Nørreskovvej 8


Matrikel nr. 14 af Svenstrup ejerlav

Fæstebol nr. 4.
Ejendommen er i følge BBR registret opført i 1910.17xx       Første kendte navn her på stedet må være Jørgen Jørgensen. Han var født omkring 1686 og hvem han var gift med kan ikke læses i KB. Siderne er meget ulæselige. Man kan heller ikke med sikkerhed se hvem der er hans børn. Dog menes han at have en søn ved navn Jørgen der blev født i 1717, og som overtog stedet.


1749       Jørgen Jørgensen (*1686) døde i en alder af kun 63 år, og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 11. februar 1749.

Sønnen Jørgen Jørgensen (*1717) overtog herefter ejendommen. Han blev gift i Svenstrup kirke d. 20. november 1750 med den omkring 10 år yngre Sophia Christiansdatter, der var født i Torup og døbt i Svenstrup kirke d. 28. januar 1727 som datter af Christian Skomager og hustru i Torup.

Sophia og Jørgen Jørgensen fik børnene:
 • Jørgen Jørgensen, døbt d. 4. juni 1752. (må være død inden 1765 men er ikke fundet).
 • Ellen Jørgensen, døbt d. 23. september 1753.
 • Jørgen Jørgensen, døbt d. 25. august 1765. (han overtog stedet)
Jørgen Jørgensen og alle hans efterkommere af samme navn blev efterfølgende oftest kaldet "skomager", altså Jørgen Skomager.

1777       Jørgen Jørgensens hustru Sophia Christiansdatter (*1727) døde i en alder af kun 51 år og blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 24. juli 1777, og han sad derefter tilbage som enkemand. Han fandt sig dog ret hurtigt en ny livsledsager, og d. 11. oktober 1777 blev han gift i Svenstrup kirke med den omkring 14 år yngre Sophia Amalie Chrestensdatter Gude, der var født omkring 1731 i Guderup som datter af kådner Chresten Gude og hustru i Guderup.

Sophia Amalie og Jørgen Jørgensen fik ingen børn.

1785       Efter kontraktprotokol af 27. april 1785 overlod Jørgen Jørgensen (*1717) stedet her til sønnen Jørgen Jørgensen (*1765), og sammen med sin hustru Sophia Amalie gik de på aftægt.

1787       Jørgen Jørgensen (*1765) blev gift i Svenstrup kirke d. 19. maj 1787 med den godt 2 år yngre Maria Margaretha Jacobsdatter, der var født i Svenstrup og døbt d. 22. november 1767 som datter af Jacob Clausen og hustru i Svenstrup.

Maria Margaretha og Jørgen Jørgensen fik børnene:
 • Sophie Jørgensen, døbt d. 13. juli 1788.
 • Jørgen Jørgensen, født d. 19. januar 1790. (han overtog stedet)
 • Anna Jørgensen, født d. 13. januar 1792.
 • Maria Margrethe Jørgensen, født d. 1. april 1794.
 • Jacob Jørgensen, født d. 20. maj 1797. (senere nedbrudt hus mellem Ramsel 9 og 11)
 • Christian Jørgensen, født d. 7. juni 1801.


1801       Jørgen Jørgensens far Jørgen Jørgensen (*1717) døde i aftægten d. 28. marts 1801 i en alder af 84 år, og hans hustru Sophia Amalie sad derefter tilbage som enke.


1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede gårdmand og tolvmand Jørgen Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Maria Margaretha Jacobsdatter og deres 6 børn Sophie Jørgensen, Jørgen Jørgensen, Anna Jørgensen, Maria Margrethe Jørgensen, Jacob Jørgensen og Christian Jørgensen. Tjenestekarlene Jørgen Christensen og Hans Michelsen samt tjenestepigen Sophia Christensen boede også her på ejendommen. Jørgen Jørgensens stedmor Sophia Amalie Chrestensdatter Gude boede i ejendommens aftægt.

1816       Jørgen Jørgensens stedmor Sophia Amalie Gude (*omk. 1731) døde d. 7. december 1816 i en alder af omkring 85 år, og efter at have levet som enke i 15½ år.

1828       Jørgen Jørgensen (*1765) overlod nu ejendommen til sin søn Jørgen Jørgensen (*1790). Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 7. juni 1828 med den 14 år yngre Anne Sophie Chrestensdatter, der var født i Havnbjerg d. 6. maj 1804 som datter af bolsmand Chresten Jensen og hustru Sophie Lauritzen i Havnbjerg.

Anne Sophie og Jørgen Jørgensen fik datteren:
 • Anne Sophie Jørgensen, født d. 13. august 1834, død d. 1. september 1834.

