Nørreskovvej 21


Matrikel nr. 65 af Svenstrup ejerlav

Huset er i BBR registret noteret til at være opført i 1675.

18xx       Hvem der har været ejer af stedet her før 1874 har det ikke været muligt at opspore.
 

1874       Efter en købekontrakt af 24. marts 1874 og den gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev Anders Peter Hansen indskrevet i den preussiske grundbog som husinderste sammen med sin hustru Anne Kirstine f. Krüger efter den gældende preussiske lov af 27. maj 1873. (I grundbogen er han fejlagtigt noteret som Peter Andreas Hansen og Anne Kirstine som hustru, hvilket hun først blev i 1877.)

Anders Peter Hansen var født d. 19. december 1851 i Horne Mark i Horne sogn i Sallinge herred i Svendborg amt på Fyn som søn af arbejder Christen Hansen og hustru Anne Hansdatter i Horne Mark.
 

1877       Anders Peter Hansen blev gift i Asserballe kirke d. 6. maj 1877 med pigen Anne Kirstine Louise Krüger, der var født d. 3. april 1844 i Asserballeskov i Asserballe sogn som datter af indsidder Jørgen Christensen Krüger og hustru Anne Marie i Asserballeskov.

Anne Kirstine Louise og Anders Peter Hansen fik sønnen:
  • Jørgen Hansen, født d. 2. marts 1884.
 

1898       Anne Kirstine Louise og Anders Peter Hansen solgte huset til Mathias Christiansen og hustru Christine Christiansen f. Moldt efter en købekontrakt af 17. februar 1898, og de blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 17. februar 1898 som de nye ejere.

Anne Kirstine Louise og Anders Peter Hansen flyttede til Svenstrup og her døde Anne Kirstine Louise Hansen f. Krüger (*1844) d. 26. september 1917 i en alder af 73½ år.

Mathias Christiansen var født d. 26. november 1867 som søn af skomager Christian Christiansen og hustru Anna Kirstine f. Jørgensen Ramsel 13 i Torup, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 11. maj 1897 med den trekvart år yngre Christine Christiansen Moldt, der var født d. 28. februar 1867 i Sønderborg som datter af arbejdsmand Peter Christensen Moldt og hustru Christine Jacobsen i Sønderborg.

Christine og Mathias Christiansen fik ingen børn.
 

1914       Christine og Mathias Christiansen solgte huset til murermester Heinrich Bøhme d. 20. oktober 1914 og han blev dermed indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer. Christine og Mathias Christiansen fraflyttede Torup og flyttede til Himmark. Christine Christiansen f. Moldt døde på Statshospitalet i Sønderborg d. 29. maj 1936 i en alder af 69 år, og Mathias Christiansen døde i Himmark d. 4. april 1951 i en alder af knap 83½ år. Han var blevet gift igen i Svenstrup kirke d. 24. april 1938 med husholder Elfride Margaretha Philipsen fra Ullerup sogn.

Heinrich Bøhme var født i Mackern i Sachsen i Tyskland d. 4. december 1883 og han var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 28. september 1912 med den godt 9 år yngre Meta Maria Cathrine Christensen der var født d. 2. april 1893 i Holm i Nordborg sogn som datter af murer Christen Christensen og hustru Cecilie Marie f. Hansen i Holm

Før ægteskabet havde Meta Maria Cathrine Christensen fået en såkaldt uægte søn:
  • Christen Christensen (senere Bøhme), født d. 2. juli 1912 i Langesøby.
Meta Maria Cathrine og Heinrich Bøhme fik børnene:
  • Erna Bøhme, født d. 1. november 1913.
  • Arno Bøhme, født d. 2. juli 1915.
  • Martha Olga Bøhme, født d. 13. februar 1920.
 
1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede murermester Heinrich Bøhme her på stedet sammen med sin hustru Meta Maria Cathrine Christensen og deres 4 børn Christen Bøhme, Erna Bøhme, Arno Bøhme og Martha Olga Bøhme.
 
1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede murermester Heinrich Bøhme fortsat her på stedet sammen med sin hustru Meta Maria Cathrine Christensen og deres 4 børn Christen Bøhme, Erna Bøhme, Arno Bøhme og Martha Olga Bøhme.
 
1926       Heinrich Bøhme solgte huset til arbejder Anders Peter Hansen i Svenstrup, og han fik dette tilskødet d. 30. december 1926, og han blev derefter indskrevet i grundbogen d. 7. februar 1927. Han havde tidligere fra 1874 til 1898 været ejer af huset her, og var flyttet til et ikke kendt sted i Svenstrup. Her havde han boet som enkemand ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 sammen med sin husbestyrerinde Ellen Hansen Wriborg og en pensionær ved navn Maria Kirstine Krüger (*1832) fra Asserballeskov, der givet vis var i familie med hans afdøde hustru Anne Kirstine Louise Hansen f. Krüger (*1844).
 
1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede aldersrentenyder Anders Peter Hansen her på stedet sammen med sin husbestyrerinde Helene Maria Christensen.
 
1935       Aldersrentenyder Anders Peter Hansen døde af alderdoms svaghed d. 27. april 1935 i en alder af 83 år, efter at have levet som enkemand i 17½ år. Han efterlod sig sin søn Jørgen Hansen.
 

1936       Efter et arveudlægsskøde af 20. maj 1936 overgik huset til husbestyrerinde Helene Maria Christensen for en købesum på 1600 kr., og hun blev således indskrevet i grundbogen som den nye ejer. Hun var født d. 26. april 1889 i Rørkær Tønder.

Helene Maria Christensen videresolgte huset d. 13. oktober 1936 til arbejder Niels Johan Samsted for en købesum på 2400 kr. og han blev derefter indskrevet i tingbogen som den nye ejer.

Niels Johan Samsted var født d. 30. oktober 1910 i Klingbjerg som søn af Hans Christian Samsted og hustru Martha Cathrine Svendatter Blomma Sandbjergvej 10 i Klingbjerg, og som tjenestekarl i Helved var han blevet gift i Notmark kirke d. 12. november 1932 med den trekvart år yngre husassistent Marie Margrethe Smidt i Almsted, der var født d. 21. juli 1911 i Sønderborg som datter af skomagermester August Smidt og hustru Anne Marie f. Møller.

Marie Margrethe og Niels Johan Samsted havde datteren:
  • Anni Marie Samsted, født i Almsted d. 26. januar 1933.
Efter at de var kommer her til Torup fik de børnene:
  • Mærtha Kathrine Samsted.
  • Hans Christian Samsted. (senere Rugbjergvej 5 Klingbjerg)
 

1995       Huset blev solgt til Søren Lind for en købesum på 305.000 kr. og et skøde blev indskrevet i tingbogen d. 22. februar 1995.

Niels Johan Samsted døde d. 11. oktober 1995 i en alder af 85 år, og hans hustru Marie Margrethe Samsted f. Smidt sad derefter tilbage som enke. Hun døde d. 6. juli 1998 i en alder af 87 år.
 
1998       Søren Lind solgte huset til Kim Iversen for en købesum på 365.000 kr. og et skøde af 15. april 1998 blev indskrevet i tingbogen.
 
2000       Kim Iversen solgte huset til Lisbeth Gramstrup Ravn for en købesum på 400.000 kr. og skødedatoen blev sat til d. 30. november 2000.
 
2015       Lisbeth Samsøe Ravn er fortsat ejer af stedet.til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk