Nørreskovvej 13

Halvbol nr. 2

Matrikel nr. 22 af Svenstrup ejerlav

Ejendommens ældste bygning er i BBR registret noteret til at være opført i 1800.


17xx       Ejendommen menes ejet og opført i 1714 af en mand med initialerne CKS. Han havde en datter ved navn Karen Chrestensdatter, der var født omkring 1716.

 

1742       Denne datter, Karen Chrestensdatter (*1716), blev gift i Svenstrup kirke d. 9. november 1742 med en Hans Grau, der var født omkring 1712. Denne Hans Grau er også nævnt som Hans Madsen Grau.

Karen og Hans Grau fik børnene:
 • dødfødt dreng d. 12. maj 1743.
 • Mette Marie Hansen Grau, døbt 27. maj 1744. (senere Sandbjergvej 18 Klingbjerg)
 • Christian Hansen Grau, døbt d. 18. september 1746. (han overtog stedet) (senere Sandvej 21 Svenstrup)
 • Maren Hansen Grau, døbt d. 16. marts 1749.
 • Anne Cathrine Hansen Grau, døbt i maj 1751, død og begravet d. 10. oktober 1751.
 • Anne Cathrine Hansen Grau, døbt d. 19. november 1752. død og begravet d. 17. marts 1756.
 • Kirsten Hansen Grau, døbt d. 13. juli 1755. (hun førte stedet videre)

 

1755       Gårdejer Hans Madsen Grau (*1712) døde i september 1755 i en alder af kun 43 år efter uforsigtig brug af medikamenter, og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 29. september 1755. Hans hustru Karen Chrestensdatter sad derefter tilbage som enke.

 

17xx       På et ikke kendt tidspunkt herefter, måske i 1776, overtog sønnen Christian Hansen Grau (*1746) ejendommen her. Han blev gift i Svenstrup kirke d. 3. august 1776 med den knap 8 år yngre Ellen Thomasdatter (Møller), der var født i 1754 og døbt i Svenstrup kirke d. 3. juni 1754 som datter af bolsmand Thomas Møller og hustru Maren Jensdatter Sandvej 21 i Svenstrup.

Ellen og Christian Hansen Grau fik børnene:
 • Hans Christiansen Møller, døbt d. 1. januar 1777. (senere Hjortspring parcel nr. 15 - "Skadborg" - Nordborgvej 153).
 • Thomas Christiansen Møller, døbt d. 1. august 1779. (senere Sandbjergvej 18 Klingbjerg).
Efter at de var fraflyttet Torup i 1781 og tilflyttet Svenstrup fik de børnene:
 • Cathrine Marie (Grau), døbt 26. maj 1782.
 • Christian Møller (Grau), døbt d. 19. februar 1786 (senere Sandvej 21 Svenstrup)
 • Marie Møller (Grau), døbt d. 28. oktober 1787 (senere Sølvkobbelvej 7 Klingbjerg)
 • Jørgen Møller (Grau), døbt d. 18. oktober 1789, død og begravet d. 6. september 1798.
 • Anna Møller (Grau), født d. 1l. maj 1794 (senere i Himmark), død d. 28. juni 1869.
 • Ellen Møller (Grau), født d. 6. juni 1798.

Ellen og Christian Hansen Grau fik i alt 9 børn, 4 sønner og 5 døtre. Der mangler en datter der ikke er fundet.

 

1781       Ellen Møller (*1754) og Christian Hansen Grau (*1746) fraflyttede ejendommen og flyttede til Sandvej 21 i Svenstrup, det sted der i dag er kendt som "Alsingergården". Her døde Christian Hansen Grau (*1746) d. 29. april 1819 i en alder af 72½ år, og hans hustru Ellen Møller (*1754) døde d. 19. september 1833 i en alder af 79 år.

Stedet her overgik derefter til Christian Hansen Graus søster Kirsten Hansen Grau (*1755). Hun var blevet gift i Svenstrup kirke d. 3. november 1781 med den 3 år ældre Jes Jørgensen, der var født i august 1752 i Dyndved som søn af Jørgen Christians og hustru i Dyndved, og han var blevet døbt i Egen kirke d. 20. august 1752. Jes Jørgensen blev herefter ofte nævnt som Jes Grau.

Kirsten og Jes Jørgensen Grau fik børnene:
 • Cathrine Jessen, døbt d. 18. august 1782.
 • Jørgen Jessen, født d. 20. februar 1785. (han overtog stedet)
 • Hans Grau, døbt d. 25. marts 1787, død d. 21. marts 1790.
 • dødfødt datter d. 14. april 1790.
 • Hans Christian Grau, født d. 5. marts 1792, døde ugift d. 17. august 1873.

 

1791       Jes Graus (*1752) svigermor Karen Chrestensdatter (*1716), her nævnt som Karen Madsen Grau, døde i 1791 i en alder af 75 år efter at have levet som enke i 36 år, og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 15. november 1791.

 

1794       Bolsmand Jes Jørgensen Graus hustru Kirsten Hansen Grau (*1755) døde d. 13. maj 1794 i en alder af kun 49 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Han fandt sig dog ret hurtigt en ny livsledsager, og d. 31. oktober 1794 blev han gift for 2. gang i Svenstrup kirke med den 1 år ældre Anne Rudolph, der var født i 1751 og døbt d. 26. september 1751 i Svenstrup kirke som datter af Rudolph Møller og hustru i Svenstrup.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede halvgårdmand Jes Jørgensen (*1752) her på stedet sammen med sin hustru Anna Rudolph og hans 2 børn fra første ægteskab Jørgen Jessen og Hans Jessen. Deres tjenestepige Anna Margrethe Hansen boede der også her på stedet.

 

1804       Bolsmand Jes Jørgensen Graus hustru Anne Rudolph døde d. 28. november 1804 i en alder af kun 54 år, og for anden gang sad han nu tilbage som enkemand.

 

1805       Bolsmand Jes Jørgensen Grau (*1752) havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 21. maj 1805 blev han gift for 3. gang i Svenstrup kirke med den 4 år ældre Kirsten Hansen, der var født i 1748 og døbt d. 10. november 1748 i Svenstrup kirke som datter af kådner Hans Christensen og hustru i Klingbjerg. (hvor vides ikke)

 

1808       Bolsmand Jes Jørgensen Grau (*1752)s hustru Kirsten Hansen døde d. 28. maj 1808 i en alder af 60 år, og for tredje gang sad han tilbage som enkemand.

 

1817       Omkring 1817 gik Jes Jørgensen Grau (*1752) på aftægt og han overlod ejendommen til sin søn Jørgen Jessen (Grau) (*1785). Han var som 1. Jæger efter bemyndigelse af 19. maj 1810 ved major og kammerherre Bue Ewald blevet gift i Svenstrup kirke d. 26. maj 1810 med den 3 år yngre pige Anna Cathrine Hansdatter, der var født i Svenstrup og døbt d. 6. januar 1782 i Svenstrup kirke som datter af nu kådner Hans Hansen og hustru Anne Dorthe Jacobsdatter i Ramsel 11 i Torup.

Anne Cathrine og Jørgen Jessen Grau fik datteren:
 • Anne Kirstine Grau, født d. 31. august 1810. (hun førte stedet videre)


 

1825       Bolsmand Jørgen Grau (Jessen) (*1785) døde d. 18. maj 1825 i en alder af kun 40 år, og hans hustru Anne Cathrine Hansdatter (*1782) sad derefter tilbage som enke.

 

1828       Anne Cathrine Hansdatter (*1782)s svigerfar Jes Jørgensen Grau (*1752) døde i aftægt d. 2. februar 1828 i en alder af 76 år, efter at have levet som enkemand i næsten 20 år.

 

1830       Ejendommen blev videreført af Anne Cathrine og Jørgen Jessen Graus datter Anne Kirstine Grau (*1810). Hun var blevet gift i Svenstrup kirke d. 27. oktober 1827 med den 10½ år ældre Peder Jørgensen, der var født d. 16. marts 1800 som søn af bolsmand Jørgen Pedersen og hustru Anna Clausdatter Aagesen "Rambøgegaard" Ramsel 1 i Torup.

Anne Cathrine Hansdatter (*1782) gik herefter på aftægt.

Anne Kirstine og Peder Jørgensen fik børnene:
 • Anne Cathrine Jørgensen, født d. 13. januar 1828. (senere Nørreskovvej 30)
 • Jørgen Jørgensen, født d. 10. september 1829. (han overtog stedet)
 • Anna Jørgensen, født d. 24. september 1832. (senere i Havnbjerg)
 • Anne Kirstine Jørgensen, født d. 19. maj 1834. (senere i Svenstrup)
 • Marie Kirstine Jørgensen, født d. 9. november 1835. (senere Fæbrovej 11 i Himmark.)
 • Peder Jørgensen, født d. 10. juli 1837, død d. 2. april 1840.
 • Peder Jørgensen, født d. 6. januar 1842.
 • Christen Jørgensen, født d. 20. december 1846.(gift i 1879 med Anne Marie Bonde (*1843) Nørreskovvej 37)

 
1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede tredjedels bolsmand Peter Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Anne Kirstine Grau og deres 6 børn Anna Cathrine Jørgensen, Jørgen Jørgensen, Anna Jørgensen, Anne Kirstine Jørgensen, Marie Kirstine Jørgensen, og Peder Jørgensen. Tjenestepigen Maria Matthiesen boede der også, og i aftægten boede Peter Jørgensens svigermor enkefru Anne Cathrine Hansen (*1782) som blev underholdt af bolet.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede ejer af et tredjedel bol Peter Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Anne Kirstine Grau og deres 6 børn Anne Kirstine Jørgensen, Jørgen Jørgensen, Anna Jørgensen, Anne Kirstine Jørgensen, Marie Kirstine Jørgensen, og Peder Jørgensen. Tjenestekarlen Hans Christian Jessen fra Torup boede også her på gården og Peter Jørgensens svigermor enkefru Anne Cathrine Hansen (*1782) boede i aftægten og blev underholdt af bolet.

 

1848       Bolsmand Peder Jørgensen (*1800) døde d. 20. maj 1848 i en alder af 48 år, og hans hustru Anne Kirstine Grau (*1810) sad derefter tilbage som enke.

Anne Kirstines mor Anne Cathrine Hansdatter (*1782) døde d. 22. juli 1848 i en alder af 66 år, efter at have levet som enke i 23 år.

 

1850       Enkefru Anne Kirstine Grau (*1810) havde fundet sig en ny mand, og d. 18. april 1850 blev hun gift for 2. gang i Svenstrup kirke med den 13½ år yngre ungkarl Jacob Lassen, der var født d. 13. januar 1824 som søn af snedker og hyreinderste Jørgen Lassen og hustru Helene Petersen i Himmark.

Anne Kirstine og Jacob Lassen fik børnene:
 • dødfødt drengebarn d. 7. august 1851.
 • endnu et barn der kun blev et døgn gammelt. (ikke fundet)
 

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Jacob Lassen her på stedet sammen med sin hustru Anne Kirstine Grau og deres 4 børn Jørgen Jørgensen, Anna Jørgensen, Anne Kirstine Jørgensen og Christen Jørgensen. Anne Kirstine Graus farbror den ugifte Hans Christian Grau (*1792) boede også her og blev forsørget herfra.

 

1861       Sættebolsmand Jacob Lassen (*1823) døde d. 9. april 1861 i en alder af kun 36 år, og hans hustru Anne Kirstine Grau (*1810) sad derefter tilbage som enke for anden gang.

 

1863       I kontraktprotokol af 30. oktober 1863 blev det noteret at Peter Jørgensens arvinger og enkefru Anna Kirstine Grau (*1810), her nævnt som Jessen, overgav ejendommen til hendes søn Jørgen Jørgensen (*1829) og der blev indskrevet en aftægtskontrakt der tilgodeså hans mor enkefru Anna Kirstine Grau. Jørgen Jørgensen blev indskrevet i den preussiske grundbog som halvgårdmand her på stedet efter et skøde af 29. januar 1864 og den senere preussiske lov af 27. maj 1873.

Jørgen Jørgensen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 8. oktober 1863 med den trekvart år ældre pige Anne Marie Wrang, der var født d. 14. juni 1828 i Stolbro som datter af bolsmand Jacob Wrang og hustru Ellen Smidemand i Stolbro.

Anne Marie og Jørgen Jørgensen fik ingen børn.

 

1878       Jørgen Jørgensen (*1829)s mor Anne Kirstine Grau (*1810) døde i aftægt d. 10. april 1878 i en alder af godt 67½ år af et slag hun havde fået ca. 14 dage tidligere, og efter at have levet som enke i 17 år.

 

1889       Jørgen Jørgensen (*1829) overlod ejendommen efter en købekontrakt af 4. februar 1889 til Chresten Bonde, og han blev indskrevet i den preussiske grundbog som halvgårdmand her på stedet d. 11. februar 1889. Anne Marie og Jørgen Jørgensen (*1829) gik derefter på aftægt.

Chresten Bonde var født d. 11. marts 1848 som søn af bolsmand Peter Christiansen Bonde og hustru Marie Christensen kaldet Smed, i Nørreskovvej 9 her i Torup. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 22. november 1877 med den 10 år yngre Anne Cathrine Pedersen der var født d. 11. juni 1858 i Øster Bregninge på Ærø som et såkaldt uægte barn af pigen Egidie Hansen og udlagt barnefar Hans Petersen fra Kegnæs.

Anne Cathrine og Chresten Bonde havde børnene:
 • Marie Bonde, født d. 12. februar 1878. (senere parcel nr. 14 "Enegaard" Hjortspring)
 • Peter Bonde, født d. 13. februar 1880. (han overtog stedet) (senere Dybbølmark)
 • Anna Bonde, født d. 11. december 1885.

 

1891       Den tidlige ejer Jørgen Jørgensen (*1829)s hustru Anne Marie Wrang (*1828) døde i aftægten d. 18. oktober 1891 i en alder af 60 år og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1898       Bolsaftægtsmand Jørgen Jørgensen (*1829) døde i aftægten d. 8. februar 1898, i en alder af 68 år og efter at have levet som enkemand i 6½ år.

 

1904       Chresten Bondes hustru Anne Cathrine Petersen (*1858) døde d. 4. maj 1904 i en alder af kun 46 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1905       Chresten Bonde (*1848) havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 23. november 1905 blev han gift i Svenstrup kirke med den 4 år yngre enkefru Anne Margrethe Petersen f. Jacobsen, der var født d. 23. februar 1852 i Havnbjerg som datter af Jacob Jacobsen og hustru Mette Marie f. Schmidt i Havnbjerg. Hun havde været gift med Jørgen Petersen i Havnbjerg, der døde d. 15. september 1904.

 

1911       Chresten Bonde (*1848) overlod ejendommen til sin søn Peter Bonde (*1880) d. 12. oktober 1911 og han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog som halvgårdmand d. 13. oktober 1911. Chresten Bonde (*1848) fik derefter på aftægt sammen med sin hustru af 2. ægteskab Anne Margrethe f. Jacobsen (*1852).

Peter Bonde var blevet gift i Svenstrup kirke d. 15. september 1905 med den godt 1½ år yngre Elisabeth Clausen Torre, der var født d. 13. november 1881 i Stevning som datter af bolsmand Claus Clausen Torre og hustru Elisabeth f. Nissen i Stevning.

Elisabeth og Peter Bonde bosatte sig i Stevning hvor de fik børnene:
 • Claus Bonde, født d. 10. december 1905.
 • Cathrine Bonde, født d. 17. april 1907.
 • Christen Bonde, født d. 30. juli 1909. (senere Midtvej 4 i Stevning)

Efter at Elisabeth og Peter Bonde var kommet til Torup fik de børnene:

 • Elisabeth Bonde, født d. 16. april 1911.
 • Anna Margrethe Bonde, født d. 29. juni 1913.

Efter at de var flyttet til Dybbølmark fik de børnene:

 • Peder Bonde, født d. 17. januar 1918.
 • Hans Bonde, født d. 14. december 1920.
 • Helga Marie Bonde, født d. 20. oktober 1923.

 
1914       Elisabeth og Peter Bonde fraflyttede stedet og flyttede til Dybbølmark hvor de havde købt gården "Stengaard". Peter Bonde døde på statshospitalet i Sønderborg d. 7. december 1943 i en alder af 63 år. Elisabeth Bonde døde på "Stengaard" d. 3. februar 1960 i en alder af 78 år.

Ejendommen her blev overladt til Peter Bondes fætter Thomas Bonde d. 19. marts 1914 og han blev dermed indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer. Thomas Bonde var født d. 11. november 1887 i Nørreskovvej 9 i Torup som søn af Peter Bondes farbror Christian Bonde (*1841) og hustru Anne Hansen. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 22. oktober 1909 med den næsten 2 år yngre Anne Marie Matthiesen, der var født d. 19. august 1889 i Sjellerup som datter af landmand Matthias Mathiesen og hustru Anna f. Nissen i Sjellerup, men nu i Nørreskovvej 37 Torup.

Anne Marie og Thomas Bonde fik børnene:
 • Anna Bonde, født d. 5. februar 1910.
 • Christine Marie Bonde, født d. 9. oktober 1911.
 • Anne Marie Bonde, født d. 23. september 1915.
 • Eleonore Bonde, født d. 4. juni 1918, død d. 4. januar 1922.
 • Christian Bonde, født d. 21. september 1919. (han overtog stedet)
 • Mathias Bonde, født d. 1. september 1923.
 • Thorvald Bonde, født d. 10. maj 1925.
 

Ejendommen nedbrændte i 1914 efter sigende.

 

1919       Thomas Bondes farbror Chresten Bondes hustru Anne Margrethe Bonde f. Jacobsen (*1852) døde i ejendommens aftægt d. 6. juli 1919 i en alder af 67 år, og Chresten Bonde sad derefter igen tilbage som enkemand.

 

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Thomas Bonde (*1887) her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Mathiesen og deres 5 børn Anna Bonde, Christine Marie Bonde, Anne Marie Bonde, Eleonore Bonde og Christian Bonde. Thomas Bondes farbror Chresten Bonde (*1848) boede i ejendommens aftægt.

 

1922       Thomas Bondes farbror Chresten Bonde (*1848) døde i aftægten d. 22. januar 1922 i en alder af knap 74 år, efter at have levet som enkemand i 2½ år.

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede husmand Thomas Bonde fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Mathiesen og deres 6 børn Anna Bonde, Christine Marie Bonde, Anne Marie Bonde, Christian Bonde, Mathias Bonde og Thorvald Bonde.

 

1925

Foto af ejendommen fra 1925.
 

1925

Foto af ejendommen fra 1925.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Thomas Bonde (*1887) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Mathiesen og deres 4 børn Anne Marie Bonde, Christian Bonde, Mathias Bonde og Thorvald Bonde.

 

1955       Thomas Bonde solgte ejendommen her til sin søn landmand Christian Bonde (*1919) for en købesum på 36.000 kr. plus aftægt til en værdi af 8.401,80 kr. plus løsøre til 9.175 kr. og d. 13. januar 1955 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette og overtagelsen blev indskrevet i tingbogen. Samme dato blev der i tingbogen indskrevet et dokument om livsvarigt aftægt til Thomas Bonde og hustru Anne Marie f. Mathiesen.

Christian Bonde var blevet gift i Svenstrup kirke d. 4. januar 1947 med den 1½ år yngre husassistent Gertrud Cathrine Sørensen der var født d. 17. marts 1921 i Ulkebøl som datter af Jørgen Jørgensen Christensen Sørensen og hustru Katharina Birgitte f. Hansen i Ulkebøl.

Gertrud Cathrine og Christian Bonde fik børnene:
 • Anne Marie Bonde, født i 1949.
 • Jørgen Bonde, født i 1949.
 • Erik Thomas Bonde, født i 1961.

 

1963       Christian Bondes mor Anne Marie Bonde f. Matthiesen (*1889) døde i aftægten d. 27. maj 1963 i en alder af godt 73½ år, og hans far sad derefter tilbage i aftægten som enkemand.


1970

Foto af ejendommen fra 1970.

  

1975       Christian Bondes far Thomas Bonde (*1887) døde i aftægten d. 21. januar 1975 i en alder af 88 år og efter at have levet som enkemand i næsten 12 år.


1975

Foto af ejendommen fra 1975.

  

2001       Christian Bonde (*1919) døde d. 19. august 2001 i en alder af næsten 82 år, og hans hustru Gertrud Cathrine Sørensen (*1921) sad derefter tilbage som enke.

 

2004       Ejendommen blev solgt til Chresten Hellesøe Espensen og Gertrud Cathrine Bonde f. Sørensen (*1921) gik derefter på aftægt. Skødedatoen er ifølge BBR registret d. 13. juli 2004.

Gertrud Cathrine Bonde f. Sørensen boede der indtil hun i 2009 flyttede til Guderup plejecenter hvor hun døde d. 29. august 2010 i en alder af 89½ år efter at have levet som enke i 9 år.

Chresten Hellesøe Espensen (*1948) er søn af gårdejer Christian Espensen og hustru Ellen Hellesøe Nørreskovvej 11 i Torup og er fortsat ejer af ejendommen Nørreskovvej 11.

 

2015       I JyskeVestkysten d. 23. november 2015 stod der at læse at Nørreskovvej 13 er bevaringsværdig men forfalden og er på vej til at blive revet ned.

2016       Chresten Hellesøe Espensen ejer fortsat ejendommen.til top
Ajourført juni 2016
www.jessenb.dk