1834       Jørgen Jørgensens hustru Anne Sophie Chrestensdatter døde i barselseng d. 15. august 1834 i en alder af kun 30 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1835       Jørgen Jørgensen havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 23. maj 1835 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den næsten 22 år yngre pige Marie Cathrine Moos, der var født d. 24. november 1811 i Torup som såkaldt uægte datter af Sophie Jørgensen i Torup og udlagt barnefader Hans Moos i Svenstrup, der var søn af møller Jacob Moos i Svenstrup. Jørgen Jørgensen blev dermed gift med sin søster Sophie Jørgensens (*1788) datter Marie Cathrine Moos. Marie Cathrine og Jørgen Jørgensen fik børnene:
 • Anne Sophie Jørgensen, født d. 24. april 1837, død d. 19. april 1838.
 • Jørgen Jørgensen, født d. 2. august 1840 (han overtog stedet)
 • Jacob Jørgensen, født d.9. februar 1843. (senere i Stolbro)
Jørgen Jørgensens far kirkeværge og fattigforstander Jørgen Jørgensen (*1765) døde i aftægten d. 13. august 1835 i en alder af 70 år, og hans hustru Marie Margrethe Jacobsdatter sad derefter tilbage som enke.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bolsmand Jørgen Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Marie Cathrine Moos. Deres tjenestefolk Johan Benjamin Kiebitz, Peter Dominicussen, Jacob Dominicussen, Mette Catharina Bonde, og Anna Margrethe Bonde boede også her på stedet. Jørgen Jørgensens mor enkefru Maria Margaretha Jacobsdatter boede i stedets aftægt og blev underholdt af bolstedet.

1841       Jørgen Jørgensens mor Marie Margrethe Jacobsdatter (*1767) døde i aftægten af brystsvaghed d. 7. juni 1841 i en alder af 73 år, og efter at have levet som enke i knap 6 år.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Jørgen Jørgensen (*1790) her på stedet sammen med sin hustru Marie Cathrine Hansen og deres 2 børn Jørgen Jørgensen og Jacob Jørgensen. Tjenestekarlene Peter Dominicussen og Jacob Dominicussen fra Himmark, tjenestepigerne Mette Kathrine Bonde og Anne Margrethe Bonde fra Torup samt tjenestedrengen Jens Rende fra Torup boede også her på stedet.


1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Jørgen Jørgensen (*1790) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Marie Cathrine f. Moos og 2 sønner Jørgen Jørgensen og Jacob Jørgensen. Tjenestekarlene Claus Clausen Good fra Himmark og Jørgen Dominicussen fra Klingbjerg samt tjenestepigerne Kirstine Rasmussen fra Brandsbøl og Maria Margaretha Jørgensen, der jo var Jørgen Jørgensens bror Jacob Jørgensens datter fra det nu nedbrudte kådnersted mellem Ramsel 9 og 11, og som Jørgen Jørgensen var beskikket formynder for, boede også her på stedet som tjenestepige.

1869       Bolsmand Jørgen Jørgensen (*1790) døde d. 15. december 1869 i en alder af næsten 80 år, og hans hustru Marie Cathrine f. Moos sad derefter tilbage som enke.

1871       Efter en arv og overladelseskontrakt af 18. juli 1871 overlod Jørgen Jørgensens arvinger stedet til hans søn Jørgen Jørgensen (*1840), og der blev indskrevet en aftægtskontrakt til hans mor Marie Cathrine Moos. Jørgen Jørgensen blev indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer efter den senere preussiske lov af 27. maj 1873.

Jørgen Jørgensen var blevet gift i 1868 med den 6½ år yngre Anna Clausen Klyhn, der var født i Elsmark d. 22. januar 1847 som datter af gårdejer Claus Christensen Klyhn og hustru Anne Sophie f. Lauritzen i Elsmark, men hvor de blev gift vides ikke.

Anna og Jørgen Jørgensen fik børnene:
 • Marie Cathrine Jørgensen, født d. 30. oktober 1871, død d. 30. oktober 1872.
 • Jørgen Jørgensen, født d. 29. juli 1873, død d. 11. oktober 1873.
 • Jørgen Jørgensen, født d. 22. september 1874. (han overtog stedet)
 • Claus Jørgensen, født d. 23. maj 1878.
 • Jacob Jørgensen, født d. 20. marts 1882. (senere husmand i Svenstrup, død 1943)

1876       Jørgen Jørgensens mor Marie Cathrine Moos (*1811) døde i aftægten d. 3. januar 1876 i en alder af 64 år, og efter at have levet som enke i 6 år.


ukendt

Foto af ejendommen fra ukendt årstal.


1905       Jørgen Jørgensen (*1840) overlod ejendommen til sin søn Jørgen Jørgensen (*1874) og han blev dermed indskrevet i den preussiske grundbog d. 14. april 1905 som den nye ejer. Anna og Jørgen Jørgensen gik dermed på aftægt.

Jørgen Jørgensen (*1874) var blevet gift d. 16. oktober 1902 i Svenstrup kirke med den ½ år ældre Cathrine Moos, der var født i Stolbro i Egen sogn d. 8. maj 1874 som datter af bolsmand Christen Moos og hustru Margrethe i Stolbro.

Cathrine og Jørgen Jørgensen fik ingen børn.

