Piledamsvej 8

Inderstested
"Lundsled"

Matrikel nr. 15 af Lunden ejerlav

Huset er i BBR registret noteret til at være opført i 1850.


De første optegnelserne fra stedet her er set i præsten Christian Knudsens enormt store samling af optegnelser og må tages til troende idet det ikke har været muligt at kontrollere dette. 

Christian Knudsen skriver at stedet i gammel tid var et inderstested og at den første kendte mand her på stedet var Jes Jostesen, og at han var født omkring 1537. Han skriver endvidere at pesten ramte Lunden d. 25. juli 1625, og at pesten tog Jes Jostesen og hustru således at i alt 12 personer i det lille samfund Lunden døde i 1625. Jes Jostesen menes at være søn af bolsmand Jost Henriksen i Elsmark, og han var inderste "ved Lundsled".

Den næste mand på stedet var Las Jessen Jostesen, og menes uden tvivl at være søn af den foregående ejer Jes Jostesen og hustru. Han var født i 1592 og menes gift omkring 1637 med Anna Lasses. der var født i 1590.

Anna Lasses og Las Jessen Jostesen fik børnene:

 • Ellen Lasdatter født i 1638, død som barn.
 • Jes Lassen, døbt d. 27. juli 1641.
 • Evald Lassen, døbt d. 4. september 1644.
 • Christen Lassen, (vides ikke). (han overtog stedet her).

  

1662       Las Jessen Jostesen (*1592) døde i en alder af 70 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 11. august 1662.

 

1668       Enkefru Anna Lasses "ved Lundsled" døde i en alder af 78 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 2. november 1668.

 

16xx       Sønnen Christen Lassen overtog stedet her efter sine forældre. Han er nævnt "ved Lundsled" da han blev gift i Havnbjerg kirke d. 12. februar 1665 med Karen Jørgensdatter. Der vides ikke noget om dem, og deres død findes ikke i kirkebogen, skriver Christian Knudsen i sine optegnelser.

 

17xx       De næste folk her på stedet skulle ifølge Christian Knudsen være Christen Hansen og Maren Christensdatter. Christen Hansen var snedker, og ifølge Christian Knudsen blev han gift d. 27. november 1738 med Maren Christensdatter, som temmelig sikkert skulle være en datter af den foregående ejer Christen Lassen og hustru Karen Jørgensdatter. (Hverken Maren Christensdatters fødsel eller datoen for vielsen er indført i Havnbjerg kirkebog.) Ved udskiftningen i 1771 var Christen Hansen ejer af inderstestedet her, skriver Christian Knudsen.

Maren Christensdatter og Christen Hansen fik børnene:

 • Anne Marie Christensdatter, døbt d. 16. september 1739.
 • Hans Christensen, døbt d. 31. juli 1740.
 • Christian Christensen, døbt d. 5. november 1741.
 • Karen Christensdatter, døbt d. 9. januar 1743.
 • Ellen Christensdatter, døbt d. 18. december 1746.

 

1760       Christen Hansen Snedkers hustru døde d. 24. august 1760. Hvornår han døde vides ikke.

 

17xx       Stedets næste ejer ifølge Christian Knudsen blev Jes Jessen Bendesen. Han var født omkring 1764 i Stevning og han var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 24. maj 1794 med den omkring 7 år yngre Maren Pedersdatter Jacobsen, der var født i Lunden og døbt i Havnbjerg kirke d. 24. marts 1771 som datter af bolsmand Peder Pedersen (*1732) og hustru Ellen Christensdatter (*1741) i bol nr. 1 Lyngmosevej 9 i Lunden

Maren Pedersdatter (*1771) og Jes Jessen (*1764) fik sønnen:

 • Peder Jacobsen (Jessen Bendesen), født d. 12. juli 1794 i Lunden. (han overtog stedet her.)

  

1800       Jes Jessen (*1764) ved "Lundsente" døde d. 22. september 1800 i en alder af kun 36 år, og hans hustru Maren Pedersdatter (*1771) sad derefter tilbage som enke.

 

1801       Maren Pedersdatter Jacobsen (*1771) havde fundet sig en ny mand, og d. 13. juni 1801 blev hun gift i Havnbjerg kirke med den ½ år ældre Peder Johansen, der var født i Brandsbøl og døbt d. 7. oktober 1770 i Havnbjerg kirke som søn af Johan Lauritzen og hustru i Brandsbøl.

Peder Johansen blev dermed såkaldt sætteinderste her på stedet.

Maren Pedersdatter Jacobsen og Peder Johansen fik børnene:

 • Anne Sophie Johansen, født d. 3. maj 1802.
 • Johan Johansen, født d. 28. april 1805.

Efter at de var fraflyttet stedet her fik de datteren:
 • Maren Johansen, født d. 20. februar 1818 ved Brandsbøl.

  

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede sætteinderste med jord og daglønner Peder Johansen (*1770) her på stedet sammen med sin hustru Maren Pedersdatter Jacobsen (*1771) og hendes søn fra første ægteskab Peder Jacobsen (*1794), her nævnt som Peter Bendesen, og deres fælles datter Anne Sophie Johansen (*1802). De havde en ugift dame ved navn Karen Hansen (*1742) boende til leje som ernærede sig med at spinne.

 

18xx       På et ikke kendt tidspunkt mellem omkring 1806 og 1817 fraflyttede Maren Pedersdatter Jacobsen (*1771) og Peder Johansen (*1770) stedet her og flyttede til Oksbøl sogn, hvor Peder Johansen, der var murer, opførte ejendommen på Povlsvej 1 på Oksbøl Mark ved "Tornbjerg" ved Brandsbøl.

Maren Pedersdatter Jacobsen (*1771)s søn af første ægteskab Peder Jacobsen (*1794) overtog derefter stedet her. Han blev gift i Havnbjerg kirke d. 22. maj 1819 med den 5 år ældre tjenestepige Maren Rudolph, der var født i Stevning og døbt i Svenstrup kirke d. 3. maj 1789 som datter af bolsmand Christen Christensen Rudolph og hustru Anna Sophie Poulsdatter i Stevning.

Maren Rudolph og Peder Jacobsen (*1794) fik børnene:

 • Jes Jessen (Bendesen), født d. 25. oktober 1819. (han overtog stedet her).
 • Anne Sophie Jessen (Bendesen), født d. 16. november 1820.
 • Christian Jessen (Bendesen), født d. 21. april 1824.
 • Maren Jessen (Bendesen), født d. 2. februar 1827.
  

1835       Ved folketællingen d. 1. februar 1835 boede inderste og træskomager Peder Jacobsen (*1794), her nævnt som Peder Jessen Bendesen sammen med sin hustru Maren Rudolph (*1789) og deres 4 børn Jes Jessen (Bendesen) (*1819), Anne Sophie Jessen (Bendesen) (*1820), Christian Jessen (Bendesen) (*1824) og Maren Jessen (Bendesen) (*1827).

 

1836       Peder Jacobsen (Peder Jessen Bendesen) (*1794)s hustru Maren Rudolph (*1789) døde d. 8. juni 1836 i en alder af kun 47 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Det gjorde han ikke ret længe, for d. 16. oktober 1836 blev han gift i Havnbjerg kirke med sin afdøde hustrus søster tjenestepige Anna Rudolph. Hun var født d. 1. maj 1799 i Stevning som datter af bolsmand Christen Christensen Rudolph og hustru Anna Sophie Poulsdatter i Stevning.

Anna Rudolph og Peder Jacobsen fik ingen børn.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede inderste og træskomager Peder Jessen Bendesen (*1794) fortsat her på stedet sammen med sin nye hustru Anna Rudolph (*1799) og hans datter fra første ægteskab Maren Jessen Bendesen (*1827).

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede inderste og træskomager Peder Jacobsen (*1794), her nævnt som Peter Jessen Bendesen, her på stedet sammen med sin hustru Anna Rudolph (*1799) og hans søn af første ægteskab Jes Jessen Bendesen (*1819).

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede inderste og træskomager Peter Jessen Bendesen (*1794) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna Rudolph (*1799) og hans datter af første ægteskab Maren Jessen Bendesen (*1827).

 

1855       Peder Jacobsen (Jessen Bendesen) (*1794) døde d. 18. juli 1855 i en alder af 61 år, og hans hustru Anna Rudolph sad derefter tilbage som enke.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede Hans Nielsen, der for tiden var soldat, sammen med sin hustru Anne Sophie Jessen (*1820), der var datter af den tidlige ejer afdøde Peder Jacobsen (Jessen Bendesen) (*1794), og deres søn Hans Nielsen (*1855?). I aftægten boede der en enkefru Anna Nissen f. Jørgensen (*5-10-1820) der levede af aftægt, men hvem hun var vides ikke. Siden hun lever af aftægt må hun have noget med familien at gøre. Noget må være skrevet forkert i denne folketælling. Desuden boede en ugift daglejer ved navn Jes Lauritzen (*1820) også i aftægten. (mon dette skulle være Jes Jessen (Bendesen) (*1819))

Anne Sophie Jessen (*1820) var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 10. marts 1853 med den 4½ år ældre tjenestekarl Hans Nielsen fra Elstrup, der tjente i Sønderborg, og som var født i Elstrup i Egen sogn d. 5. maj 1816 som søn af aftægtsmand Hans Nielsen og hustru Cathrine Hansen i Elstrup.

Anne Sophie Jessen (*1820) og Hans Nielsen fik sønnen:

 • Hans Nielsen, født i 1855, men ikke fundet i forskellige kirkebøger.

  

18xx       Hvornår sønnen Jes Jessen (Bendesen) (*1819) overtog stedet her vides ikke. Han blev gift i Havnbjerg kirke d. 23. maj 1862 med den 6 år yngre tjenestepige i Nordborg præstegård Cathrine Nissen. Hun var født ved Dyvig i Nordborg sogn d. 7. oktober 1825 som datter af skovfoged og husmand Christian Nissen og hustru Anne Kirstine Rasmussen ved Dyvig.

Cathrine og Jes Jessen Bendesen fik datteren:

 • Marie Jessen Bendesen, født d. 1. december 1862.
  

Marie Jessen Bendesen (*1863) blev gift med en skibskaptajn ved navn Johan Peter Clausen. Han var født i Mjels d. 24. marts 1866 som søn af inderste Jørgen Meier Clausen og hustru Elise Cathrine Hansen i Mjels. Denne Johan Peter Clausen fik ejerskab af stedet her i en kort periode.

 

1887       Enkefru Anna Bendesen f. Rudolph (*1799) døde d. 23. februar 1887 i en alder af godt 87½ år efter at have levet som enke i 31½ år.

 

1901       Marie Jessen Bendesen (*1863) og Johan Peter Clausen rejste til Amerika og stedet blev solgt til Friedrich Wølke. Han var født d. 15. september 1859 i Østpreussen som søn af husejer Gottfried Wølke og hustru Elisabeth f. Bauch i Østpreussen, og han var kommet til Oksbøl sogn i 1892. Han var da blevet gift i Oksbøl kirke d. 12. maj 1892 med den 2½ år yngre pige Anna Kirstine Nissen, der var født d. 6. april 1862 i Broballe som datter af daværende hyreinderste Christian Nissen og hustru Anne Cathrine f. Petersen.

Anna Kirstine og Friedrich Wølke havde datteren:

 • Auguste Wilhelmine Wølke, født d. 22. februar 1894 i Pfifferswalde.

   

1919       I 1919 blev Friedrich Wølke indskrevet i den preussiske grundbog d. 1. august 1919 efter at have købt Bundsøvej 2 i Broballe.

 

19xx       På et ikke kendt tidspunkt, og muligvis i 1919, solgte han stedet her til Edeval Petersen Mai. Han var født i Nordborg d. 29. april 1880 som søn af arbejdsmand Christian Petersen Mai og hustru Caroline Olesen i Nordborg. Han var blevet gift i Nordborg standesamt d. 31. oktober 1904 med den 1 år yngre Anna Petersen, der var født d. 13. april 1881 i Holmskov i Nordborg landsogn som datter af kådner Jørgen Petersen og hustru Kirsten Hansen Lind i Holmskov.

Anna Petersen og Edeval Petersen Mai fik børnene:

 • Christian Petersen Mai, født d. 19. august 1906.
 • Edeval Petersen Mai, født d. 2. februar 1918. (han overtog stedet her)

 

1917       Edeval Petersen Maj (*1880) døde i krigen d. 10. september 1917 i Frankrig, og hans hustru Anna Petersen (*1881) sad derefter tilbage som enke.

 

1921       Ved folketællingen d. 1. februar 1921 boede enkefru Anna Petersen (*1881) her på stedet sammen med sine 2 sønner Christian Petersen Mai (*1906) og Edeval Petersen Mai (*1918).

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede enkefru Anna Petersen (*1881) fortsat her på stedet sammen med sine 2 sønner Christian Petersen Mai (*1906) og Edeval Petersen Mai (*1918), og så boede hendes bestyrer Martin Hans Jürgensen (*1887) fra Aabenraa også her på stedet.1926

Foto af ejendommen fra omkring 1926.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede enkefru Anna Petersen (*1881) stadigvæk her på stedet sammen med sine 2 sønner Christian Petersen Mai (*1906), der var forkarl, og Edeval Petersen Mai (*1918)

 

1940       Ved folketællingen d. 5. november 1940 boede enkefru Anna Petersen (*1881) endnu her på stedet sammen med sin søn Edeval Petersen Mai (*1918).

 

1849       Anna Petersen (*1881) døde d. 30. oktober 1949 i en alder af 68½ år, og efter at have levet som enke i 32 år.

 

1975       I tingbogen er der d. 8. oktober 1975 noteret af matriklerne nr. 15 i Lunden og nr. 204 i Havnbjerg udgør én samlet ejendom. Senere frasolgte Edeval Petersen Mai (*1918) sin jord til byggegrunde.

 

1981       Edeval Petersen Mai (*1918) døde d. 22. december 1981 i en alder af kun næsten 64 år, ugift.1980erne

Foto af ejendommen fra engang i 1980'erne.

 

1982       Efter et tinglyst skøde af 27. august 1982 fra executor advokat S. Jacobi i boet efter Edeval Petersen Mai, overgik ejendommen her til Nordborg Kommune for en købesum på 220.000 kr. Døveforeningen havde derefter i en periode deres tilholdssted her på stedet.

 

1983       Nordals civile hundeførerforening fik adgang til bygningen her i sommeren 1983, men da disse var i meget dårlig stand forelå der et større renoveringsarbejde. Stedet blev derefter indviet som klubhus for foreningen d. 18. august 1984.

Dykkerklubben Poseidon-Als havde også i en periode deres tilholdssted her på stedet.

 

2007       Ved kommunesammenlægningen der trådte i kraft d. 1. januar 2007 overgik ejendommen til Sønderborg Kommune.

 

2016       Ejendommen ejes fortsat af Sønderborg Kommune.

 

2019       Ejendommen blev nedbrudt i foråret 2019. 


til top
Ajourført maj 2019
www.jessenb.dk