Mellem Løjtertoft og Slotsgrunden i Nordborg ligger der en lille vej der hedder Johan Hansens vej, men hvem var denne Johan Hansen?

 

Johan Hansen var en københavnsk fabrikant og grosserer, der fra små kår her på Als arbejdede sig op til at blive en velhavende forretningsmand i København. Han blev født i Havnbjerg som et såkaldt uægte barn d. 7. februar 1845 af tjenestepige Anna Rasmussen Wriborg i Havnbjerg og udlagte barnefader tjenestekarl Johan Hansen ligeledes i Havnbjerg. Hvem hans far egentlig var kan ikke siges. Han blev døbt i Havnbjerg kirke d. 26. februar 1845. Hans mor Anna Rasmussen Wriborg var datter af præsteinderste Rasmus Hansen Wriborg i Ramsel nr. 9 i Torup.

Hvordan hans opvækst har været kan ikke siges men ved folketællingen d. 1. februar 1860 var han tjenestekarl hos bolsmand Hans Jørgensen på Nordborgvej 73 i Havnbjerg.

Da Als dengang var tysk, skulle Johan Hansen som 22-årig være tysk soldat. Det ønskede han ikke at blive, og hans eneste mulighed var derfor at udvandre. Den 13. maj 1867 sejlede han med skib fra Sønderborg mod Korsør og videre til København.

Efter endt dansk militærtjeneste overtog han en købmandsbutik på Købmagergade i København, og efter sit ægteskab i 1875 med Caroline Marie Beyer fra Aalborg, købte de et gartneri på Frederiksberg, som de senere solgte med en god fortjeneste. Herefter slog Johan Hansen sig på sit egentlige virkefelt nemlig køb af grunde og beboelsesejendomme i Københavnsområdet.

Hans hustru Caroline Marie Beyer døde i Ordrup d. 18. april 1888.

Efter genforeningen i 1920, købte Johan Hansen Nordborg Slot i 1921, og samme år overdrog han slottet til Nordborg by med den klausul, at bygningerne skulle bruges som en dansk efterskole. Med denne gave fulgte også et stort beløb i obligationer, der sikrede driften af efterskolen i en lang årrække.

Johan Hansen havde i sit gavebrev bestemt at der skulle stå en bolig til rådighed for ham og hans familie på slottet. Sønnen Carl Hansen og senere dennes søn, Johan Helbig Hansen, var ligesom Johan Hansen meget optaget af livet på slottet, og opholdt sig i lange perioder i gæsteboligen.

Johan Hansen blev æresborger i Nordborg i året 1924.

Grosserer Johan Hansen døde i sit hjem på Lindegaardsvej 31 i Ordrup i det nordlige Storkøbenhavn d. 25. februar 1928 i en alder af 83 år, og blev begravet på Ordrup kirkegård d. 2. marts 1928

 
j-hansen
 
Johan Hansen
 

Gravsten

Johan Hansens gravsten på Ordrup kirkegård.  
til top
Document made with KompoZer
www.jessenb.dk