Nørreskovvej 7


Matrikel nr. 489 af Svenstrup ejerlav

Huset er i BBR registret noteret til at være opført i 1969.


1969       Ejeren af ejendommen "Bondegården" Nørreskovvej 9 Ludvig Christiansen frastykkede et grundstykke på 1461 m2 fra sit matrikel nr. 4, og dette blev således til matrikel nr. 489 af Svenstrup ejerlav, som således blev tinglyst d. 3. juli 1969.


1970       Ludvig Christiansen solgte nu matrikel nr. 489 tilhørende sin søn Hans Christian Christiansen (*1941) der havde overtaget "Bondegården d. 20. januar 1970 til den tidligere ejer af "Bondegården" Christian Bonde (*1905), der jo havde solgt "Bondegården" i 1967 til Ludvig Christiansen for en købesum på 2500 kr.

Christian Bonde var gift i Svenstrup kirke d. 20. oktober 1951 med den 7 år yngre husbestyrerinde Dorthea Mikkelsen, der var født d. 27. april 1912 i Junget sogn, Salling Nørre herred i Viborg amt som datter af husmand August Mikkelsen og hustru Ane Kathrine f. Knudsen i Junget.

Dorthea og Christian Bonde fik datteren:
  • Helga Færch Bonde, født d. 20. februar 1954, død i 2005.

Dorthea og Christian Bonde lod herefter huset opføre og bosatte sig her.

1984       Christian Bonde (*1905) døde d. 3. februar 1984 i en alder af 79 år, og hans hustru Dorthea Bonde (*1912) sad derefter tilbage som enke.

1989       Efter en skifteattest af 14. marts 1989 blev Dorthea Bonde nu ejer af huset.


2003

Foto af huset fra 2003.

2005       Dorthea Bonde (*1912) døde d. 2. oktober 2005 i en alder af 93½ år, efter at have levet som enke i 21½ år.

2006       Huset blev købt af Carsten Christiansen Nørreskovvej 8 for en købesum på 900.000 kr. og skødedatoen blev sat til d. 6. juni 2006. Han er søn af Inger Marie og Hans Christian Christiansen Nørreskovvej 9.

2015       Carsten Christiansen er fortsat ejer af stedet her.
til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk