Nørreskovvej 23


Matrikel nr. 56 af Svenstrup ejerlav

Huset er i BBR registret noteret til at være opført i 1725.

1675       En bjælke i huset med indskriften NILS PERSEN METTE NILSES ANNO 1675 AAR DEN 11 MAY tyder på at huset er opført i 1675 af en Niels Persen der var gift med Mette Nielsen. (Det er ikke lykkedes at finde noget om dem.)
 
gammel bjælke
 

1792       Formegentlig omkring 1792 er en Lauritz Pallesen kommet her til stedet. Han var født i 1735 i Vendsyssel og som enkemand fra Havnbjerg blev han gift i Svenstrup kirke d. 10. februar 1792 med Maren Christens, der var født omkring 1749 som datter af inderste Christen Atzeager og hustru i Torup.

(Det var ikke været muligt at finde noget om Lauritz Pallesen eller hans første hustru i Havnbjerg KB.)

Maren og Lauritz Pallesen fik ingen børn.
 
1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede præsteinderste uden jord og daglønner Lauritz Pallesen her på stedet sammen med sin hustru Maren Christens.
 
1814       Lauritz Pallesens hustru Maren Christens døde 30. januar 1814 i en alder af 65 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Han fik herefter en husholder ved navn Anna Kirstine Good (*1778)
 
1827       Inderste Lauritz Pallesen døde d. 29. marts 1827 i en alder af 92 år, efter at have levet som enkemand i 13 år. I KB er der noteret at han havde været gift 2 gange, men dette er ikke fundet. Ifølge en arvekontrakt af 27. oktober 1815 overgik hus og ejendom til hans husholder Anna Kirstine Good. Hun var født i 1778 og døbt d. 3. maj 1778 som datter af inderste Christen Good og hustru Kirsten Christensdatter i Himmark.

Anna Kirstine Good blev gift i Svenstrup kirke d. 30. september 1827 med den 18 år ældre kådner Jacob Petersen Wrang fra Rugbjergvej 13 i Klingbjerg der var født omkring 1760, og som nu var blevet gift for tredje gang.

Anna Kirstine Good fraflyttede Torup og flyttede til Rugbjergvej 13 i Klingbjerg.

Efter kontraktprotokol af 6. december 1827 solgte Anna Kirstine Good (*1778) sit inderstested til sin bror Christen Christensen Good. Han var født i Himmark d. 30. juli 1786 som søn af inderste Christen Good og hustru Kirsten Christensdatter i Himmark.
 

1828       Christen Christensen Good blev gift i Svenstrup kirke d. 9. november 1828 med den godt 5 år yngre pige Anne Eleonore Matthiesen, der var født d. 18. oktober 1791 som datter af Mathias Matthiesen Bragh og hustru Eleonore Jesdatter Torre, Rugbjergvej 6 i Klingbjerg

Anne Eleonore og Christen Christensen Good fik ingen børn.
 
1831       Christen Christensen Goods søster Anna Kirstine Good var blevet ejer af kådnersted nr. 25 i Klingbjerg efter at hendes mand Jacob Petersen Wrang (*1760) var død d. 20. oktober 1829 i en alder af 69 år. Kådnersted nr. 25 Rugbjergvej 13 blev nu solgt til hendes bror Christen Christensen Good d. 30. september 1831, mod at han ville give sin søster aftægt. Anna Kirstine Good (*1778) døde d. 21. maj 1839 i en alder af 61 år og efter at have levet som enke i 9½ år.
 

1832       Efter at have overtaget Rugbjergvej 13 i Klingbjerg solgte Christen Christensen Good efter kontraktprotokol af 25. maj 1832 sit inderstested her i Torup til Johann Hinrich Schmidt.

Christen Christensen Good (*1786) døde i Klingbjerg på aftægt d. 4. december 1871 af alderdomssvaghed i en alder af 85½ år, efter at have levet som enkemand i knap 7 år. I Kirkebogen noterede præsten følgende: ”Han efterlader så vidt vides ingen nærmere slægtninge. Han efterlader ingen formue, da han af fattigforstanderskabet var overgivet Christian Bonde i Klingbjerg i plads for den smule han besad.”

Johann Hinrich Schmidt var født d. 4. juli 1800 i Elsmark i Havnbjerg sogn som søn af kådner Peter Hinrich Johansen Schmidt og hustru Anna Jørgensen Grau. senere Sandbjergvej 10 i Klingbjerg. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 14. juni 1828 med den 10 år yngre tjenestepige i Himmark Anne Marie Bruun, der var født d. 24. oktober 1810 som datter af nu afdøde matros Jacob Bruun og hustru Eleonore Madsen i Nordborg. Johann Hinrich Schmidt havde overtaget kåd nr. 29 Sandbjergvej 10 i Klingbjerg efter sin far Peter Hinrich Johannsen Schmidt i 1824.

Anne Marie og Johann Hinrich Schmidt havde sønnen:
 • Peter Schmidt, født d. 2. maj 1831, død i Havnbjerg d. 30. maj 1854.
 

1835       Johann Hinrich Schmidt (*1800)s hustru Anne Marie Bruun døde d. 27. marts 1835 i en alder af kun 24½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Han fandt sig ret hurtigt en ny livsledsager, og d. 6. december 1835 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den 5 år yngre Cathrine Louise Christiansen, der var født d. 10. september 1805 i Asserballeskov som datter af bolsmand Christian Jakobsen og hustru Elisabeth Jørgensdatter i Asserballeskov.

Cathrine Louise og Johann Hinrich Schmidt fik datteren:
 • Anna Elisabeth Schmidt, født d. 7. oktober 1836.
 
1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede præsteinderste Johann Hinrich Schmidt (*1800) her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Louise Christiansen (*1805) og deres 2 børn Peder Schmidt og Anna Elisabeth Schmidt.
 
1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede præsteinderste Johann Hinrich Schmidt (*1800) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Louise Christiansen (*1805) og deres 2 børn Peder Schmidt og Anna Elisabeth Schmidt.
 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglønner Johann Hinrich Schmidt (*1800) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Louise Christiansen (*1805) (her nævnt som Poulsen). Deres datter Anna Elisabeth Schmidt (*1836) og svigersøn daglønner Christen Nielsen samt deres søn Johann Nielsen boede der også.

Datteren Anna Elisabeth Schmidt (*1836) var blevet gift i Svenstrup kirke d. 4. november 1858 med tjenestekarl på Hjortspring Christen Nielsen, der var født d. 5. juni 1832 som søn af husmand Jens Thomsen Nielsen og hustru Else Nielsdatter i Sundsig i Horne sogn Ribe amt.

Anna Elisabeth og Christen Nielsen fik børnene:
 • Johann Nielsen, født d. 15. februar 1859.
 • Jens Nielsen, født d. 6. april 1860, død d. 12. april 1865.
 • Kathrine Nielsen, født d. 4. april 1863, død d. 6. november 1895.
 • Else Marie Nielsen, født d. 22. september 1865, død d. 30. januar 1866.
 • Jens Nielsen, født d. 9. december 1866.
 • Else Marie Nielsen, født d. 18. april 1870.
 

1871       Efter kontraktprotokol af 21. marts 1871 solgte Johann Hinrich Schmidt sit inderstested til Jacob Berg, og efter denne købs og overladelseskontrakt blev han sammen med sin hustru Elisabeth f. Petersen indskrevet i den preussiske grundbog som ejere efter den senere gældende preussiske lov af 27. maj 1873.

Jacob Berg var født d. 31. marts 1825 i Svenstrup som søn af inderste Jørgen Berg og hustru Ellen Christian Svarrersdatter i Svenstrup. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 9. november 1865 med den godt 6½ år yngre pige Elisabeth Petersen Hulvei, der var født d. 12. december 1831 i Oksbøl som datter af bolsmand Nis Hulvei Petersen og hustru Anna Kirstine Petersen "Bøgebjerg" Kådnervej 7 i Oksbøl. Elisabeth og Jacob Berg boede til leje på "Bøgebjerg" hos hendes bror Christian Petersen Hulvei, der nu var ejer af Kådnervej 7. Her fik Elisabeth og Jacob Berg datteren:
 • Ellen Jacobsen Berg, født d. 15. september 1866.
 
1892       Jacob Berg (*1825)s hustru Elisabeth Berg f. Petersen Hulvei døde d. 6. april 1892 i en alder af kun godt 60 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
 
1909       Arbejder Jacob Berg døde d. 18. september 1909 i en alder af 84 år efter at have levet som enkemand i 17½ år. Han efterlod sig sin eneste datter Ellen.
 
1912       Efter en arvesag af 8. oktober 1912 blev Ellen Jacobsen Berg indskrevet i den preussiske grundbog d. 26. oktober 1912 som ejer af huset.
 

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede arbejder Hans Bonde (*1893) her på stedet sammen med sin hustru Anna Elisabeth Finmand (*1893) og deres 2 børn Hans Bonde (*1917), Christian Bonde (*1919)

Ellen Jacobsen Berg havde solgte huset til arbejder Hans Bonde og hustru Anna Elisabeth f. Finmand med hver en halvdel for en købesum på 2000 kr. og de fik dette tilskødet d. 20. maj 1921 og de blev indskrevet i grundbogen d. 24. februar 1922.

Ellen Jacobsen Berg var fraflyttet stedet før folketællingen. Hun døde som ugift husholderske i Himmark d. 6. marts 1934 i en alder af 67 år.

Hans Bonde var født d. 21. april 1893 i Torup som søn af inderste og maler Hans Bonde og hustru Marie Jespersen Nørreskovvej 25 i Torup. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 3. august 1917 med den jævnaldrende tjenestepige i Torup Anna Elisabeth Finmand, der var født d. 13. marts 1893 i Guderup som datter af gørtler Hans Finmand og hustru Marie Rasmussen i Guderup.

Anna Elisabeth og Hans Bonde fik børnene:
 • Hans Bonde, født d. 1. november 1917, død d. 10. december 1926.
 • Christian Bonde, født d. 6. april 1919, død d. 11. februar 1948.
 • Andreas Bonde, født d. 7. maj 1924. (han overtog stedet)
 • Asmus Bonde, født d. 1. januar 1926. (senere Nørreskovvej 25)
 • Hans Christian Bonde, født d. 29. januar 1935.
 
1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede arbejder Hans Bonde (*1893) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna Elisabeth Finmand (*1893) og deres 3 børn Hans Bonde (*1917), Christian Bonde (*1919) og Andreas Bonde (*1924).
 
1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede skovarbejder Hans Bonde (*1893) stadigvæk her i huset sammen med sin hustru Anna Elisabeth Finmand (*1893) og deres 3 børn Christian Bonde (*1919, Andreas Bonde (*1924) og Asmus Bonde (*1926).
 
1940       Hans Bonde (*1893)s far Hans Bonde (*1870) var død d. 28. marts 1931, og hans mor Marie Bonde f. Jespersen overlod efter en skifteattest af 6. december 1940 sit hus Nørreskovvej 25 til sin ældste søn Hans Bonde (*1893) og svigerdatter Anna Elisabeth Bonde. De var dermed nu ejere af 2 huse i Torup.
 

1951       Skovarbejder Hans Bonde (*1893) døde d. 12. august 1951 i en alder af kun 58 år, og hans hustru Anna Elisabeth Bonde sad derefter tilbage som enke. Sønnen Andreas Bonde (*1924) overtog huset her for en købesum på 7.300 kr., og efter et tinglyst skøde af 14. august 1951 blev han indskrevet som ejer i grundbogen. Andreas Bondes bror Asmus Bonde (*1926) købte Nørreskovvej 25.

Andreas Bonde var blevet gift i Dover kirke d. 11. september 1948 med den 3 år yngre Karen Margrethe Lauersen, der var født d. 1. juni 1927 i Boes i Dover sogn i Skanderborg amt som datter af uddeler Vilhelm Christian Laursen og hustru Ane Kathrine Nielsen i Boes.

Karen Margrethe og Andreas Bonde fik børnene:
 • Annette Bonde *1951.
 • Carsten Bonde *1956.
 
1977       Andreas Bonde(*1924)s mor Anna Elisabeth Bonde f. Finmand (*1893) døde d. 11. juni 1977 i en alder af 84 år, efter at have levet som enke i næsten 26 år.
 
2003       Karen Margrethe Bonde (*1927) døde i 2003 i en alder af 76 år, og Andreas Bonde (*1924) sad derefter tilbage som enkemand
 
2011       Huset blev købt af Monika Knudsen og Palle Collin Knudsen for en købesum på 310.000 kr. og skødedatoen blev sat til d. 7. december 2011.
 
2013       Andreas Bonde (*1924) døde i Fynshav d. 24. december 2013 i en alder af 89½ år. Han blev bisat fra Svenstrup kirke d. 4. januar 2014.
 
2015       Huset ejes fortsat af Monika Knudsen og Palle Collin Knudsen.til top
Ajourført juni 2016
www.jessenb.dk