Nørreskovvej 37

"Magerhøjgaard"

 

Matrikel nr. 3 af Svenstrup ejerlav

Navnet skulle efter sigende stamme fra en gravhøj i gårdens have, hvor jorden var meget sandet og dermed mager, og dermed kom navnet den magre høj.

1804       Ejendommen blev opført i 1804 som en udflyttergård på jord tilhørende "Bondegården" Nørreskovvej 9 i Torup af Christian Pedersen Bonde, der var født i 1776 og døbt d. 25. februar 1776 som søn af bolsmand Peder Pedersen Bonde (*1738) og hustru Sophie Bonde (*1750) Nørreskovvej 9. Efter kontraktprotokol fandt overdragelsen sted d. 5. oktober 1804.

Christian Pedersen Bonde var blevet gift i Svenstrup kirke d. 27. oktober 1803 med den jævnaldrende pige Anne Marie Jørgensdatter, der var født i 1776 og døbt d. 4. februar 1776 som datter af præsteinderste Jørgen Petersen i Svenstrup.

Anne Marie og Christian Pedersen Bonde fik børnene:
 • Sophie Cathrine Christiansdatter Bonde, født d. 30. oktober 1804, død d. 27. januar 1808.
 • Anne Marie Christiansdatter, født d. 20. januar 1808, død d. 23. marts 1808.
 • Peter Christiansen Bonde, født d. 22. marts 1809. (senere Nørreskovvej 9)
 • Anne Marie Bonde, født d. 13. juni 1812.

1812       Christian Pedersen Bondes hustru Anne Marie Jørgensdatter døde d. 9. december 1812 i en alder af kun 37 år af sygdom efter hendes sidste barselseng i juni, og Christian Pedersen Bonde sad derefter tilbage som enkemand.

1813       Christian Pedersen Bonde havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 19. juni 1813 blev han gift i Svenstrup kirke med den knap 12 år yngre pige Maren Lauritzen, der var født i Torup i 1788 og døbt d. 27. januar 1788 som datter af kådner Lauritz Jacobsen og hustru Maren Petersdatter Beck fra et kådnersted her i Torup, der ikke eksisterer mere og som senere blev udflyttet til det nuværende Tyremosevej 16 Klingbjerg i 1875.

Maren og Christian Pedersen Bonde fik børnene:
 • Lauritz Bonde, født d. 6. april 1814. (han overtog stedet)
 • Sophie Bonde, født d. 1. juni 1816.
 • Christian Bonde, født d. 27. november 1817.
 • Maren Bonde, født d. 18. februar 1821.
 • Mette Cathrine Bonde, født d. 18. februar 1821.
 • Marie Kirstine Bonde, født d. 8. maj 1825, død d. 30. januar 1832.
 • Mette Marie Bonde, født d. 24. november 1827.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bolslandbesidder Christian Pedersen Bonde her på stedet sammen med sin hustru Maren Lauritzen og deres 4 fælles børn Lauritz Bonde, Christian Bonde, Sophie Bonde og Mette Marie Bonde samt hans datter af første ægteskab Anne Marie Bonde.

Bolslandbesidder Christian Pedersen Bonde døde af tæring d. 29. maj 1840 i en alder af 64 år og hans hustru Maren Lauritzen sad derefter tilbage som enke. (Hvornår Maren Lauritzen døde er ikke fundet. Hun er ej heller fundet i de efterfølgende folketællinger, så hun er muligvis fraflyttet sognet.)

Christian Pedersen Bondes søn i 2. ægteskab Lauritz Bonde (*1814) overtog ejendommen.

1841       Bolsmand Lauritz Bonde blev gift i Svenstrup kirke d. 12. november 1841 med den 5½ år yngre pige Thøre Rasmussen, der var født d. 29. december 1819 i Havnbjerg som datter af hyreinderste Johann Rasmussen og hustru Anna Maria Nissen i Havnbjerg, men som blev kådnere i Ramsel 7 i 1824.

Thøre og Lauritz Bonde fik børnene:
 • Christian Bonde, født d. 6. januar 1842. (han overtog stedet)
 • Anne Marie Bonde, født d. 15. december 1843. (senere Nørreskovvej 13)
 • Johann Bonde, født d. 25. april 1848. (rejste til Amerika i 1872)
 • Lauritz Bonde, født d. 9. maj 1850. (rejste til Amerika i 1870)
 • Peter Bonde, født d. 20. maj 1852. (rejste til Amerika)
 • Rasmus Bonde, født d. 13. november 1854, død d. 14. november 1854.
 • Rasmus Bonde, født d. 5. marts 1856. (rejste til Amerika i 1872)
 • Hans Bonde, født d. 10. juli 1859, død d. 17. oktober 1860.
 • Maren Bonde, født d. 20. november 1863, død d. 2. marts 1869.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede ejer af tredjedel bol Lauritz Bonde (*1814) her på stedet sammen med sin hustru Thøre Rasmussen og deres 2 børn Christian Bonde og Anne Marie Bonde. Lauritz Bondes halvsøster Anne Marie Bonde (*1812) og hans søster Mette Marie Bonde (*1827) boede også her på stedet som tjenestepiger.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Lauritz Bonde (*1814) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Thøre Rasmussen og deres 7 børn Christian Bonde, Anne Marie Bonde, Johann Bonde, Lauritz Bonde, Peter Bonde, Rasmus Bonde og Hans Bonde. Lauritz Bondes halvsøster Anne Marie Bonde (*1812) boede der også som tjenestepige.

1877       Lauritz Bonde overlod ejendommen til sin søn Christian Bonde (*1842) efter en købs og overladelseskontrakt af 9. maj 1877, og han blev dermed indskrevet i den preussiske grundbog efter den preussiske lov af 27. maj 1873. Thøre og Lauritz Bonde gik derefter på aftægt som også blev indskrevet i grundbogen. Christian Bonde var blevet gift i Svenstrup kirke d. 19. marts 1868 med den 6 år yngre Ellen Christensen Schmidt, der var født d. 10. marts 1848 i Svenstrup som datter af smed Jacob Christensen Schmidt og hustru Anne Marie Lauritzen i Svenstrup.

Ellen og Christian Bonde fik datteren:
 • Thøre Bonde, født d. 25. marts 1868. (hun overtog stedet)

Christian Bondes hustru Ellen Christensen Schmidt var død d. 24. marts 1869 i en alder af kun 21 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

Efter at have levet som enkemand i 8 år blev han gift i Havnbjerg kirke d. 24. maj 1877 med den godt 4 år yngre Anna Rasmussen, der var født d. 22. maj 1846 som datter af bolsmand Rasmus Rasmussen og hustru Thøre Jørgensen i Havnbjerg.

Anna og Christian Bonde fik ingen børn.

1898       Christian Bondes mor Thøre Rasmussen (*1819) døde i aftægten d. 2. december 1898 i en alder af næsten 79 år, og hans far Lauritz Bonde (*1814) sad derefter tilbage som enkemand.

1902       Christian Bondes far aftægtsmand Lauritz Bonde (*1814) døde d. 9. december 1902 i en alder af 88½ år, efter at have levet som enkemand i 4 år.

Christian Bondes datter Thøre Bonde (*1868) overtog ejendommen 11. december 1902 sammen med sin mand Jes Jessen, og de blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 13. december 1902 som de nye ejere. samtidig med et aftægt til Anna og Christian Bonde, der derefter gik på aftægt. Thøre Bonde var som tjenestepige i Himmark blevet gift i Havnbjerg kirke d. 7. august 1890 med den 1½ år yngre ungkarl Jes Jessen, der var født d. 1. oktober 1866 i Brandsbøl som søn af bolsmand Jes Jessen og hustru Anna Catharina f. Jacobsen i Brandsbøl. Jes Jessen havde købt et halvbol i Nybølmark i Nybøl på Sundeved, og han og Thøre var efter brylluppet tilflyttet deres nye hjem der.

På Nybølmark i Nybøl sogn havde Thøre og Jes Jessen fået børnene:
 • Anne Cathrine Jessen, født d. 14. september 1892.
 • Ellen Marie Jessen, født d. 25. marts 1895.
 • Jes Jessen, født d. 17. november 1899. (han overtog stedet)
 • Thyra Jessen, født d. 10. august 1902.
Bolsmand Jes Jessen døde d. 24. december 1902 i en alder af kun 36 år, og hans hustru Thøre Bonde sad derefter tilbage som enke.

1904       Thøre Bondes stedmor Anna Rasmussen (*1846) døde i aftægten d. 10. september 1904 i en alder af kun 58 år, og hendes far Christian Bonde (*1842) sad derefter tilbage som enkemand.

1905       Enkefru Thøre Jessen f. Bonde (*1868) havde fundet sig en ny mand, og hun blev derfor gift for 2. gang i Svenstrup kirke d. 14. november 1905 med den 7 år yngre landmand i Torupskov Matthias Matthiesen Jessen, der var født d. 14. marts 1875 i Klingbjerg som søn af kådner Matthias Jessen og hustru Anne Sophie f. Kramer Kåd nr. 36 Rugbjergvej 6 i Klingbjerg.

Thøre og Matthias Matthiesen Jessen fik sønnen:
 • Christian Jessen, født d. 16. april 1906.

Thøre Jessen (*1868)s søn Jes Jessen (*1899) overtog ejendommen og han blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 12. december 1905 som ny ejer. Samtidig blev der samme dag indskrevet et aftægt af 24. oktober 1905 til Thøre og Matthias Matthiesen Jessen. 

Thøre og Matthias Matthiesen Jessen købte ejendommen Voldgade 13 i Himmark og flyttede dertil. Her døde gårdmand Matthias Matthiesen Jessen d. 15. april 1915 i en alder af kun 40 år, og Thøre sad derefter igen tilbage som enke. Hun døde d. døde d. 23. januar 1936 på statshospitalet i Sønderborg af en hjerneblødning i en alder af 67 år.


1906       Jes Jessen (*1899) overlod ejendommen til Mathias Mathiesen som nu blev den nye ejer, og dette blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 9. november 1906.

Mathias Mathiesen var født d. 12. september 1860 i Sjellerup som søn af gårdejer Mathias Jørgensen og hustru Anne Marie f. Hvid, og han var blevet gift d. 25. april 1889 i Egen kirke med den ½ år ældre Anna Nissen, der var født d. 8. februar 1860 i Himmark som datter af bolsmand Jes Nissen og hustru Anne Kirstine Voigt i Himmark.

(i Egen KB står der at de er borgerlig viet i Dyndved d. 24. april og gift i kirken d. 25. april 1889, mens der var deres død i Svenstrup KB 1924 og 1938 står at de er gift d. 16. maj 1889.)

Anna og Mathias Mathiesen havde haft et bol i Sjellerup, og her havde de fået børnene:
 • Anne Marie Mathiesen, født d. 19. august 1889 (senere Nørreskovvej 13)
 • Mathias Mathiesen, født d. 9. januar 1892. (han overtog stedet)
 • Kirstine Mathiesen, født d. 18. oktober 1894.
 • Eleonore Mathiesen, født d. 15. april 1897.

1909       Ejendommens tidligere ejer, aftægtsmand Christian Bonde (*1842) døde i aftægten d. 24. oktober 1909 i en alder af 67 år, efter at have levet som enkemand i 5 år. 


1920       Mathias Mathiesen (*1860) overlod ejendommen til sin søn Mathias Mathiesen (*1892) og han fik et tinglyst skøde på dette d. 30. december 1920. Overtagelsen blev indskrevet i tingbogen d. 25. februar 1921. Anna og Mathias Mathiesen gik derefter på aftægt. Som bolsmand i Torupskov blev Mathias Mathiesen (*1892) gift i Svenstrup kirke d. 1. oktober 1920 med den godt 4½ år yngre Anna Marie Nissen, der var født d.20. oktober 1896 i Himmark som datter af bolsmand Peter Nissen og hustru Anna Marie f. Iversen i Himmark.

Anna Marie og Mathias Mathiesen fik ingen børn.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejer Mathias Mathiesen (*1892) her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Nissen. Mathias Mathiesens søster Eleonore Mathiesen (*1897) boede der også som tjenestepige sammen med sin såkaldte uægte søn Mathias Mathiesen (* 4. november 1915), og i aftægten boede hans forældre Anna og Mathias Mathiesen (*1860)

1922

1922

Foto ef ejendommen fra 1922 med familien Mathiesen.

1924       Mathias Mathiesens mor Anne Mathiesen f. Nissen (*1860) døde d. 28. januar 1924 i aftægten i en alder af knap 64 år, og hans far sad derefter tilbage som enkemand.

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede gårdejer Mathias Mathiesen (*1892) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Nissen. Deres tjenestepige Anna Jensen Dall fra Tousbjerg/Thisted boede der også, og i aftægten boede hans far enkemand Mathias Mathiesen (*1860) stadigvæk.

1925

1925

Foto af ejendommen fra 1925.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Mathias Mathiesen (*1892) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Nissen, og hans far enkemand Mathias Mathiesen (*1860) boede også fortsat i aftægten.


1938       Mathias Mathiesens far Mathias Mathiesen (*1860) døde i aftægten d. 9. december 1938 i en alder af 78 år efter at have levet som enkemand i godt 14½ år.

1951       Anne Marie og Mathias Mathiesen (*1892) gik på aftægt og de solgte derfor ejendommen til dyrlæge Jørgen Terp Riising i Sønderborg for en købesum på 78.000 kr. plus aftægt, så i tingbogen blev der d. 23. august 1951 indskrevet et livsvarigt aftægt i huset på Nørreskovvej 35 til Anne Marie og Mathias Mathiesen (*1892). Samme dato blev der udstedt et tinglyst skøde til den nye ejer.

Aftægtshuset Nørreskovvej 35 blev frastykket d. 23. august 1951 og blev dermed til matrikel nr. 279 af Svenstrup ejerlav. Der blev indskrevet et dokument om almindelig forkøbsret i første prioritet til dyrlæge Jørgen Terp Riising i Sønderborg for matrikel nr. 279.

Jørgen Terp Riising var gift med Juliane Schmidt Andersen. Han blev født i Hejnsvig d. 10. februar 1905 som søn af bagermester Jørgen Peter Riising og hustru Kirstine Terp.
 
1953       Jørgen Terp Riising døde d. 25. november 1953, og hans hustru Juliane Schmidt Riising sad derefter tilbage som enke.
 
1957       Mathias Mathiesen (*1892) døde i aftægten d. 10. juli 1957 i en alder af 65 år og hans hustru Anne Marie Nissen (*1896) sad derefter alene tilbage i aftægten som enke. Hun døde i 1980.

1960       Efter en skifteattest af 31. oktober 1960 kom enkefru Juliane Schmidt Riising f. Andersen i Sønderborg til at sidde i et uskiftet bo, og blev dermed ejer af ejendommen.

1970       Juliane Schmidt Riising Ringgade 19 i Sønderborg solgte ejendommen til Poul Heinrich Crawack for en købesum på 182.000 kr. og et betinget skøde blev udstedt d. 3. februar 1970. Et endeligt skøde blev tinglyst d. 8. marts 1971. Poul Heinrich Crawack var gift med Karen Crawack.

2004       Karen og Poul Heinrich Grawack fraflyttede ejendommen og flyttede til Kildebæk 48 Guderup. Ejendommen blev derfor solgt til skovfoged Leo Vindahl Olsen og hustru Sidsel Agnete Olsen og skødedatoen blev sat til d. 22. oktober 2004.

2017       Ejendommen ejes og bebos fortsat af Sidsel Agnete Olsen og Leo Vindahl Olsen. 

 

til top
Ajourført februar 2017
www.jessenb.dk