Nørreskovvej 11

"Taarupgaard"
Fæstebol nr. 1

Matrikel nr. 9 af Svenstrup ejerlav

Ejendommen er i BBR registret noteret til at være opført i 1847.


16xx       "Taarupgaard" var ejet af adelsmanden Markward Abildgaard. Gården var efter sigende ikke nogen herregård, men derimod en adelsgård. Da Markward Abildgaard døde uden arvtagere solgte hans bror Jørgen Abildgaard, der var husfoged på Gottorp slot, gården her til Hertug Hans den yngre engang i 1602. Han var født d. 25. marts 1545 i Haderslev som søn af kong Christian 3. og dronning Dorothea af Danmark, og han giftede sig den 19. august 1568 i Kolding med Elisabeth af Braunschweig-Grubenhagen. Hun døde i 1586, og d. 14. februar 1588 giftede han sig i Sønderborg med prinsesse Agnes Hedwig af Anhalt. Med sine to gemalinder havde han tilsammen 23 børn (11 sønner, 12 døtre).

Landsbyen "Mellet", der lå her i nærheden, blev nedlagt og slettet på landkortet i 1604 af Hertug Hans, og disse bønder blev forvist til dårligere jorder som tilhørte "Taarupgaard" og som i dag er landsbyen Klingbjerg, alt sammen for at han kunne tilegne sig den gode frugtbare flade jord ved Hjortspring til indlemmelse i sit gods jordarealer.

Hertug Hans døde d. 9. oktober 1622 på Glücksborg Slot i en alder af 77 år. Han blev begravet på Sønderborg slot.

 

16xx       Efterkommere af Hertug Hans den yngre må derefter i en længere årrække have været ejere af stedet her.

1768       Omkring 1768 må Christen Christensen Espensen være blevet ejer af stedet her. Han var født omkring 1727, og han blev gift i Svenstrup kirke d. 1. juli 1768 med den 22 år yngre Anne Christine Clausen, der var født i 1749 og døbt i Svenstrup kirke d. 5. marts 1749 som datter af Claus Thomsen og hustru i Torup.

Anne Christine og Christen Christensen Espensen fik børnene:
 • Christian Espensen, døbt d. 1. januar 1769. (han overtog stedet).
 • Claus Espensen, døbt d. 8. februar 1772.
 • Jørgen Espensen, døbt d. 30. juni 1776.
 • Anna Espensen, døbt d. 3. maj 1778.
 • Lorenz Espensen, døbt d. 25. februar 1781.
 • Kirstine Espensen, døbt d. 2. marts 1783.
 • Anne Margrethe Espensen, døbt d. 1. maj 1785.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede gårdmand Christen Christensen Espensen (*1727) her på stedet sammen med sin hustru Anne Christine Clausen. Deres søn Jørgen Espensen var landssoldat på dette tidspunkt, men deres 2 døtre Anna Espensen og Kirstine Espensen boede på gården. Tjenesteknægten Christian Jensen boede ligeledes på gården.

 

1810       Bolsmand Christen Christensen Espensen (*1727) døde af alderdom d. 9. maj 1810 i en alder af 83 år, og hans hustru Anne Christine Clausen (*1749) sad derefter tilbage som enke. (hvem der har drevet gården videre kan ikke siges.)

 

1822       Afdøde bolsmand Christen Christensen Espensen (*1727)s søn Christian Espensen, (*1769) kom tilbage hertil fra Klingbjerg for at overtage den fædrene gård efter sin far.

Han havde overladt kådnerstedet i Klingbjerg til sin datter Anna Elisabeth Espensen, (*1795) med en overladelseskontrakt af 30. maj 1822.

Christian Espensen (*1769) var blevet gift i Svenstrup kirke d. 12. november 1790 med den jævnaldrende Anne Christensdatter, der var født og døbt i marts 1769 som datter af kådner Christen Hansen og hustru Lisbeth Mose Rugbjergvej 10 i Klingbjerg.

Anne og Christian Espensen havde bosat sig et ikke kendt sted i Torup, og her havde de fået børnene:
 • Anne Espensen, født d. 27. februar 1791 i Torup, død 14 dage gammel i 1791.
 • Christen Espensen, født d. 9. juli 1792 i Torup, død og begravet d. 23. juni 1801.
 • Hans Christian Espensen, født d. 7. oktober 1793, død og begravet d. 14. juli 1800.
 • Anna Elisabeth Espensen, født d. 13. december 1795. (senere Rugbjergvej 10)
 • Jørgen Espensen, født d. 2. juni 1798 i Torup, død d. 31. juli 1819.
 

Efter juni 1798 og før juli 1800 fraflyttede de Torup og flyttede til Klingbjerg hvor de overtog kådnerstedet på Rugbjergvej 10 efter Anne Christensdatters far Christen Hansen der gik på aftægt.

I Klingbjerg fik Anne og Christian Espensen børnene:
 • Anna Kirstine Espensen, født d. 30. oktober 1800.
 • Anne Kathrine Espensen, født d. 25. februar 1803.
 • Christen Espensen, dødt d. 9. marts 1805. (han overtog stedet her)
 • Claus Espensen, født d. 30. december 1806, død d. 28. marts 1807.
 • Claus Espensen, født d. 6. juni 1808.
 • Christian Espensen, født d. 25. oktober 1811.

1823       Christian Espensens mor Anne Christine Clausen (*1749) døde i aftægten d. 2. oktober 1823 i en alder af 74½ år, efter at have levet som enke i 13½ år.

 

1837       Bolsmand Christian Espensen (*1769) døde d. 28. maj 1837 i en alder af 68 år, og hans hustru Anna Christensdatter (*1769) sad derefter tilbage som enke.

 

1838       Efter Christian Espensens død overtog sønnen Christen Espensen (*1805) nu ejendommen. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 4. november 1837 med den 13½ år yngre pige Kirstine Jacobsen, der var født d. 17. august 1818 i Hundslev i Notmark sogn som datter af kådner Peter Jacobsen og hustru Catharina Jepsen i Hundslev, nu møller i Svenstrup kornvindmølle.

Kirstine og Christen Espensen fik børnene:
 • Christian Espensen, født d. 2. december 1838. (han overtog stedet)
 • Anne Kathrine Espensen, født d. 6. februar 1841.
 • Peder Espensen, født d. 15. april 1845.
 • Jørgen Espensen, født d. 17. maj 1849.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bolsmand Christen Espensen (*1805) her på stedet sammen med sin hustru Kirstine Jacobsen og deres søn Christian Espensen. Tjenestefolkene Jørgen Valentin, Peter Thomsen, Anna Catharina Espensen og Catharina Margrethe Lauritzen boede også her på gården. I aftægten boede Christen Espensens mor enkefru Anne Christensdatter (*1769) sammen med hans bror Christian Espensen (*1811) og en sønnesøn ved navn Peter Bonde på 5 år. (Han er ikke fundet i KB, så hvem han er kan ikke siges.)

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Christen Espensen (*1805) her på stedet sammen med sin hustru Kirstine Jacobsen og deres 2 børn Christian Espensen og Anne Kathrine Espensen. Deres 5 tjenestefolk Jens Jepsen fra Hundslev, Andreas Andreasen fra Guderup, Anne Kathrine Espensen fra Klingbjerg, Anne Kathrine Hansen fra Guderup og Peter Bonde fra Torup boede også her på ejendommen.

Christen Espensen (*1805)s mor Anna Christensdatter (*1769) er ved folketællingen ikke noteret sammen med de ovenstående, men separat i et aftægt der måske havde tilknytning til ejendommen her. Her boede hun sammen med en enkefru Anne Marie Biehl, der havde tilknytning til Nørreskovvej 9.

 

1847       Christen Espensen (*1805)s mor Anna Christensdatter (*1769) døde d. 7. juni 1847 i en alder af 78½ år efter at have levet som enke i 10 år.

 

1851       Chresten Espensen (*1805) døde d. 13. januar 1851 i en alder af knap 46 år, og hans hustru Kirstine Jacobsen sad derefter tilbage som enke. Hun fandt sig ret hurtigt en ny mand, og d. 13. november 1851 blev hun gift for 2. gang i Svenstrup kirke med den 2½ år ældre ungkarl Claus Jessen Pedersen, der tjente på Augustenborg herregård, og som var født d. 7. februar 1816 som søn af bolsmand Jes Pedersen Henriksen og hustru Anna Kirstine f. Petersen i Kær i Ulkebøl sogn. Claus Jessen Pedersen blev dermed såkaldt sættebolsmand her på stedet.

Kirstine og Claus Jessen Pedersen fik børnene:
 • Anne Kirstine Pedersen, født d. 8. september 1852. (senere i Felsted sogn)
 • Christen Petersen, født d. 8. maj 1855.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Claus Jessen Pedersen her på stedet sammen med sin hustru Kirstine Jacobsen og hendes 4 børn af første ægteskab Christian Espensen, Anne Kathrine Espensen, Peder Espensen og Jørgen Espensen samt deres 2 fælles børn Anne Kirstine Petersen og Christen Petersen. Tjenestekarlen Christian Nissen fra Svenstrup og tjenestepigerne Anne Marie Bonde fra Nørreskovvej 25 i Torup og Anne Andresen fra Ærø boede også her på ejendommen.

 

1866       Claus Jessen Pedersens hustru Kirstine Jacobsen (*1818) døde af svindsot d. 21. april 1866 i en alder af kun godt 47½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand. I Svenstrup KB fra 1824-1887 er der noteret at hun døde af svindsot der var en følge af og som var blevet forøget over at de 2 ældste børn begge havde avlede uægte børn. I Svenstrup KB fra 1858-1927 står der intet noteret om dette.

(Datteren Anne Kathrine Espensen (*1841) fik en såkaldt uægte datter d. 23. august 1862 der blev døbt Kirstine Espensen og i KB blev det noteret at karlen ikke ville ægte barnets moder. Hvem karlen var er ikke noteret. Der er ikke fundet noget uægte barn af hendes anden datter Anne Kirstine Pedersen (*1852))

 

1869       Claus Jessen Pedersens stedsøn Christian Espensen (*1838) overtog ejendommen efter et skøde af 26. juli 1869, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer efter den senere preussiske lov af 27. maj 1873. Der blev også indskrevet en aftægtskontrakt, der sikrede et årligt aftægt til Claus Jessen Pedersen som herefter gik på aftægt.

Christian Espensen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 28. november 1867 med den 2½ år yngre Mette Marie Clausen Torre, der var født d. 28. juni 1841 i Dyndved i Egen sogn som datter af kådner Claus Clausen Torre og hustru Mette Kathrine f. Kock i Dyndved.

Før deres ægteskab havde Mette Marie Clausen Torre fået en såkaldt uægte datter:
 • Christine Clausen (Espensen), født d. 24. april 1866, død ugift d. 31. marts 1928.

Mette Marie og Christian Espensen fik børnene:

 • Christen Espensen, født d. 5. juli 1868. (han overtog stedet)
 • Mette Cathrine Espensen, født d. 14. maj 1870.
 • Claus Espensen, født d. 16. september 1871.
 • Marie Kirstine Espensen, født d. 20. marts 1874, død ugift d. 18. april 1931.
 • Anna Catharina Espensen, født d. 1. juli 1876. (senere i Svenstrup), død d. 16. august 1910.
 • Mette Maria Espensen, født d. 5. marts 1879.
 • Christian Espensen, født d. 7. marts 1881, død d. 4. april 1908.
 • Anna Kirstine Espensen, født d. 30. august 1884. (senere i Svenstrup) død d. 27. april 1908.

 

1895       Bolsmand Christian Espensen (*1838) døde d. 12. oktober 1895 i en alder af knap 57 år, og hans hustru Mette Marie Clausen Torre sad derefter tilbage som enke.

 

1904       Aftægtsmand Claus Jessen Pedersen (*1816) døde i aftægten d. 9. december 1904 i en alder af 88 år, efter at have levet som enkemand i 38½ år.

 

1906       Christian Espensen (*1838) overlod ejendommen til sin søn Christen Espensen (*1868) d. 10. maj 1906 og han blev dermed indskrevet i den preussiske grundbog d. 11. maj 1906. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 12. oktober 1905 med den 6½ år yngre Marie Cathrine Jørgensen, der var født d. 26. juni 1875 i Stolbromark i Egen sogn som datter af bolsparcellist Jacob Jørgensen og hustru Kathrine Marie f. Frederiksen i Stolbromark.

Marie Cathrine og Christen Espensen fik børnene:
 • Christian Espensen, født d. 4. maj 1906. (han overtog stedet)
 • Jacob Espensen, født d. 29. juni 1907.
 • Mette Marie Espensen, født d. 8. oktober 1912.


1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejer Christen Espensen (*1868) her på stedet sammen med sin hustru Marie Cathrine Jørgensen og deres 3 børn Christian Espensen, Jacob Espensen og Mette Marie Espensen. Christen Espensens mor enkefru Mette Marie Clausen boede i gårdens aftægt, og så boede tjenestekarlen Peter Wrang fra Egen samt tjenestepigerne Anne Marie Godt og Anne Kirstine Godt begge fra Guderup også her på gården.

 

1922       Christen Espensens mor Mette Marie Clausen Torre (*1841) døde d. 10. august 1922 i en alder af 81 år. efter at have levet som enke i 26½ år.

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede gårdejer Christen Espensen (*1868) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Marie Cathrine Jørgensen og deres søn Christian Espensen og deres datter Mette Marie Espensen. Tjenestekarlen Peter Wrang fra Egen var der stadigvæk og så boede tjenestepigerne Sara Catharina Samsted fra Hjortspring og Elsabe Dorothea Hansen fra Himmark også her på gården.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede gårdejer Christen Espensen (*1868) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Marie Cathrine Jørgensen. Sønnen Christian Espensen boede der også som gårdens forkarl og sønnen Jacob Espensen ligeledes som gårdens fodermester, samt datteren Mette Marie Espensen som arbejdede med husgerning. Tjenestekarlen Jørgen Jepsen fra Torup boede desuden også her på gården.

 

1933       Christen Espensen(*1868)s hustru Marie Cathrine Espensen f. Jørgensen døde d. 5. marts 1933 i en alder af kun 57 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Kun 4½ måned senere døde også Christen Espensen i en alder af 65 år d. 20. juli 1933.

I tingbogen blev der d. 25. oktober 1933 indskrevet at der var udstedt skøde fra Christen Espensen til Christian Espensen (*1906) for køb af ejendommen til en købesum på 40.000 kr. plus boligret. Hvem denne boligret var tiltænkt kan ikke siges, idet forældrene jo var døde.

 

1938       Christian Espensen (*1906) blev gift i Svenstrup kirke d. 2. juni 1938 med den godt 9½ år yngre Ellen Hellesøe, der var født d. 7. december 1915 i Oksbøl som datter af gårdejer Peter Hellesøe og hustru Mette Cathrine Nissen, Oksbøl Nørregade 6 i Oksbøl.

Ellen og Christian Espensen fik børnene:
 • Marie Espensen, født d. 31. juli 1939, død i 2001.
 • Kathrine Espensen, født 1940.
 • Ellen Espensen, født 1942.
 • Christine Espensen, født 1944.
 • Chresten Hellesøe Espensen, født 1948. (han overtog stedet og senere Nørreskovvej 13)
 • Margrethe Espensen, født 1950.
 • Anne Merete Espensen, født 1954.

 
1947

Tegning af ejendommen fra 1947.


1970

Foto af ejendommen fra 1970 med Nørreskovvej 13 til højre.

 

1971       Christian Espensen (*1906) overlod ejendommen til sin søn Chresten Hellesøe Espensen (*1948) for en købesum på 378.000 kr. hvoraf der var løsøre for 53.000 kr., og d. 13. april 1971 blev der tinglyst et skøde på overtagelsen.

Chresten Hellesøe Espensen blev gift med Hanne Nissen.

Hanne og Chresten Hellesøe Espensen fik børnene:
 • Stina Espensen.
 • Espen Christian Espensen.

 

1972       Den 28. juli 1972 blev ejendommen tinglyst i særeje til Chresten Hellesøe Espensen.


1975

Foto af ejendommen fra 1975.

19xx

Foto af ejendommen fra ukendt årstal.

 

1988       Chresten Hellesøe Espensen (*1948)s far Christian Espensen (*1906) døde d. 29. december 1988 i en alder af 82½ år, og hans mor Ellen Hellesøe (*1915) sad derefter tilbage som enke.

 

19xx       Chresten Hellesøe Espensen blev gift med Lene Christiansen.

Lene og Chresten Hellesøe Espensen fik børnene:
 • Josefine Hellesøe Espensen.
 • Thea Hellesøe Espensen.

Chresten og Lene byggede ridehallen som de driver under navnet Svenstrup Køre- og Rideskole.

 

2015       Chresten Hellesøe Espensen (*1948)s mor Ellen Hellesøe (*1915) døde d. 30. december 2015 i en alder af 100 år, efter at have levet som enke i 27 år.

 

2016       Chresten Hellesøe Espensen er fortsat ejer af ejendommen.

 

til top
Ajourført juni 2016
www.jessenb.dk