Nørreskovvej 25


Matrikel nr. 26 af Svenstrup ejerlav

Huset er i BBR registret noteret til at være opført i 1905.

17xx       Stedet her har på et ikke kendt tidspunkt været ejet af en Christian Christensen Hutt, men hvem han var vides ikke.
 

1781       Efter kontraktprotokol af 8. februar 1781 overlod Christian Christensen Hutt et hus til Jens Christensen Kock, og i samme sag er der indskrevet et jord skifte mellem Christian Christensen Hutt og en Jes Hans Weber. Hvem og hvad det har været vides ikke. Jens Christensen Kock var født omkring 1752 men hvor og af hvem har ikke været at finde. Han var gift med Anna Hanses, der var født omkring 1751, men heller ikke hende vides der noget om.

Anna og Jens Christensen Kock fik børnene:
 • Hans Jensen, døbt d. 21. april 1782.
 • Mathias Jensen, født d. 24. januar 1789.
 • Martin Jensen, født d. 6. marts 1791, død og begravet d. 2. juli 1791.
 
1791       Inderste Jens Christensen Kocks hustru Anna Hanses døde i en alder af kun 40 år efter den sidste fødsel, og hun blev begravet d. 23. juni 1791 på Svenstrup kirkegård. Jens Christensen Kock sad derefter tilbage som enkemand, men han fandt sig dog ret hurtigt en ny livsledsager, og d. 4. november 1791 blev han gift i Svenstrup kirke med enkefru Dorothea Jørgens i Torup. (ved hendes død i 1822 d. 14. maj er hun noteret som enke Dorothea Gulland og født i år 1744 og gift med afdøde Jens Kock.)
 

1794       Inderste Jens Christensen Kock døde d. 19. september 1794 i en alder af kun 42 år.

Herefter blev Claus Clausen Aagesen i Himmark ejer af stedet her. Han var født i Himmark i januar 1762 og døbt d. 31. januar 1762 i Svenstrup kirke som søn af bolsmand Claus Aagesen og hustru Dorthea Kristine Lauritzdatter i nuværende Voldgade 5 i Himmark, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 2. december 1791 med den omkring 6 år yngre Dorothea Marie Vogt, der var født i Asserballe i Notmark sogn omkring 1768.

Dorothea Marie og Claus Clausen Aagesen havde bosat sig i Fynshav i Notmark sogn, og her fik de datteren:
 • Dorothea Christina, født i Fynshav og døbt d. 6. maj 1792 i Notmark kirke.
Efter at Dorothea Marie og Claus Clausen Aagesen var kommet hertil fik de datteren:
 • Marie Elisabeth Aagesen, født d. 5. januar 1796.
 
17xx       Før november 1797 var Dorothea Marie og Claus Clausen Aagesen fraflyttet stedet her og var flyttet tilbage til Fynshav. Her fik de nemlig børnene:
 • Claus Aagesen, født d. 3. november 1797.
 • Anne Marie Aagesen, født d. 9. april 1799.
 • Thomas Aagesen, født d. 18. marts 1801.
 • Lorenz Aagesen, født d. 7. juli 1805.
 
Hvem der efter deres fraflytning har beboet stedet kan ikke siges. Claus Clausen Aagesen (*1762) har formodentlig beholdt ejerskabet. Claus Clausen Aagesen (*1762)s hustru Dorothea Marie Vogt døde i Fynshav d. 6. februar 1835 i en alder af 67 år. Hendes søster Christine Fogt, der var husholder et sted i Notmark, var død dagen før d. 5. februar i en alder af 64 år, og de blev begge begravet i den samme grav på Notmark kirkegård d. 11. februar 1835. Kådner og skovfoged Claus Clausen Aagesen (*1762) døde d. 12. februar 1845 i Fynshav i Notmark sogn i en alder af 83 år.
 

1800       I kontraktprotokol af 9. juni 1800 overlader Claus Clausen Aagesen sit hus til Lauritz Clausen Aagesen, hvilket må være hans ældre bror. Lauritz Clausen Aagesen var født i 1760 og døbt i Svenstrup kirke d. 13. juli 1760 som søn af bolsmand Claus Aagesen og hustru Dorthea Kirstine Lauritsdatter i nuværende Voldgade 5 i Himmark. Han var blevet gift med Anne Marie Peters, der var født omkring 1743 i Mommark som datter af Peter Laue og hustru Kirsten Laue i Mommark.

Anne Marie og Lauritz Clausen Aagesen fik ingen børn.

Man kan være noget i tvivl om Lauritz Clausen Aagesen nogensinde har beboet stedet her, idet han i 1801 opførte et hus på nuværende adresse Frydenlundvej 5, på jord fra sin fædrene gård Voldgade 5 i Himmark. Stedet her menes derfor kun at være brugt som udlejningshus til nogle af de hyreinderste der ses under ukendte steder i vejoversigten.

Lauritz Clausen Aagesen (*1760)s hustru Anne Marie Aagesen f. Laue (*1743) døde d. 30. juni 1827 i Himmark i en alder af 84 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Han fandt sig en ny livsledsager, og han blev så gift for 2. gang i Svenstrup kirke d. 24. september 1830 med pigen Kirstine Hansen, der var født i 1781 i Himmark og døbt i Svenstrup kirke d. 25. november 1781 som datter af hjulmand Hans Lauritzen (også nævnt som Hans Møller) og hustru i Himmark. Kirstine og Lauritz Aagesen fik ingen. Han døde i Himmark d. 29. marts 1844 i en alder af 84 år, og hans hustru Kirstine Hansen døde d. 9. januar 1849 i en alder af 68 år.
 
1803       Hvem der beboede stedet ved folketællingen d. 13. februar 1803 kan ikke siges med sikkerhed, idet ejeren Lauritz Clausen Aagesen (*1760) boede i Himmark sammen med sin hustru Anna Maria Peters.
 

1804       Efter kontraktprotokol af 9. november 1804 overlod Lauritz Clausen Aagesen sit bolsted til Hans Hansen. Han er oftest senere nævnt som Hans Hansen Wriborg. Han var født i 1778 og døbt i Svenstrup kirke d. 17. april 1778 som søn af præstehusmand Hans Rasmussen Wriborg og hustru Anne Marie Jacobsdatter i Ramsel 9 her i Torup. Han blev gift i Svenstrup kirke d. 9. november 1804 med den knap 2 år yngre Lene Thomasdatter Hollænder, der var født i 1780 og døbt i Svenstrup kirke d. 16. februar 1780 som datter af kådner og skomager Thomas Rasmussen Hollænder og hustru i Svenstrup. Lene er efterfølgende oftest nævnt som Helene.

Helene og Hans Hansen Wriborg fik børnene:
 • Anna Marie Hansen, født d. 19. januar 1806, døde ugift d. 13. december 1883.
 • Maren Hansen, født d. 19. januar 1806, død d. 22. august 1833.
 • Hans Hansen Wriborg, født d. 15. september 1809, død d 12. august 1812.
 
1810       Inderste Hans Hansen Wriborg (*1778), der pt. var soldat, blev ramt af et fældet træ i skoven d. 17. februar 1810, og han blev så slemt beskadiget i hovedet at han døde dagen efter d. 18. februar 1810 kun 32 år gammel. Hans hustru Helene Thomasdatter Hollænder sad derefter tilbage som enke.

Efter kontraktprotokol af 7. december 1810 blev stedet her igen overladt til Lauritz Clausen Aagesen.

Enkefru Helene Thomasdatter Hollænder (*1780) fraflyttede stedet og boede derefter flere steder. Hun fik en såkaldt uægte datter sammen med murersvend Johan Beck i Torup:
 • Anna Sophie Johansen, født d. 26. august 1814, død i Svenstrup d. 28. maj 1845.
Senere fik hun igen en såkaldt uægte datter, denne gang sammen med skomagersvend Carl Frederik Kiebitz i Melledskov:
 • Marie Kirstine Kiebitz, født d. 5. marts 1818.
 

Helene Hollænder (*1780) døde d. 12. juni 1845 i en alder af 65½ år, efter at have levet som enke i knap 35½ år.

Husets nye ejer Lauritz Aagesen (*1760) boede fortsat i Himmark i Frydenlundvej 5 sammen med sin hustru Anne Marie Aagesen f. Laue (*1743).
 

1815       Efter kontraktprotokol af 8. august 1815 overlod Lauritz Aagesen stedet her til Hans Petersen Bonde, og der blev indskrevet en aftægtskontrakt til Lauritz Aagesen. Hans Petersen Bonde var født d.13. juli 1790 som søn af gårdmand Peter Petersen Bonde og hustru Sophie Bonde på Nørreskovvej 9 her i Torup. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 11. april 1812 med den knap 3½ år ældre pige Anne Cathrine Hansdatter, der var født i 1787 og døbt i Svenstrup kirke d. 21. marts 1787 som datter af inderste Hans Christian Hansen og hustru Ellen Petersdatter i Svenstrup.

Anne Cathrine og Hans Petersen Bonde fik børnene:
 • Peter Bonde, født d. 17. juni 1812, død d. 18. februar 1814.
 • Sophie Bonde, født d. 10. juli 1814.
 • Hans Bonde, født d. 23. oktober 1816. (han overtog stedet)
 • Peter Bonde, født d. 9. marts 1819.
 • Mette Cathrine Bonde, født d. 31. december 1821, død d. 2. september 1841.
 • Ellen Bonde, født d. 21. september 1824.
 • Jørgen Bonde, født d. 1. maj 1828.
 • Anna Maria Bonde. født d. 13. september 1832, død d. 22. maj 1834.
 • Anne Marie Bonde, født d. 16. april 1835.
 
1838       Hans Petersen Bonde (*1790) døde d. 22. juni 1838 i en alder af kun 48 år, og hans hustru Anne Cathrine Hansdatter sad derefter tilbage som enke.
 
1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede enkefru Anne Cathrine Hansen (*1787) her på stedet sammen med sine børn Mette Cathrine Bonde (*1821), Jørgen Bonde (*1828) og Anne Marie Bonde (*1835).
 
1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede enkefru Anne Cathrine Hansen (*1787) fortsat her på stedet sammen med sin søn Peter Bonde (*1819), der var træskomager og hendes søn Jørgen Bonde (*1828) samt datteren Anne Marie Bonde (*1835).
 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglønner Hans Bonde (*1816) her på stedet sammen med sin hustru Anna Elisabeth Møller og deres datter Anna Cathrine Bonde. Hans mor Anne Cathrine Bonde f. Hansen (*1787) boede her også, og så boede datteren Ellen Bondes uægte søn Peter Bonde, der var født d. 11. marts 1857, også her på stedet.

Efter kontraktprotokol af 27. juli 1860 overlod Hans Petersen Bondes arvinger nu inderstestedet til Hans Bonde (*1816), og efter et skøde af 28. december 1860 og den senere gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev Hans Bonde således indskrevet i den preussiske grundbog som stedets nye ejer. Det blev samtidig med indskrevet et aftægt der sikrede hans mor Anne Cathrine Hansen (*1787) et godt aftægt.

Hans Bonde (*1816) var blevet gift i Svenstrup kirke d. 17. februar 1859 med den godt 16½ år yngre Anne Elisabeth Møller, der var født d. 17. juni 1833 i Stolbro i Egen sogn som datter af bolsmand Hans Møller og hustru Anna Maria Lorensen i Stolbro.

Anne Elisabeth og Hans Bonde fik børnene:
 • Anna Cathrine Bonde, født d. 30. maj 1859, død d. 8. april 1878.
 • Hans Bonde, født d. 27. november 1870. (han overtog stedet)
 
1864       Hans Bonde (*1816)s mor Anne Cathrine Hansen døde i aftægten d. 15. november 1864 i en alder af 77 år, efter at have levet som enke i 26½ år.
 
1887       Hans Bonde (*1816) døde d. 6. maj 1887 i en alder af 70½ år, og hans hustru Anne Elisabeth Møller sad derefter tilbage som enke.
 

1894       Sønnen Hans Bonde (*1870) blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 19. februar 1894 som den nye ejer efter en arveattest af 16. februar 1894. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 9. juni 1892 med den jævnaldrende pige Marie Jespersen, der var født d. 9. maj 1870 i Sjellerup som datter af kådner Christian Jespersen og hustru Marie f. Christensen i Sjellerup i Egen sogn.

Marie og Hans Bonde fik børnene:
 • Hans Bonde, født d. 21. april 1893. (senere Nørreskovvej 23)
 • Anne Elisabeth Bonde, født d. 19. oktober 1895, død d. 7. december 1909.
 • Christian Bonde, født d. 15. november 1899. (senere snedker i Haderslev)
 
1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede maler Hans Bonde (*1870) her på stedet sammen med sin hustru Marie Jespersen (*1870).
 
1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede maler Hans Bonde (*1870) fortsat her i huset sammen med sin hustru Marie Jespersen (*1870).
 
1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede maler Hans Bonde (*1870) stadigvæk her i huset sammen med sin hustru Marie Jespersen (*1870)
 
1931       Forhenværende maler i Torup Hans Bonde (*1870) døde på statshospitalet i Sønderborg d. 28. marts 1931 i en alder af 60 år, og hans hustru Marie Jespersen sad derefter tilbage som enke.
 

1940       En skifteattest af 6. december 1940 gav enkefru Maria Bonde f. Jespersen adkomst til huset i et uskiftet bo, men hun overlod huset til sin ældste søn Hans Bonde (*1893) og hustru Anna Elisabeth Bonde f. Finmand i nabohuset Nørreskovvej 23 og denne overtagelse blev tinglyst d. 6. december 1940 og de blev derefter indskrevet i grundbogen som ejere. De var dermed ejere af 2 huse her i Torup.

Hans Bonde (*1893) var blevet gift i Svenstrup kirke d. 3. august 1917 med den jævnaldrende tjenestepige i Torup Anna Elisabeth Finmand, der var født d. 13. marts 1893 i Guderup som datter af daglejer Hans Finmand og hustru Marie f. Rasmussen i Guderup.

Anna Elisabeth og Hans Bonde fik børnene:
 • Hans Bonde, født d. 1. november 1917, død d. 10. december 1926.
 • Christian Bonde, født d. 6. april 1919, død d. 11. februar 1948.
 • Andreas Bonde, født d. 7. maj 1924. (senere Nørreskovvej 23)
 • Asmus Bonde, født d. 1. januar 1926. (han overtog stedet)
 • Hans Christian Bonde, født d. 29. januar 1935.
 
1949       Enkefru Marie Bonde f. Jespersen (*1870) døde d. 5. juni 1949 i en alder af 79 år, efter at have levet som enke i godt 18 år.
 

1951       Anna Elisabeth (*1893) og Hans Bonde (*1893) solgte stedet til deres søn Asmus Bonde for en købesum på 11.500 kr. og et tinglyst skøde af 14. august 1951 blev udstedt til den nye ejer. Han blev indskrevet i grundbogen og samtidig med blev et dokument om boligret til hans forældre Anna Elisabeth og Hans Bonde indskrevet.

Asmus Bonde (*1926) var blevet gift i Nordborg kirke d. 5. marts 1949 med den 5 år yngre husassistent i Brandsbøl Else Elisabeth Hansen, der var født d. 18. februar 1931 i Pøl som datter af vognmand Christen Hansen og hustru Else Sjøholm i Pøl.

Else Elisabeth og Asmus Bonde fik børnene:
 • Lilian Bonde.
 • Elisa Bonde. (senere Vikkebjergvej 4 Broballe)
 • Elin Bonde.
 • Elsebeth Bonde.
 • Ellen Bonde.
 
2009       Asmus Bonde (*1926) døde d. 28. september 2009 i en alder af godt 83½ år, og hans hustru Else Elisabeth Hansen (*1931) sad derefter tilbage som enke.
 

2012       Else Elisabeth Hansen (*1931) døde d. 18. marts 2012 i en alder af 81 år, efter at have levet som enke i 2½ år.

Huset blev solgt til Maria Louise Elkiær Lindgren og Jens-Christian Elkiær Lindgren med hver en halvdel for en købesum på 345.000 kr. og skødedatoen blev sat til d. 13. november 2012.
 
2015       Huset ejes fortsat af Maria Louise Elkiær Lindgren og Jens-Christian Elkiær Lindgren.


til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk