Nørreskovvej 9


Matrikel nr. 4 af Svenstrup ejerlav

"Bondegården"
Ejendommen er i følge BBR registret opført i 1909/1911.16xx       Første mulige kendte mand her på stedet må være Peder Pedersen. Han var fra Dyndved i Egen sogn og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 1. november 1711 med Anna Peter Atzeager datter i Torup. (Hverken deres fødsels eller døds data er fundet med sikkerhed.)

Anna og Peder Pedersen fik børnene:
 • Peder Pedersen, døbt d. 31. juli 1712. (han overtog stedet)
 • Kirsten Pedersen, døbt d. 14. august 1714.
 • Christen Pedersen, døbt d. 14. juli 1717.
 • Hans Pedersen, døbt d. 20. maj 1720.


17xx       Hvornår sønnen Peder Pedersen (*1712) har overtaget stedet vides ikke. Han blev gift i Svenstrup kirke d. 12. oktober 1732 med Ellin Jacobsdatter.

Ellin og Peder Pedersen fik børnene:
 • Marie Pedersen, døbt d. 17. juli 1733.
 • Anne Christine Pedersen, døbt i maj 1735.
 • Peder Pedersen, døbt d. 14. februar 1738. (han overtog stedet)

1767       På et ikke kendt tidspunkt, men muligvis i 1767 har sønnen Peder Pedersen Bonde (*1738) overtaget ejendommen. Han blev gift i Svenstrup kirke d. 6. november 1767 med den omkring 12 år yngre Sophie Bonde, der var født i 1750 og døbt i Svenstrup kirke på ulæselig dato som datter af Peder Bonde og hustru i Stevning.

Sophie og Peder Pedersen Bonde fik børnene:
 • Anne Marie Pedersen Bonde, døbt d. 16. oktober 1768.
 • Peder Pedersen Bonde, døbt d. 6. marts 1771. (han overtog stedet)
 • Mette Cathrine Pedersen Bonde, døbt d. 16. januar 1774.
 • Christian Pedersen Bonde, døbt d. 25. februar 1776. (senere Nørreskovvej 37)
 • Hans Pedersen Bonde, døbt d. 25. februar 1776.
 • Sophie Pedersen Bonde, døbt d. 20. februar 1779.
 • Jørgen Carsten Pedersen Bonde, døbt d. 21. april 1782.
 • Anne Margaretha Pedersen Bonde, født d. 29. april 1785, død d. 26. januar 1809.
 • Mette Cathrine Pedersen Bonde, døbt d. 28. oktober 1787, død d. 29. marts 1810.
 • Hans Pedersen Bonde, født d.13. juli 1790. (senere Nørreskovvej 25)

1777       Peder Bondes hustru i Torup døde i en alder af 79 år og hun blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 9. november 1777. Hun er dermed født i 1698, så det må være Peder Bonde (*1712)s hustru Ellin der her er tale om. Hans mor kan det næppe være.

1794       Aftægtsmand Peder Bonde (*1712) døde i en alder af 82 år og han blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 22. februar 1794.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede gårdmand Peder Pedersen Bonde (*1738) her på stedet sammen med sin hustru Sophie Bonde og deres 5 børn Christian Pedersen Bonde, Sophia Pedersen Bonde, Anne Margaretha Pedersen Bonde, Mette Catharine Pedersen Bonde og Hans Pedersen Bonde.

1804       Efter kontraktprotokol af 5. oktober 1804 overlod Peder Pedersen Bonde (*1738) sin ejendom til sin søn Peder Pedersen Bonde (*1771), og der blev indskrevet en aftægtskontrakt hvorefter Sophie og Peder Pedersen Bonde gik på aftægt.

Peder Bonde var blevet gift i Ulkebøl kirke d. 28. maj 1803 med den 5½ år yngre Mette Marie Mathiesen, der var født d. 15. oktober 1776 som datter af kådner Mathias Petersen og hustru Elisabeth Christiansen i Kær i Ulkebøl sogn.

Mette Marie og Peder Bonde fik børnene:
 • Sophie (Fikken) Bonde, født d. 13. juli 1803, død d. 12. september 1810.
 • Elisabeth Pedersdatter Bonde, født d. 11. september 1804, død d. 14. juli 1832.
 • Mette Marie Pedersen Bonde, født d. 18. november 1806, død d. 21. marts 1809.
 • Peder Bonde, født d. 4. april 1811, død d. 20. november 1829.
 • Sophie Bonde, født d. 22. juli 1813, død d. 31. marts 1833.
 • Mette Marie Bonde. født d. 23. juni 1818, død d. 8. april 1821.

1809       Peder Bonde (*1771)s far bolsaftægtsmand Peder Pedersen Bonde (*1738) døde af alderdomssvaghed d. 7. september 1809 i en alder af 72 år, og hans mor Sophie Bonde sad derefter tilbage som enke.

1826       Peder Bonde (*1771)s hustru Mette Marie Mathiesen (*1776) døde af brystsvaghed d. 8. marts 1826 i en alder af kun 49½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1827       Peder Bonde (*1771) fandt sig ret hurtigt en ny livsledsager, og d. 16. september 1827 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den omkring 9 år yngre Anne Marie Biehl, der var født omkring 1785 i Ærøskøbing som datter af sømand Hans Biehl og hustru i Ærøskøbing, men hun er ikke fundet i Ærøskøbing KB.

Anne Marie og Peder Bonde fik ikke nogen børn.


1830       Peder Bonde (*1771)s mor Sophie Bonde (*1750) døde af svagelighed i ejendommens aftægt d. 30. september 1830 i en alder af 80 år, efter at have levet som enke i 21 år.


1833       Da alle Peder Bonde (*1771)s børn var døde var der ingen til at overtage ejendommen efter ham. Derfor overgik ejendommen til hans nevø Peter Christiansen Bonde der var født d. 22. marts 1809 som søn af hans bror Christian Pedersen Bonde (*1776) og hustru Anne Marie Jørgensdatter i udflyttergården "Magerhøjgaard" Nørreskovvej 37 i Torup.

Peder Bonde (*1771) gik derefter på aftægt sammen med sin hustru Anne Marie Biel.

Peter Christiansen Bonde var blevet gift i Svenstrup kirke d. 22. juni 1833 med den 6 år yngre pige Marie Christensen, kaldet Smed, der var født d. 16. april 1815 som datter af smed Christen Jørgensen og hustru Ellen Moos i Svenstrup.

Marie og Peter Christiansen Bonde fik børnene:
 • Anna Maria Bonde, født d. 22. maj 1834, død d. 11. februar 1840.
 • Ellen Bonde, født d. 1. november 1835. død d. 25. marts 1840.
 • Peter Bonde, født d. 14. december 1838.
 • Christian Bonde, født d. 21. januar 1841. (han overtog stedet)
 • Anne Marie Bonde, født d. 16. september 1842.
 • Ellen Bonde, født d. 10. maj 1844, død d. 2. oktober 1846.
 • Maren Bonde, født d. 5. marts 1846. (senere Voldgade 17 Himmark)
 • Chresten Bonde, født d. 11. marts 1848. (senere Vester Bregninge)
 • Ellen Bonde, født d. 26. april 1850. (senere Ramsel 7).
 • Marie Bonde, født d. 23. maj 1852, død d. 31. maj 1857.
 • Anne Cathrine Bonde, født d. 23. april 1854.
 • Jørgen Bonde, født d. 16. maj 1857, død d. 19. december 1881.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bolsmand Peter Christiansen Bonde (*1809) her på stedet sammen med sin hustru Marie Christensen og deres 3 børn Anna Maria Bonde, Ellen Bonde og Peter Bonde. Tjenestefolkene Hans Bonde, Jørgen Andreasen og Anna Maria Matthiesen boede der også. I stedets aftægt boede den tidligere ejer Peder Bonde (*1771) sammen med sin hustru Anne Marie Biehl (*1785). De havde et såkaldt uægte barn ved navn Andreas Jensen på 3 år boende hos sig, men hvem han var vides ikke.

1842       Stedets tidligere ejer Peder Bonde (*1771) døde 3 timer efter et slagtilfælde d. 17. november 1842 i en alder af 71 år, og hans hustru Anne Marie Biehl sad derefter tilbage som enke.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Peter Christiansen Bonde (*1809) her på stedet sammen med sin hustru Marie Christensen. og deres 4 børn Peter Bonde, Christian Bonde, Anne Marie Bonde og Ellen Bonde. Tjenestefolkene Hans Bonde, Sophie Bonde, der var Peter Christiansen Bondes halvsøster (*1816), og Anne Jensen, alle fra Torup, boede også her på stedet.

Peter Christiansen Bondes farbrors hustru enkefru Anne Marie Biehl er ved folketællingen ikke noteret sammen med de ovenstående, men separat i et aftægt der måske havde tilknytning til ejendommen her. Her boede hun sammen med en enkefru Anne Hansen, hvilket meget vel kan være hendes afdøde mands søster Anne Marie Pedersen Bonde (*1768).

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Peder Christiansen Bonde her på stedet sammen med sin hustru Marie Christensen og deres 7 børn Christian Bonde, Anne Marie Bonde, Maren Bonde, Chresten Bonde, Ellen Bonde, Anne Cathrine Bonde og Jørgen Bonde. Deres tjenestepige Sophie Bonde, der som tidligere nævnt var Peder Christiansens halvsøster, og dermed født d. 1. juni 1816 som datter af hans far Christian Petersen Bonde og dennes hustru i 2. ægteskab Maren Lauritzen Nørreskovvej 37, boede der fortsat. I aftægten boede enkefru Anne Marie Christiansen, der var født d. 24. marts 1785. Der er noteret at hun er født i Torup, men hun er ikke i Svenstrup KB. Der kunne være Peter Christiansen Bondes farbrors hustru enkefru Anne Marie Biehl (*1785).

1875       Peter Christiansen Bonde (*1809)s farbrors hustru enkefru Anne Marie Biehl (*1785) døde i aftægt d. 4. marts 1875, efter at have levet som enke i 32½ år. Præsten noterede i KB at fødselsdagen ikke var bekendt, og at hun må være omkring de 90 år gammel.

1878       Peter Christiansen Bonde (*1809) overlod ejendommen efter en overladelseskontrakt af 17. maj 1878 til sin søn Christian Bonde (*1841), og efter den gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev han således indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer. Et årligt aftægt til Marie og Peter Christiansen Bonde blev ligeledes indskrevet i bogen.

Christian Bonde var blevet gift i Svenstrup kirke d. 17. oktober 1872 med den 5½ år yngre pige Anne Hansen, der var født d. 18. september 1846 som datter parcellist Thomas Hansen og hustru Kirstine Hansen i "Malkestedet" parcelsted nr. 2 i Hjortspring.

Forholdet mellem dem og hendes far har nok været lidt specielt, idet Anne og Christian Bonde ikke boede sammen hele tiden. I hvert fald i 1873 og endnu i 1876 boede Christian Bonde her på stedet i Torup, mens hans hustru Anne Hansen boede sammen med sin far Thomas Hansen på "Malkestedet" Parcel nr. 2 i Hjortspring.

Anne og Christian Bonde fik børnene:
 • Peter Bonde, født d. 16. december 1872. (han overtog stedet)
 • Hans Christian Bonde, født d. 29. november 1873. (senere parcelsted nr. 2 Hjortspring)
 • Maria Bonde, født d. 21. december 1874.
 • Christian Bonde, født d. 30. juli 1876. (senere i Amerika)
 • Jørgen Bonde, født d. 17. februar 1878.
 • 2 dødfødte tvillingepiger d. 6. juli 1883.
 • Thomas Bonde, født d. 11. november 1887. (senere Nørreskovvej 13)

1887       Christian Bonde (*1841)s mor Marie Christensen Schmidt (*1815) døde d. 8. oktober 1887 i en alder af 72½ år, og hans far Peter Christiansen Bonde (*1809) sad derefter tilbage som enkemand.

1890       Christian Bonde (*1841)s hustru Anne Hansen døde d. 13. oktober 1890 i en alder af kun 44 år, og Christian Bonde sad derfor nu tilbage som enkemand.1890

Foto af ejendommen fra 1890.
 

1892       Christian Bonde (*1841) overtog sin afdøde hustrus fødehjem "Malkestedet" Parcel nr. 2 i Hjortspring.

1900       Efter et testamente af 20. juni 1900 overtog Christian Bonde(*1841)s søn Peter Bonde (*1872) ejendommen hvilket blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 14. august 1900.

1900

Foto af ejendommen fra omkring 1900.


1900

Foto af ejendommen fra omkring 1900.


1901       Peter Bonde (*1872)s far Christian Bonde (*1841) døde her i Torup d. 3. maj 1901 i en alder af 60 år efter at have levet som enkemand i 10½ år.

1902       Peter Bonde (*1872) blev gift i Svenstrup kirke d. 6. november 1902 med den 9½ år yngre Anne Christine Mathiesen, der var født d. 16. maj 1882 i Lunden som datter af bolsmand Matthias Matthiesen og hustru Anna f. Jørgensen i Lunden i Havnbjerg sogn.

Anne Christine og Peter Bonde fik børnene:
 • Christian Bonde, født d. 10. december 1903, død d. 18. februar 1904.
 • Christian Bonde, født d. 1. februar 1905.
 • Anna Bonde, født d. 5. september 1906.
 • Meta Marie Bonde, født d. 29. januar 1911.
 • Mathias Bonde, født d. 15. september 1913.
 • Asta Christine Bonde, født d. 29. maj 1922.

1903       Peter Bondes farfar aftægtsmand Peter Christiansen Bonde (*1809) døde d. 17. januar 1903 i en alder af 93 år, efter at have levet som enkemand i 15½ år.

before fire

Foto af ejendommen fra før branden.

1914       Efter sigende brændte gården i 1914. (Det må dog have været ca. 4-5 år tidligere eftersom BBR skriver 1909/1911)

after fire

Foto af den nyopførte ejendom efter branden.


after fire

Foto af den nyopførte ejendom efter branden.


1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejer Peter Bonde (*1872) her på stedet sammen med sin hustru Anne Christine Mathiesen og deres 4 børn Christian Bonde, Anna Bonde, Meta Marie Bonde og Mathias Bonde. Tjenestekarlen August Neumann fra Svenstrup og tjenestepigerne Caroline Echlon fra Tandslet og Sophie Brodersen fra Svenstrup boede også her på gården.


1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede gårdejer Peter Bonde (*1872) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Christine Mathiesen og deres 4 børn Anna Bonde, Meta Marie Bonde, Mathias Bonde og Asta Christine Bonde. Deres tjenestekarle Claus Thomsen fra Egen og Niels Johann Samsted fra Sandbjergvej 10 i Klingbjerg boede også her på ejendommen.

1926       Peter Bonde (*1872)s hustru Anne Christine f. Mathiesen (*1882) blev efter et andragende af 5. marts 1926 og reglerne i lov nr. 56 af 18. marts 1925 om formuefællesskab indskrevet i grundbogen som medejer af ejendommen d. 13. marts 1926.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede gårdejer Peter Bonde (*1872) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anne Christine Mathiesen og deres 4 børn Christian Bonde, Meta Marie Bonde, Mathias Bonde og Asta Christine Bonde.

1931

Foto fra 1931 ved vejudvidelse af Nørreskovvej.
(huset til venstre er Nørreskovvej 8 og til højre er Nørreskovvej 9)

1950       Gårdejer Peter Bondes hustru Anne Christine Mathiesen (*1882) døde d. 2. januar 1950 i en alder af knap 68 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.


1951       Peter Bonde (*1872) blev efter en tinglyst skifteattest af 11. maj 1951 eneejer af ejendommen i et uskiftet bo, men samme dato overlod han ejendommen til sin søn Christian Bonde (*1905) for en købesum på 60.000 kr. plus aftægt og løsøre for 24.350 kr.

Han blev gift i Svenstrup kirke d. 20. oktober 1951 med den 7 år yngre husbestyrerinde Dorthea Mikkelsen, der var født d. 27. april 1912 i Junget sogn, Salling Nørre herred i Viborg amt som datter af husmand August Mikkelsen og hustru Ane Kathrine f. Knudsen i Junget.

Dorthea og Christian Bonde fik datteren:
 • Helga Færch Bonde.


1957       Christian Bonde (*1905)s far Peter Bonde (*1872) døde i aftægten d. 30. juni 1957 i en alder af 84½ år efter at have levet som enkemand i 7½ år.

1967       Ejendommen overgik i 1967 til landmand Ludvig Christiansen Sandvej 29 i Svenstrup. Han var født d. 8. oktober 1913 i Krarup i Hem sogn. Hindborg herred i Viborg amt som søn af bolsmand Mads Christian Christiansen og hustru Dorthea f. Nielsen i Krarup. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 1. marts 1939 med landmandsdatter Christine Clausen fra Svenstrup der var født d. 5. juli 1917 i Sandvej 29 i Svenstrup som datter af gårdejer Hans Clausen og hustru Kirstine f. Matthiesen i Svenstrup. Christine og Ludvig Christiansen kom hertil fra Sandvej 29 i Svenstrup som de var blevet ejere af i 1957.

Dorthea og Christian Bonde (*1905) købte en grund der var frastykket stedet her og som blev til Nørreskovvej 7. De opførte huset der og boede der til deres dages ende.

Christine og Ludvig Christiansen fik børnene:
 • Edith Christiansen.
 • Hans Christian Christiansen. (han overtog stedet)
 • Kirsten Christiansen.
 • Flemming Christiansen. (senere Sandvej 29 Svenstrup)

1970       Ludvig Christiansen solgte ejendommen til sin søn Hans Christian Christiansen for en købesum på 388.860 kr. og således blev han indskrevet i tingbogen og fik et tinglyst skøde på dette d. 20. januar 1970.

Hans Christian Christiansen (*1941)s far, Ludvig Christiansen (*1913) døde d. 10. november 1993 i en alder af 90 år, og hans mor Christine Christiansen f. Clausen (*1917) døde på Guderup plejecenter d. 28. maj 2011 i en alder af næsten 94 år. Begge er begravet på Svenstrup kirkegård.

Hans Christian Christiansen (*1941) var blevet gift med den omkring 3 år yngre Inger Marie Clausen (*1944) der var født i Dalum sogn i Odense amt som datter af Eleonore Clausen i Himmark.

Inger Marie og Hans Christian Christiansen fik børnene:
 • Carsten Christiansen. (senere Nørreskovvej 7 og Nørreskovvej 8)
 • Lene Christiansen.
 • Marianne Christiansen.

2015       Hans Christian Christiansen er fortsat ejer af ejendommen.til top
Ajourført juni 2016
www.jessenb.dk