1912       Jørgen Jørgensens far aftægtsmand Jørgen Jørgensen (*1840) døde d. 28. december 1912 i en alder af 72 år, og hans mor Anna Clausen Klyhn (*1847) sad derefter tilbage som enke.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejer Jørgen Jørgensen (*1874) her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Moos. Hans mor Anna Clausen Klyhn boede i stedets aftægt og så boede tjenestekarlene Christian Jørgensen fra Rugbjergvej 13 i Klingbjerg, og Peter Brodersen Stevning samt tjenestepigerne Anne Marie Sørensen fra Helved og Cathrine Knudsen fra Tandselle også her på ejendommen.


1925

Foto af ejendommen fra 1925.


1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede gårdejer Jørgen Jørgensen (*1874) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Moos og hans mor Anna Clausen Klyhn boede også fortsat i stedets aftægt. Tjenestekarlene Peter Jepsen fra Svenstrup, Jørgen Jørgensen fra Styding i Hammelev sogn, som var Jørgen Jørgensens brors søn, og Christian Clausen fra Notmark samt tjenestedrengen Jes Matthiesen fra Svenstrup og tjenestepigerne Marie Jensen fra Majbøllykke og Kathrine Smidemand fra Ketting boede også her på ejendommen.


1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede gårdejer Jørgen Jørgensen (*1874) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Moos og hans mor Anna Clausen Klyhn boede også stadigvæk i stedets aftægt. Forkarlen Peter Dominicussen fra Havnbjerg, tjenestekarlen Johannes Knudsen fra Østerholm, malkekarlen Julius Jensen fra Sønder Ønlev, tjenestepigerne Johanne Nørup fra Sjølund og Margrethe Jespersen fra Sjellerup boede også her på gården.

1933       Jørgen Jørgensens mor Anna Clausen Klyhn (*1847) døde i aftægten d. 9. maj 1933 i en alder af 86 år, efter at have levet som enke i 20½ år.

1945       Da Cathrine og Jørgen Jørgensen (*1874) ingen børn fik, overlod de ejendommen til Jørgen Jørgensens bror Jacob Jørgensens (*1882) søn Jørgen Jørgensen for en købesum på 45.000 kr. plus aftægt til Cathrine og Jørgen Jørgensen (*1874), og der blev udstedt et tinglyst skøde på dette d. 15. december 1945. Jørgen Jørgensen var født d. 29. april 1909 i Styding i Hammelev sogn i Haderslev amt som søn af handelsmand Jacob Jørgensen (*1882) og hustru Anne Christine Nielsen Jørgensen f. Grau i Styding. Som ugift forpagter i Torup var han blevet gift i Svenstrup kirke d. 15. maj 1936 med den knap 5½ år yngre landmandsdatter Anne Margrethe Nissen, der var født i Brandsbøl d. 9. juli 1914 som datter af landmand Nis Nissen og hustru Anne Margrethe f. Hansen i Brandsbøl.

Anne Margrethe og Jørgen Jørgensen fik børnene:
 • Jørgen Jørgensen, født d. 12. februar 1941, død i 2007. (han overtog stedet)
 • Jacob Jørgensen. (han overtog sin mors fødehjem i Brandsbøl).

1961       Jørgen Jørgensens (*1909) onkel Jørgen Jørgensen (*1874) døde i aftægten d. 22. november 1961 i en alder af 87 år, og hans tante Cathrine Moos (*1874) sad derefter tilbage som enke.


1966       Enkefru Cathrine Jørgensen f. Moos (*1874) døde i aftægten d. 2. maj 1966 i en alder af 91 år, og efter at have levet som enke i 4½ år.


1977       Jørgen Jørgensen (*1909) overlod ejendommen til sin søn Jørgen Jørgensen (*1941) for en købesum på 900.000 kr. og der blev udstedt et skøde på dette d. 5. december 1997. Anne Margrethe og Jørgen Jørgensen (*1919) gik derefter på aftægt. Jørgen Jørgensen (*1941) var gift med Grethe Schmidt fra Varnæs, og de fik børnene Jørgen Jørgensen og Peter Jørgensen.

1980       Jørgen Jørgensen (*1909) døde d. 22. oktober 1980 i en alder af 71½ år, og hans hustru Anne Margrethe Jørgensen f. Nissen (*1914) døde d. 21. januar 2011 i en alder af 96½ år.

1990       Jørgen Jørgensen (*1941) solgte ejendommen til Finn Lehmann for en købesum på 1.550.000 kr., og d. 22. februar 1990 blev der udstedt et skøde på overtagelsen.


2003

Foto af Stuehuset fra 2003.


2003       Finn Lehmann solgte ejendommen til Carsten Christiansen for en købesum på 3.510.252 kr. og skødedatoen blev sat til d. 20. maj 2003. 

Han er søn af Inger Marie og Hans Christian Christiansen Nørreskovvej 9. 2015       Carsten Christiansen er fortsat ejer af ejendommen.


til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk