krovæsen. Christian Pedersen blev således den næste mand her på stedet. Han var født i 1704 og døbt i Havnbjerg kirke d. 31. august 1704 som søn af bolsmand Peder Hansen (*1656) og hustru Mette Jørgensdatter (*1666) i bol nr. 2 Lyngmosevej 5 i Lunden. Han var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 28. oktober 1737 med Karen Jepsdatter fra Pøl, der var datter af bolsmand Jep Christensen og hustru Karen Pedersdatter i Pøl.

Karen Jepsdatter og Christian Pedersen fik børnene:

 • Maren Christiansdatter, døbt d. 9. oktober 1735.
 • Peder Christiansen, døbt d. 28. september 1738.
 • Sidsel Christiansdatter, døbt d. 11. september 1740.
 • Karen Christiansdatter, døbt d. 14. oktober 1742.
 

1742       Inderste Christian Pedersen (*1704) døde først på året 1742 (ingen dato og års angivelse i kirkebogen) og hans hustru Karen Jepsdatter sad derefter tilbage som enke. Kun meget kort tid derefter døde også den tidligere ejer Christen Hansen ved Lunden her i 1742. (heller ikke her er der dato og års angivelse i kirkebogen). Hans hustru Margrethe Christensdatter (*1690) sad derefter også tilbage som enke.

 

1743       Enkefru Karen Jepsdatter havde fundet sig en ny mand, og d. 13. oktober 1743 blev hun gift i Havnbjerg kirke med enkemand Hans Lauritzen (*1685) fra bol nr. 1 Lyngmosevej 9 i Lunden.

 

17xx       Stedets næste ejer var Hans Christiansen. Christian Knudsen skriver at han mener han må være en søn af den første ejer Christen Hansen og hustru Margrethe Christensdatter (*1690). Hans Christiansen ved Lunden blev gift i Havnbjerg kirke d. 7. november 1755 med Anna Hansdatter fra Havnbjerg, der var født i 1732.

Anna Hansdatter og Hans Christiansen fik børnene:

 • Christian Hansen, døbt d. 13. marts 1757.
 • Maren Hansdatter, døbt d. 2. september 1759.
 • Anne Margrethe Hansdatter, døbt d. 2. juli 1764. (senere Lyngmosevej 3 Lunden.)
 

1782       Hans Christiansens hustru Anna Hansdatter (*1732) døde i en alder af kun 50 år, og hun blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 2. juni 1782. Han sad derefter tilbage som enkemand. Hvornår han døde vides ikke.

 

17xx       Stedets næste ejer skulle ifølge Christian Knudsen være Steffen Jørgensen Struck. Han var født i 1753 i Lavensby og døbt i Havnbjerg kirke d. 7. januar 1753 som søn af Jørgen Struck og hustru Anna Steffensdatter i Lavensby. Han var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 11. marts 1781 med den 5½ år yngre Anne Marie Jesdatter, der var født i Havnbjerg i 1758 og døbt i Havnbjerg kirke d. 30. juli 1758 som en såkaldt uægte datter af Ellen Hansdatter i Havnbjerg og udlagt fader Jes Christensen fra Stevning.

Anne Marie Jesdatter og Steffen Jørgensen Struck fik børnene:

 • Jørgen Struck (Steffensen), døbt d. 3. maj 1781, død og begravet d. 13. juli 1784.
 • Ellen Struck (Steffensen), døbt d. 3. maj 1781, død og begravet d. 20. april 1785.
 • Christen Struck (Steffensen), døbt d. 25. maj 1783, død og begravet d. 15. november 1785.
 • Anne Marie Struck (Steffensen), døbt d. 14. april 1786, død og begravet d. 8. oktober 1787.
 • Jørgen Struck (Steffensen), døbt d. 3. januar 1790.
 • Christen Struck (Steffensen), døbt d. 26. juni 1791. (han overtog stedet her)
 • Anne Marie Struck (Steffensen), døbt d. 26. december 1793.
 • Hans Struck (Steffensen), født d. 14. juli 1796.
  

Alle børn undtagen deres sidste søn Hans Struck (Steffensen), er født i Havnbjerg, så Anne Marie Jesdatter og Steffen Jørgensen Struck kan først være kommet hertil mellem 1794 og 1796.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede daglønner og inderste uden jord Steffen Jørgensen Struck (*1753) her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Jesdatter (*1758) og deres 4 børn Jørgen Struck (Steffensen) (*1790), Christen Struck (Steffensen) (*1791), Hans Struck (Steffensen) (*1796) og Anne Marie Struck (Steffensen) (*1793).

 

1824       Steffen Jørgensen Struck (*1753)s hustru Anne Marie Jesdatter (*1758) døde d. 9. juni 1824 i en alder af 66 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

18xx       Steffen Jørgensen Struck (*1753) overlod stedet her til sin søn Christen Struck (Steffensen) (*1791) og han gik derefter på aftægt. Som tjenestekarl i Havnbjerg blev Christen Struck (Steffensen) (*1791) gift i Havnbjerg kirke d. 25. juli 1818 med den 6½ år ældre tjenestepige fra Svenstrup Anne Marie Jørgensdatter, der var født i Himmark d. 22. februar 1785 som datter af kådner Jørgen Jepsen og hustru Anne Sophie Skov i Himmark.

Anne Marie Jørgensen og Christen Struck (Steffensen) fik børnene:

 • Steffen Steffensen, født d. 8. november 1818, død d. 16. maj 1819 i Lavensby.
 • Anna Maria Margrethe Steffensen, født d. 19. juni 1820 i Nordborg.
 • Anne Marie Steffensen, født d. 10. november 1822 i Nordborg. (hun førte stedet videre)
 • Anne Kathrine Steffensen, født d. 30. maj 1825 her i Lunden.
 

Steffen Jørgensen Struck (*1753) overlod også et jordstykke i haven til byggeplads til sønnen Hans Struck (Steffensen) (*1796), og han opførte således et hus i haven på det erhvervede jordstykke. Hans Struck (Steffensen) (*1796) blev gift i Havnbjerg kirke d. 31. juli 1825 med den 3 år ældre Marie Margrethe Olufsen, der var født i Holm d. 24. august 1793 som datter af halvkådner Jørgen Olufsen og hustru Kirsten i Holm.

Marie Margrethe Ohlsen og Hans Struck (Steffensen) fik børnene:

 • Steffen Steffensen, født d. 4. april 1827 i Havnbjerg.
 • Jørgen Steffensen, født d. 13. juli 1829 i Havnbjerg.
 • Maren Steffensen, født d. 29. januar 1832 i Havnbjerg.
 • Hans Peter Steffensen, født d. 31. januar 1835 i Lunden.

  

1835       Ved folketællingen d. 1. februar 1835 boede inderste og daglønner Christen Struck (Steffensen) (*1791) her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Jørgensen (*1785) og deres 3 børn Anna Maria Margrethe Steffensen (*1820), Anne Marie Steffensen (*1822) og Anne Kathrine Steffensen (*1825). I aftægten boede Christen Struck (Steffensen) (*1791)s far enkemand Steffen Jørgensen Struck (*1753) der fik fattighjælp.

I huset i haven boede Christen Struck (Steffensen) (*1791)s bror lejeinderste og træskomager Hans Struck (Steffensen) (*1796) sammen med sin hustru Margrethe Marie Olufsen (*1793) og deres 4 børn Steffen Steffensen (*1827), Jørgen Steffensen (*1829), Maren Steffensen (*1832) og Hans Peter Steffensen (*1835).

 

1837       Christen Struck (*1791)s far Steffen Jørgensen Struck (*1753) døde i aftægten d. 2. juli 1837 i en alder af 84½ år, efter at have levet som enkemand i 13 år.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede inderste og daglønner Christen Steffensen (*1791) her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Jørgensen (*1785) og deres 2 børn Anne Marie Steffensen (*1822) og Anne Kathrine Steffensen (*1825).

I huset i haven boede Christen Steffensen (*1791)s bror inderste og daglønner Hans Steffensen (*1796) sammen med sin hustru Margrethe Marie Olufsen (*1793) og deres 3 børn Jørgen Steffensen (*1829), Maren Steffensen (*1832) og Hans Peter Steffensen (*1835).

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede inderste og daglejer Christen Struck (Steffensen) (*1791) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Jørgensen (*1785).

I huset i haven boede Christen Struck (Steffensen) (*1791)s bror lejeinderste og træskomager Hans Struck (Steffensen) (*1796) sammen med sin hustru Margrethe Marie Olufsen (*1793) og deres 2 børn Jørgen Steffensen (*1829) og Hans Peter Steffensen (*1835).

 

1849       Hans Struck (Steffensen) (*1796) døde d. 14. februar 1849 i en alder af kun 53½ år, og hans hustru Marie Margrethe Olufsen (*1793) sad derefter tilbage som enke.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede arbejdsmand Christen Struck (Steffensen) (*1791) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Jørgensen (*1785). De havde en plejedatter ved navn Marie Steffensen der var født d. 19. november 1846 boende hos sig. Det var deres barnebarn, idet datteren Anne Kathrine Steffensen (*1825) havde født et såkaldt uægte barn hvor tjenestekarl Jacob Lausen fra Svenstrup var udlagt som fader til den lille pige. I aftægten boede hans datter Anne Marie Steffensen (*1822) sammen med sin mand skrædder Johann Frederik Nielsen (*1829).

Anne Marie Steffensen (*1822) var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 11. oktober 1851 med den 7 år yngre skræddersvend Johann Frederik Nielsen fra Stevning, der var født d. 21. juli 1829 i Stevning som en såkaldt uægte søn af ugifte Anne Cathrine Nielsen og udlagt barnefader Franz Trebvidt. (efternavnet er måske læst forkert)

I huset i haven boede Christen Struck (Steffensen) (*1791)s svigerinde enkefru Marie Margrethe Olufsen (*1793) og hans datter Anne Kathrine Steffensen (*1825) der også var daglejer, og som var mor til plejedatteren Marie Steffensen (*1846)

 

18xx       På et ikke kendt tidspunkt efter folketællingen i 1855 overlod Christen Struck (Steffensen) (*1791) stedet her til sin datter og svigersøn Anne Marie Steffensen (*1822) og Johann Frederik Nielsen (*1829).

 

1857       Christen Struck (Steffensen) (*1791)s hustru Anne Marie Jørgensen (*1785) døde i aftægt d. 10. april 1857 i en alder af 74½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1858       Christen Struck (Steffensen) (*1791)s svigerinde enkefru Marie Margrethe Olufsen (*1793) døde d. 12. december 1858 i en alder af 65 år, efter at have levet som enke i knap 10 år.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede præsteinderste Johann Frederik Nielsen (*1829) her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Steffensen (*1822). De havde et plejebarn boende ved navn Johann Dietrich Moldt, der var født d. 28. april 1841 i Stevning som søn af inderste Eduard Moldt og hustru Caroline Nielsen i Stevning, og som var væversvend her på stedet.

 

1880       Skrædder Johann Frederik Nielsen (*1829)s hustru Anne Marie Nielsen f. Steffensen (*1822) døde d. 23. januar 1880 o en alder af kun godt 57 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1885       Inderste og skrædder Johann Frederik Nielsen (*1829) døde d. 4. januar 1885 i en alder af 55½ år, efter at have levet som enkemand i 5 år.

Stedet her blev solgt til Claus Petersen Hønborg for en købesum på 1800 mark. Han var født i Augustenborg d. 14. oktober 1856 som søn af arbejdsmand Jacob Petersen Hønborg og hustru Anna Hønborg f. Clausen i Augustenborg. Som skræddermester i Havnbjerg blev han gift i Havnbjerg kirke d. 23. april 1885 med den 5½ år yngre Maren Christensen, der var født d. 14. april 1862 i Havnbjerg som datter af præsteinderste Peter Christensen og hustru Anna Maria Abraham i Havnbjerg.

Maren Christensen og Claus Petersen Hønborg fik børnene:

 • Jacob Petersen Hønborg, født d. 23. januar 1886. (senere Ramsel 7 i Torup).
 • Peter Petersen Hønborg, født d. 7. juli 1889. Død i krigen 1914-1918.
 • Claus Petersen Hønborg, født d. 27. marts 1891.
 • Christen Petersen Hønborg, født d. 11. januar 1893. Død i krigen d. 23. april 1917.
 • Anna Petersen Hønborg, født d. 6. marts 1896.

 

1920

Foto fra omkring 1920 med Maren og Claus Petersen Hønborg udenfor huset.19xx

Foto af huset fra ikke kendt årstal.

 

1921       Ved folketællingen d. 1. februar 1921 boede skræddermester Claus Petersen Hønborg (*1856) her på stedet sammen med sin hustru Maren Christensen (*1862)

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede skræddermester Claus Petersen Hønborg (*1856) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Maren Christensen (*1862)

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede skræddermester Claus Petersen Hønborg (*1856) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Maren Hønborg f. Christensen (*1862).

Huset i haven, der blev opført engang i 18oo tallet, blev nedbrudt på et ikke kendt tidspunkt i 1900 tallet.

 

1940       Ved folketællingen d. 5. november 1940 boede forhenværende skræddermester Claus Petersen Hønborg (*1856) endnu her på stedet sammen med sin hustru Maren Hønborg f. Christensen (*1862).

  


1*942

Foto af Maren og Claus Petersen Hønborg fra omkring 1942.

 

1943       Claus Petersen Hønborg (*1856) døde af alderdoms svaghed d. 8. september 1943 i en alder af næsten 87 år, og hans hustru Maren Christensen (*1862) sad derefter tilbage som enke.

 

1951       Enkefru Maren Hønborg (*1862) døde d. 27. marts 1951 i en alder af næsten 89 år, efter at have levet som enke i 7½ år.

 

1951       Den 7. maj 1951 blev der udstedet et tinglyst skøde til fabriksarbejder Albert Barth, der havde købt stedet her for en købesum på 11.000 kr. af de privatskiftende arvinger fru Anna Petersen Hansen, Jacob Petersen Hønborg og Klaus Petersen Hønborg.

Albert Barth var født d. 7. september 1911 i Nordborg som søn af skrædder Friedrich Barth og hustru Mathilde Marie Klemm i Nordborg. Albert Barth forblev ugift.1980

Foto af huset fra 1980.

1998       Huset blev solgt til Erling Holm for en købesum på 185.000 kr. og han fik et tinglyst skøde på dette d. 20. juli 1998.

 

2001       Albert Barth døde d. 10. maj 2001 i en alder af godt 89½ år i Guderup, og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 17. maj 2001.

 

2001       Huset blev købt af Jørgen Mai Jepsen for en købesum på 230.000 kr. og han fik et tinglyst auktionsskøde på dette d. 28. november 2001.2006

Foto af huset fra 2006.

2016       Jørgen Mai Jepsen er fortsat ejer af huset.

til top
Ajourført januar 2017
www.jessenb.dk