Nørreskovvej 6


Matrikel nr. 565 af Svenstrup ejerlav

Huset er i BBR registret noteret til at være opført i 1869.


1910       Jørgen Jørgensen, der var født d. 22. september 1874 som søn af Jørgen Jørgensen (*1840) og hustru Anna Clausen Klyhn (*1847) i Nørreskovvej 8, og som havde overtaget slægtsgården d. 14. april 1905, byggede huset her i 1910 som aftægtshus til Nørreskovvej 8.

Huset tilhører herefter ejerne af Nørreskovvej 8 indtil 1990.

1925

1925

Foto af aftægtshuset fra 1925.

1990       Jørgen Jørgensen (*1941) solgte ejendommen Nørreskovvej 8 og dermed også aftægtshuset her til Finn Lehmann for en købesum på 1.550.000 kr., og d. 22. februar 1990 blev der udstedt et skøde på overtagelsen.

Finn Lehmann frastykkede aftægtshuset her fra sit matrikel nr. 14 med i alt 2110 m2 d. 17. oktober 1990, og det blev derved til matrikel nr. 565 af Svenstrup ejerlav.

Han solgte derefter matrikel 565 og dermed huset her til Jørgen Jørgensen (*1941)s søn Jørgen Jørgensen (*1966) for en købesum på 244.750 kr. og han fik dermed et tinglyst skøde på dette d. 20. december 1990.

1995       Jørgen Jørgensen (*1966) solgte huset til Grethe Nielsen og John Nielsen for en købesum på 410.000 kr. og de fik et tinglyst skøde på overtagelsen d. 18. april 1995.

2002       Grethe og John Nielsen solgte huset til Keld Jørgensen og Anette Lindgren Jørgensen for en købesum på 432.217 kr. og de fik dermed et tinglyst skøde på dette d. 23. august 2002.

2003

2003

Foto af huset fra 2003.

2015       Keld Jørgensen og Anette Lindgren Jørgensen er fortsat ejere af huset.


til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk