Nørreskovvej 35


Matrikel nr. 279 af Svenstrup ejerlav

Huset er ifølge BBR registret opført i 1902, og var oprindelig aftægtshus
til ejendommen "Magerhøjgaard" Nørreskovvej 37,
 
hvor skiftende ejere har levet deres sidste år på aftægt.

1922

1922

Foto af huset fra 1925.
Personerne er Mathias Mathiesen med sin familie. 


1925

1925

Foto af huset fra 1925.


1951       Sammen med ejendommen Nørreskovvej 37 var huset her en del af matrikel nr. 3 af Svenstrup ejerlav, men efter en matrikel myndigheds skrivelse af 10. juli 1951 blev huset sammen med er areal på 767 m2 frastykket d. 23. august 1951 og fik dermed betegnelsen matrikel nr. 279 af Svenstrup ejerlav. Det var daværende ejer Mathias Mathiesen (*1892) og hustru Anne Marie Nissen (*1896) der solgte ejendommen til dyrlæge Jørgen Terp Riising i Sønderborg og gik dermed på aftægt i huset her, som fik denne fra stykning gennemført. Samme dato d. 23. august 1951 blev der indskrevet et dokument om almindelig forkøbsret i første prioritet til dyrlæge Jørgen Terp Riising i Sønderborg.

1957       Mathias Mathiesen (*1892) døde i aftægten d. 10. juli 1957 i en alder af 65 år og hans hustru Anne Marie Nissen (*1896) sad derefter alene tilbage i aftægten som enke.

Efter en skifteattest af 18. oktober 1957 blev Anne Marie Mathiesen noteret i tingbogen som ejer af huset.

1980       Enkefru Anne Marie Nissen (*1896) døde på et ikke kendt tidspunkt i 1980 efter at have levet som enke i 23 år.

Den 12. august 1980 blev der i tingbogen noteret at huset var under bobehandling af eksekurator lærer Christian Skov og landsretssagfører Erik Helm.

Huset blev solgt til Allan Kock og Kirsten Margrethe Timmermann, senere gift Kock, for en købesum på 186.000 kr. og et tinglyst skøde af 26. august 1980 blev udstedt til de nye ejere.

2003

2003

Foto af huset fra 2003.

 

2015       Kirsten Margrethe og Allan Kock ejer og bebor fortsat huset.

 

 

til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk