Nørreskovvej 30


Matrikel nr. 87 af Svenstrup ejerlav

Huset er i BBR registret noteret til at være opført i 1900.

18xx       Hvem der har opført huset eller hvem der har beboet stedet før 1860 kan ikke siges med sikkerhed, men nogen har boet her før Maren Belling.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede husmoder Maren Belling, der ernærede sig med håndarbejde, her på stedet sammen med sine 3 såkaldte uægte børn Anne Cathrine Nielsen, Matthias Friderich Belling og Peder Andresen.

Maren Belling var født d. 10. april 1820 i Torup som datter af indsidder, bødker og skovfoged Joachim Belling og hustru Anne Cathrine Hans Pedersens datter i Ramsel 15 her i Torup.

Maren Belling fik børnene:
 • Anne Cathrine Nielsen, født d. 8. januar 1846.
 • Matthias Friedrich Belling, født d. 14. juli 1850.
 • Peder Andresen, født d. 4. august 1857. (senere i Amerika)
    
1881       Maren Belling, der forblev ugift, døde d. 17. maj 1881 i en alder af 68 år, og hun efterlod sig sine 3 uægte børn.
 

18xx       Hvornår Hans Jensen Rende overtog stedet er ikke anført i grundbogen, men efter den gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev han indskrevet i den preussiske grundbog som husinderste og dermed ejer af stedet her. Han var født d. 8. september 1822 i Torup som søn af indsidder Jens Rende og hustru Ellen Hansen i Torup. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 4. december 1856 med den næsten 5½ år yngre Anne Cathrine Jørgensen, der var født d. 13. januar 1828 i Torup som datter af bolsmand Peter Jørgensen og hustru Anne Kirstine Nørreskovvej 13 i Torup.

I Nordborg fik Anne Cathrine og Hans Jensen Rende børnene:

 • Anne Christine Hansen, født d. 25. april 1859.
 • Helene Hansen, født d. 26. maj 1860. (hun overtog stedet)
Efter at Anne Cathrine og Hans Jensen Rende var kommet her til Torup fik de sønnen:
 • Peter Hansen Rende, født d. 20. juni 1862.

1888       Inderste og arbejder Hans Jensen Rende døde d. 8. oktober 1888 i en alder af 66 år, og hans hustru Anne Cathrine f. Jørgensen sad derefter tilbage som enke.
 

1891       Anne Cathrine Rende f. Jørgensen overlod nu stedet til sin datter og svigersøn Helene og Jes Petersen Jessen efter en købs, arv og aftægtskontrakt af 13. juli 1891, og dette blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 13. juli 1891. Datteren Helene (*1860) var blevet gift i Svenstrup kirke d. 19. februar 1885 med den ½ år ældre tjenestekarl Jes Petersen Jessen, der var født d. 28. oktober 1859 i Nordborg som søn af arbejdsmand Jørgen Peter Jessen og hustru Louise Auguste Margaretha f. Schnell i Nordborg. Helenes mor Anne Cathrine Rende gik derefter på aftægt.

Helene og Jes Petersen Jessen fik datteren:

 • Anna Catharina Jessen, dødt d. 8. maj 1885.
 

1898       Efter en købekontrakt af 17. november 1898 blev Christian Mathiesen og hustru Anna Maria Mathiesen f. Jacobsen indskrevet i den preussiske grundbog som stedets nye ejere.

Hvem Anne Marie og Christian Mathiesen var vides ikke.

Hvor de tidligere ejere flyttede hen kan ikke siges. Datteren Anna Catharina Jessen (*1885) blev gift i Svenstrup kirke d. 18. september 1908 med snedker Hans Davidsen i Almsted, der var født d. 17. november 1886.

Jes Petersen Jessens svigermor, enkefru Anne Cathrine Rende (*1828), døde d. 3. august 1906 i Mellet skov i en alder af 78 år efter at have levet som enke i 17½ år.

Arbejder Jes Petersen Jessen (*1859) døde i Torup d. 7. februar 1914 i en alder af kun knap 54½ år. Hvornår hans hustru Helene Hansen eller Jessen (*1860) døde vides ikke. Hun er ikke fundet i Svenstrup kirkebøger og er derfor nok fraflyttet Svenstrup sogn.
 
1900       Stedet fik igen nye ejere, og d. 18. oktober 1900 overtog Niels Jacobsen Andresen huset. Han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 24. oktober 1900 som den nye ejer. Niels Jacobsen Andresen var født d. 17. marts 1877 i Helved i Notmark sogn som søn af arbejder Christian Andresen og hustru Anne Signe f. Hansen i Almsted og han var blevet gift i Ketting kirke d. 17. juni 1897 med den ½ år yngre Christine Rasmussen, der var født d. 17. november 1877 i Ketting som datter af Hans Peter Rasmussen og hustru Maren f. Albertsen i Ketting.

Før Christine og Niels Jacobsen Andresen kom hertil fik de datteren:

 • Anne Marie Andresen, født d. 23. juni 1897 i Ketting.
Efter at Christine og Niels Jacobsen Andresen var kommet hertil fik de datteren:
 • Maria Cathrine Andresen, født d. 9. juni 1901.
 
1911       Christine og Niels Jacobsen Andresen fraflyttede stedet og de flyttede til Melletskov, hvor de boede da datteren Maria Cathrine Andresen blev konfirmeret palmesøndag d. 16. april 1916. Hvad der herefter er blevet af dem vides ikke.

Stenhugger August Mickleit overtog huset d. 6. maj 1911, og han blev dermed indskrevet i den preussiske grundbog som ejer. Han var født i Moritzglauken i Øst-preussen d. 19. maj 1870 som søn af lodsmand Johann Mickleit og hustru Helene f. Eitschberger, og han var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 26. november 1901 med den 4 år yngre Marianne Lipka, der var født i Fzaikowo i Rusland d. 23. juni 1874 som datter af arbejdsmand Thomarz Lipka og hustru Aguezka f. Matrona.

Inden de var blevet gift havde de fået datteren:

 • Augusta Viktoria (senere Mickleit), født d. 1. januar 1896 i Sønderborg.
Efter at de var blevet gift fik de børnene:
 • Elisabeth Mickleit, født d. 5. april 1902 i Havnbjerg.
 • Johann Mickleit, født d. 26. september 1904 i Havnbjerg.


1912

Fra venstre ses August Mickleit, Augusta Victoria, Marianne Mickleit og Johann Mickleit.
Foto af omkring 1912.

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede stenhugger August Mickleit fortsat her på stedet sammen med sin hustru Marianne Mickleit f. Lipka. De havde deres barnebarn Maria Ohlsen boende hos sig. Hun skulle ifølge listen være født i Sønderborg d. 18. februar 1915, men hun er ikke fundet i KB fra Sønderborg. (Datteren Augusta Viktoria Mickleit var blevet gift i Svenstrup kirke d. 2. maj 1913 med arbejder Niels Peter Ohlsen der var født d. 21. oktober 1886 som søn af arbejdsmand Niels Ohlsen og hustru Marie f. Christensen i Broballe. Det må være en datter af dem.)
 
1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede stenhugger August Mickleit stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Marianne Mickleit f. Lipka.
 
1940       August Mickleit døde d. 28. juli 1940 på statshospitalet i Sønderborg i en alder af 70 år, og hans hustru Marianne Mickleit sad derefter tilbage som enke.
 
1942       En skifteattest af 22. december 1942 gav enkefru Marianne Mickleit ejerskab af huset i et uskiftet bo, men hun havde solgt huset videre for en købesum på 5000 kr. til arbejdsmand Karl Marius Rasmussen og hustru Augusta Viktoria Rasmussen f. Mickleit, H C Andersensgade i Sønderborg i fællesskab, og de blev dermed indskrevet i grundbogen d. 22. december 1942 som de nye ejere. (Augusta Viktoria Mickleit er tilsyneladende blevet gift igen, idet hun jo i 1913 var gift med Niels Peter Ohlsen. Det har ikke været muligt at finde hvad der er sket.)
 
1945       Enkefru Marianne Mickleit f. Lipka døde i Sønderborg d. 29. december 1945 i en alder af 71 år, og efter at have levet som enke i 5½ år. Hun blev begravet i Svenstrup d. 3. januar 1946.
 

1943       Augusta Viktoria og Karl Marius Rasmussen solgte huset til arbejdsmand Richard Pharao fra Rinkenæs, men som nu boede i Torup, for en købesum på 4500 kr. Et tinglyst skøde på dette blev udstedt d. 5. maj 1943. Richard Pharao var født d. 4. juni 1915 i Gettort i Tyskland som søn af fodermester Heinrich Johannes Ferdinand Pharao og hustru Helene f. Lund. Som fodermester i Svenstrup var han blevet gift i Svenstrup kirke d. 24. oktober 1937 med den jævnaldrende husassistent Marie Caroline Schultz, der var født i Karlsminde i Svenstrup sogn som datter af fisker Carl Schultz og hustru Elisabeth f. Christensen i Svenstrup.

Inden de var kommet hertil havde de børnene:

 • Marie Helene Pharao, født d. 1. marts 1938 i Svenstrup.
 • Carl Christian Pharao, født d. 8. april 1942 i Rinkenæs.
Efter at de var kommet hertil stedet fik de børnene:
 • Svend Aage Pharao, født d. 4. august 1944.
 • Karin Elisabeth Pharao, født d. 16. september 1947.
 
1965       Richard Pharao solgte huset til Peter Torp for en købesum på 38.500 kr. og et skøde af 8. maj 1965 blev derefter udstedt til den nye ejer.

1965

Luftfoto fra omkring 1965.

1978       Peter Torp solgte huset til Kristian Espensen for en købesum på 345.000 kr. og derefter blev et endeligt skøde udstedt til ham d. 30. november 1978.
 

2003

Foto fra 2003.

2015       Kristian Espensen er fortsat ejer af stedet.


til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk