Nørreskovvej 14


Matrikel nr. 48 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted nr. 8
Huset er i BBR registret noteret til at være opført i 1850.
 
17xx       Hvem der har været ejer af stedet her før omkring 1776 kan ikke siges. (I Svenstrup bogen er der nævnt en Hans Moldt der var gift med en Martha, og at de måske stammede fra Klingbjerg, men intet om dem er fundet. Dog er der en Hans Moldt i Stevning ved den tid, men om han har været her i Torup også, kan ikke siges.)
 

1776       Omkring 1776 kom Hans Petersen Moldt her til stedet. Hvem han har erhvervet stedet efter vides ikke. Han var født i Sjellerup i Egen sogn og døbt i Egen kirke d. 7. februar 1745 som søn af kådner Peter Hansen Moldt (*1738) og hustru Kirsten Christensdatter Moldt (*1738) i Sjellerup. Han blev gift i Svenstrup kirke d. 6. juli 1776 med den omkring 3 år ældre Maren Hansdatter Christensen, der var født i 1742 som datter af Hans Christensen og hustru Catharina i Klingbjerg.

Maren og Hans Petersen Moldt fik børnene:
 • Anne Kirstine Hansen, døbt d. 1. september 1776.
 • Hans Hansen Moldt, døbt d. 24. oktober 1779. Død og begravet d. 7. marts 1790.
 • Peter Hansen Moldt, døbt 17. november 1782 . (han overtog stedet)
 • Anne Cathrine Hansen, døbt d. 1. marts 1789. (senere Ramsel 15)
 
1801       Kådner Hans Petersen Moldt (*1745) døde i en alder af kun 56 år og han blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 4. april 1801. Hans hustru Maren Hansdatter sad derefter tilbage som enke.
 
1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede enkefru og kådner med jord Maren Hansdatter (*1742) her på stedet sammen med sine 3 børn Anne Kirstine Hansen, Peter Hansen og Anne Cathrine Hansen. Maren Hansdatters søster enkefru Helene Strock (*1740) boede også her på stedet og ernærede sig med at spinde og væve.
 
1808       Enkefru Maren Hansdatter (*1742) overlod sit kådnersted til sin søn Peter Hansen (*1782) her omkring 1808. Han er ofte nævnt som Peter Hansen Moldt.
 

1810       Peter Hansen (Moldt) (*1782) blev gift i Svenstrup kirke d. 2. juni 1810 med den 9 år ældre pige Anne Eleonore Pedersdatter, der var født i 1773 og døbt i Svenstrup kirke d. 12. september 1773 som datter af kådner Peder Jepsen og hustru Regitze Sophia Peders i Basmosevej 12 i Himmark.

Anne Eleonore og Peter Hansen (Moldt) fik datteren:
 •  Anna Marie Petersen, født d. 15. april 1811.
 
1814       Enkefru Maren Hansdatter (*1742) døde d. 24. februar 1814 i en alder af 72 år efter at have levet som enke i næsten 13 år.
 
1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner Peter Hansen her på stedet sammen med sin hustru Anne Eleonore Petersdatter og deres datter og svigersøn Anna Marie Petersen og Christen Sørensen. Desuden boede der en ugift 66-årig kvinde ved navn Anna Kirsten Hansen. Hun er muligvis Peter Hansens søster Anne Kirstine Hansen (*1776).
 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner Peter Hansen Moldt her på stedet sammen med sin hustru Anne Eleonore Petersdatter. Deres datter Anna Marie Petersen (*1811), der d. 29. juli 1838 var blevet gift i Svenstrup kirke med den 2 år yngre Christen Sørensen (Moldt), der var født i Sjellerup i Egen sogn d. 26. maj 1813 som søn af kådner Søren Christensen Moldt og hustru Anna Magdalene i Sjellerup, boede der også som kurvemager sammen med deres søn Peter Christensen Moldt, der var født d. 27. maj 1842.

Kådner Peter Hansen Moldt (*1782) døde pludselig efter 5 døgns forløb d. 10. juni 1845 i en alder af 62½ år, og hans hustru Anne Eleonore Petersdatter sad derefter tilbage som enke.

Datteren Anna Marie Petersen (*1811) og svigersønnen Christen Sørensen (Moldt) (*1813) overtog kådnerstedet og Anne Eleonore Petersdatter (*1773) fik på aftægt.

Anna Marie og Christen Sørensen (Moldt) fik børnene:
 • Anne Eleonore Sørensen, født d. 30. oktober 1838. død d. 8. november 1838.
 • Peter Christensen, født d. 7. maj 1841, død d. 9. maj 1841.
 • Peter Christensen Moldt, født d. 27. maj 1842. (senere Nordborgvej 56), død d. 9. juni 1891.
 • Anne Eleonore Christensen Moldt, født d. 27. juni 1845.
 • Christen Christensen Moldt, født d. 5. februar 1848. (han overtog stedet)
 • Hans Christensen Moldt, født d. 7. december 1850, død d. 29. februar 1852.
 • Anne Marie Christensen Moldt, født d. 19. marts 1853.
 
1856       Christen Sørensen (Moldt)s svigermor Anne Eleonore Petersdatter (*1773) døde d. 17. februar 1856 i en alder af 83½ år efter at have levet som enke i 10½ år.
 
1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede kådner og kurvemager Christen Sørensen Moldt her på stedet sammen med sin hustru Anna Marie Petersen og deres 3 børn Anne Eleonore Christensen Moldt, Christen Christensen Moldt og Anne Marie Christensen Moldt.
 

1866       Anna Marie Petersen (*1811) døde d. 5. juni 1866 i en alder af kun 55 år, og hendes mand Christen Sørensen (Moldt) (*1813) sad derefter tilbage som enkemand. Han fandt sig dog ret hurtigt en ny livsledsager og d. 6. december 1866 blev han gift i igen i Svenstrup kirke med den knap 13 år yngre Anne Cathrine Belling, der var født d. 29. marts 1826 i Ramsel 15 her i Torup som datter af bødker og fattigfoged Joachim Belling og hustru Anna Cathrine Hans Petersens datter i Torup.

Anne Cathrine og Christen Sørensen (Moldt) fik ingen børn.
 

1872       Christen Sørensen (Moldt) (*1813) overlod kådnerstedet til sin søn af første ægteskab Christen Christensen Moldt (*1848) efter en købs og overladelseskontrakt af 29. februar 1872, og efter den senere preussiske lov af 27. maj 1873 blev han indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer.

Et årligt aftægt til Anne Cathrine og Christen Sørensen (Moldt) blev også indskrevet i grundbogen, og de gik derefter på aftægt.
 

1877       Christen Christensen Moldt (*1848) blev gift i Svenstrup kirke d. 22. november 1877 med den 16½ år ældre Helene Clausen, der var født d. 12. august 1831 i Brandsbøl som datter af kådner Johann Peter Clausen og hustru Helena f. Petersen i Brandsbøl

Helene og Christen Christensen Moldt (*1848) fik ingen børn.
 
1881       Christen Christensen Moldt (*1848)s far Christen Sørensen Molt (*1813) døde i aftægten d. 15. november 1881 i en alder af 68½ år, og hans stedmor Anne Cathrine Belling (*1826) sad derefter tilbage som enke.
 
1892       Anne Cathrine Belling (*1826) døde i aftægten d. 10. maj 1892 i en alder af 66 år, efter at have levet som enke i 10½ år.
 

1898       Christen Christensen Moldt (*1848) solgte kådnerstedet efter en købekontrakt af 22. september 1898 til sin bror Peter Christensen Moldt (*1842)s søn Jacob Christensen Moldt og han blev dermed indskrevet i den preussiske grundbog d. 22. september 1898 som stedets nye ejer efter den preussiske lov af 27. maj 1873.

Helene og Christen Christensen Moldt (*1848) gik derefter på aftægt.

Jacob Christensen Moldt var født d. 17. januar 1872 som søn af Peter Christensen Moldt (*1842) og hustru Christine f. Jacobsen Nordborgvej 56 i Svenstrup.
 

1899       Kådner Jacob Christensen Moldt blev gift i Svenstrup kirke d. 5. december 1899 med den godt 4 år yngre pige Maria Jensen, der var født d. 20. april 1876 i Snogebæk i Sottrup sogn som datter af lærer Jens Jensen og hustru Anna Dorothea f. Hvid i Snogebæk.

Maria og Jacob Christensen Moldt fik datteren:
 • Christine Moldt, født d. 2. juni 1900, død d. 2. juni 1900.
 

1901       Maria og Jacob Christensen Moldt flyttede til Brandsbøl, hvor de havde købt en gård, og de solgte ejendommen til kådner Nicolai Lorenz Koch d. 21. marts 1901. Han blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 27. marts 1901 som den nye ejer.

Nicolai Lorenz Koch var født d. 1. august 1871 i Oksbøl kro som søn af kromand Nicolai Heinrich Koch og hustru Cecilie Mette Marie f. Diedrichsen, Oksbøl kro, Oksbøl Søndergade 17 i Oksbøl. Han blev gift i Oksbøl kirke d. 28. marts 1901 med Mette Margrethe Petersen Lund der var født d. 20. april 1871 i Blans i Ullerup sogn som datter af inderste Asmus Petersen Lund og hustru Helene Jepsen f. Kaufmann i Blans.

Mette Margrethe og Nicolai Lorenz Koch fik børnene:
 • Henrik Kock, født d. 8. februar 1902.
 • Helene Cecilie Kock, født d. 7. august 1908.
 

1910       Mette Margrethe og Nicolai Lorenz Koch solgte kådnerstedet til landmand Hans Wrang i Egen d. 10. februar 1910, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 5. marts 1910 som den nye ejer. Han var født d. 16. januar 1887 i Egen som søn af bolsmand Hans Wrang og hustru Kirstine Margrethe i Egen. Han var blevet gift i Egen kirke d. 7. maj 1909 med den godt ½ år yngre pige Charlotte Sophie Wilhelmine Johanne Møller, der var født d. 30. oktober 1887 i Vollerup i Ulkebøl sogn som datter af skræddersvend Andreas Møller og hustru Bertha Cathrine f. Svendsen i Vollerup.

Charlotte Sophie Wilhelmine Johanne og Hans Wrang fik børnene:
 • Sophie Wrang, født d. 10. april 1906 i Sønderborg.
 • Hans Wrang, født d. 11. august 1909.
 • Christine Margrethe Wrang, født d. 4. juni 1911, død d. 12. april 1921.
 • Andrea Marie Wrang, født d. 10. december 1914. (senere Ramsel 13)
 • Andreas Wrang, født d. 25. juni 1917.
 • Lauritz Wrang, født d. 3. februar 1919.
 • Christine Marie Charlotte Wrang, født d. 30. maj 1921.
 • Inge Irene Wrang, født d. 15. februar 1924.
 • Lykke Regine Johanne Wrang, født d. 14. april 1926, død d. 15. marts 1933.
 
1919       Den tidligere ejer kådner Christen Christensen Moldt (*1848)s hustru Helene Moldt f. Clausen (*1831) døde i stedets aftægt d. 11. februar 1919 i en alder af 87½ år, og Christen Christensen Moldt sad derefter tilbage som enkemand.
 
1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede kådner Hans Wrang her på stedet sammen med sin hustru Charlotte Sophie Wilhelmine Johanne Møller og deres 6 børn Sophie Wrang, Hans Wrang, Christine Margrethe Wrang, Andrea Marie Wrang, Andreas Wrang og Lauritz Wrang. I ejendommens aftægt boede den tidligere ejer enkemand Christen Christensen Moldt (*1848) sammen med sin husholder Anne Marie Madsen der var født d. 5. marts 1877 som datter af Mads Knudsen Madsen og hustru Maren f. Jessen, Espehøjvej 11 i Broballe.
 
1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede kådner Hans Wrang fortsat her på stedet sammen med sin hustru Charlotte Sophie Wilhelmine Johanne Møller og deres 5 børn Andrea Marie Wrang, Andreas Wrang og Lauritz Wrang, Christine Marie Charlotte Wrang og Inge Irene Wrang. I ejendommens aftægt boede den tidligere ejer enkemand Christen Christensen Moldt (*1848) fortsat sammen med sin husholder Anne Marie Madsen fra Broballe.
 
1926       Efter et andragende af 28. februar 1926 og en ægteskabsattest blev Hans Wrangs hustru, Charlotte Sophie Wilhelmine Johanne f. Møller, efter reglerne i lov nr. 56 af 18. marts 1925 om formuefællesskab, indskrevet i grundbogen som medejer af stedet her.
 
1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Hans Wrang stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Charlotte Sophie Wilhelmine Johanne Møller og deres 6 børn Andrea Marie Wrang, Andreas Wrang og Lauritz Wrang, Christine Marie Charlotte Wrang, Inge Irene Wrang og Lykke Regine Johanne Wrang. I ejendommens aftægt boede den tidligere ejer enkemand Christen Christensen Moldt (*1848) nu alene.
 
1933       For en købesum på 17.950 kr. blev der d. 17. oktober 1933 tinglyst et fogedudlægsskøde på ejendommen til fru Charlotte Sophie Wilhelmine Johanne Wrang f. Møller i særeje, og hun blev således indskrevet i tingbogen, hvor der i forvejen d. 11. januar 1933 var blevet noteret at hun havde overtaget ejendommen ved en endelig tvangsauktion.
 
1935       Den 24. januar 1935 blev der i tingbogen noteret at fru Charlotte Sophie Wilhelmine Johanne Wrang f. Møller havde købt matrikel nr. 213 af gårdejer Chr. Espensen for en købesum på 17,50 kr.
 
1936       Ejendommens tidligere ejer Christen Christensen Moldt (*1848) døde af alderdomssvækkelse i aftægten d. 24. februar 1936 i en alder af 88 år, efter at have levet som enkemand i 17 år.
 
1950       Den 24. juli 1950 blev der tinglyst ægtepagt mellem landmand Hans Wrang og hustru Charlotte Sophie Wilhelmine Johanne Wrang f. Møller, og dermed blev særejet ophævet til fællesskab mellem ejerne.
 

1951       Charlotte Sophie Wilhelmine Johanne Wrang f. Møller (*1887) solgte ejendommen til Peter Beck fra Ulkebøl for en købesum på 60.000 kr. plus aftægt og deraf var de 14.000 kr. i løsøre, og han blev derefter indskrevet i tingbogen og der blev udstedt skøde på overtagelsen d. 11. april 1951. Samme dato blev der i tingbogen indskrevet et tinglyst dokument om aftægt for Hans Wrang og hustru Charlotte Sophie Wilhelmine Johanne Wrang.

Charlotte Sophie Wilhelmine Johanne og Hans Wrang fraflyttede stedet og flyttede til Snogbæk og 5 år senere til Sønderborg. Hans Wrang (*1887) døde i 1976 og Charlotte Sophie Wilhelmine Johanne Møller (*1887) døde i 1974.

Peter Beck var født d. 11. januar 1919 i Klinting i Ulkebøl sogn som søn af gårdmand Hans Beck og hustru Anna Maria Beck f. Clausen i Klinting, og han var blevet gift i Hørup kirke d. 27. april 1944 med den 1 år ældre husassistent Christine Jacobsen, der var født d. 11. februar 1918 i Hørup i Hørup sogn som datter af landmand Jørgen Jacobsen og hustru Anne Christine f. Matthiesen i Hørup.

Christine og Peter Beck fik sønnen:
 • Svend Arne Beck.
 
1955       Peter Beck solgte ejendommen til Ejnar Kjær fra Dybbøl for en købesum på 51.000 kr. plus aftægt og deraf var der løsøre for 10.000 kr., og han blev dermed indskrevet i tingbogen og fik dermed et tinglyst skøde dateret d. 18. marts 1955.
 

1957       Omkring 1957 solgte Ejnar Kjær ejendommen til landmand Hans Jørgen Petersen Bladt. Han var født i Broballemark i Oksbøl sogn d. 21. februar 1932 som søn af gårdejer Jørgen Petersen Bladt og hustru Anna f. Petersen Nedermarksvej 10 Broballemark og han var blevet gift i Nordborg kirke d. 30. november 1957 med den jævnaldrende Anni Sarsgaard, der var født d. 5. juni 1932 i Holm som datter af gårdejer Hans Sarsgaard og hustru Marie f. Hansen i Holm.

Anni og Hans Jørgen Petersen Bladt fik børnene:
 • Anette Bladt.
 • Bjarne Bladt.
 • Lars Bladt.
 
1972       Huset blev i 1972 solgt til Karl Skov.
 
1975       Karl Skov solgte huset til Regner F. Jespersen.
 

1998       Regner F. Jespersen solgte stedet til Chresten Hellesøe Espensen Nørreskovvej 11 for en købesum på 1.010.000 kr. og et tinglyst skøde af 20. oktober 1998 blev indskrevet i tingbogen.

Chresten Hellesøe Espensen beholder jorden og solgte huset til Berit Stefansen og Hans Jørgen Lorenzen for en købesum på 820.000 kr. og et skøde af 26. november 1998 blev derefter indskrevet i tingbogen.
 

2015       Berit Stefansen og Hans Jørgen Lorenzen er fortsat ejer af stedet.

Berit Stefansen og Hans Jørgen Lorenzen har børnene:

 • Maria Stefansen Lorenzen.
 • Julie Stefansen Lorenzen.til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk